Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Dynamics 365 Finance

Zwiększ widoczność finansową i rentowność

Usprawniaj podejmowanie decyzji finansowych

Poprawa kondycji firmy. Napędzaj wzrost i elastyczność, korzystając z raportów finansowych, analizy osadzonej i szczegółowych informacji opartych na technologii AI.

Ujednolicaj i automatyzuj procesy biznesowe

Integruj finanse z podstawowymi procesami i automatyzuj zadania w celu zwiększenia produktywności, umożliwienia obsługi nowych modeli biznesowych oraz maksymalizowania wyników finansowych.

Wywieraj strategiczny wpływ i redukuj koszty

Zminimalizuj koszty i zoptymalizuj wydatki we wszystkich regionach biznesowych, korzystając z automatyzacji procesów, kontroli budżetu oraz planowania i analiz finansowych.

Obraz przedstawiający rozliczanie subskrypcji

Zmniejsz globalną złożoność finansową i powiązane ryzyko

Upraszczaj raportowanie związane z przepisami prawa, fakturowaniem elektronicznym i płatnościami globalnymi, korzystając z zalet nadzorowanego, opartego na regułach planu kont oraz usługi konfiguracji bez kodu.

Obraz przedstawiający konfigurację lokalizacji
Logo firmy Forrester

The Total Economic ImpactTM of Dynamics 365 Finance

Przeczytaj to zlecone przez Microsoft badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting, aby dowiedzieć się, jak implementacja aplikacji Dynamics 365 Finance pozwoliła zrealizować znaczny zwrot z inwestycji i przyniosła ponad 3,5 mln USD oszczędności.

122%

Zwrot z inwestycji dzięki aplikacji Dynamics 365 Finance w ciągu trzech lat1

3,5 mln USD

Starsze oszczędności kosztów1

55%

Zwiększanie produktywności personelu finansowego

Jak klienci korzystają z usługi Finance

Obraz: Bel Power Protect connect

Zwiększenie widoczności i elastyczności w zakresie finansów

Firma Bel Fuse skorzystała z zalet globalnego widoku danych finansowych, aby usprawnić prognozowanie i skuteczniej adaptować się do złożonych, zmieniających się okoliczności.

Obraz: Coca-Cola Beverages Africa

Usprawniania operacji finansowych

Firma Coca-Cola Beverages Africa przeszła na rozwiązania Microsoft w celu usprawnienia operacji finansowych, poprawy zaangażowania klientów i zwiększenia możliwości aplikacji HR przy użyciu rozbudowanej analizy.

Obraz: Hitachi

Ożywienie globalnej transformacji

Firma Hitachi przyspieszyła swój rozwój na całym świecie poprzez optymalizację systemu biznesowego w poszczególnych krajach, nie rezygnując przy tym z ładu.

Obraz: Fieldfisher

Konsolidacja danych w obrębie wszystkich operacji

Międzynarodowa firma prawnicza Fieldfisher skorzystała z rozwiązania Dynamics 365 w celu skonsolidowania swoich aplikacji biznesowych i stawienia czoła przeciwnościom napotykanym w niepewnych czasach.

Obraz: Zwiększanie koordynacji operacyjnej

Zwiększanie koordynacji operacyjnej

Firma Dah Chong Hong znacznie poprawiła efektywność operacyjną i usprawniła sprawozdawczość finansową, co w rezultacie pozwoliło obniżyć koszty operacyjne i skrócić czas przetwarzania.

Obraz: Uzyskiwanie predykcyjnych szczegółowych informacji opartych na AI

Uzyskiwanie predykcyjnych szczegółowych informacji opartych na AI

Firma GN Group ujednoliciła dane finansowe, aby uzyskać predykcyjne szczegółowe informacje oparte na AI i szybciej dostosowywać się w miarę rozwoju firmy.

Optymalizuj operacje finansowe

Przechodź od transakcyjnego zarządzania finansami do proaktywnych operacji, które usprawniają podejmowanie decyzji, chronią przychody, zmniejszają ryzyko i redukują koszty.

  • Intuicyjne obszary robocze oparte na rolach
  • Inteligentne budżetowanie i prognozowanie
  • Całościowe raportowanie i analityka
Obraz przedstawiający szczegółowe informacje z możliwością dostępu
  • Zautomatyzowane kredyty i windykacje
  • Usprawnione rozpoznawanie przychodów
  • Bezdotykowa obsługa faktur od dostawców
Obraz przedstawiający procesy rozszerzone
  • Rozległe lokalizacje
  • Zachowanie zgodności o niskim koszcie
  • Rozległe usługi regulacyjne
Obraz przedstawiający uproszczone zapewnianie zgodności

Prawdziwy lider

Microsoft uznany za lidera lider w raporcie z września 2022 r.: Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises.3

Obraz przedstawiający kobietę pracującą na laptopie

Zrób następny krok

Obraz przedstawiający kobietę pracującą na laptopie

1 Źródło: wyniki dotyczące okresu przekraczającego trzy lata opracowano dla organizacji złożonej na podstawie rozmów z klientami. The Total Economic Impact ™ of Microsoft Dynamics 365 Finance, 2022 r.

2 Zwiększanie produktywności personelu finansowego nawet o 55%, The Total Economic Impact ™ of Microsoft Dynamics 365 Finance, 2022 r.

3 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26 września 2022 r., Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson, Tim Faith.

GARTNER i Magic Quadrant to zarejestrowane znaki towarowe i znaki usługowe firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i są używane w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym gwarancji co do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.