Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Personalizuj możliwości obsługi usług finansowych za pomocą rozwiązania Dynamics 365

Twórz zaawansowane środowiska klientów i przyspieszaj rozwój firmy dzięki inteligentnym szczegółowym informacjom o klientach i automatyzacji procesów.

Napędzaj rozwój biznesowy usług finansowych

Poprawiaj wyniki biznesowe dzięki proaktywnym szczegółowym informacjom i automatyzacji, które pomogą personalizować doświadczenia klientów i zwiększać produktywność pracowników etatowych.

Zdobywanie klientów

Przyciągaj potencjalnych klientów, personalizując interakcje i zwiększając produktywność zespołu sprzedaży dzięki automatyzacji procesu sprzedaży.

 • Przyspieszaj zdobywanie klientów dzięki spersonalizowanym kampaniom marketingowym, które są tworzone na podstawie szczegółowych informacji opartych na technologii AI.
 • Usprawniaj i automatyzuj proces sprzedaży, używając inteligentnych czatbotów, aby rozpoczynać proaktywne konwersacje, wstępnie kwalifikować potencjalnych klientów i dostarczać oferty.
 • Pomagaj bankierom i menedżerom ds. relacji koncentrować się na potencjalnych klientach, którzy najprawdopodobniej zostaną poddani konwersji, dzięki predykcyjnemu ocenianiu potencjalnych klientów.
 • Oferuj bezproblemowe i spersonalizowane interakcje z potencjalnymi klientami w różnych kanałach, w tym w ramach wirtualnych spotkań w aplikacji Microsoft Teams.

Dołączanie klienta

Łatwo dołączaj nowych klientów i skutecznie angażuj ich w celu budowania lojalności.

 • Łącz dane finansowe, behawioralne i demograficzne, aby utworzyć kompleksowy widok klientów.
 • Uzyskuj dostęp do ujednoliconego widoku bieżących rezerw produktów z możliwościami sprzedaży wzajemnej i dodatkowej.
 • Aranżuj nowe i istniejące procesy pozyskiwania klientów w preferowanych przez nich kanałach.
 • Udostępniaj bezproblemowe, spersonalizowane środowiska w kanałach w oddziałach i kanałach cyfrowych.
 • Upraszczaj środowisko użytkownika, tworząc dynamiczne witryny internetowe z małą ilością kodu, które umożliwiają klientom interakcję z danymi finansowymi.

Obsługa klienta

Zwiększaj satysfakcję klientów, przewidując ich problemy i proaktywnie je rozwiązując.

 • Szybko reaguj na potrzeby klientów przy użyciu inteligentnych czatbotów konwersacyjnych z funkcją samoobsługi.
 • Obsługuj klientów w wybranym kanale, korzystając ze spersonalizowanej pomocy technicznej oraz spójnych środowisk cyfrowych i obejmujących pracę człowieka.
 • Zapewniaj pracownikom wsparcie potrzebne do oferowania spójnego środowiska z nadzorowanymi przepływami pracy i ujednoliconego widoku danych klientów.

Zarządzanie ryzykiem

Standaryzuj procesy dzięki zaawansowanej automatyzacji z małą ilością kodu lub bez kodu.

 • Pomagaj chronić konta online przed oszustwami dzięki adaptacyjnej technologii AI, która nieustannie monitoruje zmieniające się wzorce oszustw.
 • Obniżaj ryzyko biznesowe przez standaryzację i automatyzowanie procesów ręcznych za pomocą automatyzacji procesów mechanicznych (RPA).

Optymalizacja operacji

Pomagaj redukować koszty operacyjne dzięki automatyzacji procesów.

 • Zwiększaj produktywność oraz stopień zadowolenia pracowników, automatyzując zadania za pomocą automatyzacji procesów mechanicznych (RPA).
 • Zmniejszaj koszty i eliminuj ryzyko, automatyzując zaopatrzenie pośrednie.
 • Włączaj samoobsługowe narzędzia dla pracowników etatowych, w tym pomoc IT, raportowanie wydatków, obsługa zapotrzebowania i świadczenia.

Przyspieszaj uzyskiwanie wyników biznesowych, zwiększając możliwości pracowników w zakresie automatyzowania procesów i przewidywania potrzeb właścicieli polisy na podstawie szczegółowych informacji opartych na danych.

Zdobywanie klientów

Przyciągaj potencjalnych klientów, personalizując interakcje i zwiększając produktywność zespołu sprzedaży dzięki automatyzacji procesu sprzedaży.

 • Przyspieszaj zdobywanie klientów dzięki spersonalizowanym kampaniom marketingowym, które są tworzone na podstawie szczegółowych informacji opartych na technologii AI.
 • Usprawniaj i automatyzuj proces sprzedaży, używając inteligentnych czatbotów, aby rozpoczynać proaktywne konwersacje, wstępnie kwalifikować potencjalnych klientów i dostarczać oferty.
 • Pomagaj zespołowi ds. sprzedaży i agentom ubezpieczeniowym koncentrować się na potencjalnych klientach, którzy najprawdopodobniej zostaną poddani konwersji, dzięki predykcyjnemu ocenianiu potencjalnych klientów.
 • Oferuj bezproblemowe i spersonalizowane interakcje z potencjalnymi klientami w różnych kanałach, w tym w ramach wirtualnych spotkań w aplikacji Microsoft Teams.

Dołączanie właściciela polisy

Osobiście dołączaj i angażuj właścicieli polis za pośrednictwem zautomatyzowanych procesów w wybranych przez nich kanale.

