Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Dynamics 365 Field Service

Zapewnij wyjątkową obsługę

Przejdź od obsługi reaktywnej do proaktywnej, a następnie predykcyjnej, korzystając ze szczegółowych danych i wspólnych doświadczeń.

Zapewnij płynnie działające środowiska klientów

Personalizuj środowisko obsługi

Personalizuj środowisko obsługi

Buduj zaufanie i lojalność, dostarczając empatyczną, połączoną usługę w ramach środowiska dopasowującego się do zmieniających się potrzeb klientów.

Zwiększaj efektywność pracowników

Zwiększaj efektywność pracowników

Zapewnij pracownikom odpowiednie narzędzia i właściwe dane dotyczące zleceń pracy, by umożliwić im przygotowanie się do każdego zadania, do którego zostaną oni wysłani.

Optymalizuj operacje usługowe

Optymalizuj operacje usługowe

Uzyskuj szczegółowe informacje umożliwiające działanie, udostępniaj najważniejsze dane i uzyskuj w czasie rzeczywistym dostęp do zdalnej pomocy oferowanej przez specjalistów przy użyciu usług IoT i wykorzystujących technologię AI narzędzi w celu zwiększenia współczynnika napraw za pierwszym razem.

Cyfrowo przekształcaj z usługą Field Service

Obraz: Siemens

Firma Team Rubicon zwiększa wydajność w zakresie operacji terenowych

Przeczytaj, jak firma Team Rubicon optymalizuje działania logistyczne i zwiększa liczbę wolontariuszy za pomocą usługi Dynamics 365 Field Service.

Obraz: G & J Pepsi

G&J Pepsi-Cola Bottlers — pragnienie innowacji

Dowiedz się, jak firma G&J Pepsi używa usługi Field Service, aby określać priorytety i przekraczać oczekiwania dotyczące usług, maksymalizując przychód i oszczędności kosztów.

Obraz: Burckhardt Compression

Burckhardt Compression przyspiesza realizację usług

Dowiedz się, jak firma skutecznie przyspieszyła reagowanie na problemy natury serwisowej oraz ich rozwiązywanie na dużą skalę.

Obraz: U D Trucks

UD Trucks korzysta przez cały rok ze wsparcia logistycznego

Dowiedz się, w jaki sposób firma dąży do realizacji celu, jakim jest zapewnienie lepszej jakości życia, przyspieszając transformację cyfrową (DX, ang. Digital Transformation).

Zapewniaj możliwość korzystania ze zróżnicowanych usług

Dostęp do właściwych informacji w odpowiednim czasie

Zwiększ współczynniki napraw za pierwszym razem oraz produktywność pracowników pierwszego kontaktu dzięki następującym funkcjom:

  • Inteligentne planowanie trasy.
  • Integracja z Internetem rzeczy (IoT).
  • Zdalna współpraca w czasie rzeczywistym z ekspertami dzięki użyciu rzeczywistości mieszanej.

Obejrzyj pokaz

Maksymalizuj wydajność techników, minimalizuj czas podróży

Pomóż dyspozytorom osiągnąć cele biznesowe dzięki następującym funkcjom:

  • Osadzona optymalizacja w obrębie tablicy harmonogramu.
  • Harmonogramy spełniające warunki umów dotyczących poziomu usług (SLA).
  • Możliwość przewidywania czasu podróży i czasu trwania pracy.

Kontroluj zasoby i zarządzaj nimi, korzystając z IoT, w celu skrócenia czasu przestojów

Zdefiniuj atrybuty, które charakteryzują różne zasoby za pomocą następujących funkcji:

  • Możliwość wskazywania lokalizacji składników majątku i ich hierarchii.
  • Możliwości wirtualnego grodzenia.
  • Monitorowanie kondycji składników majątku w czasie.

Prawdziwy lider

Microsoft został wskazany jako lider w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ for Field Service Management z 2022 roku.1

Dwie osoby w ubraniach na budowę z tabletem

Zacznij korzystać z aplikacji Dynamics 365 Field Service

Dwie osoby w ubraniach na budowę z tabletem
1 GARTNER i Magic Quadrant są zarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i są używane w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.