Przejdź do głównej zawartości

Przyspiesz rozwój swojej firmy

Popraw wyniki finansowe

Zwiększaj rentowność

Stymuluj wzrost marży zysku za pomocą centralnego, globalnego rozwiązania do zarządzania finansami zapewniającego wiarygodne dane finansowe i osadzone procesy analityczne w czasie rzeczywistym.

Optymalizuj efektywność pracowników

Zwiększ możliwości pracowników dzięki obszarom roboczym opartym na rolach zapewniającym inteligentną automatyzację, określanie priorytetów zadań i integrację z aplikacjami usługi Office 365, aby podnieść wydajność i zapewnić znakomite wyniki biznesowe.

Ogranicz koszty operacyjne

Zmniejsz maksymalnie koszty operacyjne we wszystkich regionach biznesowych, korzystając z automatyzacji procesów, funkcji obciążania, planowania budżetu, kontrolowania budżetu oraz procedury weryfikacji faktur „three-way matching”.

Szybkie dostosowywanie się do zmian zapotrzebowania

Dostosuj się do zmieniających się wymagań finansowych, korzystając z elastycznego, opatrzonego wskazówkami i opartego na regułach silnika do planowania kont, wymiarów i podatków globalnych.

Usprawniaj zarządzanie aktywami

Skutecznie kontroluj wartości i minimalizuj liczbę błędów w raportach, korzystając ze zautomatyzowanych procesów do zarządzania kapitalizowanymi aktywami od pozyskania do likwidacji.


Pracuj sprawniej dzięki połączonym operacjom

Wybierz najlepiej pasujące procesy produkcyjne

Stwórz idealne środowisko produkcyjne łącząc metody dyskretne, lean i procesowe w ramach jednego ujednoliconego rozwiązania, które będzie wspierać procesy w łańcuchu dostaw.

Udoskonalaj procedury operacyjne

Optymalizuj parametry produkcji dla każdej rodziny produktów, uwzględniając między innymi produkcję na magazyn i na zamówienie.

Upraszczaj zarządzanie zasobami

Usprawnij planowanie dzięki wglądowi w zasoby w czasie rzeczywistym, używając ujednoliconego modelu zasobów i silnika planowania dostępnego w oprogramowaniu finansowym Dynamics 365.

Szybsza dostawa produktu

Zoptymalizuj przepływ materiałów produkcyjnych i gotowych towarów za pomocą zaawansowanych funkcji zarządzania magazynem i logistyką.

Popraw jakość i zyskaj większe zadowolenie klientów

Podnoś jakość produktów dzięki identyfikacji i rozwiązywaniu problemów w oparciu o dane dostępne w czasie rzeczywistym i analizy predykcyjne.


Automatyzacja i usprawnienia łańcucha dostaw

Modernizuj logistykę przedsiębiorstwa

Optymalizuj realizację zamówień i ograniczaj koszty, synchronizując logistykę między zakładami, magazynami i środkami transportu.

Zapewniaj na czas odpowiedź klienta

Przyspiesz reakcję na zapotrzebowanie klientów, automatyzując płynną koordynację procesów „order-to-cash”.

Zyskaj przewagę dzięki analizom predykcyjnym

Zapewnij widoczność i kontrolę wszystkich zakładów i magazynów, aby proaktywnie reagować na problemy, korzystając z analiz finansowych programu Dynamics.

Usprawnij zaopatrzenie

Ogranicz koszty zaopatrzenia i lepiej je kontroluj, automatyzując procesy „procure-to-pay”.

Ujednolicaj procesy od sprzedaży po realizację zamówienia

Płynnie połącz sprzedaż i zakupy z logistyką, produkcją i zarządzaniem magazynem, aby uzyskać wszechstronny widok łańcucha dostaw.


Innowacyjność dzięki nowoczesnej i adaptowalnej platformie

Wprowadź elastyczne wdrażanie

Stymuluj ciągły rozwój działalności dzięki opcjom szybkiego, hybrydowego wdrażania, które dostosowują się do zmiennych wymagań, są zgodne z przepisami i pozwalają maksymalnie wykorzystać istniejące inwestycje.

Szybkie dostosowanie

Skracaj czas wprowadzania na rynek i dostosowuj aplikacje do swoich potrzeb za pomocą wizualnych edytorów niewymagających programowania oraz narzędzi ułatwiających tworzenie i wdrażanie aplikacji internetowych i mobilnych.

Poszerzaj i łącz

Automatyzuj procesy w aplikacjach finansowych Dynamics 365 i systemach innych firm, aby zapewnić spójną obsługę klientów.

Inwestuj bez obaw

Korzystaj z platformy Microsoft, aby ograniczać koszty i złożoność działania globalnej infrastruktury, i zaufaj naszym najnowocześniejszym centrom danych, aby chronić swoje dane.

Zwiększaj innowacyjność

Przekształcaj interakcje z klientami za pomocą dogłębnych analiz oferowanym przez rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które prowadzą zespoły do właściwych rezultatów biznesowych.


Uprość konfigurację usług nadzoru

Użyj jednego formatu przepisów w różnych wersjach oprogramowania

Pracuj z jedną usługą konfiguracji przepisów, z której można korzystać w wielu różnych wersjach Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations i Microsoft Dynamics AX.

Daj swoim użytkownikom możliwość konfigurowania usług bez konieczności programowania

Zapewnij użytkownikom możliwość dostosowania raportów regulaminowych, faktur elektronicznych, formatów płatności i reguł podatkowych do często zmieniających się wymogów prawnych bez konieczności programowania.

Wypróbuj rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations


Poproś o kontakt z naszej strony

Ekspert ds. usługi Dynamics 365 skontaktuje się z Tobą.

WYŚLIJ PROŚBĘ