 • Wyświetl kompleksowy widok danych właściciela polisy i sugerowane najlepsze akcje do wykonania w następnej kolejności.
 • Personalizuj środowiska w kanałach fizycznych i cyfrowych.
 • Przypisuj nowych właścicieli polis do agentów, segmentując, przydzielając priorytety i przekierowując klientów na podstawie reguł przypisywania agentów, które można dowolnie dostosowywać.
 • Aranżuj spersonalizowane interakcje z właścicielem polisy w różnych kanałach.

Pomoc techniczna dla właścicieli polis

Ułatwiaj klientom uzyskiwanie pomocy dotyczącej problemów w ich wybranych kanałach.

 • Możesz szybko reagować na potrzeby właścicieli polis i agentów, korzystając z inteligentnych czatbotów z funkcją samoobsługi — kodowanie nie jest wymagane.
 • Nawiązuj połączenie z właścicielami polisy, agentami i rzeczoznawcami w dowolnym kanale, aby udzielać im spersonalizowanej pomocy technicznej.
 • Wyświetlaj ujednolicony widok danych klientów, aby świadczyć kompleksową pomoc techniczną w procesie pozyskiwania klientów.

Optymalizacja operacji

Pomagaj redukować koszty operacyjne przez zarządzanie ryzykiem przy użyciu technologii AI i usprawnianie procesów dzięki zaawansowanej automatyzacji z małą ilością kodu.

 • Zwiększaj produktywność, poprawiaj stopień zadowolenia pracowników i obniżaj poziom ryzyka, automatyzując zadania ręczne za pomocą automatyzacji procesów mechanicznych (RPA).
 • Włączaj samoobsługowe narzędzia dla pracowników etatowych, w tym pomoc IT, raportowanie wydatków, obsługa zapotrzebowania i świadczenia.
 • Zmniejszaj koszty i eliminuj ryzyko, automatyzując zaopatrzenie pośrednie.
 • Pomagaj chronić konta online przed oszustwami dzięki adaptacyjnej technologii AI, która nieustannie monitoruje wzorce oszustw.

Finanse

Używaj danych w czasie rzeczywistym, aby podejmować decyzje oparte na szczegółowych informacjach, które przyspieszają wzrost i zwiększają elastyczność.

 • Efektywnie zarządzaj ryzykiem kredytowym i windykacjami za pomocą funkcji opartych na AI przewidywań płatności klientów, która zwiększa liczbę płatności uiszczanych na czas, usprawnia przepływy pieniężne i oszczędza czas.
 • Korzystaj z pełnego zestawu możliwości księgi głównej, w tym konfigurowalnego planu kont opartego na regułach, warstw księgowania służących do obsługi wielu zasad GAAP oraz funkcji obsługi wielu walut i lokalizacji podatków.
 • Pomoc techniczna dotycząca rozliczeń obejmuje cykliczne opcje rozliczeń dotyczące wzorca, interwału oraz daty rozpoczęcia i zakończenia.

Pomoc dostawcom usług finansowych w osiąganiu sukcesu

Logo firmy Metro Bank

„Nasze systemy są szybkie i proste…
Czeki i karty debetowe są drukowane w ciągu kilku minut i łatwo udostępniane klientom w siedzibie firmy”.

Craig Donaldson,
CEO, Metro Bank

Poznaj produkty Dynamics 365 i Microsoft Power Platform

Dynamics 365 Customer Insights

Uzyskaj kompleksowy widok danych klientów, łącząc ich dane i dane finansowe przy zachowaniu wszystkich wymagań dotyczących zgodności i przepisów.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Sales

Personalizuj każdą interakcję i kontroluj relacje z klientami, aby budować lojalność, zwiększać przychód na klienta i odkrywać nowe szanse sprzedaży.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Marketing

Aranżuj procesy pozyskiwania klientów w wielu kanałach, aby w odpowiednim czasie angażować odbiorców docelowych i przesyłać im właściwy komunikat.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Customer Service

Szybko dostosowuj się do zmiennego środowiska dziękom opcji samoobsługi i obsługi wielokanałowej, aby zagwarantować klientom pomoc techniczną, której oczekują.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Finance

Monitoruj operacji finansowe w czasie rzeczywistym, prognozuj przyszłe wyniki oraz podejmuj decyzje oparte na danych w celu przyspieszenia przyszłego rozwoju firmy.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Fraud Protection

Zabezpieczaj konta klientów. Chroń reputację swojej firmy i przychód przed wpływem oszustw polegających na utworzeniu/przejęciu konta.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Customer Voice

Szybko reaguj na opinie klientów, ustawiając zautomatyzowane alerty i przechwytując opinie bezpośrednio od klientów za pomocą spersonalizowanych ankiet.

Dowiedz się więcej

Microsoft Power Platform

Pracuj wspólnie z innymi, aby efektywnie sprostać wyzwaniom dzięki platformie Microsoft Power Platform — analizuj dane, kompiluj rozwiązania, automatyzuj procesy i twórz agentów wirtualnych.

Dowiedz się więcej
g

Pomóż budować potrzebną infrastrukturę dzięki rozwiązaniom partnerów w zakresie finansów w usłudze AppSource

Ulepsz swoje rozwiązanie za pomocą usługi Microsoft Cloud for Financial Services

Udostępniaj lepsze środowiska, szczegółowe informacje i usługi, łącząc finansowe możliwości rozwiązania Dynamics 365 z platformami Azure, Microsoft 365 i Microsoft Power Platform.