Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Wyjątkowa opieka zdrowotna zaczyna się od rozwiązania Dynamics 365

Wyjątkowa opieka zdrowotna zaczyna się od rozwiązania Dynamics 365

Umieść pacjentów i członków w sercu każdego środowiska opieki zdrowotnej na platformie Dynamics 365. Odkrywaj szczegółowe informacje potrzebne do bardziej spersonalizowanego działania oraz podejmowania decyzji dotyczących opieki.

Stwórz możliwość świadczenia spersonalizowanej opieki

Personalizuj doświadczenia pacjentów i członków oraz pomagaj organizacji skuteczniej koordynować podejmowane decyzje dotyczące opieki i leczenia.

  • Personalizuj komunikację z odpowiednimi odbiorcami w celu przekazywania komunikatów dotyczących profilaktyki i leczenia.
  • Segmentuj populacje pacjentów i członków oraz kontroluj informacje, działania i komunikację.
  • Odkrywaj szczegółowe informacje, dzięki którym dostawcy usług medycznych otrzymują wskazówki w czasie rzeczywistym.

Oferuj zespołom medycznym większe możliwości

Promuj współpracę zespołową, która umożliwi dzielenie się wiedzą i uzyskiwanymi w czasie rzeczywistym, szczegółowymi informacjami na temat pacjentów i członków — w obrębie dostawców usług medycznych i placówek medycznych — w celu szybszego podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących opieki.

  • Zdalnie monitoruj pacjentów i automatyzuj alerty dotyczące kolejnych czynności.
  • Kontroluj i przechwytuj historie danych medycznych, polecenia dostawców oraz relacje między lekarzami i pacjentami.
  • Personalizuj plany opieki dzięki zalecanym kolejnym krokom i zasięgowi opieki profilaktycznej.

Poprawiaj wyniki operacyjne

Skracaj czas reakcji i udoskonalaj wpływ dzięki synchronizacji operacji oraz danych administracyjnych, biura obsługi i klinicznych, aby w ciągły sposób analizować kluczowe wskaźniki wydajności.

  • Zarządzaj poleceniami i wymianą informacji.
  • Twórz samoobsługowe portale dla pacjentów, lekarzy i opiekunów społecznych.
  • Optymalizuj alokację, planowanie i wysyłanie zasobów oraz personelu.

Jak dostawcy osiągają lepsze wyniki dzięki rozwiązaniu Dynamics 365

Dzięki takiemu hybrydowemu podejściu — w którym łączą się związane z opieką zdrowotną usługi wirtualne i fizyczne usługi świadczone osobiście — możemy leczyć więcej pacjentów niż kiedykolwiek wcześniej”.

Visa Honkanen,

Director of Strategic Development, Helsinki University Hospital

Możemy przechwytywać szczegółowe informacje na temat odwiedzających nas pacjentów, aby naprawdę usprawnić działanie naszej organizacji opieki zdrowotnej”.

Kim Swafford,

Group Vice President, Telehealth and Health Technology Strategy, Providence St. Joseph Health

Przenosząc wszystko do rozwiązania [Dynamics 365], upewniamy się, że wszystkie osoby zaangażowane w działalność firmy mają potrzebne informacje”.

Vishwanath Anantraman,

Chief Innovation Architect, Northwell Health

Szybko twórz nowe rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej

Dostosuj rozwiązanie Dynamics 365 do swoich potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej. Łatwo twórz przepływy pracy i przypadki użycia — od pozyskiwania pacjentów do koordynacji opieki nad nimi — w odniesieniu do określonych potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej dzięki wstępnie skompilowanym encjom i formularzom projektu standardu Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR).

Microsoft został liderem w dziedzinie chmur dla służby zdrowia

Dowiedz się, dlaczego firma Forrester uznała Microsoft ze jednego z najbardziej liczących się dostawców chmur dla służby zdrowia w raporcie Forrester Wave™: chmury dla placówek służby zdrowia (3 kw. 2019 r.).

Poznaj aplikacje Dynamics 365, które ułatwiają wprowadzanie innowacji w organizacji zajmującej się opieką zdrowotną

Dynamics 365 Customer Service

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Field Service

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Sales

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Marketing

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Human Resources

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Supply Chain Management

Dowiedz się więcej

Zrób następny krok

Dowiedz się więcej na temat sposobów świadczenia lepszej opieki z Microsoft lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak platforma Dynamics 365 wspiera Twoje rozwiązanie do obsługi opieki zdrowotnej.