Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Obraz: wskazówki w ramach pracy

Dynamics 365 Guides

Wskazówki w ramach pracy

Twórz holograficzne instrukcje krok po kroku przeznaczone do użytku tam, gdzie odbywa się praca.

Dostosowanie w tempie zmian

Proces uczenia się i standaryzowania procesów będzie skuteczniejszy dzięki dokładnym instrukcjom pokazującym pracownikom, jak mogą używać swoich narzędzi i części w sytuacjach rzeczywistej pracy.

Obraz: Dostosowanie w tempie zmian

Zmniejszaj liczbę błędów i pomagaj zwiększać bezpieczeństwo

Przeprowadzaj pracowników przez procedury, niezależnie od tego, czy jest to ich pierwsze, czy powtarzające się zadanie, dzięki holograficznym instrukcjom krok po kroku, dostępnym w obszarze wykonywania pracy.

Obraz: zmniejszaj liczbę błędów i pomagaj zwiększać bezpieczeństwo

Przyspieszaj zwrot z inwestycji

Łatwo twórz wskazówki krok po kroku na potrzeby szkoleń lub codziennie wykonywanych procesów, bez konieczności posiadania umiejętności w zakresie programowania lub 3D.

Obraz: przyspieszaj zwrot z inwestycji

Przekształcaj istniejące procesy

Wykorzystuj aplikację Guides w istniejących przepływach pracy przy użyciu zaawansowanych usług, takich jak Microsoft Power Apps i Microsoft Power Automate.

Obraz: przekształcaj istniejące procesy

Maksymalizuj efektywność operacyjną

Wykorzystuj dane i szczegółowe aplikacje o procesach z aplikacji Guides w celu osiągnięcia maksymalnej sprawności działania organizacji.

Obraz: maksymalizuj efektywność operacyjną

Klienci używający aplikacji Dynamics 365 Guides

Sheba zaspokaja pilne potrzeby kadrowe

Dowiedz się, jak największy szpital w Izraelu użył aplikacji Guides, aby szybko zaspokoić potrzeby kadrowe wynikające z pandemii COVID-19.

Utrzymywanie jakości i zaspokajanie popytu

Suntory Whiskey używa aplikacji Dynamics 365 Guides, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty, szkolić nowych pracowników i z dużą dokładnością wykonywać złożone procedury.

Zdobywanie wiedzy potrzebnej do przekształcania operacji

Kruger Inc wykorzystuje wiedzę swoich pracowników korzystających z aplikacji Dynamics 365 Guides do szkolenia nowych pracowników i konserwacji złożonego sprzętu.

Upraszczaj naprawy i przyspieszaj szkolenie

Firma Toyota Motor Corporation używa rzeczywistości mieszanej w urządzeniu Microsoft HoloLens 2, aby stymulować zmiany i zapewniać lepszą obsługę klienta.

Standaryzowanie umiejętności i poprawa wydajności

Firma Musashi zwiększa wydajność kontroli sprzętu, dokumentacji, standardów operacyjnych i materiałów edukacyjnych dzięki aplikacji Dynamics 365 Remote Assist.

Tworzenie immersywnych środowisk szkoleniowych w rzeczywistości mieszanej

Tworzenie po instalacji

Łatwo twórz zawartość za pomocą gotowych do użycia hologramów z zestawu narzędzi 3D w celu zaprezentowania kroków zadań w przestrzeni fizycznej.

Poproś o pokaz

Zaawansowane i adaptacyjne przepływy pracy

Dzięki wyzwalaczom przestrzennym i poleceniom głosowym operatorzy mogą przechodzić do różnych kroków w przepływach procesów, w zależności od rzeczywistych akcji.

Dowiedz się więcej

Zapewnij równy dostęp do danych w obrębie wszystkich operacji

Sprawne wykorzystanie Dynamics 365 Supply Chain Management lub Dynamics 365 Field Service do tworzenia środowiska aplikacji Guides klasy korporacyjnej.

Dowiedz się więcej

Zrób następny krok