Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Obraz: wskazówki w ramach pracy

Dynamics 365 Guides

Wskazówki w ramach pracy

Twórz holograficzne instrukcje krok po kroku przeznaczone do użytku tam, gdzie odbywa się praca.

Zwiększaj produktywność dzięki zaawansowanym wytycznym

Przyspieszaj szkolenia, standaryzuj procesy i ograniczaj błędy, aby zwiększyć wydajność dzięki instrukcjom krok po kroku, które ułatwiają zachowanie bezpieczeństwa podczas pracy.

Obraz: Zwiększaj produktywność dzięki zaawansowanym wytycznym

Rozwiązuj problemy w czasie rzeczywistym — łatwo i w oparciu o własne doświadczenie

Współpracuj bez problemów, udostępniaj wiedzę i rozwiązuj problemy razem z ekspertem zdalnym oraz łatwo dodawaj dane krytyczne do przepływu pracy.

Obraz: Rozwiązuj problemy w czasie rzeczywistym — łatwo i w oparciu o własne doświadczenie

Dostosowanie w tempie zmian

Twórz przewodniki do użycia podczas szkoleń lub codziennych procesów i szybko udostępniaj informacje kaskadowo w całej organizacji, bez konieczności posiadania umiejętności w zakresie programowania lub 3D.

Obraz: Dostosowanie w tempie zmian

Maksymalizuj efektywność operacyjną dzięki danym

Dodawaj aplikację Guides do istniejących przepływów pracy, aby wyświetlać i zapisywać dane. Używaj szczegółowych informacji opartych na danych, aby maksymalizować efektywność operacyjną w czasie.

Obraz: Maksymalizuj efektywność operacyjną dzięki danym

Klienci używający aplikacji Dynamics 365 Guides

Obraz: Kruger

Zdobywanie wiedzy potrzebnej do przekształcania operacji

Kruger wykorzystuje doświadczenie swoich pracowników korzystających z aplikacji Guides do szkolenia nowych pracowników i konserwacji złożonego sprzętu.

Obraz: Eaton powering business worldwide

Stymulowanie oszczędności i efektywności

Firma Eaton używa rzeczywistości mieszanej do rozwiązywania problemów we współpracy z ekspertami, przeprowadzania konserwacji prewencyjnej oraz szkolenia specjalistów w symulowanych środowiskach

Obraz: Toyota

Zwiększanie efektywności i spójności szkoleń

Firma Toyota Motor North America używa aplikacji Guides, aby dostarczać materiały szkoleniowe wszystkim członkom zespołu, zapewniając spójność i jakość informacji.

Obraz: Suntory

Utrzymywanie jakości i zaspokajanie popytu

Suntory Whisky używa aplikacji Guides, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty, szkolić nowych pracowników i z dużą dokładnością wykonywać złożone procedury.

Obraz: Sheba Tel Hashomer

Zaspokajanie pilnych potrzeb kadrowych

Sheba Medical Center, największy szpital w Izraelu, używa aplikacji Guides, aby szybko zaspokoić potrzeby kadrowe wynikające z pandemii COVID-19.

Twórz angażujące środowiska szkoleniowe

Wbudowana funkcja tworzenia

Łatwo twórz zawartość za pomocą gotowych do użycia hologramów z zestawu narzędzi 3D w celu zaprezentowania kroków zadań w przestrzeni fizycznej.

Poproś o pokaz

Zaawansowane i adaptacyjne przepływy pracy

Używaj wyzwalaczy przestrzennych i poleceń głosowych, aby przechodzić do różnych kroków w przepływach procesów, w zależności od rzeczywistych akcji

Dowiedz się więcej

Zapewnij równy dostęp do danych w obrębie wszystkich operacji

Sprawne wykorzystanie Dynamics 365 Supply Chain Management lub Dynamics 365 Field Service do tworzenia środowiska aplikacji Guides klasy korporacyjnej.

Dowiedz się więcej
Dwie osoby pracujące w rzeczywistości mieszanej

Zrób następny krok

Dwie osoby pracujące w rzeczywistości mieszanej