Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Osoba patrząca na ekran laptopa, przypuszczalnie korzystająca z analityki finansowej

Co to jest analityka finansowa?

Bieżące, dokładne raporty i sprawozdania finansowe mają kluczowe znaczenie, jeśli chcesz mieć dostęp do informacji o kondycji finansowej firmy i zachować przewagę konkurencyjną.

Informacje o analityce finansowej

Analityka finansowa to dziedzina, która oferuje ogólne i szczegółowe widoki danych finansowych firmy, co pomaga zwiększyć jej wydajność. Przewidywalne, oparte na danych szczegółowe informacje pomagają zespołowi od początku do końca dzięki możliwości interpretowania i analizowania wydajności z przeszłości, przewidywania strategii pomyślnej realizacji przyszłych wyników oraz określania kroków ułatwiających podejmowanie inteligentniejszych i pewniejszych decyzji.

W miarę wzrostu roli technologii zmieniły się również funkcje menedżerów finansowych oraz ich podejście do analizy finansowej. Pełniąc funkcję stratega dla kadry kierowniczej, muszą oni przez cały czas mieć świadomość sytuacji finansowej firmy.

Znaczenie analityki finansowej

Zarówno w przypadku małej firmy, jak i dużej korporacji, optymalizacja danych na potrzeby procesów zarządzania finansami jest zawsze ważna. Musisz utworzyć metodologię o wysokim prawdopodobieństwie osiągnięcia sukcesu przy użyciu jak najmniejszej ilości zasobów — a wszystko to przy równoczesnym udoskonalaniu kontroli finansowej i nadzorowaniu stałych przepływów pieniężnych. Analityka finansowa wpływa na kilka części firmy, takich jak:

 • Każda firma musi przeprowadzać żmudne planowanie finansowe i prognozowanie przyszłości, aby przygotować się na stale zmieniające się potrzeby rynku.

 • Dostęp do wszystkich krytycznych danych finansowych w jednym miejscu jest niezbędny i zapewnia ich widoczność oraz użyteczność.

 • Analityka finansowa oferuje szczegółowe informacje na temat stanu finansowego, które poprawiają widoczność finansową i rentowność oraz zwiększają wartość dla firmy i interesariuszy.

 • Możliwość mierzenia środków trwałych, takich jak gotówka i sprzęt, oraz zarządzania nimi będzie mieć krytyczne znaczenie w przypadku zarządzania finansami i obsługi księgowania.

Jeśli te informacje są zawsze pod ręką, gdy ich potrzebujesz, możesz szybko uzyskiwać odpowiedzi na wszystkie ważne pytania związane z firmą oraz szacowane wartości finansowe.

Korzyści związane z analityką finansową

Aby budować swoją firmę, musisz podejmować uzasadnione decyzje dzięki szczegółowym informacjom opartym na danych, które dostarcza Ci analityka finansowa. Niektóre korzyści z analityki finansowej:

 • Używanie danych w czasie rzeczywistym, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, dzięki czemu można szybko i łatwo filtrować oraz analizować zestawy danych.

 • Organizowanie danych, dzięki czemu są czytelne i łatwe do zrozumienia, a także w większym stopniu wpływają na wyniki firmy, zapewniając optymalizację przepływów pracy związanej z danymi oraz zwiększenie produktywności.

 • Poprawa produktywności, która oferuje zespołom lepszy sposób podejmowania pewnych decyzji oraz minimalizowania złożoności i zagrożeń.

 • Dostęp do szczegółowych informacji i strategii do zastosowania w przyszłości, które umożliwiają czytelne raportowanie finansowe.

 • Pojedyncze źródło prawdy, dzięki czemu nigdy nie będzie trzeba implementować innego narzędzia typu „oprogramowanie do zarządzania finansami” w celu kontrolowania informacji.

Samo dodanie „analityki finansowej” do procesu nie wystarczy. Musisz zdecydować, które typy analityki będą najbardziej korzystne dla Twojej firmy.

6 kluczowych typów analizy danych finansowych, których będziesz potrzebować

Niezależnie od wielkości firmy w swoich procesach warto zaimplementować sześć typów analityki, które pomogą Ci zachować przewagę konkurencyjną.

