Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Dynamics 365 Field Service

Zapewnij wyjątkową obsługę

Przejdź od obsługi reaktywnej do proaktywnej, a następnie predykcyjnej, korzystając ze szczegółowych danych i wspólnych doświadczeń.

Dostosuj zaangażowanie klientów

Buduj zaufanie i lojalność, dostarczając empatyczną, połączoną usługę w ramach środowiska dopasowującego się do zmieniających się potrzeb klientów.

Dostosuj zaangażowanie klientów

Zwiększ efektywność pracowników

Zapewnij pracownikom odpowiednie narzędzia i właściwe dane dotyczące zleceń pracy, by umożliwić im przygotowanie się do każdego zadania, do którego zostaną oni wysłani.

Zwiększ efektywność pracowników

Optymalizuj operacje usługowe

Uzyskuj szczegółowe informacje umożliwiające działanie, udostępniaj najważniejsze dane i uzyskuj w czasie rzeczywistym dostęp do zdalnej pomocy oferowanej przez specjalistów przy użyciu usług IoT i wykorzystujących sztuczną inteligencję narzędzi w celu zwiększenia współczynnika napraw za pierwszym razem.

Optymalizuj operacje usługowe

Cyfrowo przekształcaj z usługą Field Service

Siemens Image

Firma Siemens zmienia definicję usług terenowych

Dowiedz się, jak firma stawia czoła najpilniejszym wyzwaniom związanym z urbanizacją i zmianami klimatu, łącząc platformy energetyczne, budynki i obiekty przemysłowe.

Burckhardt Compression Image

Burckhardt Compression przyspiesza realizację usług

Dowiedz się, jak firma skutecznie przyspieszyła reagowanie na problemy natury serwisowej oraz ich rozwiązywanie na dużą skalę.

Macdonald-miller facility solutions Image

MacDonald-Miller zapewnia obsługę inteligentnych budynków

Dowiedz się, jak firma korzysta z Internetu rzeczy (IoT) oraz analizy danych w ramach zarządzania usługami terenowymi.

Philadelphia Housing Development Corporation Image

PHDC wydajniej zarządza projektami

Dowiedz się, jak firma PHDC usprawniła swoje procesy, by pomóc mieszkańcom o niskich dochodach szybciej przeprowadzać niezbędne domowe naprawy.

Zapewniaj możliwość korzystania ze zróżnicowanych usług

Dostęp do właściwych informacji w odpowiednim czasie

Zwiększ współczynniki napraw za pierwszym razem oraz produktywność pracowników pierwszego kontaktu dzięki następującym funkcjom:

  • Inteligentne planowanie trasy.
  • Integracja z Internetem rzeczy (IoT).
  • Zdalna współpraca w czasie rzeczywistym z ekspertami dzięki użyciu rzeczywistości mieszanej.

Obejrzyj pokaz

Maksymalizuj wykorzystanie czasu techników, minimalizuj czas podróży

Pomóż dyspozytorom osiągnąć cele biznesowe dzięki następującym funkcjom:

  • Osadzona optymalizacja w obrębie tablicy harmonogramu.
  • Harmonogramy spełniające warunki umów dotyczących poziomu usług (SLA).
  • Możliwość przewidywania czasu podróży i czasu trwania pracy.

Kontroluj zasoby i zarządzaj nimi, korzystając z IoT, w celu skrócenia czasu przestojów

Zdefiniuj atrybuty, które charakteryzują różne zasoby za pomocą następujących funkcji:

  • Możliwość wskazywania lokalizacji składników majątku i ich hierarchii.
  • Możliwości wirtualnego grodzenia.
  • Monitorowanie kondycji składników majątku w czasie.

Prawdziwy lider

Microsoft wskazany jako lider w raporcie z 2021 r. Gartner® Magic Quadrant™ for Field Service Management.

Dwie osoby w ubraniach na budowę z tabletem

Zacznij korzystać z aplikacji Dynamics 365 Field Service

Dwie osoby w ubraniach na budowę z tabletem

Gartner Magic Quadrant for Field Service Management, 31 sierpnia 2021 r., Jim Robinson i Naved Rashid.

GARTNER i Magic Quadrant są zarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i jest używany w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.