Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Ceny rozwiązania Dynamics 365

Wybierz obszar biznesowy, aby wyświetlić informacje o cenach

  • Customer Data Platform
  • Sales
  • Service
  • Marketing
  • Commerce
  • Supply Chain
  • HR
  • Finance
  • Project Management
  • Small and medium business
Customer Data Platform
Customer Data Platform Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Customer Insights
1 265 €

na klienta/miesiąc

Od 843,30 €

na klienta/miesiąc

Customer Voice
Od 168,70 € 2

2000 odpowiedzi na ankietę na klienta/miesiąc*

Customer Data Platform
Customer Data Platform
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Customer Insights
1 265 €

na klienta/miesiąc

Od 843,30 €

na klienta/miesiąc

Customer Voice
Od 168,70 € 2

2000 odpowiedzi na ankietę na klienta/miesiąc*

1 Kolejne ceny dotyczą wszystkich klientów w Twojej organizacji. Aby dowiedzieć się więcej o kwalifikujących się aplikacjach i innych rabatach, zobacz Przewodnik licencjonowania lub skontaktuj się z nami.

2 W przypadku zakupu w formie niezależnej aplikacji lub dodatkowych ilości.

Sales
Sales Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Sales Professional
54,80 €

na użytkownika/miesiąc

16,90 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Enterprise2
80,10 €

na użytkownika/miesiąc

16,90 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Premium2
113,80 €

na użytkownika/miesiąc

Microsoft Relationship Sales
121,76 €

na użytkownika/miesiąc

Microsoft Viva Sales3
33,70 €

na użytkownika/miesiąc

Sales
Sales
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Sales Professional
54,80 €

na użytkownika/miesiąc

16,90 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Enterprise2
80,10 €

na użytkownika/miesiąc

16,90 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Premium2
113,80 €

na użytkownika/miesiąc

Microsoft Relationship Sales
121,76 €

na użytkownika/miesiąc

Microsoft Viva Sales3
33,70 €

na użytkownika/miesiąc

1 Kolejne ceny aplikacji opartych na użytkownikach dotyczą tylko pojedynczych licencji pierwszej aplikacji. Na przykład jeśli osoba A ma licencję na pierwszą aplikację, kolejne ceny nie będą stosowane do osoby B. Kolejne ceny aplikacji opartych na klientach dotyczą każdego klienta w Twojej organizacji. Aby dowiedzieć się więcej o kwalifikujących się aplikacjach i innych rabatach, zobacz Przewodnik licencjonowania lub skontaktuj się z nami.

2 Teraz obejmuje aplikację Sprzedaż Viva

3 Viva Sales is included in Sales Enterprise and Sales Premium at no extra cost.

Service
Service Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Customer Service Professional
42,20 €

na użytkownika/miesiąc

16,90 €

na użytkownika/miesiąc

Customer Service Enterprise
80,10 €

na użytkownika/miesiąc

16,90 €

na użytkownika/miesiąc

Field Service
80,10 €

na użytkownika/miesiąc

16,90 €

na użytkownika/miesiąc

Remote Assist
54,80 €

na użytkownika/miesiąc

16,90 € 2

na użytkownika/miesiąc

Service
Service
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Customer Service Professional
42,20 €

na użytkownika/miesiąc

16,90 €

na użytkownika/miesiąc

Customer Service Enterprise
80,10 €

na użytkownika/miesiąc

16,90 €

na użytkownika/miesiąc

Field Service
80,10 €

na użytkownika/miesiąc

16,90 €

na użytkownika/miesiąc

Remote Assist
54,80 €

na użytkownika/miesiąc

16,90 € 2

na użytkownika/miesiąc

1 Kolejne ceny aplikacji opartych na użytkownikach dotyczą tylko pojedynczych licencji pierwszej aplikacji. Na przykład jeśli osoba A ma licencję na pierwszą aplikację, kolejne ceny nie będą stosowane do osoby B. Kolejne ceny aplikacji opartych na klientach dotyczą każdego klienta w Twojej organizacji. Aby dowiedzieć się więcej o kwalifikujących się aplikacjach i innych rabatach, zobacz Przewodnik licencjonowania lub skontaktuj się z nami.

2 Użytkownik musi mieć licencję aplikacji Dynamics 365 Field Service, aby kwalifikować się do obniżonych cen.

Marketing
Marketing Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Marketing
Od 1 265 €

na klienta/miesiąc

Od 632,50 € 2

na klienta/miesiąc

Marketing
Marketing
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Marketing
Od 1 265 €

na klienta/miesiąc

Od 632,50 € 2

na klienta/miesiąc

1 Kolejne ceny aplikacji opartych na użytkownikach dotyczą tylko pojedynczych licencji pierwszej aplikacji. Na przykład jeśli osoba A ma licencję na pierwszą aplikację, kolejne ceny nie będą stosowane do osoby B. Kolejne ceny aplikacji opartych na klientach dotyczą każdego klienta w Twojej organizacji. Aby dowiedzieć się więcej o kwalifikujących się aplikacjach i innych rabatach, zobacz Przewodnik licencjonowania lub skontaktuj się z nami.

