Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Trzech pracowników etatowych omawia swoje doświadczenia

Czym są doświadczenia pracowników etatowych?

Doświadczenie pracownika etatowego (w skrócie: EX, ang. employee experience) to termin opisujący sposób, w jaki pracownik etatowy wchodzi w interakcje z wykonywaną pracą oraz miejscem pracy i jak postrzega je przez cały okres zatrudnienia, od momentu rekrutacji aż do opuszczenia organizacji. To stosunkowo nowa koncepcja, która zyskała na popularności w ostatnich latach. Organizacje, które inwestują w doświadczenia pracowników etatowych, skupiają się na tworzeniu środowiska pracy, które sprzyja zwiększaniu wśród pracowników zaangażowania, motywacji i poczucia obowiązku.

Na doświadczenie pracownika etatowego wpływają różne czynniki, w tym procesy zatrudnienia, kultura firmy, współpraca zespołowa, możliwości rozwoju zawodowego, równowaga między życiem zawodowym i prywatnym, a nawet fizyczne środowisko pracy. Pozytywne doświadczenie pracownika etatowego jest z korzyścią nie tylko dla pracowników — wpływa także na rozwój organizacji, zwiększając produktywność, obniżając wskaźnik rotacji pracowników oraz poprawiając rentowność i przychody.

Dlaczego doświadczenie pracownika etatowego jest ważne?

Doświadczenia pracowników etatowych mają bezpośredni wpływ na sukces firmy, co sprawia, że jest to ważny obszar działania w przypadku organizacji, które chcą poprawić swoją reputację i wyniki finansowe oraz usprawnić działania operacyjne. Na przykład pozytywne doświadczenia pracowników etatowych mogą poprawić zaangażowanie pracowników i ich morale, umożliwić sprawną współpracę z pozostałymi członkami zespołu oraz zwiększyć produktywność i wydajność.

Pozytywne doświadczenie pracownika etatowego niesie ze sobą zwłaszcza następujące korzyści:

 • Większe zaangażowanie pracowników etatowych i satysfakcja z pracy: Pracownicy, którzy mają pozytywne doświadczenia związane ze swoim miejscem pracy, na ogół czują się bardziej związani z pracą, współpracownikami i całą organizacją. Tego rodzaju poczucie przynależności może prowadzić do wyższych poziomów zaangażowania i większej satysfakcji z pracy.
 • Większa produktywność i wydajność: Gdy pracownicy są zaangażowani, zmotywowani i zadowoleni ze swojego miejsca pracy, pracują lepiej — lepsze są także efekty ich pracy.
 • Obniżenie wskaźnika rotacji pracowników i powiązanych kosztów: Zaangażowani, zadowoleni pracownicy są bardziej skłonni pozostać w firmie na długi czas, co zmniejsza potrzebę podejmowania kosztownych działań związanych z rekrutacją i szkoleniami.
 • Lepsza kultura i reputacja firmy: Silne poczucie przynależności do społeczności współdzielone przez pracowników etatowych oraz większe zadowolenie i lepsze samopoczucie pracowników pomagają tworzyć pozytywną kulturę firmy i poprawiają obraz firmy w oczach społeczeństwa.
 • Większa kreatywność i innowacyjność: Pracownicy zachęcani do otwartej komunikacji w miejscu pracy czują się komfortowo, dzieląc się ideami, nowymi perspektywami i nietuzinkowymi pomysłami ze współpracownikami i kierownictwem, co z kolei może prowadzić do opracowywania nowych rozwiązań.
 • Lepsza obsługa klienta oraz lepsze relacje z klientami: Pracownicy, którzy dysponują większymi możliwościami, wykazują bardziej aktywne podejście do rozwiązywania problemów i znajdowania rozwiązań dla odbiorców i klientów. Dodatkowo pracownicy, którzy czują się szczęśliwsi w swoim miejscu pracy, częściej czują dumę ze swojej pracy i przedstawiają swojego pracodawcę w dobrym świetle.
 • Większa rentowność i wzrost przychodu: Obniżenie wskaźnika rotacji pracowników i powiązanych kosztów może wpłynąć na zwiększenie rentowności organizacji. Analogicznie, poprawa obsługi klienta i zwiększenie jego zadowolenia może prowadzić do wyższych wskaźników utrzymania i lepszych wyników sprzedaży. Na koniec warto także wspomnieć, że kultura innowacji i współpracy pomaga tworzyć nowe rozwiązania, które korzystnie wpływają na wyniki finansowe firmy.

