Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Dynamics&nbsp;365 Intelligent Order Management <sup>(WERSJA ZAPOZNAWCZA)</sup>

Dynamics 365 Intelligent Order Management (WERSJA ZAPOZNAWCZA)

Szybko dostosowuj się i efektywnie realizuj

Zaspokajaj rosnące potrzeby w zakresie handlu cyfrowego i łatwo skaluj, obsługując równocześnie nowoczesne metody realizacji.

Dotrzymuj obietnic dotyczących zamówień

Automatyzuj i optymalizuj realizację zamówień dzięki platformie aranżacji opartej na regułach. Efektywnie zarządzaj pojemnością dostaw, aby skutecznie wspierać strategie realizacji.

Obraz Dotrzymuj obietnic dotyczących zamówień

Uzyskuj informacje na temat widoczności zapasów w czasie rzeczywistym

Zwiększaj możliwości inteligentniejszej aranżacji realizacji i osiągaj optymalne poziomy zapasów, używając danych magazynowych z obsługą wielokanałową w czasie rzeczywistym.

Obraz Uzyskuj informacje na temat widoczności zapasów w czasie rzeczywistym

Zarządzaj cyklem życia zamówienia

Korzystaj z widoczności danych zamówień w czasie rzeczywistym — od przyjęcia do realizacji — dzięki dostosowywalnym zintegrowanym pulpitom nawigacyjnych, które umożliwiają kontrolowanie i zwiększanie efektywności operacyjnej.

Obraz Zarządzaj cyklem życia zamówienia

Błyskawicznie reaguj na zakłócenia

Modeluj i automatyzuj reakcje na ograniczenia realizacji zamówień oraz ułatwiaj dostawy na czas, używając narzędzi przeciągania i upuszczania do modyfikowania procesu podróży zamówienia.

Obraz Błyskawicznie reaguj na zakłócenia

Rozpocznij pracę w mgnieniu oka

Przeprowadzaj integrację z istniejącymi platformami przedsiębiorstwa i skaluj, aby zapewnić obsługę partnerów w dziedzinie przyjmowania, realizacji i dostaw zamówień, używając wstępnie skompilowanych konektorów.

Obraz Rozpocznij pracę w mgnieniu oka

Bezproblemowa aranżacja realizacji

Centralnie zarządzaj zamówieniami od przechwytywania do realizacji przy użyciu danych magazynowych, technologii AI i uczenia maszynowego w czasie rzeczywistym z obsługą wielokanałową.

 • Inteligentna realizacja
 • Widoczność w czasie rzeczywistym
 • Wstępnie skompilowane konektory platformy
 • Integracja z istniejącymi platformami
 • Skalowanie bez ograniczeń w chmurze
Obraz Nowoczesna, otwarta platforma
 • Aranżacja oparta na zdarzeniach
 • Realizacja oparta na technologii AI i regułach
 • Usprawnianie zarządzania zwrotami
Obraz Nowoczesna, otwarta platforma
 • Szczegółowe informacje dotyczące realizacji do zastosowania w praktyce
 • Dane magazynowe z obsługą wielokanałową
 • Pojedynczy widok całej organizacji
Obraz Nowoczesna, otwarta platforma

Scal cały stos z konektorami* setek lokalizacji docelowych

Zobacz więcej konektorów

* Mogą być wymagane osobne licencje

Dowiedz się więcej na temat aplikacji Intelligent Order Management (wersja zapoznawcza)