Przejdź do głównej zawartości

Spersonalizuj sposób obsługi klientów

Nawiązuj relacje z potencjalnymi klientami i dbaj o nie

Przeprowadzaj wielokanałowe kampanie marketingowe

Przyciągaj potencjalnych klientów, korzystając z e-mail marketingu, docelowych stron internetowych, wydarzeń, integracji z SMS, rozmów telefonicznych i niestandardowych kanałów.

Personalizuj środowiska obsługi klientów

Używaj konfigurowalnych szablonów, bloków treści wielokrotnego użytku, narzędzi projektowych i filmów z serii Microsoft Stream do przygotowywania materiałów i organizowania relacji z klientami na podstawie ich interakcji.

Rozwijaj kontakty sprzedażowe z serwisu LinkedIn

Za pośrednictwem {{hiperłącza}} możesz kierować ofertę do wybranych grup odbiorców, rozwijać kontakty sprzedażowe i tworzyć procesy obsługi klientów na podstawie treści i interakcji w serwisie LinkedIn.

Upraszczaj zarządzanie wydarzeniami

Organizuj wydarzenia w świecie cyfrowym i realnym za pomocą portalu obsługi wydarzeń, który umożliwia zarządzanie rejestracjami, sesjami, prelegentami i poprawę logistyki dzięki kodom QR i listom oczekiwania. W przypadku wydarzeń cyfrowych portal współpracuje z systemem ON24 i innymi rozwiązaniami do tworzenia webinariów.

Personalizuj obsługę w witrynach internetowych

Dostosuj strony docelowe dla potencjalnych klientów na podstawie ich atrybutów i wcześniejszego zachowania. Pozyskuj więcej potencjalnych klientów, dostosowując e-maile i personalizując obsługę.


Synchronizuj działania sprzedażowe i marketingowe

Połącz wszystkie dane klientów w jednym miejscu

Udostępnij jedno źródło informacji o kontaktach oraz potencjalnych i obecnych klientach w celu uzyskania jednolitej obsługi w różnych kanałach dzięki Microsoft Dynamics 365 for Sales.

Finalizuj więcej transakcji dzięki marketingowi kierowanemu do wybranych klientów

Spraw, aby działania sprzedażowe i marketingowe były ukierunkowane na klientów, którzy mogą wygenerować najwyższe przychody. Zorganizuj proces obsługi klientów na podstawie wybranych kontaktów sprzedażowych ze spersonalizowaną treścią oraz podejmuj działania, które najlepiej rokują pod względem finansowym.

Analizuj działania potencjalnych klientów

Nadawaj priorytet potencjalnym klientom gotowym do zakupów, korzystając z różnych modeli oceny i stopniowania możliwości sprzedaży. Skuteczniej prowadź potencjalnych klientów przez obsługę marketingową i sprzedażową, zapewniając sprzedawcom możliwość dodawania kontaktów do kampanii marketingowych za pomocą automatycznych przepływów pracy, które przekazują potencjalnych klientów gotowych do zakupów do następnego etapu i podpowiadają dalsze czynności.

Zwiększaj wydajność

Łatwo konfiguruj i wyświetlaj kampanie za pomocą kalendarzy marketingowych, które pokazują osie czasu i działania w kampaniach. Dobrze znane narzędzia usługi Office 365 pomagają współpracować z członkami zespołu, kontaktami sprzedażowymi i klientami.


Podejmuj trafne decyzje

Uzyskuj cenne wnioski marketingowe

Uzyskuj wnioski w czasie rzeczywistym i korzystaj z analizatorów marketingowych. Twórz niestandardowe pulpity zarządcze, aby bliżej monitorować wyniki marketingowe. Konstruuj niestandardowe pulpity zarządcze do analizowania efektów działań.

Koncentruj się na najwyższych priorytetach

Docieraj do właściwych odbiorców dzięki dynamicznemu podziałowi na segmenty, modelom oceny potencjalnych klientów i sztucznej inteligencji do identyfikowania ich. Kontaktuj się z potencjalnymi klientami w odpowiednim czasie dzięki inteligentnym funkcjom planowania.

Optymalizuj kontakt w mediach społecznościowych

Twórz i planuj posty w mediach społecznościowych w ramach swoich kampanii. Uzyskuj informacje z sieci Web i serwisów społecznościowych na tematy istotne dla Twoich kampanii i wydarzeń dzięki Dynamics 365 Market Insights.

Ankietuj odbiorców

Przeprowadzaj ankiety online, aby lepiej rozumieć potrzeby klientów i trafniej wydawać pieniądze na działania marketingowe na podstawie informacji zwrotnych.


Twórz innowacyjne rozwiązania dzięki nowoczesnej platformie oprogramowania do obsługi działań marketingowych i sprzedaży

Szybkie dostosowanie

Skracaj czas wprowadzania na rynek dzięki łatwemu w obsłudze pulpitowi zarządczemu do wdrażania do pracy. Dostosuj aplikację do swoich potrzeb za pomocą edytorów graficznych niewymagających programowania oraz narzędzi upraszczających tworzenie i wdrażanie aplikacji internetowych i mobilnych.

Poszerzaj i łącz

Zautomatyzuj procesy w aplikacjach Dynamics 365 i systemach innych firm dla lepszej obsługi. Korzystaj z bogatego zestawu ścieżek obsługi klienta i segmentowych API, które pomagają w konfigurowaniu kampanii marketingowych. Twórz nowe segmenty, modyfikuj istniejące lub komunikuj się przy użyciu narzędzi takich jak Microsoft Flow.

Inwestuj bez obaw

Korzystaj z platformy chmurowej Microsoft, aby ograniczać koszty i złożoność obsługi globalnej infrastruktury. Zaufaj naszym najnowocześniejszym centrom danych, aby chronić swoje dane.

Zwiększaj innowacyjność

Przekształcaj interakcje z klientami za pomocą dogłębnych analiz wykonywanych przez sztuczną inteligencję. Korzystaj na przykład z oceny spamu, która pomaga zespołom dążyć do właściwych wyników biznesowych.

Wypróbuj Dynamics 365 for Marketing


Poproś o kontakt z naszej strony

Ekspert ds. usługi Dynamics 365 skontaktuje się z Tobą.

WYŚLIJ PROŚBĘ