Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Mężczyźni przy pracy

Osiągaj zrównoważony wzrost produkcji za pomocą rozwiązania Dynamics 365

Produkuj przyszłość z większą odpornością, stymulując innowacje, optymalizując operacje i pogłębiając relacje z klientem.

Rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb w zakresie produkcji

Wzmacniaj pozycję swojej firmy produkcyjnej, łącząc platformy i dane w celu przewidywania zmian i minimalizowania zakłóceń na potrzeby skracania czasu wprowadzania produktu na rynek — a wszystko po to, aby budować lepsze relacje z klientem za pomocą szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym.

Projektowanie i szkolenie

Szybko wprowadzaj nowe produkty i usługi.

 • Centralnie zarządzaj informacjami o produktach.
 • Usprawniaj procesy zarządzania zmianami projektowymi.
 • Poprawiaj bezpieczeństwo, jakość i produktywność dzięki instrukcjom pracy obsługiwanym bez użycia rąk.

Planowanie i sourcing

Nie dopuszczaj do przestojów linii produkcyjnej, przewidując problemy, zanim się pojawią.

 • Planuj produkcję i dystrybucję w usługach z technologią „in-memory” prawie w czasie rzeczywistym.
 • Używaj prognozowania popytu wzbogaconego przez AI.
 • Łącz dane z różnych platform za pomocą konektorów z małą ilością kodu.
 • Upraszczaj procesy zaopatrzenia za pomocą zarządzania umowami, nadmiarowości w zakresie dostaw o znaczeniu krytycznym oraz wyboru dostawców na podstawie danych historycznych.
 • Upraszczaj i automatyzuj ręczne procesy za pomocą aplikacji z małą ilością kodu.

Produkcja i dystrybucja

Zaspokajaj zmienne potrzeby klientów, wbudowując elastyczność w łańcuchu zaopatrzenia.

 • Uzyskuj pomoc techniczną dotyczącą produkcji dyskretnej, procesowej, typu lean manufacturing, stosując zróżnicowane strategie i mieszanej.
 • Stymuluj zrównoważony rozwój produkcji w połączonych fabrykach za pomocą usługi IoT i technologii AI.
 • Zwiększ elastyczność i skalę dzięki przetwarzaniu na krawędzi.
 • Efektywnie realizuj zamówienia dzięki inteligentnemu zarządzaniu zamówieniami i magazynami.
 • Zarządzaj zapasami przy użyciu danych w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie składnikami aktywów

Zapewnij sobie większą odporność, łącząc składniki aktywów.

 • Umożliwiaj konserwację predykcyjną przy użyciu danych czujników i technologii AI.
 • Automatyzuj żmudne zadania za pomocą automatyzacji procesów mechanicznych (RPA).
 • Rozszerzaj środowisko nauki i przyspieszaj dołączanie dzięki rzeczywistości mieszanej.

Sprzedaż

Buduj zaufanie i wzmacniaj relacje z klientami.

 • Usprawniaj i automatyzuj procesy sprzedaży, aby sprzedawać produkty nowym potencjalnym klientom i identyfikować możliwości powiązane z obecnymi klientami.
 • Kontroluj potrzeby w zakresie relacji i kondycję relacji dzięki szczegółowym informacjom w czasie rzeczywistym.
 • Personalizuj zaangażowanie klientów w wielu kanałach w celu zbudowania i utrzymania długoterminowych relacji.

Usługa

Zwiększ lojalność klientów, zapewniając im wyjątkową obsługę.

 • Proaktywna usługa terenowa, w tym planowanie zoptymalizowane pod kątem AI
 • Zdalna pomoc techniczna w czasie rzeczywistym z adnotacjami w rzeczywistości mieszanej
 • Obsługa klienta z obsługą wielokanałową i samoobsługą

Pomoc producentom we wprowadzaniu innowacji

Bel Fuse

„Wszyscy — od osób decydujących do kierowników hal produkcyjnych — pracują na platformie Dynamics 365, dzięki czemu są połączeni i mają dostęp do cennych danych”.

Stefan Naude,
General Manager, Slovakia, Bel Fuse

Poznaj produkty Dynamics 365 i Microsoft Power Platform

Dynamics 365 Supply Chain Management

Maksymalizuj produktywność składników aktywów, przezwyciężaj zakłócenia dostaw, optymalizuj realizację oraz usprawniaj planowanie sprzedaży i operacji.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Customer Insights

Uzyskuj pojedynczy widok dla każdego klienta, odblokowuj szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym, odkrywaj nowe możliwości biznesowe i zwiększaj elastyczność biznesową.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Remote Assist

Umożliwiaj technikom i ekspertom współpracę zdalną podczas wykonywania instalacji, napraw i konserwacji predykcyjnej.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Finance

Optymalizuj realizację, nadając priorytety celom dotyczącym poziomu usług, i przezwyciężaj zakłócenia dostaw dzięki kompleksowej widoczności łańcucha zaopatrzenia.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Customer Service

Buduj zróżnicowane rynki, przechodząc do modelu produktu jako usługi, który używa szczegółowych informacji opartych na AI oraz pojedynczego widoku klientów we wszystkich punktach kontaktowych.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Guides

Zwiększaj bezpieczeństwo, poprawiaj produktywność, redukuj liczbę błędów oraz zwiększaj zgodność dzięki interaktywnym instrukcjom dotyczącym pracy, z których korzystasz bez użycia rąk.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Field Service

Optymalizuj przepływność i zmniejszaj liczbę nieoczekiwanych zamknięć przez wykonywanie konserwacji predykcyjnej i korzystanie z inteligentnego planowania zasobów.

Dowiedz się więcej

Dynamics 365 Sales

Przeprowadzaj planowanie produkcji w czasie rzeczywistym w celu zaspokojenia zmieniającego się popytu klientów i zminimalizowania wpływu finansowego dzięki dostępności zapasów w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

Microsoft Power Platform

Pracuj wspólnie z innymi, aby efektywnie sprostać wyzwaniom dzięki platformie Microsoft Power Platform — analizuj dane, kompiluj rozwiązania, automatyzuj procesy i twórz agentów wirtualnych.

Dowiedz się więcej

Pomóż budować potrzebną infrastrukturę dzięki rozwiązaniom partnerów w zakresie produkcji w usłudze AppSource

Ulepsz swoje rozwiązanie za pomocą usługi Microsoft Cloud for Manufacturing

Przyspieszaj wprowadzanie innowacji, rozwój i budowanie odporności, łącząc możliwości produkcyjne rozwiązania Dynamics 365 z platformami Azure, Microsoft 365 i Microsoft Power Platform.