To tylko niektóre ze sposobów, w jakie inwestowanie w pozytywne doświadczenia pracowników etatowych może przynieść korzyści pracownikom i przyczynić się do ogólnego sukcesu firmy.

Czynniki, które wpływają na doświadczenie pracownika etatowego

Priorytetowe traktowanie kwestii doświadczenia pracowników etatowych powinno stanowić kluczowy obszar działania w przypadku firm, które chcą przyciągnąć najlepszych pracowników, utrzymać swoją konkurencyjność w dzisiejszym środowisku zawodowym oraz osiągać długofalowe sukcesy i zrównoważony rozwój. Istnieje kilka czynników, które wpływają na doświadczenie pracownika etatowego:

Zadowolenie pracowników

Gdy pracownicy są zadowoleni ze swojej pracy i czują się doceniani przez pracodawcę, przekłada się to na bardziej pozytywne doświadczenie pracownika etatowego. Zadowolenie pracowników może wpłynąć na zwiększenie zaangażowania, motywacji i produktywności; taki cykl przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i samej organizacji.

Kultura miejsca pracy

Wspólne wartości, przekonania, postawy i zachowania, które charakteryzują organizację i wpływają na sposób, w jaki pracownicy wchodzą w interakcje z innymi członkami organizacji oraz ze środowiskiem pracy, odgrywają ważną rolę w kształtowaniu doświadczenia pracowników etatowych. Pozytywna kultura miejsca pracy może pomóc stworzyć przyjazne i sprzyjające integracji środowisko, w którym pracownicy będą czuć się doceniani, szanowani i zmotywowani do działania i osiągania jak najlepszych wyników.

Zaangażowanie pracowników

Zaangażowanie pracowników to termin używany do opisywania poziomu entuzjazmu, jaki pracownik wykazuje w pracy, a także oddania, z jakim działa on na rzecz organizacji. Zaangażowanie to kluczowy aspekt doświadczenia pracownika etatowego — im bardziej zaangażowany jest pracownik, tym silniejsze jest u niego poczucie celu i przynależności i tym większe zadowolenie z pracy.

Równowaga między pracą a życiem prywatnym

Koncepcja osiągnięcia zdrowej równowagi między obowiązkami służbowymi a sferą osobistą często jest nazywana „równowagą między pracą a życiem prywatnym” i stanowi główny czynnik wpływający na doświadczenie pracownika etatowego. Organizacje, które skupiają się na dobrym samopoczuciu pracowników, zachęcając ich do utrzymywania właściwej równowagi między pracą a życiem prywatnym i umożliwiając im jej utrzymanie, mają często szczęśliwszych pracowników, którzy na dodatek lepiej pracują.

Świadczenia i profity

Świadczenia i profity to dodatkowe zachęty, jakie organizacje oferują pracownikom poza regularnym wynagrodzeniem lub pensją. Na przykład możliwość elastycznej organizacji pracy bądź pracy zdalnej zapewniają pracownikom większą kontrolę nad codziennym życiem, natomiast plany ubezpieczeń zdrowotnych i plany emerytalne mogą poprawić jakość życia i bezpieczeństwo finansowe — wszystkie te czynniki wpływają pozytywnie na doświadczenie pracownika etatowego.

