Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Poznaj możliwości aplikacji Dynamics 365 Marketing

Personalizuj środowiska kupujących w celu zwiększenia popytu

Organizuj operacje pozyskiwania klientów na podstawie zachowania i preferencji potencjalnych klientów podczas zakupów tak, aby angażować ich za pośrednictwem właściwej wiadomości wysyłanej w odpowiednim momencie we właściwym kanale. Dostarczaj wiadomości wyzwalane przez transakcje, takie jak zakupy, zwroty i płatności. Wysyłaj spersonalizowane wiadomości e-mail do tej samej osoby kontaktowej w miarę postępu procesu pozyskiwania.

Przyciągnij właściwych potencjalnych klientów, uruchamiając ukierunkowane, wielokanałowe kampanie marketingowe za pomocą marketingu e-mail, internetowych stron docelowych, zdarzeń, telemarketingu, integracji wiadomości SMS oraz integracji z portalem LinkedIn.

Twórz szybko materiały kampanii za pomocą funkcji automatyzacji marketingu, w tym konfigurowanych szablonów, bloków treści do wielokrotnego użycia i narzędzi do projektowania. Używaj aplikacji Microsoft Power Automate, aby usprawnić zatwierdzanie zawartości.

Prowadź działania marketingowe na poziomie jednostki biznesowej za pomocą udostępnionych materiałów marketingowych do wielokrotnego użycia i ukierunkowania na niestandardowych odbiorców.

Uprość zarządzanie wydarzeniami za pomocą portalu internetowego dla uczestników oraz funkcji zarządzania rejestracjami, sesjami, prelegentami i logistyką — włącznie z integracją z platformą ON24 i innymi rozwiązaniami do tworzenia webinariów.


Synchronizuj działania sprzedażowe i marketingowe

Utwórz jeden widok potencjalnych klientów za pomocą Dynamics 365 Sales w celu ujednolicenia danych o kontaktach, potencjalnych klientach i odbiorcach.

Identyfikuj najlepszych klientów, kieruj do nich oferty i zamykaj transakcje dzięki spersonalizowanej zawartości dotyczącej klientów i działaniom rozwojowym.

Śledź potencjalnych klientów i twórz ich hierarchię we wszystkich punktach kontaktu, korzystając z modeli oceniania potencjalnych klientów tego typu oraz ocen gotowości do sprzedaży.

Zwiększ produktywność i popraw koordynację między marketingiem i sprzedażą dzięki wstępnie utworzonym przepływom pracy w celu automatycznego przekazywania gotowych do zakupu potencjalnych klientów i wykonywania kolejnych wymaganych działań. Szybko pisz i wysyłaj marketingowe wiadomości e-mail do odbiorców docelowych za pomocą funkcji Wyślij teraz.

Upraszczaj współpracę dzięki wykorzystaniu dobrze znanych narzędzi Office 365, udostępnianiu kalendarzy oraz zwiększeniu dla różnych zespołów widoczności kampanii i rozwoju potencjalnych klientów.


Podejmuj przemyślane decyzje

Popraw efektywność działań marketingowych za pomocą gotowych pulpitów zarządczych i narzędzi do analiz marketingowych lub twórz własne niestandardowe pulpity zarządcze.

Testuj i wybieraj właściwą zawartość, używając wbudowanych testów A/B i możliwości dołączania w pełni renderowanej zawartości dynamicznej. Wysyłaj wiadomości w odpowiednim momencie za pomocą usługi inteligentnego harmonogramu i zwiększaj liczbę otwieranych wiadomości przy użyciu punktacji spamu.

Skuteczniej interpretuj potrzeby klientów dzięki monitorowaniu procesu pozyskiwania klientów i zbieraniu informacji za pomocą ankiet z aplikacji Customer Voice.

Wybieraj właściwych odbiorców i koncentruj się na potencjalnych klientach o najwyższym priorytecie, korzystając z danych z aplikacji Dynamics 365 Customer Insights. Skonfiguruj wiele modeli oceniania potencjalnych klientów, aby wzbogacać procesy angażowania klientów.

Dynamics 365 Customer Insights

Przekształcaj organizację w jednostkę zorientowaną na klientów, w której pracownicy działów marketingu, sprzedaży i usług mają wgląd w szczegółowe informacje potrzebne do spersonalizowania działań angażujących.

Dowiedz się więcej

Rozwijaj się dzięki adaptowalnej platformie

Dostosuj marketing do swoich potrzeb za pomocą narzędzi, takich jak edytory graficzne niewymagające programowania oraz upraszczające tworzenie i implementowanie aplikacji internetowych i mobilnych.

Łatwo integruj dane z aplikacji Dynamics 365 i aplikacji oraz platform innych firm. Automatyzuj procesy przy użyciu wbudowanych przepływów pracy lub twórz w aplikacji Microsoft Power Automate nowe przepływy pracy.

Udoskonalaj kampanie marketingowe i informuj segmenty docelowe przy użyciu interfejsów API pozyskiwania klientów i segmentów, które mogą być używane do bezpośredniej integracji z aplikacją Dynamics 365 Marketing i platformami zewnętrznymi.

Wchodź na rynki globalne, zachowując zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności i zgodności. Proś o zgodę, a następnie przechwytuj i przechowuj dotyczące jej informacje — są to podstawowe elementy rozporządzenia RODO — oraz podejmuj działania marketingowe na podstawie zgody udzielonej przez odbiorców.

Poznaj wstępnie utworzone rozwiązania w witrynie AppSource

Rozszerz funkcje aplikacji Dynamics 365 Marketing za pomocą wstępnie utworzonych rozwiązań Microsoft i naszych partnerów.

Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms

Autor: Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365

Bring your LinkedIn leads into Dynamics 365.

TeleSign SMS for Dynamics Marketing

Autor: TeleSign

Dynamics 365

Add SMS text messaging to Dynamics 365 Marketing to reach, engage and communicate with customers.

Simple

Autor: Simple

Dynamics 365

Add Marketing Resource Management to your Dynamics 365 solution.

Infobip SMS & Viber for Dynamics Marketing

Autor: Infobip d.o.o.

Dynamics 365

Boost marketing campaigns with Infobip SMS and Viber integration.

Hootsuite for Microsoft Dynamics 365

Autor: Hootsuite

Dynamics 365

Harness social data to better understand customers, refine sales leads, and optimize marketing.

Sprinklr Modern Care for Dynamics 365

Autor: Sprinklr, Inc.

Dynamics 365

Empower your Dynamics 365 with Customer Care on 25 Social + 10 Messaging Channels.

Przeczytaj o najnowszych aktualizacjach aplikacji Dynamics 365 Marketing

Zrób następny krok