Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Dynamics 365 Intelligent Order Management

Dynamics 365 Intelligent Order Management

Przekształcaj realizację zamówień w przewagę konkurencyjną

Zaspokajaj rosnące potrzeby w zakresie handlu cyfrowego i łatwo skaluj, obsługując równocześnie najnowsze metody realizacji.

Szybko dostosowuj się i efektywnie realizuj

Dotrzymuj obietnic dotyczących zamówień

Automatyzuj i optymalizuj realizację za pomocą technologii AI i zapasów w czasie rzeczywistym, proaktywnie eliminując zakłócenia przez ponowne konfigurowanie przepływów zamówień i szybkie skalowanie za pomocą wstępnie utworzonych konektorów.

Automatyzuj i optymalizuj realizację

Używaj aranżacji realizacji opartej na regułach z zapasami i technologią AI w czasie rzeczywistym, aby zoptymalizować przepływy zamówień dzięki efektywnej obsłudze wyjątków.

Szybko dostosowuj się do zmieniających się modeli biznesowych

Łatwo modeluj i automatyzuj odpowiedzi na ograniczenia realizacji za pomocą wbudowanego projektanta zasad przeciągania i upuszczania w celu skonfigurowania przepływów zamówień.

Rozbudowuj środowiska klientów

Zwiększaj zadowolenie klientów, zapewniając większą elastyczność, większą przejrzystość i terminową dostawę za każdym razem.

Zarządzaj cyklem życia zamówienia

Uzyskuj w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje o każdym zamówieniu, od przyjęcia po dostawę, korzystając z dynamicznych, zintegrowanych pulpitów nawigacyjnych.

Rozpocznij pracę w mgnieniu oka

Skaluj zarządzanie zamówieniami, używając wstępnie utworzonych konektorów do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), przyjmowania i realizacji zamówień oraz obsługi partnerów w zakresie dostaw.

Przedstawiamy aplikację Microsoft Supply Chain Platform

Utwórz bardziej odporny i zrównoważony łańcuch dostaw, korzystając z otwartej, elastycznej i bezpiecznej platformy ułatwiającej współpracę.

Bezproblemowa aranżacja realizacji

Centralnie zarządzaj zamówieniami od przechwytywania do realizacji przy użyciu danych magazynowych, technologii AI i uczenia maszynowego w czasie rzeczywistym z obsługą wielokanałową.

  • Wstępnie skompilowane konektory platformy
  • Integracja z istniejącymi platformami
  • Skalowanie bez ograniczeń w chmurze
Obraz Nowoczesna, otwarta platforma
  • Aranżacja oparta na zdarzeniach
  • Realizacja oparta na technologii AI i regułach
  • Usprawnione zarządzanie zwrotami
Obraz Nowoczesna, otwarta platforma
  • Szczegółowe informacje dotyczące realizacji do zastosowania w praktyce
  • Dane magazynowe z obsługą wielokanałową
  • Pojedynczy widok całej organizacji
Obraz Nowoczesna, otwarta platforma

Prawdziwy lider

Firma Microsoft została uznana za lidera w opublikowanym we wrześniu 2022 r. raporcie Gartner® Magic QuadrantTM for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises.1

Scal cały stos z konektorami* setek lokalizacji docelowych

* Mogą być wymagane osobne licencje

Dwie osoby pracujące na komputerze osobistym.

Zacznij korzystać z aplikacji Dynamics 365 Intelligent Order Management

Dwie osoby pracujące na komputerze osobistym.
1
Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26 września 2022 r., Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson, Tim Faith.
GARTNER i Magic Quadrant to zarejestrowane znaki towarowe i znaki usługowe firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i są używane w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.
W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym gwarancji co do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.