Możliwości rozwoju zawodowego

Zapewnianie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego to kolejny sposób, w jaki można wywierać pozytywny wpływ na doświadczenie pracowników. Na przykład programy szkoleniowe, wsparcie mentorskie i możliwość zmiany stanowiska mogą wpłynąć na zwiększenie poziomu zaangażowania i zadowolenia pracowników, jednocześnie umożliwiając budowanie potoku utalentowanych pracowników gotowych objąć w przyszłości role przywódcze.

Czym są struktury doświadczenia pracowników etatowych?

Struktura doświadczenia pracowników to ustrukturyzowane podejście do organizowania różnych punktów styku, które pracownicy mają w organizacji, i zarządzania nimi. Zapewnia kompleksowy wgląd w podróż, jaką odbywa z biegiem czasu pracownik, i pomaga organizacjom zrozumieć, jak tworzyć pozytywne i spójne doświadczenie pracowników etatowych.

Struktura doświadczenia pracownika etatowego obejmuje zwykle kilka kluczowych składników. Każdy składnik jest tak zaprojektowany, aby spełniać specyficzne potrzeby i oczekiwania pracowników na różnych etapach ich cyklu życia w organizacji. Oto kilka ich przykładów:

 • Dołączanie
 • Zarządzanie wydajnością
 • Rozwój zawodowy
 • Wyrażanie uznania i nagrody
 • Zwalnianie z pracy

Organizacje mogą tworzyć własne struktury doświadczenia pracowników etatowych lub używać istniejących modeli jako punktu wyjścia. Najskuteczniejsze struktury to te, które są dostosowane do unikatowych potrzeb i kultury organizacji, a jednocześnie odwołują się do podstawowych składników doświadczenia pracowników etatowych.

Jak poprawić doświadczenie pracownika etatowego

Po zaprojektowania struktury doświadczenia pracowników etatowych i zidentyfikowaniu określonych obszarów w organizacji, które potencjalnie dają możliwość poprawy, trzeba opracować strategię realizacji tych zmian. Poniżej znajduje się kilka pomysłów, które można uwzględnić w strategii doświadczenia pracowników etatowych.

Tworzenie pozytywnej kultury miejsca pracy

Kultura miejsca pracy jest ważnym składnikiem strategii kształtowania doświadczenia pracownika, ponieważ decyduje o tym, jak pracownicy wchodzą w interakcje ze sobą nawzajem i z samą organizacją. Firmy mogą tworzyć kulturę miejsca pracy, która będzie dostosowana do ich wartości i która będzie sprzyjać wzrostowi zadowolenia, promując kanały otwartej komunikacji między pracownikami a kierownictwem, zachęcając do współpracy i pracy zespołowej oraz gwarantując bezpieczne i komfortowe środowisko pracy.

Wspieranie równowagi między pracą a życiem prywatnym

Priorytetowe traktowanie zagadnienia równowagi między pracą a życiem prywatnym może pomóc pracownikom redukować presję i poczucie wypalenia, zwiększyć zadowolenie z pracy i poprawić ogólne samopoczucie. Niektóre pomysły dotyczące włączania inicjatyw dotyczących równoważenia pracy i życia prywatnego do strategii dotyczącej kształtowania doświadczenia pracownika etatowego uwzględniają oferowanie elastycznych rozwiązań dotyczących organizacji pracy, płatnych urlopów, żłobków i przedszkoli w miejscu pracy oraz usług z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Oferowanie konkurencyjnych świadczeń i benefitów

Strategia mocnego skupienia się na doświadczeniach pracowników etatowych obejmuje oferowanie świadczeń i profitów, które pokazują, że organizacja ceni sobie swoich pracowników. Popularne benefity obejmują ubezpieczenia zdrowotne, plany emerytalne, elastyczną organizację pracy i inne świadczenia, takie jak abonamenty umożliwiające korzystanie z obiektów sportowych i siłowni oraz bezpłatne przekąski. Pracodawcy mogą odróżnić się od innych firm, dostarczając unikatowy pakiet świadczeń spełniających konkretne potrzeby swoich pracowników.

