Przejdź do głównej zawartości
Osoba, która używa laptopa w kawiarni, prawdopodobnie w celu uzyskania informacji na temat platformy zarządzania zamówieniami

Przewodnik po platformach zarządzania zamówieniami

Przechwytywanie, śledzenie i realizacja zamówień w ramach wielu kanałów e-commerce może być uciążliwe. Platforma zarządzania zamówieniami (OMS) pomaga zmniejszyć obciążenie związane z realizacją ręcznych procesów na potrzeby podróży mającej na celu dokonanie sprzedaży.


Co to jest OMS?

OMS to platforma oprogramowania komputerowego, która automatyzuje śledzenie wielu operacji z zakresu sprzedaży, zamówień, zapasów i realizacji. Niektóre z tych rozwiązań mogą również pomóc markom w monitorowaniu osób i procesów oraz współpracy. Obsługa wszystkich funkcji związanych z zarządzaniem zamówieniami klientów umożliwia zespołowi i klientom śledzenie procesu i analizowanie jego wydajności od początku do końca.

Wdrożenie rozwiązania OMS przez firmę pozwala jej przygotować się do zwiększenia sprzedaży w momencie, gdy rozszerzy ona swoją działalność. Automatyzacja czasochłonnych ręcznych kroków w całym procesie zarządzania zamówieniami pozwoli Twojemu zespołowi zaoszczędzić czas i pieniądze oraz ułatwi efektywne alokowanie zasobów.

Niezależnie od tego, jak duża jest firma, musisz spełnić oczekiwania klientów — będą oni zamawiać produkty za pośrednictwem kilku różnych kanałów cyfrowych. Ponadto klienci powinni mieć możliwość skorzystania z opcji odbioru w sklepie oraz opcji dostawy, a także możliwość zwrotu lub wymiany produktu w wyznaczonej lokalizacji.

W miarę skrócenia czasu realizacji wysyłki konieczne jest włączenie do całej procedury procesu zarządzania zamówieniami. Bez niego zamówienia na Twojej platformie mogą:

 • zostać zgubione,
 • być niedokładne lub nieprawidłowe,
 • nie zostać zrealizowane,
 • zostać dostarczone później niż początkowo zakładano.

Jeśli klient wielokrotnie — lub nawet tylko jeden raz — będzie mieć do czynienia z problemami, o których jest mowa powyżej, może to wywrzeć negatywny wpływ na postrzeganie operacji Twojej firmy, przez co konkurencja będzie mieć ułatwione zadanie, gdy zechce zaoferować klientom lepsze wrażenia.

Mówiąc krótko, zastosowanie platformy OMS daje wiele możliwości:

 • Umożliwiaj agentom sprzedaży wydajne wykorzystanie możliwości platform online.
 • Monitoruj osiągane sukcesy, korzystając z analityki.
 • Zarządzaj złożonymi harmonogramami wysyłki.
 • Koordynuj zapasy pod kątem dostępnych zamówień z wielu kanałów.
 • Zapewnij realizację zamówień w warunkach korzystania z dostawcy usług logistycznych.
 • Eliminuj błędy ludzkie związane z ręcznym wprowadzaniem danych, a także problemy z wydajnością i niespójną alokacją zasobów.

Funkcje platformy OMS

Wdrożenie platformy zarządzania zamówieniami, która będzie stanowić uzupełnienie bieżącej infrastruktury firmy, ma kluczowe znaczenie dla wydajnego wykorzystania cyfryzacji sprzedaży i stanowiącego jej konsekwencję przyśpieszenia sprzedaży. Możliwości w zakresie zarządzania zamówieniami mogą okazać się decydującym czynnikiem, od którego zależeć będzie sukces firmy. Platforma OMS zapewnia wsparcie w pięciu obszarach procesu zarządzania zamówieniami:

 1. Integracja z systemami księgowości
  Ta możliwość obejmuje wszystkie dane finansowe z platformy OMS przydzielane zespołom ds. księgowości, rozrachunków z dostawcami i rozrachunków z odbiorcami i pomaga zespołowi ulepszać dane finansowe oraz eliminuje potrzebę ich ręcznego ponownego wprowadzania lub przenoszenia.
 2. Baza danych klientów
  Zapewnij sobie wszystkie informacje kontaktowe i informacje o aktywności klientów, które pomagają pracownikom działu obsługi klienta rozpoznawać najbardziej dochodowych użytkowników.
 3. Zarządzanie zapasami
  Platforma zapewnia skonsolidowany widok zapasów, umożliwiając tym samym zarządzanie poziomami zapasów i ich śledzenie; zapewnia także dostęp do algorytmów, które rozsyłają zamówienia do odpowiednich magazynów i najlepszych opcji wysyłki. Algorytmy te będą używane na wszystkich etapach procesu zarządzania zapasami, w tym na etapie pobierania, pakowania, wysyłki i śledzenia.
 4. Kanał sprzedaży
  Platforma OMS będzie odbierać i konsolidować informacje o zamówieniach ze wszystkich punktów sprzedaży, w tym informacje o zamówieniach złożonych w sklepie i przez Internet oraz zgłoszeniach przesłanych do obsługi klienta. Może ona również umożliwiać obsługę zgłoszeń do pomocy technicznej z regionów z całego świata, w których jest używanych wiele różnych walut.
 5. Wsparcie sprzedaży
  Informacje dotyczące produktów są aktualizowane w czasie rzeczywistym, co ułatwia obsługę zwrotów i wymian z wielu kanałów.

Korzystając z platformy OMS w celu usprawnienia działania w tych obszarach, Twoja firma zyskuje wiele możliwości:

 • Spełniaj potrzeby klientów w ramach wielu kanałów, aby zapewniać bezproblemowe wrażenia w obszarze e-commerce; skróć czas poświęcany przez zespół na realizowanie zamówień i szkolenie członków zespołu. Platforma zapewnia również szczegółowy wgląd w zamówienia, pozwala zredukować pomyłki i błędy ludzkie, a także umożliwia dostęp do wszystkich potrzebnych danych w czasie rzeczywistym z poziomu jednej lokalizacji.
 • Eliminacja procesów ręcznych.
 • Zgłaszaj i prognozuj potrzeby dotyczące zapasów, aby uniknąć składania zbyt dużych zamówień oraz zbyt daleko idącego wyprzedawania. W warunkach nieoczekiwanych wahań popytu można łączyć się z kanałami magazynowymi w celu wdrożenia strategii umożliwiającej handlowcom realizację ich zadań.
 • Przeprowadź integrację systemów firmy, takich jak ERP, w obszarach magazynowych, zespołach obsługi klienta oraz księgowości.
 • Przyjmuj zamówienia z wielu krajów w różnych walutach. W związku z postępującą globalizacją Twój zespół musi być przygotowany do tego, by łatwo rozwijać się na nowych rynkach.

Oto niektóre z zastosowań platformy OMS:

 • Optymalizacja i automatyzowanie realizacji zamówień.
 • Minimalizowanie zakłóceń występujących w toku realizacji procesu.
 • Zarządzanie cyklem życia zamówienia.
 • Reagowanie na nieustannie zmieniające się modele biznesowe.

Korzyści, jakie oferuje platforma OMS

Wdrożenie platformy zarządzania zamówieniami może usprawnić działanie firmy — niezależnie od jej wielkości — na wszystkich jej poziomach. Poniżej prezentujemy zaledwie kilka spośród korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie platformy OMS w firmie.

 • Automatyzacja. Platforma zarządzania zamówieniami opiera się na automatyzacji — od obsługi sklepu po dostarczanie produktu. Dzięki takiej automatyzacji można oszczędzać czas pracy, co z kolei pomaga obniżyć koszty robocizny. Czas realizacji zamówienia ulega skróceniu; platforma OMS wybiera magazyn lub lokalizację realizacji, określa kolejność realizacji i wysyła żądanie realizacji do magazynu, aby personel był w stanie się do niej przygotować.

