Przejdź do głównej zawartości

Operacje serwisowe w terenie

Zoptymalizuj za pomocą aplikacji Dynamics 365 Field Service operacje serwisowe w terenie prowadzone zdalnie i na miejscu. Dowiedz się, w jaki sposób Silver Chain zapewnia dodatkowe zabezpieczenie gwarantujące bezproblemową opiekę nad pacjentami.

Obraz dotyczący operacji aplikacji Dynamics 365 Field Service
Logo związane z firmą Toyota Industries Corporation
„Staramy się zapewnić jednolitą, wysokiej jakości obsługę posprzedażną realizowaną w ramach globalnego partnerstwa z Microsoft. W przyszłości chcę stworzyć mechanizm gromadzący dane z wózków widłowych za pomocą IoT i telematyki, aby zapobiegać awariom”.

Michio Yonezawa: General Manager, Services Department, Toyota Industries Corporation

Popraw wydajność

Użyj ukierunkowanych narzędzi analitycznych, aby uzyskać wgląd w skuteczność pola operacyjnego. Decyzje oparte na danych pomagają przekształcić usługi terenowe w centrum zysków.

Zwiększaj produktywność techników

Skorzystaj z technologii takich jak sztuczna inteligencja, IoT i mieszana rzeczywistość, aby dokładnie informować i kierować techników poprzez zadania serwisowe.

Usprawniaj wdrażanie i przystosowywanie nowych pracowników

Skracaj czas wdrażania dzięki intuicyjnemu, opartemu na rolach interfejsowi i wciągającym doświadczeniom edukacyjnym. Wbudowana inteligencja pomaga Twoim najmniej doświadczonym technikom w osiąganiu większej skuteczności.

Usprawnij działania w terenie

Zwiększaj rentowność poprzez optymalizację harmonogramów i korzystaj ze zdalnego rozwiązywania problemów, aby technik był wysyłany tylko wtedy, gdy to niezbędne.

Zrób następny krok

Obraz dotyczący wypróbowywania Microsoft Dynamics 365 Field Service