Inwestowanie w możliwości rozwoju zawodowego

Organizacje mogą poprawić doświadczenie pracowników etatowych, demonstrując swoje zaangażowanie w zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju. Przykładami sposobów na przyspieszenie rozwoju zawodowego pracowników jest oferowanie im programów szkoleniowych, parowanie pracowników z mentorami, umożliwienie rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach obejmujących różne obszary działalności i realizowanie ambitnych projektów oraz korzystanie z opracowanego pod kątem poprawy doświadczenia pracownika etatowego rozwiązania wspomagającego szkolenie i certyfikację personelu.

Rola technologii w poprawianiu doświadczenia pracownika etatowego

Stworzenie dla pracowników płynnie działającego środowiska cyfrowego obejmującego narzędzia i rozwiązania technologiczne tworzące osnowę organizacji umożliwia pracownikom efektywniejszą pracę, łatwiejszą współpracę z innymi członkami organizacji oraz, w razie potrzeby, pracę zdalną. Na przykład rozwiązania HR, takie jak platforma do obsługi doświadczeń pracowników etatowych, usprawniają komunikację w zespołach i zapewniają scentralizowaną lokalizację ważnych narzędzi i zasobów. Platformy do obsługi doświadczeń pracowników etatowych wykorzystują również możliwości aplikacji HR, aby usprawnić dołączanie do organizacji nowych pracowników, zarządzanie wydajnością i proces zarządzania świadczeniami i benefitami.

Znaczenie silnego zarządzania doświadczeniami pracowników etatowych

Zarządzanie doświadczeniem pracowników etatowych obejmuje projektowanie, wdrażanie i optymalizowanie strategii mających na celu poprawę ogólnego doświadczenia pracowników etatowych w organizacji. Celem zarządzania doświadczeniami pracowników etatowych jest tworzenie w miejscu pracy pozytywnej kultury, która będzie wpływać na zaangażowanie pracowników oraz na ich produktywność i samopoczucie.

Zarządzanie doświadczeniami pracowników etatowych obejmuje rozmaite działania. Poniżej przedstawiono kilka kroków, które można wykonać, aby zarządzać doświadczeniami pracowników etatowych:

 • Zdefiniuj cele. Rozpocznij od zdefiniowania korzyści, jakie chcesz osiągnąć dzięki wysiłkom ukierunkowanym na poprawę doświadczenia pracownika etatowego. Określ obszary, które chcesz poprawić i wyniki, które chcesz osiągnąć.
 • Zidentyfikuj kluczowe punkty styku. Za pomocą struktury doświadczenia pracownika etatowego można mapować różne punkty styku, jakie pracownicy mają w organizacji. Mogą to być m.in. rekrutacja i dołączanie, codzienne działania służbowe, przeglądy wydajności, a nawet opuszczenie organizacji przez pracownika.
 • Zbieraj informacje zwrotne. Zbieraj od pracowników etatowych informacje zwrotne za pośrednictwem ankiet na temat ich doświadczeń, grup fokusowych oraz rozmów w cztery oczy, aby zrozumieć problemy i potrzeby pracowników w obszarze każdego punktu styku.
 • Analizuj dane. Wykorzystaj zebrane dane do opracowania strategii dotyczącej doświadczenia pracowników etatowych — zidentyfikuj wzorce, trendy i możliwości ulepszeń.
 • Opracowuj inicjatywy. Na podstawie przeprowadzonej analizy rozwiń inicjatywy, które pozwolą odnieść się do potrzeb i problemów zidentyfikowanych przez pracowników w obszarze poszczególnych punktów styku.
 • Przeprowadź implementację i mierz postępy. Wprowadź strategię w życie i regularnie monitoruj postępy, by w razie potrzeby dostosowywać strategię i wprowadzać w jej zakresie niezbędne poprawki.