  Mogąc skrócić czas realizacji, masz możliwość ponownego przydzielania zasobów — pracownicy mogą więc skoncentrować się na bardziej złożonych aspektach działalności, które pomagają rozwijać firmę i zwiększać satysfakcję klientów. W ten sposób zwiększasz także bezpieczeństwo danych, które stanowią niezwykle ważny składnik w dzisiejszym świecie, w którym ma miejsce postępująca cyfryzacja.
 • Mniej błędów ludzkich. Błędy ludzkie są w magazynach jednym ze źródeł największej liczby pomyłek związanych z realizacją, a przy tym mogą powodować poważne problemy — i to niezależnie od skali błędu. Dzięki wdrożeniu platformy zarządzania zamówieniami zadania są obsługiwane automatycznie. Platforma OMS może przeprowadzać wielokanałową optymalizację kontroli zapasów i magazynów, wysyłając alerty dotyczące dowolnych aspektów, do poziomu zapasów aż po możliwe potrzeby w zakresie likwidacji. Pomaga to zapobiec opóźnieniom w wysyłkach, zmiennym opłatom nakładanym na przewoźników w wybranych regionach oraz niezadowoleniu klientów.
 • Raportowanie w czasie rzeczywistym. Przetwarzanie zamówień jest czasochłonne. Nowe informacje są nieustannie przesyłane na platformę podczas jej aktualizowania. Dodając pozycje ręcznie, trzeba liczyć się z tym, że aktualne informacje mogą nie być w danej chwili dostępne. Platforma OMS może dostarczać w czasie rzeczywistym dane dotyczące zamówień, zapasów i klientów. Dane te mają nieocenioną wartość w kontekście analityki witryny internetowej, jako że dzięki nim strategie marketingowe mogą skutecznie przyciągać klientów w perspektywie długoterminowej.
 • Zapobieganie brakom magazynowym poprzez prognozowanie zapasów. Jeśli firma nie ma dostępu do oprogramowania do prognozowania oraz do poziomów zapasów, nie będzie w stanie monitorować stanów magazynowych, by móc je odpowiednio uzupełniać. Taka sytuacja powoduje dwa poważne problemy: braki lub nadwyżki magazynowe, a więc sytuacje, w których w magazynie występują duże ilości niesprzedanych zapasów albo zapasy są niewystarczające do spełnienia wymagań klientów. Wdrożenie platformy OMS pozwala rozwiązać oba te problemy.

  Korzystając z platformy OMS, można skuteczniej prognozować okresy zwiększonej i największej sprzedaży, wykrywać popularne produkty oraz nadchodzące trendy zakupowe. Dzięki temu można dokładnie określić, ile miejsca w magazynie jest potrzebne na produkty, a także zapewnić sobie właściwy poziom zapasów w każdym czasie.
 • Jedno źródło wiarygodnych informacji. Pulpit nawigacyjny platformy OMS dostarcza wszystkie informacje potrzebne do śledzenia działalności firmy oraz realizowanej przez nią sprzedaży. Połączenie informacji o księgowości, zapasach i klientach umożliwia efektywne tworzenie nowych strategii.
 • Łatwe skalowanie i szanse sprzedaży w ramach wielu kanałów. Twoja firma nieustannie się rozwija, dlatego platforma zarządzania zamówieniami, która będzie rosnąć razem z nią, jest koniecznością. Gdy prowadzisz działalność wielokanałową, musisz śledzić zamówienia — których realizacja staje się bardziej skomplikowana, jako że ruch klientów odbywa się w obrębie wielu kanałów. Musisz monitorować zamówienia przechodzące przez różne rynki i witryny sieci Web. Platforma OMS może scentralizować te zamówienia, śledzić związane z nimi dane, a także aktualizować zapasy i marszruty zamówień.

Proces działania platformy OMS krok po kroku

Większość platform zarządzania zamówieniami wykorzystuje do dokładnego i szybkiego przetwarzania oraz realizacji zamówień klientów proces obejmujący sześć kroków. Celem tego procesu jest zapewnienie, że spełniasz wszystkie potrzeby klientów, oferując im kompleksową, a zarazem spersonalizowaną obsługę. Wspomnianych sześć kroków to:

 1. Odnajdywanie
  Pierwszy krok procesu zarządzania zamówieniami wiąże się z klientem. Klient umieszcza produkt w koszyku — w sklepie internetowym, w zewnętrznej witrynie internetowej lub przez telefon — i w tym momencie bieżące stany magazynowe są natychmiastowo dostosowywane. Platforma może również ostrzegać, czy towar po prostu znajduje się w koszyku, czy też został porzucony przez klienta.
 2. Złożenie zamówienia
  Gdy klient decyduje się na zakup produktu, platforma OMS komunikuje się z zespołem ds. księgowości lub finansów, by zweryfikować informacje o płatności kartą kredytową i przetworzyć zamówienie. Po jego zatwierdzeniu zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

