Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Obraz: wskazówki w ramach pracy

Dynamics 365 Guides

Wskazówki w ramach pracy

Dostosowanie w tempie zmian

Proces uczenia się i standaryzowania procesów będzie skuteczniejszy dzięki dokładnym instrukcjom pokazującym pracownikom, jak mogą używać swoich narzędzi i części w sytuacjach rzeczywistej pracy.

Obraz: Dostosowanie w tempie zmian

Zmniejszaj liczbę błędów i pomagaj zwiększać bezpieczeństwo

Przeprowadzaj pracowników przez procedury, niezależnie od tego, czy jest to ich pierwsze, czy powtarzające się zadanie, dzięki holograficznym instrukcjom krok po kroku, dostępnym w obszarze wykonywania pracy.

Obraz: zmniejszaj liczbę błędów i pomagaj zwiększać bezpieczeństwo

Przyspieszaj zwrot z inwestycji

Łatwo twórz wskazówki krok po kroku na potrzeby szkoleń lub codziennie wykonywanych procesów, bez konieczności posiadania umiejętności w zakresie programowania lub 3D.

Obraz: przyspieszaj zwrot z inwestycji

Przekształcaj istniejące procesy

Zwiększaj produktywność dzięki aplikacji Guides i usłudze Power Apps

Obraz: przekształcaj istniejące procesy

Maksymalizuj efektywność operacyjną

Uzyskuj szczegółowe informacje o procesach w miarę upływu czasu dzięki aplikacji Guides

Obraz: maksymalizuj efektywność operacyjną

Klienci używający aplikacji Dynamics 365 Guides

Logo firm Sheba Tel HasHomer City of Health i MSR Israel Center for Medical Simulation.

Sheba zaspokaja pilne potrzeby kadrowe

Dowiedz się, jak największy szpital w Izraelu użył aplikacji Guides, aby szybko zaspokoić potrzeby kadrowe wynikające z pandemii COVID-19.

Twórz immersywne środowiska szkoleniowe

Immersywne instrukcje

Adaptacyjne przepływy pracy

Integracje dla przedsiębiorstw

Tworzenie po instalacji

Łatwo twórz zawartość za pomocą gotowych do użycia hologramów z zestawu narzędzi 3D w celu zaprezentowania kroków zadań w przestrzeni fizycznej.

Rozpocznij dzisiaj

Zaawansowane i adaptacyjne przepływy pracy

Dzięki wyzwalaczom przestrzennym i poleceniom głosowym operatorzy mogą przechodzić do różnych kroków w przepływach procesów, w zależności od rzeczywistych akcji.

Dowiedz się więcej

Zapewnij równy dostęp do danych w obrębie wszystkich operacji

Przeprowadź integrację z aplikacją Dynamics 365 Supply Chain Management lub Dynamics 365 Field Service, aby utworzyć środowisko aplikacji Guides klasy korporacyjnej.

Dowiedz się więcej

Zrób następny krok