Przejdź do głównej zawartości

Przyspiesz rozwój swojej firmy

Popraw wyniki finansowe

Zwiększaj rentowność

Stymuluj wzrost marży zysku za pomocą centralnego, globalnego rozwiązania do zarządzania finansami zapewniającego wiarygodne dane finansowe i osadzone procesy analityczne w czasie rzeczywistym.

Optymalizuj efektywność pracowników

Zwiększ możliwości pracowników dzięki obszarom roboczym opartym na rolach. Umożliwiają one inteligentną automatyzację, określanie priorytetów zadań i integrację z aplikacjami Office 365. Dzięki temu podniesiesz wydajność, co wpłynie na znakomite wyniki biznesowe.

Ogranicz koszty operacyjne

Zmniejsz maksymalnie koszty operacyjne we wszystkich regionach biznesowych, korzystając z automatyzacji procesów, funkcji obciążania, planowania budżetu, kontrolowania budżetu oraz procedury weryfikacji faktur „three-way matching”.

Dostosuj się szybko do zmiennych wymagań

Dostosuj się do zmieniających się wymagań finansowych, korzystając z elastycznego, opatrzonego wskazówkami i opartego na regułach silnika do planowania kont, wymiarów i podatków globalnych.

Usprawniaj zarządzanie aktywami

Skutecznie kontroluj wartości i minimalizuj liczbę błędów w raportach, korzystając ze zautomatyzowanych procesów do zarządzania kapitalizowanymi aktywami od pozyskania do likwidacji.


Pracuj sprawniej dzięki połączonym operacjom

Twórz najlepiej dopasowane procesy produkcyjne

Zoptymalizuj środowiska produkcyjne korzystające z metod dyskretnych, lean, procesowych lub mieszanych za pomocą jednego ujednoliconego rozwiązania dla całego łańcucha dostaw.

Udoskonalaj procedury operacyjne

Optymalizuj parametry produkcji dla każdej rodziny produktów, uwzględniając między innymi produkcję na magazyn i na zamówienie.

Upraszczaj zarządzanie zasobami

Usprawnij planowanie dzięki wglądowi w zasoby w czasie rzeczywistym, używając ujednoliconego modelu zasobów i silnika planowania dostępnego w oprogramowaniu finansowym Dynamics 365.

Szybsza dostawa produktu

Zoptymalizuj przepływ materiałów produkcyjnych i gotowych towarów za pomocą zaawansowanych funkcji zarządzania magazynem i logistyką.

Popraw jakość i zyskaj większe zadowolenie klientów

Podnoś jakość produktów dzięki identyfikacji i rozwiązywaniu problemów w oparciu o dane dostępne w czasie rzeczywistym i analizy predykcyjne.


Zautomatyzuj i usprawnij łańcuch dostaw

Modernizuj logistykę przedsiębiorstwa

Optymalizuj realizację zamówień i ograniczaj koszty, synchronizując logistykę między zakładami, magazynami i środkami transportu.

Zapewniaj na czas odpowiedź klienta

Przyspiesz reakcję na zapotrzebowanie klientów, automatyzując płynną koordynację procesów „order-to-cash”.

Zyskaj przewagę dzięki analizom predykcyjnym

Zapewnij widoczność i kontrolę wszystkich zakładów i magazynów, aby proaktywnie reagować na problemy, korzystając z analiz finansowych programu Dynamics.

Usprawnij zaopatrzenie

Ogranicz koszty zaopatrzenia i lepiej je kontroluj, automatyzując procesy „procure-to-pay”.

Ujednolicaj procesy od sprzedaży po realizację zamówienia

Płynnie połącz sprzedaż i zakupy z logistyką, produkcją i zarządzaniem magazynem, aby uzyskać wszechstronny widok łańcucha dostaw.


Twórz innowacyjne rozwiązania dzięki nowoczesnej i adaptowalnej platformie

Wprowadź elastyczne wdrażanie

Stymuluj ciągły rozwój działalności dzięki opcjom szybkiego, hybrydowego wdrażania, które dostosowują się do zmiennych wymagań, są zgodne z przepisami i pozwalają maksymalnie wykorzystać istniejące inwestycje.

Szybkie dostosowanie

Skracaj czas wprowadzania na rynek i dostosowuj aplikacje do swoich potrzeb za pomocą wizualnych edytorów niewymagających programowania oraz narzędzi ułatwiających tworzenie i wdrażanie aplikacji internetowych i mobilnych.

Poszerzaj i łącz

Automatyzuj procesy w aplikacjach finansowych Dynamics 365 i systemach innych firm, aby zapewnić spójną obsługę klientów.

Inwestuj bez obaw

Korzystaj z platformy chmurowej Microsoft, aby ograniczać koszty i złożoność działań globalnej infrastruktury. Zaufaj naszym najnowocześniejszym centrom danych, aby chronić swoje dane.

Zwiększaj innowacyjność

Przekształcaj interakcje z klientami za pomocą dogłębnych analiz opartych na sztucznej inteligencji, które prowadzą zespoły do właściwych rezultatów biznesowych.


Uprość konfigurację usług nadzoru

Użyj jednego formatu przepisów w różnych wersjach oprogramowania

Pracuj z jedną usługą konfiguracji przepisów, z której można korzystać w wielu różnych wersjach Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations i Microsoft Dynamics AX.

Daj swoim użytkownikom możliwość konfigurowania usług bez konieczności programowania

Zapewnij użytkownikom możliwość dostosowania raportów regulaminowych, faktur elektronicznych, formatów płatności i reguł podatkowych do często zmieniających się wymogów prawnych bez konieczności programowania.

Wypróbuj Dynamics 365 for Finance and Operations


Poproś o kontakt z naszej strony

Ekspert ds. usługi Dynamics 365 skontaktuje się z Tobą.

WYŚLIJ PROŚBĘ