  Hurtownicy oraz sprzedawcy prowadzący działalność business-to-business (B2B) mogą wybrać model faktury i skorzystać z opcji wcześniejszego otrzymywania ofert dla zakupów hurtowych. Po tym otrzymują fakturę do opłacenia w określonym terminie.
 3. Realizacja zamówienia
  Gdy zamówienie przybędzie do magazynu, platforma OMS wybierze najbliższą lokalizację lub lokalizację o największej dostępności w pobliżu miejsca docelowego zamówienia, a następnie obliczy koszty wysyłki i wskaże przewoźnika, który zapewni najkrótszy czas dostawy. Platforma OMS może ułatwić drukowanie etykiet wysyłkowych, dokumentów dostawy i paragonów.
 4. Zarządzanie magazynem
  W tym kroku niezbędne jest posiadanie kodu SKU i kodu kreskowego dla każdego towaru. Jeśli dla produktu dostępne są oba te kody, zwiększa to dokładność realizacji i ułatwia magazynowi skanowanie produktu i dodanie go do zamówienia. Istnieją cztery metody pobierania towarów z magazynu:

  Pojedyncze zamówienie. Towary z pojedynczego zamówienia są odbierane i dostarczane do stacji pakowania.

  Pobieranie partii. Wyznaczona osoba ma przypisaną określoną liczbę zamówień do odebrania w ramach jednego przebiegu i dostarczenia do stacji pakowania.

  Pobieranie strefowe. Każda z osób wyznaczonych do odbierania ma wyznaczoną strefę magazynową; towary z tych stref są dodawane do zamówienia w momencie, gdy dana osoba przechodzi przez daną strefę.

  Pobieranie grupy czynności. Towary ze wszystkich stref są pobierane jednocześnie i dostarczane do jednej lokalizacji w celu konsolidacji zamówienia.

  W przypadku braku towaru na magazynie platforma OMS może komunikować się z dostawcami, zgłaszając żądanie wcześniejszego uzupełnienia zapasów. Wyznaczenie punktu ponownego zamawiania zapewnia stałą dostępność zapasów. W momencie przekroczenia dolnego progu nastąpi automatyczne złożenie zamówienia zakupu oraz przesłanie kierownikom magazynu ostrzeżenia o możliwym opóźnieniu w realizacji.

  Zamówienie zostanie również wysyłane do działu księgowości albo do oprogramowania księgowego zostanie przesłana informacja o nowym zakupie. Niezawodne rozwiązanie do zarządzania finansami ułatwia inspekcje comiesięczne i na koniec roku, rozliczanie podatków itp.

 5. Wysyłki
  Po wybraniu zamówienia z produktów z magazynu zespół zajmujący się pakowaniem pobiera towary z magazynu i skanuje je dla celów magazynowych. Następnie pobiera, pakuje i wysyła produkty w oparciu o szczegółowe informacje z platformy OMS. W kontekście pakowania należy wziąć pod uwagę trzy kwestie:

  Dokładność zamówienia. Należy upewnić się, że każdy towar znajduje się we właściwym zamówieniu.

  Rozmiar pudełka. W swoich cenach uwzględnij rozmiary. Posiadanie trzech do pięciu standardowych rozmiarów pudełek pomaga obniżyć koszty bez zbytniego zwiększania złożoności procesu.

  Właściwe opakowanie. Niektóre materiały do pakowania mogą zapewnić lepszą ochronę produktu, ale są droższe. Wybierz odpowiedni rodzaj opakowania, który będzie ekonomiczny, a jednocześnie będzie zapewniać bezpieczeństwo produktu podczas jego podróży do nabywcy.

