Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Personalizuj środowiska kupujących

Buduj skuteczniejsze relacje biznesowe podczas tworzenia bezproblemowych środowisk, które zwiększają liczbę generowanych potencjalnych klientów, wzmacniają możliwości marketingowe i rozbudowują szanse sprzedaży za pomocą aplikacji Dynamics 365 Marketing.

Organizuj procesy pozyskiwania klientów

Łatwo organizuj spersonalizowane pozyskiwanie klientów z obsługą wielokanałową, w trakcie którego właściwa wiadomość zostanie w odpowiednim czasie dostarczona za pośrednictwem właściwego kanału i spowoduje utworzenie satysfakcjonujących relacji.

Synchronizuj działania sprzedażowe i marketingowe

Stwórz płynnie działające środowisko obsługi klientów, wykorzystując automatyzację działań marketingowych, udostępnianie danych oraz procesy biznesowe połączone z aplikacją Dynamics 365 Sales, aby przyspieszyć generowanie potencjalnych klientów i wydajnie rozwijać relacje z tymi klientami.

Podejmuj przemyślane decyzje

Zwiększaj wydajność zautomatyzowanych działań marketingowych dzięki opartym na sztucznej inteligencji szczegółowym informacjom, funkcji oceniania potencjalnych klientów oraz niestandardowym pulpitom zarządczym, a także uzyskuj całościowy widok informacji o klientach dzięki integracji z aplikacją Dynamics 365 Customer Insights.

Rozwijaj się dzięki adaptowalnej platformie

Personalizuj i rozszerzaj możliwości aplikacji Marketing, łatwo łącząc ją z używanymi już aplikacjami i usługami. Korzystaj z wbudowanych funkcji prywatności, które ułatwiają zapewnienie zgodności z przepisami rozporządzenia ROD i wytycznymi dotyczącymi ułatwień dostępu.

Przekształć klientów potencjalnych w zaangażowanych

Oferuj znakomitą obsługę i znajduj lepsze szanse sprzedaży dzięki aplikacjom sprzedażowym i marketingowym na tej samej platformie. Zwiększaj popyt, personalizuj obsługę i buduj silne relacje dzięki Dynamics 365.

Klienci zmieniają się dzięki Dynamics 365 Marketing

Cennik

Dla organizacji nieposiadających żadnej innej aplikacji Dynamics 365

Od

1 265 €

Na dzierżawcę/miesiąc

Zawiera
10 000
kontaktów2

Dla organizacji posiadających kwalifikującą się aplikację Dynamics 3651

Od

632,50 €

Na dzierżawcę/miesiąc

Zawiera
10 000
kontaktów3

Wymaga minimum 10 użytkowników aplikacji Dynamics 365 applications4

Dla organizacji potrzebujących dodatkowej aplikacji5

Dla wystąpień produkcyjnych

Od

421,70 €

Na dzierżawcę/miesiąc

Dla wystąpień nieprodukcyjnych

Od

210,80 €

Na dzierżawcę/miesiąc

Cennik dodatkowych osób kontaktowych6 7

5000–49 999
osób kontaktowych

210,80 €

za pakiet miesięcznie

Sprzedawane w pakietach po
5000 kontaktów

50 000–99 999
osób kontaktowych

1 265 €

za pakiet miesięcznie

Sprzedawane w pakietach po
50 000 kontaktów

100 000–249 999
osób kontaktowych

1 054,10 €

za pakiet miesięcznie

Sprzedawane w pakietach po
50 000 kontaktów

250 000–499 999
osób kontaktowych

632,50 €

za pakiet miesięcznie

Sprzedawane w pakietach po
50 000 kontaktów

Ponad 500 000
osób kontaktowych

421,70 €

za pakiet miesięcznie

Sprzedawane w pakietach po
50 000 kontaktów

1 4 Wymaga minimum 10 użytkowników aplikacji Dynamics 365: Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Supply Chain Management lub Dynamics 365 Retail.

2 3 6 Cennik aplikacji Dynamics 365 Marketing bazuje na liczbie kontaktów planowanych do wykorzystania w działaniach marketingowych, a nie łącznej liczbie kontaktów w bazie danych. Do działań marketingowych zalicza się każdy kontakt lub interakcję poprzez wiadomości e-mail, strony docelowe, integrację z serwisem LinkedIn, wydarzenia, ankiety i inne, niestandardowe kanały. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Często zadawane pytania.

5 Klienci posiadający aplikację Dynamics 365 Marketing potrzebujący dodatkowej aplikacji Marketing do użytku nieprodukcyjnego lub jako oddzielnego wystąpienia mogą zakupić dodatkową aplikację. Kupując ją, klienci uzyskują jedno wystąpienie aplikacji Marketing. Kontakty pozostają w puli na poziomie dzierżawcy i nie są dołączone do tej aplikacji.

7 Specjalny cennik dostępny dla organizacji niedochodowych i klientów akademickich. Microsoft lub partner rozwiązania Dynamics 365 pomoże Ci uzyskać więcej informacji.

Odkryj dodatkowe zasoby

Marketing — pomoc i szkolenia

Aby rozpocząć, skorzystaj z pomocy samoobsługowej i poradników instruktażowych.

Wprowadzenie do rozwiązania Dynamics 365 Marketing

Zobacz, jak zmaksymalizować wyniki automatycznego marketingu za pomocą zaawansowanych narzędzi.

Koordynowanie działań marketingowych i sprzedażowych

Zapoznaj się z czterema głównymi aspektami intensywnej koordynacji w tym webinarium na żądanie.

Gartner Peer Insights

W zestawieniu Gartner Peer Insights za 2020 r. Microsoft został wybrany przez klientów jako najlepsze rozwiązanie do zarządzania potencjalnymi klientami platformy CRM.

Zestawienie produktów wybranych przez klientów Gartner Peer Insights zawiera subiektywne opinie dotyczące indywidualnych recenzji użytkowników końcowych, ocen i danych stosowanych w odniesieniu do udokumentowanej metodologii; nie reprezentują one opinii firmy Gartner lub jej podmiotów stowarzyszonych, nie stanowią jej części ani nie są przez nią popierane.

Zrób następny krok

Obraz związany z hasłem Zrób następny krok