Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Dynamics 365 Finance

Maksymalizuj widoczność finansową i rentowność

Usprawniaj podejmowanie decyzji finansowych

Oceń kondycję swojej firmy, popraw kontrolę finansów i zoptymalizuj przepływy pieniężne, aby zwiększać elastyczność i przyspieszać rozwój dzięki raportom finansowym, analizie osadzonej i szczegółowym informacjom opartym na technologii AI.

Obraz statystyk

Ujednolicaj i automatyzuj procesy biznesowe

Integruj finanse z podstawowymi procesami i automatyzuj zadania w celu zwiększenia produktywności, umożliwienia obsługi nowych modeli biznesowych oraz maksymalizowania wyników finansowych.

Obraz przedstawiający wprowadzanie faktur od dostawcy

Wywieraj strategiczny wpływ i redukuj koszty

Zminimalizuj koszty i zoptymalizuj wydatki we wszystkich regionach biznesowych, korzystając z automatyzacji procesów, kontroli budżetu oraz planowania i analiz finansowych.

Obraz przedstawiający rozliczanie subskrypcji

Zmniejsz globalną złożoność finansową i powiązane ryzyko

Korzystaj z zalet nadzorowanego, opartego na regułach planu kont oraz usługi konfiguracji bez kodu w celu uproszczenia raportowania związanego z przepisami prawa, fakturowania elektronicznego i płatności globalnych.

Obraz przedstawiający konfigurację lokalizacji

Jak klienci korzystają z aplikacji Finance

Obraz: Bel Power Protect connect

Zwiększenie widoczności i elastyczności w zakresie finansów

Firma Bel Fuse skorzystała z zalet globalnego widoku danych finansowych, aby usprawnić prognozowanie i skuteczniej adaptować się do złożonych, zmieniających się okoliczności.

Obraz: Coca-Cola Beverages Africa

Usprawnianie operacji finansowych

Firma Coca-Cola Beverages Africa przeszła na rozwiązania Microsoft w celu usprawnienia operacji finansowych, poprawy zaangażowania klientów i zwiększenia możliwości aplikacji HR dzięki rozbudowanej analizie.

Obraz: Hitachi

Ożywienie globalnej transformacji

Firma Hitachi przyspieszyła swój rozwój na całym świecie poprzez optymalizację systemu biznesowego w poszczególnych krajach, nie rezygnując przy tym z ładu.

Obraz: Fieldfisher

Konsolidacja danych w obrębie wszystkich operacji

Międzynarodowa firma prawnicza Fieldfisher skorzystała z rozwiązania Dynamics 365 w celu skonsolidowania swoich aplikacji biznesowych i stawienia czoła przeciwnościom napotykanym w niepewnych czasach.

Obraz: Lifestyles

Realizacja cyfrowej transformacji

Firma Lifestyles zautomatyzowała swoje procesy, zmniejszyła koszty operacyjne, poprawiła wydajność oraz zwiększyła dokładność prognoz sprzedaży oraz planowania.

Optymalizuj operacje finansowe

Przechodź od transakcyjnego zarządzania finansami do proaktywnych operacji, które usprawniają podejmowanie decyzji, chronią przychody, zmniejszają ryzyko i redukują koszty.

  • Intuicyjne obszary robocze oparte na rolach
  • Inteligentne budżetowanie i prognozowanie
  • Całościowe raportowanie i analityka
Obraz przedstawiający szczegółowe informacje z możliwością dostępu
  • Zautomatyzowane kredyty i windykacje
  • Usprawnione rozpoznawanie przychodów
  • Bezdotykowa obsługa faktur od dostawców
Obraz przedstawiający procesy rozszerzone
  • Rozległe lokalizacje
  • Zachowanie zgodności o niskim koszcie
  • Rozległe usługi regulacyjne
Obraz przedstawiający uproszczone zapewnianie zgodności
Logo Microsoft

Prawdziwy lider

Microsoft został wskazany jako lider w raporcie z sierpnia 2021 r.: Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises.

Obraz przedstawiający kobietę pracującą na laptopie

Zrób następny krok

Obraz przedstawiający kobietę pracującą na laptopie