  Śledzenia. Platforma OMS może wysłać klientowi powiadomienie o wysyłce i orientacyjnym terminie dostawy. Zarówno ty, jak i klient możecie śledzić produkt od momentu jego wysyłki z magazynu aż do chwili jego dostawy do lokalizacji docelowej.
 6. Kolejne działania po sprzedaży

  Po opuszczeniu przez produkt magazynu oraz po upływie wyznaczonego czasu od dostarczenia przesyłki platforma OMS powinna automatycznie wysłać do klienta wiadomość e-mail z prośbą o ocenę produktu, której celem będzie upewnienie się, że klient otrzymał wszystkie pozycje z zamówienia. Kolejne czynności następujące po sprzedaży powinny uwzględniać dostarczenie szczegółowych instrukcji dotyczących sposobu skontaktowania się z działem obsługi klienta.

  Niezadowolony klient powinien być w stanie szybko skorzystać z procedury zwrotu produktu oraz uzyskania zwrotu pieniędzy; instrukcje powinny być łatwe do znalezienia i czytelne. Platforma OMS może szybko przetworzyć żądanie zwrotu oraz skontaktować się w celu jego przetworzenia z zespołem ds. księgowości. Ponadto dzięki platformie OMS można skontaktować się z dostawcą usług w zakresie zwrotów, aby upewnić się, że wszystkie dane są dokładne i aktualne.

W określonych sytuacjach platforma OMS może także oznaczać zamówienia specjalne — zamienniki zwrotów, upominki przesyłane w podziękowaniu lub zamówienia VIP. Gdy tego rodzaju zamówienia są przetwarzane w systemie, platforma OMS może je oznaczyć unikatowym kodem, co pozwoli zespołowi czuwającemu nad utrzymywaniem klientów indywidualne śledzenie dokładności realizacji.


Wyzwania związane z korzystaniem z platform zarządzania zamówieniami

W przypadku firmy, która nie jest wystarczająco duża lub nie ma wystarczająco dużo zamówień, by zaimplementowanie platformy OMS miało w jej przypadku rację bytu, decyzja o dodaniu takiej platformy może kosztować firmę dużo czasu i pieniędzy. Przed dodaniem takiej platformy do procesu warto dowiedzieć się więcej o możliwych przeszkodach, ponieważ taka wiedza może przydać się zarówno firmie, jak i zespołowi. Oto niektóre z wyzwań, z którymi można mieć do czynienia w toku procesu zarządzania zamówieniami:

 • Komplikacje na drodze do implementacji. Dodanie do procesu nowego systemu — który będzie działał równolegle ze starszymi rozwiązaniami, które zostały już zaimplementowane — może być skomplikowane i przytłaczające.
 • Cena Do wyboru jest wiele różnych platform zarządzania zamówieniami, których ceny wahają się od setek do tysięcy dolarów — i tu należy wspomnieć, że to, co droższe, nie zawsze jest lepsze. Jeśli firma nie może pozwolić sobie na kompleksową platformę ERP, powinna skoncentrować się na dodaniu do procesu bardziej niezawodnego systemu operacji.
 • Dokonanie właściwego wyboru. Z racji znacznej liczby dostępnych platform zarządzania zamówieniami wybór platformy, która spełni wszystkie Twoje potrzeby, może być trudny. Korzystając z listy kontrolnej i skupiając się na hierarchii najważniejszych cech można przekonać się, która platforma OMS będzie najodpowiedniejsza dla firmy.

Wybór platformy OMS odpowiedniej dla firmy wymaga czasu oraz zaangażowania wielu członków zespołu. Aby mieć pewność, że wybrana platforma OMS sprawdzi się pod każdym względem, musisz zadać sobie pytania, dzięki którym dowiesz się, jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w przypadku Twojego zespołu.


Kwestie, jakie należy wziąć pod uwagę, wybierając platformę OMS dla swojej firmy

Każda platforma zarządzania zamówieniami jest inna, dlatego też najpierw należy ustalić potrzeby firmy, a następnie wybrać platformę OMS, która je spełni.

Najpierw określ cele i zamierzenia. Pierwszy etap to zrozumienie, podstaw, metod i przyczyn stosowania platformy OMS. Należy zorganizować spotkanie z zainteresowanymi stronami, w tym z członkami zespołu, dostawcami i klientami, podczas którego zostaną określone funkcje, które są konieczne, oraz takie, które byłyby przydatne, ale nie niezbędne. Podczas tych rozmów należy omówić przyszłość swojej firmy i możliwość skalowania dostępnych rozwiązań. Dobra platforma OMS to taka, która rośnie razem z firmą.

