Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Możliwości aplikacji Dynamics 365 Finance

Monitoruj globalne operacji finansowe w czasie rzeczywistym, prognozuj wyniki oraz podejmuj decyzje oparte na danych w celu zwiększenia elastyczności firmy i przyspieszenia jej rozwoju.

Element główny aplikacji Dynamics 365 Finance — urządzenie

Możliwości

 • Dokładnie przewiduj przepływ środków pieniężnych
 • Niezawodnie przewiduj płatności klientów
 • Szybko dostosowuj środowisko pracy dzięki inteligentnym propozycjom budżetu
 • Szybciej zamykaj księgi i upraszczaj zarządzanie finansami

Dokładnie przewiduj przepływ środków pieniężnych

Aktywnie monitoruj przepływy pieniężne, identyfikuj bieżące i przyszłe trendy oraz podejmuj decyzje w oparciu o dane przy użyciu inteligentnego i dostosowywalnego rozwiązania do prognozowania przepływów pieniężnych

Niezawodnie przewiduj płatności klientów

Niezawodnie przewiduj płatności klientów

Proaktywnie redukuj odpisy i poprawiaj marżę, właściwie interpretując, czy i kiedy klienci będą płacić za swoje faktury.

Szybko dostosowuj środowisko pracy dzięki inteligentnym propozycjom budżetu

Szybko dostosowuj środowisko pracy dzięki inteligentnym propozycjom budżetu

Skracaj czas budżetowania i zmniejszaj wymagany nakład pracy. Używaj funkcji inteligentnych propozycji budżetu, aby konsolidować i analizować dane historyczne z wielu lat i tworzyć dokładne, niezawodne propozycje budżetowe.

Szybciej zamykaj księgi i upraszczaj zarządzanie finansami

Szybciej zamykaj księgi i upraszczaj zarządzanie finansami

Aktywuj elastyczne funkcje szczegółowego raportowania finansowego, które natywnie obsługują waluty obce oraz umożliwiają zarządzanie wieloma firmami i walutami w jednym wystąpieniu.

 • Automatycznie przetwarzaj faktury od dostawców
 • Efektywnie zarządzaj ryzykiem kredytowym i windykacją
 • Udostępniaj jedno źródło wiarygodnych informacji na potrzeby analizy biznesowej
Automatycznie przetwarzaj faktury od dostawców

Automatycznie przetwarzaj faktury od dostawców

Oszczędzaj czas i zmniejszaj koszty robocizny, automatycznie przesyłając faktury do przepływu pracy oraz dopasowując wiersze faktur od dostawców do dokumentów dostawy produktów.

Efektywnie zarządzaj ryzykiem kredytowym i windykacją

Efektywnie zarządzaj ryzykiem kredytowym i windykacją

Utwórz strategię windykacji opartą na regułach, która pomoże zwiększyć liczbę terminowych płatności, usprawnić przepływy pieniężne i zaoszczędzić czas.

Udostępniaj jedno źródło wiarygodnych informacji na potrzeby analizy biznesowej

Udostępniaj jedno źródło wiarygodnych informacji na potrzeby analizy biznesowej

Łącz dane i procesy na platformach Dynamics 365, Microsoft 365 i w aplikacjach partnerskich w celu utworzenia scentralizowanego źródła inteligentnych informacji, które umożliwią efektywną współpracę w zakresie różnorodnych funkcjonalności.

 • Efektywnie zarządzaj rozwijającą się firmą
 • Rozwijaj się w gospodarce opartej na subskrypcjach
 • Zwiększaj efektywność pracowników
Efektywnie zarządzaj rozwijającą się firmą

Efektywnie zarządzaj rozwijającą się firmą

Szybko implementuj nowe oddziały lub linie produktów w rekordowym czasie. Kopiuj konfigurację istniejącej firmy do nowej jednostki dzięki taniej i szybko działającej opcji dołączania, która jest spójna z najlepszymi praktykami firmy.

