Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Ceny rozwiązania Dynamics 365

Wybierz obszar biznesowy, aby wyświetlić informacje o cenach

Obraz przedstawiający mężczyznę pracującego na laptopie
Obraz przedstawiający mężczyznę pracującego na laptopie
Small and medium business
Small and medium business Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Business Central Essentials
Od 65,50 €

na użytkownika/miesiąc

Business Central Premium
Od 93,60 €

na użytkownika/miesiąc

Customer Service Professional
46,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Professional
60,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Small and medium business
Small and medium business
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Business Central Essentials
Od 65,50 €

na użytkownika/miesiąc

Business Central Premium
Od 93,60 €

na użytkownika/miesiąc

Customer Service Professional
46,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Professional
60,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Sales
Sales Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Sales Professional
60,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Enterprise2
88,90 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Premium2
126,40 €

na użytkownika/miesiąc

Microsoft Relationship Sales2
151,60 €

na użytkownika/miesiąc

Microsoft Sales Copilot2
37,40 €

na użytkownika/miesiąc

Sales
Sales
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Sales Professional
60,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Enterprise2
88,90 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Premium2
126,40 €

na użytkownika/miesiąc

Microsoft Relationship Sales2
151,60 €

na użytkownika/miesiąc

Microsoft Sales Copilot2
37,40 €

na użytkownika/miesiąc

Finance
Finance Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Finance
168,50 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Finance
Finance
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Finance
168,50 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Marketing
Marketing Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Customer Insights
Od 1 591,30 €

na klienta/miesiąc

936,10 € 3

na klienta/miesiąc

Marketing
Marketing
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Customer Insights
Od 1 591,30 €

na klienta/miesiąc

936,10 € 3

na klienta/miesiąc

Supply Chain
Supply Chain Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Supply Chain Management
168,50 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Guides
60,80 €

na użytkownika/miesiąc

Intelligent Order Management
Od 280,80 €

za 1000 wierszy zamówień/miesiąc

Supply Chain
Supply Chain
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Supply Chain Management
168,50 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Guides
60,80 €

na użytkownika/miesiąc

Intelligent Order Management
Od 280,80 €

za 1000 wierszy zamówień/miesiąc

Service
Service Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Customer Service Professional
46,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Customer Service Enterprise
88,90 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Field Service
88,90 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Remote Assist
60,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 € 4

na użytkownika/miesiąc

Service
Service
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Customer Service Professional
46,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Customer Service Enterprise
88,90 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Field Service
88,90 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Remote Assist
60,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 € 4

na użytkownika/miesiąc

Project Management
Project Management Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Project Operations
112,30 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Project Management
Project Management
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Project Operations
112,30 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Human Resources
Human Resources Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Human Resources
112,30 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Human Resources
Human Resources
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Human Resources
112,30 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Customer Data Platform
Customer Data Platform Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Customer Insights
1 591,30 €

na klienta/miesiąc

Od 936,10 €

na klienta/miesiąc

Customer Voice
Od 187,20 € 5

2000 odpowiedzi na ankietę na klienta/miesiąc*

Customer Data Platform
Customer Data Platform
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Customer Insights
1 591,30 €

na klienta/miesiąc

Od 936,10 €

na klienta/miesiąc

Customer Voice
Od 187,20 € 5

2000 odpowiedzi na ankietę na klienta/miesiąc*

Commerce
Commerce Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Commerce
168,50 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Commerce
Commerce
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Commerce
168,50 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Pokazane ceny służą tylko do celów informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ceny z cennika z powodu zastosowania innej waluty, innego kraju lub innych czynników regionalnych. Cena rzeczywista zostanie odzwierciedlona podczas finalizacji transakcji.


1 Kolejne ceny dotyczą tylko pojedynczych licencji pierwszej aplikacji. Na przykład jeśli osoba A ma licencję na pierwszą aplikację, kolejne ceny nie będą stosowane do osoby B. Kolejne ceny aplikacji opartych na klientach dotyczą każdego klienta w Twojej organizacji. Klient zawiera domeny, użytkowników, grupy zabezpieczeń i licencje identyfikowalne w sposób niepowtarzalny. Twoja organizacja może mieć wiele klientów, a pojedynczy klient może zawierać wiele środowisk usługi Dynamics 365 (online). Aby dowiedzieć się więcej o kwalifikujących się aplikacjach i innych rabatach, zobacz Przewodnik licencjonowania lub skontaktuj się z nami.

2 Aplikacja Microsoft Sales Copilot stanowi nieodpłatny składnik pakietów Sales Enterprise i wszelkich planów obejmujących rozwiązanie Dynamics 365 Sales Enterprise.


3 Co najmniej 10 użytkowników kwalifikującej się aplikacji Dynamics 365.


4 Użytkownik musi mieć licencję aplikacji Dynamics 365 Field Service, aby kwalifikować się do obniżonych cen.


5 W przypadku zakupu w formie niezależnej aplikacji lub dodatkowych ilości.

Cennik dla organizacji niedochodowych

Dynamics 365 może pomóc organizacjom niedochodowym skuteczniej angażować darczyńców, wolontariuszy i beneficjentów oraz lepiej zarządzać finansami i operacjami.

Uwzględnione we wszystkich aplikacjach Dynamics 365

Bezpieczeństwo danych

Umowa SLA gwarantująca pracę przez co najmniej 99,9 procent czasu

Współpracuje z platformą Microsoft 365 i serwisem LinkedIn

Inteligentne technologie

Wsparcie przez telefon i Internet