Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Dynamics 365 Finance

Zwiększ widoczność finansową i rentowność

Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi

Wprowadź nowe podejście do modeli finansowych, aby przygotować się na wypadek trudności oraz móc na nie reagować i rozwijać się pomimo ich wystąpienia.

Obraz symbolizujący podejmowanie decyzji finansowych

Usprawniaj podejmowanie decyzji finansowych

Popraw kondycję swojej firmy, zwiększ jej elastyczność i przyspiesz rozwój dzięki narzędziom finansowym służącym do raportowania, analizie osadzonej i szczegółowym informacjom opartym na technologii AI.

Obraz symbolizujący procesy biznesowe

Automatyzuj procesy biznesowe

Integruj oprogramowanie finansowe z podstawowymi procesami i automatyzuj zadania w celu zwiększenia produktywności, umożliwienia obsługi nowych modeli biznesowych oraz maksymalizowania wyników finansowych.

Obraz przedstawiający rozliczanie subskrypcji

Wywieraj wpływ i obniżaj koszty

Zminimalizuj koszty i zoptymalizuj wydatki w ramach operacji biznesowych w skali globalnej, korzystając z automatyzacji procesów, kontroli budżetu oraz planowania i analiz finansowych.

Obraz przedstawiający konfigurację lokalizacji

Zmniejszaj ryzyko globalne

Upraszczaj raportowanie związane z przepisami prawa, fakturowaniem elektronicznym i płatnościami globalnymi, korzystając z zalet nadzorowanego, opartego na regułach planu kont oraz usługi konfiguracji bez kodu.

Logo firmy Forrester

The Total Economic ImpactTM Of Microsoft Dynamics 365 Finance

Przeczytaj to zlecone badanie przeprowadzone w lipcu 2022 r. przez firmę Forrester Consulting w imieniu Microsoft, aby dowiedzieć się, jak implementacja aplikacji Dynamics 365 Finance pozwoliła zrealizować znaczny zwrot z inwestycji i przyniosła ponad 3,5 mln USD oszczędności.

122%

Zwrot z inwestycji z aplikacją Dynamics 365 Finance w ciągu trzech lat1

3,5 mln USD

W starszych oszczędnościach kosztów1

55%

W zwiększeniu produktywności personelu finansowego2

Jak klienci korzystają z usługi Finance

Obraz: Bel Power Protect connect

Zwiększenie widoczności i elastyczności w zakresie finansów

Firma Bel Fuse skorzystała z zalet globalnego widoku danych finansowych, aby usprawnić prognozowanie i skuteczniej adaptować się do złożonych, zmieniających się okoliczności.

Obraz: Coca-Cola Beverages Africa

Usprawniania operacji finansowych

Firma Coca-Cola Beverages Africa przeszła na rozwiązania Microsoft w celu usprawnienia operacji finansowych, poprawy zaangażowania klientów i zwiększenia możliwości aplikacji HR przy użyciu rozbudowanej analizy.

Obraz: Hitachi

Ożywienie globalnej transformacji

Firma Hitachi przyspieszyła swój rozwój na całym świecie poprzez optymalizację systemu biznesowego w poszczególnych krajach, nie rezygnując przy tym z ładu.

Obraz: Fieldfisher

Konsolidacja danych w obrębie wszystkich operacji

Międzynarodowa firma prawnicza Fieldfisher skorzystała z rozwiązania Dynamics 365 w celu skonsolidowania swoich aplikacji biznesowych i stawienia czoła przeciwnościom napotykanym w niepewnych czasach.

Obraz: Zwiększanie koordynacji operacyjnej

Zwiększanie koordynacji operacyjnej

Firma Dah Chong Hong znacznie poprawiła efektywność operacyjną i usprawniła sprawozdawczość finansową, co w rezultacie pozwoliło obniżyć koszty operacyjne i skrócić czas przetwarzania.

Obraz: Uzyskiwanie predykcyjnych szczegółowych informacji opartych na AI

Uzyskiwanie predykcyjnych szczegółowych informacji opartych na AI

Firma GN Group ujednoliciła dane finansowe, aby uzyskać predykcyjne szczegółowe informacje oparte na AI i szybciej dostosowywać się w miarę rozwoju firmy.

Optymalizuj operacje finansowe

Przechodź od transakcyjnego zarządzania finansami do proaktywnych operacji, które usprawniają podejmowanie decyzji, chronią przychody, zmniejszają ryzyko i redukują koszty.

  • Intuicyjne obszary robocze oparte na rolach
  • Inteligentne budżetowanie i prognozowanie
  • Całościowe raportowanie i analityka
Obraz przedstawiający szczegółowe informacje z możliwością dostępu
  • Zautomatyzowane kredyty i windykacje
  • Usprawnione rozpoznawanie przychodów
  • Bezdotykowa obsługa faktur od dostawców
Obraz przedstawiający procesy rozszerzone
  • Rozległe lokalizacje
  • Zachowanie zgodności o niskim koszcie
  • Rozległe usługi regulacyjne
Obraz przedstawiający uproszczone zapewnianie zgodności

Prawdziwy lider

Microsoft uznany za lidera lider w raporcie z września 2022 r.: Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises.3

Obraz przedstawiający kobietę pracującą na laptopie

Zrób następny krok

Obraz przedstawiający kobietę pracującą na laptopie

1 Wyniki z trzech lat opracowane dla organizacji złożonej w oparciu o rozmowy z klientami. The Total Economic Impact™ Of Microsoft Dynamics 365 Finance, lipiec 2022 r.

2 Zwiększenie produktywności personelu finansowego nawet o 55%, The Total Economic Impact™ of Microsoft Dynamics 365 Finance, lipiec 2022 r.

3 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26 września 2022 r., Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson, Tim Faith.

Gartner jest zarejestrowanym znakiem towarowym i znakiem usługowym, a Magic Quadrant jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i jest używany w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.