Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Ceny rozwiązania Dynamics 365

Wybierz obszar biznesowy, aby wyświetlić informacje o cenach.

Obraz przedstawiający mężczyznę pracującego na laptopie
Obraz przedstawiający mężczyznę pracującego na laptopie
Small and medium business
Small and medium business Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Business Central Essentials
Od 65,50 €

na użytkownika/miesiąc

Business Central Premium
Od 93,60 €

na użytkownika/miesiąc

Customer Service Professional
46,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Professional
60,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Small and medium business
Small and medium business
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Business Central Essentials
Od 65,50 €

na użytkownika/miesiąc

Business Central Premium
Od 93,60 €

na użytkownika/miesiąc

Customer Service Professional
46,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Professional
60,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Sales
Sales Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Sales Professional
60,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Enterprise
88,90 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Premium
126,40 €

na użytkownika/miesiąc

Microsoft Relationship Sales
151,60 €

na użytkownika/miesiąc

Sales
Sales
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Sales Professional
60,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Enterprise
88,90 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Premium
126,40 €

na użytkownika/miesiąc

Microsoft Relationship Sales
151,60 €

na użytkownika/miesiąc

Finance
Finance Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Finance
168,50 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Finance Premium
280,80 €

na użytkownika/miesiąc

Finance
Finance
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Finance
168,50 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Finance Premium
280,80 €

na użytkownika/miesiąc

Marketing
Marketing Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Customer Insights
Od 1 591,30 €

na klienta/miesiąc

936,10 € 2

na klienta/miesiąc

Marketing
Marketing
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Customer Insights
Od 1 591,30 €

na klienta/miesiąc

936,10 € 2

na klienta/miesiąc

Supply chain
Supply chain Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Supply Chain Management
168,50 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Supply Chain Management Premium
280,80 €

na użytkownika/miesiąc

Intelligent Order Management
Od 280,80 €

za 1000 wierszy zamówień/miesiąc

Supply chain
Supply chain
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Supply Chain Management
168,50 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Supply Chain Management Premium
280,80 €

na użytkownika/miesiąc

Intelligent Order Management
Od 280,80 €

za 1000 wierszy zamówień/miesiąc

Service
Service Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Customer Service Professional
46,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Customer Service Enterprise
88,90 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Field Service
88,90 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Zleceniobiorca Field Service
46,80 €

na użytkownika/miesiąc

Dodatek Field Service Resource Scheduling Optimization
28,10 €

per schedulable resource/month3

Service
Service
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Customer Service Professional
46,80 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Customer Service Enterprise
88,90 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Field Service
88,90 €

na użytkownika/miesiąc

18,70 €

na użytkownika/miesiąc

Zleceniobiorca Field Service
46,80 €

na użytkownika/miesiąc

Dodatek Field Service Resource Scheduling Optimization
28,10 €

per schedulable resource/month3

Project management
Project management Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Project Operations
112,30 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Project management
Project management
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Project Operations
112,30 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Human resources
Human resources Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Human Resources
112,30 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Human resources
Human resources
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Human Resources
112,30 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Customer data platform
Customer data platform Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Customer Insights
1 591,30 €

na klienta/miesiąc

936,10 € 2

na klienta/miesiąc

Customer data platform
Customer data platform
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Customer Insights
1 591,30 €

na klienta/miesiąc

936,10 € 2

na klienta/miesiąc

Commerce
Commerce Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Commerce
168,50 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Commerce
Commerce
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się aplikacja1
Dynamics 365
Commerce
168,50 €

na użytkownika/miesiąc

28,10 €

na użytkownika/miesiąc

Pokazane ceny służą tylko do celów informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ceny z cennika z powodu zastosowania innej waluty, innego kraju lub innych czynników regionalnych. Cena rzeczywista zostanie odzwierciedlona podczas finalizacji transakcji.


1 Kolejne ceny dotyczą tylko pojedynczych licencji pierwszej aplikacji. Na przykład jeśli osoba A ma licencję na pierwszą aplikację, kolejne ceny nie będą stosowane do osoby B. Kolejne ceny aplikacji opartych na klientach dotyczą każdego klienta w Twojej organizacji. Klient zawiera domeny, użytkowników, grupy zabezpieczeń i licencje identyfikowalne w sposób niepowtarzalny. Twoja organizacja może mieć wiele klientów, a pojedynczy klient może zawierać wiele środowisk usługi Dynamics 365 (online). Aby dowiedzieć się więcej o kwalifikujących się aplikacjach i innych rabatach, zobacz Przewodnik licencjonowania lub skontaktuj się z nami.


2 10 users minimum of qualifying Dynamics 365 app.


3 Pricing assumes resource scheduling optimization on a single tenant.

Cennik dla organizacji niedochodowych

Dynamics 365 może pomóc organizacjom niedochodowym skuteczniej angażować darczyńców, wolontariuszy i beneficjentów oraz lepiej zarządzać finansami i operacjami.

Uwzględnione we wszystkich aplikacjach Dynamics 365

Bezpieczeństwo danych

Umowa SLA gwarantująca pracę przez co najmniej 99 procent czasu

Współpracuje z platformą Microsoft 365 i serwisem LinkedIn

Inteligentne technologie

Wsparcie przez telefon i Internet