Efektywne zarządzanie doświadczeniami pracowników etatowych może pomóc organizacjom osiągnąć wiele korzyści, takich jak zwiększanie satysfakcji i produktywności pracowników etatowych, poprawa wskaźnika utrzymania pracowników, poprawa reputacji marki, zwiększenie zadowolenia klientów oraz poprawa rentowności. Traktując doświadczenia pracowników etatowych priorytetowo, planując strategiczne i przeprowadzając ciągłe oceny, organizacje mogą zapewnić sobie bardziej zaangażowanych pracowników, którzy pomogą im osiągać długoterminowe sukcesy.

Ulepsz doświadczenia pracowników etatowych, korzystając z rozwiązania Microsoft Dynamics 365

Oprogramowanie do obsługi doświadczeń pracowników etatowych ma istotne znaczenie dla poprawy wspomnianych doświadczeń, jako że dostarcza narzędzia i zasoby ułatwiające realizację procesów roboczych, usprawniające komunikację i współpracę oraz sprzyjające zwiększaniu zadowolenia pracowników.

Dowiedz się, jak to rozwiązanie HR pomaga organizacjom:

 • Zapewniaj swoim pracownikom możliwość uzyskiwania potrzebnych im informacji za pośrednictwem łatwych w obsłudze, samoobsługowych narzędzi HR i aplikacji Microsoft Teams.
 • Uprość zarządzanie świadczeniami, wynagrodzeniami, urlopami i nieobecnościami, certyfikacjami, szkoleniami oraz programami zgodności.
 • Podejmuj odpowiednie akcje i szybciej dostosowuj się do zmian dzięki skalowalnemu rozwiązaniu HR, które może łatwo łączyć się z istniejącymi platformami oraz platformami partnerskimi.
 • Podejmuj jeszcze lepsze decyzje dzięki centralizacji danych pracowników i wbudowanym funkcjom analitycznym pozwalającym uzyskać cenne szczegółowe informacje.

Często zadawane pytania

Czym są doświadczenia pracowników etatowych i dlaczego są ważne?

Doświadczenie pracownika etatowego (w skrócie: EX) to termin opisujący związek pracownika etatowego z jego pracą oraz miejscem jej wykonywania w okresie zatrudnienia, od momentu rekrutacji aż do opuszczenia organizacji. Organizacje, które inwestują w pozytywne doświadczenia pracowników etatowych, osiągają z tego tytułu korzyści w postaci zwiększenia produktywności, obniżenia wskaźnika rotacji pracowników oraz wzrostu rentowności i przychodów.

Jakie czynniki wpływają na doświadczenia pracowników etatowych?

Istnieje kilka czynników, które wpływają na doświadczenia pracowników etatowych; spośród nich można wymienić m.in. zadowolenie pracowników, kulturę miejsca pracy, zaangażowanie pracowników, równowagę między pracą a życiem prywatnym, świadczenia i benefity oraz możliwości rozwoju zawodowego.

W jaki sposób firmy mogą wpływać na poprawę doświadczeń pracowników etatowych?

Firmy mogą poprawiać doświadczenia pracowników etatowych poprzez kształtowanie pozytywnej kultury pracy, zapewnienie wsparcia w zakresie utrzymania równowagi między pracą a życiem prywatnym, oferowanie konkurencyjnych świadczeń i benefitów, inwestycje w zapewnianie możliwości rozwoju zawodowego oraz korzystanie z oprogramowania do obsługi doświadczeń pracowników etatowych, które usprawnia pracownikom korzystanie z technologii.

Jakie korzyści niosą ze sobą pozytywne doświadczenia pracowników etatowych dla firm i ich pracowników?

Doświadczenia pracowników etatowych mają bezpośredni wpływ na sukces firmy, co sprawia, że jest to ważny obszar działania w przypadku organizacji, które chcą poprawić swoją reputację i wyniki finansowe oraz usprawnić działania operacyjne. Pozytywne doświadczenia pracowników etatowych mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników i poprawić ich morale, umożliwić sprawną współpracę z pozostałymi członkami zespołu oraz zwiększyć produktywność i wydajność pracowników. Pozytywne doświadczenia pracowników etatowych wpływają również na zwiększenie ich zadowolenia i poprawę równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz zachęcają do rozwoju osobistego i zawodowego.