Następnie utwórz zapytanie ofertowe. Musisz sporządzić zapytanie ofertowe i przesłać je dostawcom rozwiązania do zarządzania zamówieniami, co pomoże Ci podjąć ostateczną decyzję. Dzięki zapytaniu ofertowemu zyskasz pewność, że Ty i dostawca jesteście zgodni w kwestii wymagań technicznych i ograniczeń oraz pożądanego sposobu działania danego rozwiązania. Aby umożliwić dostawcom stworzenie najlepszej oferty dla Twojej organizacji, podaj im następujące informacje:

 • Liczba zamówień
 • Liczba jednostek SKU
 • Istniejące oprogramowanie sprzętowe
 • Szczegóły dotyczące procesu szkolenia i włączania
 • Oś czasu przejścia do implementacji

Na koniec oceń i porównaj rozwiązania. Na Twojej liście może znajdować się kilku dostawców z różnymi propozycjami. Zdecyduj, czy potrzebujesz pojedynczego rozwiązania, czy też raczej kilku narzędzi i procesów. Pamiętaj, że potrzebujesz platformy OMS, która będzie łączyć system e-commerce z pomocą techniczną, co umożliwi uzyskanie dostępu do automatycznej obsługi klienta. Twoim celem jest zapewnienie na platformie klasy premium ujednoliconego środowiska cyfrowego przy użyciu najnowszej technologii. Przy podejmowaniu decyzji możesz zadać sobie kilka pytań:

 • Czy platforma eliminuje procesy ręczne za sprawą zautomatyzowanych przepływów pracy?
 • Czy platforma obsługuje wiele lokalizacji magazynów?
 • Czy platforma umożliwia zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym?
 • Czy platforma zapewnia nowe funkcje?
 • Czy platforma zapewnia dostęp do funkcji raportowania i prognozowania, które umożliwią lepsze identyfikowanie problemów i przewidywanie zmian?
 • Czy platforma umożliwia zarządzanie sprzedażą w kontekście wielu kanałów, walut i lokalizacji geograficznych?

Optymalne wykorzystanie możliwości, jakie daje Twoje najnowsze oprogramowanie, stanowi ostateczny cel zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego zespołu. Chociaż może się okazać, że nie znajdziesz rozwiązania do zarządzania zamówieniami, które spełni wszystkie Twoje wymagania, to dowiesz się, czego dokładnie potrzebuje Twoja firma — ta wiedza jest zaś nie do przecenienia. Wybór najlepszego rozwiązania OMS dla Twojego zespołu pomoże Ci wejść na zupełnie nowy poziom realizacji zamówień i operacji biznesowych.


Wybór usługi Dynamics 365 jako Twojej następnej platformy OMS

W przypadku każdej rozwijającej się firmy zaimplementowanie platformy OMS, w przypadku której możliwa będzie bezproblemowa integracja z bieżącymi procesami, jest kolejnym krokiem ku zbudowaniu i utrzymaniu bazy klientów.

Funkcja wyświetlania przez klientów Twoich stanów magazynowych w czasie rzeczywistym oraz możliwość bezpiecznego składania zamówień w ramach niezawodnego procesu płatności stanowią niezbędne elementy handlu elektronicznego. Szybka i niezawodna platforma zarządzania zamówieniami umożliwiająca firmom sprzedaż w ramach wielu kanałów sprzedaży oraz generowanie automatycznych zamówień sprzedaży powinna być częścią każdej strategii marketingowej i handlowej. Odpowiednia platforma zarządzania zamówieniami może pomóc w zapewnieniu spójnego środowiska składania zamówień i robienia zakupów poprzez aktywne rozplanowanie działań w zakresie realizacji zamówień i optymalizację przepływów zamówień.

Rozwiązanie takie jak Dynamics 365 Intelligent Order Management pozwoli skalować realizowane operacje przy użyciu szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym, które pomagają w zarządzaniu każdym aspektem cyklu życia zamówienia. Firma, zapewniając większą elastyczność, przejrzystość i terminowe dostawy zamówień dzięki niezawodnej platformie zarządzania zamówieniami, może na każdym etapie swojej działalności zagwarantować zadowolenie klienta.