Przejdź do głównej zawartości

Spersonalizuj sposób obsługi klientów

Nawiązuj relacje z potencjalnymi klientami i dbaj o nie

Przeprowadzaj wielokanałowe kampanie marketingowe

Przyciągaj odpowiednich potencjalnych klientów za pomocą działań marketingowych wykorzystujących pocztę e-mail, docelowych stron internetowych, wydarzeń, integrację z SMS, rozmów telefonicznych i niestandardowych kanałów.

Personalizuj środowiska obsługi klientów

Używaj konfigurowalnych szablonów, bloków treści wielokrotnego użytku, narzędzi projektowych i filmów z serii Microsoft Stream do przygotowywania materiałów i organizowania relacji z klientami na podstawie ich interakcji.

Rozwijaj kontakty sprzedażowe przez LinkedIn

Za pośrednictwem {{hiperłącza}} możesz kierować ofertę do wybranych grup odbiorców, rozwijać kontakty sprzedażowe i tworzyć procesy obsługi klientów na podstawie treści i interakcji w serwisie LinkedIn.

Upraszczaj zarządzanie wydarzeniami

Organizuj wydarzenia w świecie cyfrowym i realnym za pomocą portalu obsługi wydarzeń, który umożliwia zarządzanie rejestracjami, sesjami, prelegentami i logistyką. W przypadku wydarzeń cyfrowych portal współpracuje z systemem ON24 i innymi rozwiązaniami do tworzenia webinariów.


Synchronizuj działania sprzedażowe i marketingowe

Miej spójny wgląd w informacje o klientach

Udostępnij jedno źródło informacji o kontaktach, potencjalnych i obecnych klientach w celu uzyskania spójnych wyników w relacjach z klientem dzięki Microsoft Dynamics 365 for Sales.

Finalizuj więcej transakcji dzięki marketingowi kierowanemu do wybranych klientów

Spraw, aby działania sprzedażowe i marketingowe były ukierunkowane na klientów mogących wygenerować najwyższe przychody. Zorganizuj proces obsługi klientów na podstawie wybranych kontaktów sprzedażowych ze spersonalizowaną treścią oraz podejmuj działania, które najlepiej rokują pod względem finansowym.

Analizuj działania potencjalnych klientów

Nadawaj priorytet kontaktom sprzedażowym gotowym na działania sprzedażowe przy wsparciu różnych modeli oceny punktowej i ocen gotowości do zakupu. Skuteczniej prowadź potencjalnych klientów przez obsługę marketingową i sprzedażowej za pomocą automatycznych przepływów pracy, które przekazują kontakty sprzedażowe gotowe na zakup do następnego etapu i podpowiadają dalsze czynności.

Zwiększaj wydajność

Łatwo konfiguruj i wyświetlaj kampanie za pomocą kalendarzy marketingowych, które pokazują osie czasu i działania w kampaniach. Dobrze znane narzędzia usługi Office 365 pomagają współpracować z członkami zespołu, kontaktami sprzedażowymi i klientami.


Podejmuj trafne decyzje

Uzyskuj cenne wnioski marketingowe

Wykorzystując gotowe pulpity nawigacyjne, analizatory działań marketingowych i interakcje w czasie rzeczywistym, szybko wyciągaj istotne wnioski. Możesz takie konstruować niestandardowe pulpity nawigacyjne do analizowania efektów działań.

Koncentruj się na najwyższych priorytetach

Używaj wbudowanych funkcji analiz takich jak dynamiczna segmentacja w celu docierania odpowiednich odbiorców, różnych modeli oceny kontaktów sprzedażowych w celu określenia ich priorytetów oraz analizy interakcji z klientami w celu indywidualizacji metod kontaktu.

Monitoruj wiele kanałów marketingowych

W Dynamics 365 AI for Market Insights możesz łączyć wnioski z wydarzeń, wiadomości e-mail i stron docelowych, a także informacje pozyskane z różnych platform społecznościowych.

Optymalizuj kontakt w mediach społecznościowych

Wykorzystuj wiedzę z portali społecznościowych, aby uzyskiwać informacje zapewniające przewagę konkurencyjną, sprawdzać reputację marki i nią zarządzać.

Ankietuj odbiorców

Przeprowadzaj ankiety online, aby lepiej rozumieć potrzeby klientów, a na podstawie informacji zwrotnych trafniej wydawać pieniądze na działania marketingowe.


Twórz innowacyjne rozwiązania dzięki nowoczesnej platformie oprogramowania do obsługi działań marketingowych i sprzedaży

Szybkie dostosowanie

Skracaj czas wprowadzania na rynek i dostosowuj aplikacje do swoich potrzeb za pomocą wizualnych edytorów niewymagających programowania, a także narzędzi ułatwiających tworzenie oraz wdrażanie aplikacji internetowych i mobilnych.

Poszerzaj i łącz

Automatyzuj procesy w aplikacjach Dynamics 365 i systemach innych firm, aby osiągnąć lepszą jakość usług.

Inwestuj bez obaw

Skorzystaj z platformy Microsoft, aby ograniczyć koszty i złożoność działania globalnej infrastruktury, i zaufaj naszym najnowocześniejszym centrom danych, aby chronić swoje dane.

Zwiększaj innowacyjność

Przekształcaj interakcje z klientami za pomocą dogłębnych analiz zapewnianych przez inteligentne rozwiązania, dzięki którym zespoły osiągną oczekiwane cele biznesowe.

Wypróbuj Dynamics 365 for Marketing


Poproś o kontakt z naszej strony

Ekspert ds. usługi Dynamics 365 skontaktuje się z Tobą.

WYŚLIJ PROŚBĘ