Jaką rolę odgrywa technologia w poprawianiu doświadczeń pracowników etatowych?

Technologia może przyczynić się do poprawy doświadczeń pracowników etatowych, ułatwiając im efektywniejszą pracę, skuteczniejszą współpracę, a w razie potrzeby także pracę zdalną. Na przykład platforma do obsługi doświadczeń pracowników etatowych usprawnia komunikację w zespołach i zapewnia scentralizowaną lokalizację ważnych narzędzi i zasobów.

Czym jest oprogramowanie do obsługi doświadczeń pracowników etatowych?

Oprogramowanie do obsługi doświadczeń pracowników etatowych to rodzaj rozwiązania technologicznego dla obszaru HR, które pomaga organizacjom zarządzać doświadczeniami pracowników etatowych i poprawiać je. Tego rodzaju oprogramowanie obejmuje zwykle szereg narzędzi i funkcji zaprojektowanych pod kątem poprawy różnych aspektów podróży, jaką pracownik odbywa w okresie trwania jego relacji z organizacją, takich jak rekrutacja i dołączanie, zarządzanie wydajnością, administrowanie świadczeniami i opuszczanie organizacji.

Czym jest zarządzanie doświadczeniami pracowników etatowych?

Zarządzanie doświadczeniami pracowników etatowych (EXM, ang. employee experience management) obejmuje projektowanie, wdrażanie i optymalizowanie strategii mających na celu poprawę ogólnych doświadczeń pracowników etatowych w organizacji. Celem zarządzania doświadczeniami pracowników etatowych jest tworzenie w miejscu pracy pozytywnej kultury, która będzie wpływać na zaangażowanie pracowników oraz na ich produktywność i samopoczucie.

Jakie są przykłady doświadczeń pracowników etatowych?

Doświadczenia pracowników etatowych obejmują wszystkie rodzaje interakcji pracownika z pracodawcą przez cały cykl życia zatrudnienia, a także wpływ tych interakcji na to, jak pracownik postrzega organizację. Przykładami punktów styku, o których można mówić w kontekście doświadczeń pracowników etatowych, są: rekrutacja, dołączanie, fizyczne środowisko pracy, świadczenia i benefity, przeglądy wydajności, możliwości rozwoju zawodowego i równowaga między pracą a życiem prywatnym.

W jaki sposób doświadczenia pracowników etatowych wpływają na firmę?

Efektywne zarządzanie doświadczeniami pracowników etatowych może pomóc firmom osiągnąć wiele korzyści, takich jak zwiększanie satysfakcji i produktywności pracowników etatowych, poprawa wskaźnika utrzymania pracowników, poprawa reputacji marki, zwiększenie zadowolenia klientów oraz poprawa rentowności. Traktując doświadczenia pracowników etatowych priorytetowo, planując strategiczne i przeprowadzając ciągłe oceny, organizacje mogą zapewnić sobie bardziej zaangażowanych pracowników, którzy pomogą im osiągać długoterminowe sukcesy.

Czym jest ankieta dotycząca doświadczeń pracowników etatowych?

Ankieta dotycząca doświadczeń pracowników etatowych to narzędzie używane przez organizacje do zbierania od pracowników informacji zwrotnych na temat ich doświadczeń i spostrzeżeń jako pracowników. Ankieta dotycząca doświadczeń pracowników etatowych stanowi na przykład doskonały sposób na upewnienie się, że strategia zarządzania doświadczeniami pracowników etatowych pomaga tworzyć pozytywną kulturę miejsca pracy, sprzyja utrzymywaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz pozwala zapewnić pracownikom etatowym odpowiednie świadczenia i benefity.