Przejdź do głównej zawartości

Liderzy w zakresie usług serwisowych w terenie

Zapewnij doskonałe zgłoszenia serwisowe dzięki aplikacji Dynamics 365 Field Service. Dowiedz się, w jaki sposób firma Kelly Roofing poprawiła poziom zadowolenia klientów, obserwując przy tym wzrost wydajności swoich techników.

Obraz pokazujący pulpit zarządczy Field Services
Logo związane z MacDonald-Miller
“With IoT-enabled Dynamics 365, we learn about—and fix—potential problems before the building maintenance manager or owner even knows they exist”

Bradd Busick: Chief Information Officer, MacDonald-Miller Facility Solutions

Zrewolucjonizuj obsługę klientów

Informuj swoich klientów podczas każdej interakcji w cyklu życia usługi, aby zwiększać lojalność wobec marki i poparcie.

Przyspiesz wzrost przychodów

Zmień swoją organizację usług terenowych z modelu reaktywnego na proaktywny, aby poprawić zadowolenie klientów i zwiększyć przychody.

Zmniejsz koszty obsługi

Wykorzystuj automatyzację, analizy i inteligencję, aby zapewniać konserwację predykcyjną i zwiększać produktywność techników.

Zrób następny krok

Obraz dotyczący wypróbowania Dynamics 365 Field Service