Rozwijaj się w gospodarce opartej na subskrypcjach

Rozwijaj się w gospodarce opartej na subskrypcjach

Korzystaj z zalet automatycznych rozliczeń okresowych, które pozwalają łatwo dostosować się do nowych standardów rozpoznawania przychodów, zmniejszyć koszty przeprowadzania inspekcji oraz dokładnie obliczać i raportować sprawozdania finansowe.

Zwiększaj efektywność pracowników

Zwiększaj efektywność pracowników

Automatyzuj rutynowe czynności i nadawaj wyższy priorytet istotnym zadaniom fiskalnym dzięki rozwiązaniu, które bezproblemowo współdziała z platformą Microsoft 365 i oferuje obszary robocze oparte na rolach oraz szczegółowe informacje predykcyjne.

 • Szybko dostosowuj się do zmieniających się wymagań prawnych.
 • Zaspokajaj lokalne i globalne potrzeby biznesowe
 • Minimalizuj zapotrzebowanie na dostosowywanie
Szybko dostosowuj się do zmieniających się wymagań prawnych.

Szybko dostosowuj się do zmieniających się wymagań prawnych.

Korzystaj z zalet nadzorowanego, opartego na regułach planu kont oraz usługi konfiguracji bez kodu w celu uproszczenia raportowania, elektronicznego fakturowania i płatności globalnych.

Zaspokajaj lokalne i globalne potrzeby biznesowe

Zaspokajaj lokalne i globalne potrzeby biznesowe

Udoskonalaj ład, ograniczaj czynniki ryzyka i pomagaj zapewniać zgodność z przepisami w 42 krajach i 42 językach dzięki możliwościom dostępnym od razu po instalacji. Rozbudowuj aplikację Finance za pomocą wstępnie utworzonych rozwiązań partnerów, aby spełniać wymagania lokalne.

Minimalizuj zapotrzebowanie na dostosowywanie

Minimalizuj zapotrzebowanie na dostosowywanie

Twórz konfigurowalne dokumenty biznesowe, takie jak faktury i sprawozdania finansowe, przy użyciu szablonów pakietu Office 365, aby łatwo przystosować je do zmieniających się wymagań biznesowych bez potrzeby wprowadzania kosztownych, czasochłonnych i sztywnych zmian w kodzie.

Logo firmy Bel Fuse
"Platforma Dynamics 365 pomaga mi zrozumieć skomplikowane historie finansowe, dzięki czemu jestem zawsze na bieżąco ze skomplikowanymi procesami rozliczeń i płatności w wielu oddziałach."

Mark Hodkinson Vice President of Finance, Bel Power Solutions Group

Logo firmy Dr. Martens
"Platforma Microsoft Dynamics 365 oferuje nam globalne rozwiązanie ułatwiające rozwój firmy. A przy obrotach wynoszących 500 mln GBP mamy teraz narzędzia, platformę i zdolności produkcyjne, aby w ciągu 5–10 lat trzykrotnie powiększyć działalność."

Jackie Reid Program Lead, Project Reboot

Powiązane produkty

Dynamics 365 Supply Chain Management — wizualizowanie
 • Rozwiązuj problemy z jakością produktów i skracaj czas wprowadzania produktu na rynek.

 • Planuj elastycznie w celu zrealizowania popytu klientów.

 • Optymalizuj zapasy i logistykę.

Dynamics 365 Human Resources — wizualizowanie
 • Zwiększ wygodę pracowników etatowych.

 • Zoptymalizuj programy HR.

 • Zwiększ elastyczność organizacji.

Dynamics 365 Project Operations — wizualizowanie
 • Przeprowadzaj kompleksowe operacje dotyczące usług od potencjalnych klientów do płatności.

 • Za każdym razem dostarczaj zyskowne projekty na czas i w granicach budżetu.

 • Usprawniaj współpracę i zyskuj widoczność.

Dynamics 365 Fraud Protection — wizualizowanie
 • Chroń swój przychód.

 • Ulepsz efektywność operacyjną.

 • Twórz bezproblemowe środowiska zakupowe.

Poznaj wstępnie utworzone rozwiązania w witrynie Microsoft AppSource

Rozszerz możliwości aplikacji Dynamics 365 Finance za pomocą wstępnie utworzonych rozwiązań Microsoft i naszych partnerów.

Zrób następny krok