Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Zapewnij sobie elastyczność biznesową w zakresie operacji finansowych i biznesowych

Wprowadź nowe podejście do finansowych i biznesowych modeli operacyjnych, aby przygotować się na wypadek trudności oraz móc na nie reagować i rozwijać się pomimo ich wystąpienia.

Wzmacniaj modele finansowe i operacyjne

Dostosowuj się szybciej

Aktywnie przygotuj i dostosuj się, aby uniknąć przerw w pracy.

Pracuj inteligentniej

Napędzaj wydajność, korzystając płynnie z rozwiązania Microsoft 365.

Zwiększ wydajność

Zwiększ wydajność, łącząc dane i automatyzując zadania.

Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi

Zwiększ widoczność finansową

Podejmuj w odpowiednim czasie decyzje, które będą napędzać wzrost i sprzyjać zwiększeniu dynamiki, korzystając z raportowania w czasie rzeczywistym, analiz osadzonych i szczegółowych informacji uzyskanych za pomocą technologii AI Insights.

Napędzaj sukces w obszarze projektu

Umożliwiaj swoim zespołom skuteczną komunikację za pomocą jednej aplikacji i realizuj projekty na czas, mieszcząc się w wyznaczonym budżecie.

Umożliwiaj sprawne przekształcenie miejsca pracy

Spełniaj zmienne wymagania, równoważąc przy tym potrzebę obniżenia kosztów, pozyskiwania zdolnych pracowników i dostarczania istotnych korzyści.

Logo firmy Forrester

Osiągnij więcej niższym nakładem pracy dzięki aplikacji Dynamics 365 Finance

Stymuluj efektywność operacyjną, redukuj koszty i twórz doskonalsze i bardziej powiązane modele finansowe.

Zwrot z inwestycji na poziomie 122%

Z aplikacją Dynamics 365 Finance w ciągu trzech lat¹

Ponad 3,5 mln USD

W starszych oszczędnościach kosztów¹

Do 55%

W zwiększeniu produktywności personelu finansowego¹

¹ Wyniki dotyczące okresu przekraczającego trzy lata opracowano dla organizacji złożonej na podstawie rozmów z klientami. The Total Economic Impact™ of Microsoft Dynamics 365 Finance,
2022 r., zamówione badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting.

Klienci dostosowują i rozwijają się

Obraz ilustrujący firmę Coca-Cola Beverages Africa

Odświeżone operacje

Firma Coca-Cola Beverages Africa obniżyła koszty usług IT dzięki rozwiązaniom Dynamics 365 i Azure, zwiększając przy tym zadowolenie klientów oraz pracowników.

ilustracja: firma GN

Projektowanie operacji na potrzeby stabilniejszej przyszłości

Firma z branży audio GN Group obsługuje szybki wzrost dzięki scentralizowanym, niezawodnym danym, które pomagają w szybszej i elastyczniejszej obsłudze klienta.

ilustracja: firma Musictribe

Zwiększanie zaangażowania klientów

Firma Music Tribe osiągnęła wyższy poziom synchronizacji z klientami i zwiększyła produktywność o 300 procent, eliminując centra danych, serwery fizyczne i nieaktualne aplikacje, aby działać bez pomocy zespołu IT, dzięki czemu każdy pracownik może najpierw koncentrować się na klientach.

ilustracja: firma dah-chong-hong

Ukierunkowanie na wzrost

Chiński dystrybutor pojazdów DCH Holdings skręcił w stronę rozwoju przez cyfryzację operacji, korzystanie z łańcucha zaopatrzenia niewymagającego użycia papieru oraz lepsze dopasowanie zakresu jednostek biznesowych do potrzeb klientów.

Obraz ilustrujący firmę Gibson

Dostosuj się do swoich klientów

Firma Gibson Brands wyszła naprzeciw swoim klientom i nawiązała z nimi kontakt w najdogodniejszy dla nich sposób — za pośrednictwem sieci sprzedaży detalicznej, sprzedaży bezpośredniej lub dealerów — i usprawniła współpracę za pomocą narzędzi Dynamics 365 i Microsoft Teams.

Obraz ilustrujący firmę Papa John's Pizza

Jak zgotować sobie szybki wzrost — jak na drożdżach

Dzięki użyciu dostępnych w chmurze narzędzi, takich jak Dynamics 365 Finance, firma Papa John’s Pizza mogła szybko rozwinąć działalność operacyjną, usprawniając przy tym podejmowanie decyzji w oparciu o konkretne dane z wykorzystaniem usługi Power BI.

Poznaj produkty Microsoft

Optymalizuj swoje procesy, korzystając z produktów stworzonych z myślą o pracy razem.

Dynamics 365 Finance

Oceń kondycję firmy, popraw kontrolę finansów i szybko podejmuj decyzje, które będą napędzać wzrost i elastyczność.

Dynamics 365 Project Operations

Napędzaj sukcesy w obszarze operacji projektowych, korzystając z pojedynczej platformy pozwalającej usprawnić współpracę i zwiększyć widoczność.

Dynamics 365 Human Resources

Optymalizuj programy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi i doskonal środowisko pracownicze, korzystając z rozwiązania, które rośnie wraz z użytkownikiem i które można dostosowywać do bieżących potrzeb.

Microsoft Teams

Umożliwiaj pracownikom łatwe wyświetlanie bilansów nieobecności oraz przesyłanie wniosków urlopowych.

Power Automate

Przyspieszaj zamknięcia i raportowanie finansowe, usprawniając przepływy pracy zatwierdzania.

Power BI

Ulepszaj planowanie zasobów ludzkich, korzystając z rozbudowanych pulpitów nawigacyjnych, które pozwalają odkryć szczegółowe informacje z obszarów finansów, operacji projektowych i HR.

Poznaj dostosowane rozwiązania branżowe

Zwiększaj elastyczność biznesową, korzystając z innowacyjnych technologii zaprojektowanych specjalnie z myślą o Twojej branży.

Obraz przedstawiający maszynę produkcyjną

Produkcja

Otwórz się na innowacje i zwiększ zaangażowanie klientów na nowe sposoby.

Dowiedz się więcej
Obraz przedstawiający odzież na wieszaku

Handel detaliczny

Umożliwiaj pracownikom świadczenie doskonałych usług każdego dnia.

Dowiedz się więcej
Obraz przedstawiający sprzęt medyczny

Służba zdrowia

Zapewnij sobie lepsze szczegółowe informacje kliniczne i operacyjne, a także zwiększ elastyczność biznesową.

Dowiedz się więcej
Przykładowy obraz przedstawiający kobietę pracującą na laptopie

Rozpocznij przekształcanie swojej firmy

Przykładowy obraz przedstawiający kobietę pracującą na laptopie