 1. Przepływ pieniężny: wskaźniki w czasie rzeczywistym, które określają, ile gotówki firma zarabia i wydaje każdego dnia, a także ile gotówki zapewni jej płynne działanie.

 2. Rentowność klienta: dane zapewniające, że wartość sprzedaży do klientów jest wystarczająca, dzięki podzieleniu segmentów klientów i przeanalizowaniu skumulowanej wartości poszczególnych klientów.

 3. Przewidywanie sprzedaży: ta analityka polega na planowaniu sukcesu prognozy sprzedaży oraz możliwych sposobów udoskonalania przewidywań przyszłości.

 4. Rentowność produktu: dane, które uwidaczniają produkty przynoszące zysk, umożliwiając równocześnie upewnienie się, że różne produkty, które mogą współdzielić procesy produkcyjne lub koszty podstawowe, mają właściwe koszty.

 5. Wartość dla akcjonariuszy: gdy firma jest na tyle duża, że może mieć akcjonariuszy, musisz mieć pewność, że zawsze będą oni uzyskiwać zwrot ze swoich inwestycji. Analityka tego typu polega na obliczaniu wartości firmy na podstawie zwrotów, które zapewniasz swoim akcjonariuszom.

 6. Czynniki zwiększające wartość: te kluczowe wskaźniki zapewniają, że firma jest na właściwej drodze do zrealizowania wszystkich celów: krótkoterminowych i długoterminowych.

Uwzględnienie wszystkich tych analiz danych finansowych zapewni dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do zbudowania strategii osiągania rentowności i dokładnego przewidywania przyszłości firmy.

Kiedy warto dodać oprogramowanie do analityki finansowej?

Wiele organizacji na świecie nadal nie rozumie prawdziwego znaczenia szczegółowych informacji opartych na danych. Niektóre przyczyny takiej sytuacji to przytłaczająca ilość danych finansowych, brak dostępu do tych danych lub problemy z analizowaniem danych przy użyciu oprogramowania aktualnie używanego przez organizację.

Ponieważ świat niezmiennie zmierza w kierunku globalizacji, firma musi mieć możliwość skalowania finansowego, gdy się do tego odpowiednio przygotuje, czyli jak najszybciej zaimplementuje odpowiednie oprogramowanie. Cztery poniższe kroki procesu określają, kiedy warto dodać analitykę finansową do procesu:

 1. Zidentyfikowanie krytycznych problemów biznesowych i sprawdzenie, jak analityka finansowa może Ci pomóc.

 2. Znalezienie obszarów, w których wdrożenie programu w wersji próbnej umożliwi osiągnięcie maksymalnych wyników przy minimalnym nakładzie pracy.

 3. Zorganizowanie i ustrukturyzowanie źródeł danych oraz zarządzanie nimi.

 4. Ciągłe poszukiwanie nowych strategicznych sposobów — w tym nowych narzędzi, zaktualizowanych pytań i analiz — aby skutecznie udoskonalać analitykę finansową.

Po wykonaniu tych kroków będziesz wiedzieć, gdzie i kiedy musisz dokładnie i metodycznie rozszerzyć i udoskonalić procesy obejmujące dane finansowe.

Dowiedz się, jak możesz efektywnie optymalizować dane finansowe

Nacisk na integrację dużych ilości danych, jeśli zestawy danych finansowych są niekoniecznie na to gotowe, może być zniechęcający. Prawie na pewno nie unikniesz błędów, jeśli będziesz polegać na niepotrzebnie zbyt złożonych platformach finansowych z dużą liczbą ręcznych procesów pracy. Prosta, zautomatyzowana platforma pomaga uniknąć większości błędów ludzkich i zwiększyć produktywność.

Integracja dynamicznej platformy, takiej jak Dynamics 365 Finance, z minimalnymi zakłóceniami, oznacza, że Twój zespół może uzyskiwać przewidywalne wyniki. Maksymalizując rentowność i widoczność danych finansowych, będziesz mieć możliwość łatwego przewidywania, kiedy trzeba od nowa ustalić i zmienić cele, co w konsekwencji poprowadzi Twoją firmę do sukcesu.