2 Co najmniej 10 użytkowników kwalifikującej się aplikacji Dynamics 365.

Commerce
Commerce Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Commerce
151,80 €

na użytkownika/miesiąc

25,30 €

na użytkownika/miesiąc

Commerce
Commerce
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Commerce
151,80 €

na użytkownika/miesiąc

25,30 €

na użytkownika/miesiąc

1 Kolejne ceny aplikacji opartych na użytkownikach dotyczą tylko pojedynczych licencji pierwszej aplikacji. Na przykład jeśli osoba A ma licencję na pierwszą aplikację, kolejne ceny nie będą stosowane do osoby B. Kolejne ceny aplikacji opartych na klientach dotyczą każdego klienta w Twojej organizacji. Aby dowiedzieć się więcej o kwalifikujących się aplikacjach i innych rabatach, zobacz Przewodnik licencjonowania lub skontaktuj się z nami.

Supply Chain
Supply Chain Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Supply Chain Management
151,80 €

na użytkownika/miesiąc

25,30 €

na użytkownika/miesiąc

Guides
54,80 €

na użytkownika/miesiąc

Intelligent Order Management
Od 253 €

za 1000 wierszy zamówień/miesiąc

Supply Chain
Supply Chain
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Supply Chain Management
151,80 €

na użytkownika/miesiąc

25,30 €

na użytkownika/miesiąc

Guides
54,80 €

na użytkownika/miesiąc

Intelligent Order Management
Od 253 €

za 1000 wierszy zamówień/miesiąc

1 Kolejne ceny dotyczą tylko pojedynczych licencji pierwszej aplikacji. Na przykład jeśli osoba A ma licencję na pierwszą aplikację, kolejne ceny nie będą stosowane do osoby B. Aby dowiedzieć się więcej o kwalifikujących się aplikacjach i innych rabatach, zobacz Przewodnik licencjonowania lub skontaktuj się z nami.

HR
HR Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Human Resources
101,20 €

na użytkownika/miesiąc

25,30 €

na użytkownika/miesiąc

HR
HR
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Human Resources
101,20 €

na użytkownika/miesiąc

25,30 €

na użytkownika/miesiąc

1 Kolejne ceny dotyczą tylko pojedynczych licencji pierwszej aplikacji. Na przykład jeśli osoba A ma licencję na pierwszą aplikację, kolejne ceny nie będą stosowane do osoby B. Aby dowiedzieć się więcej o kwalifikujących się aplikacjach i innych rabatach, zobacz Przewodnik licencjonowania lub skontaktuj się z nami.

Finance
Finance Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Finance
151,80 €

na użytkownika/miesiąc

25,30 €

na użytkownika/miesiąc

Finance
Finance
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Finance
151,80 €

na użytkownika/miesiąc

25,30 €

na użytkownika/miesiąc

1 Kolejne ceny dotyczą tylko pojedynczych licencji pierwszej aplikacji. Na przykład jeśli osoba A ma licencję na pierwszą aplikację, kolejne ceny nie będą stosowane do osoby B. Aby dowiedzieć się więcej o kwalifikujących się aplikacjach i innych rabatach, zobacz Przewodnik licencjonowania lub skontaktuj się z nami.

Project Management
Project Management Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Project Operations
101,20 €

na użytkownika/miesiąc

25,30 €

na użytkownika/miesiąc

Project Management
Project Management
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Project Operations
101,20 €

na użytkownika/miesiąc

25,30 €

na użytkownika/miesiąc

1 Kolejne ceny dotyczą tylko pojedynczych licencji pierwszej aplikacji. Na przykład jeśli osoba A ma licencję na pierwszą aplikację, kolejne ceny nie będą stosowane do osoby B. Aby dowiedzieć się więcej o kwalifikujących się aplikacjach i innych rabatach, zobacz Przewodnik licencjonowania lub skontaktuj się z nami.

Small and medium business
Small and medium business Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Business Central Essentials
59 €

na użytkownika/miesiąc

Business Central Premium
84,30 €

na użytkownika/miesiąc

Customer Service Professional
42,20 €

na użytkownika/miesiąc

16,90 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Professional
54,80 €

na użytkownika/miesiąc

16,90 €

na użytkownika/miesiąc

Small and medium business
Small and medium business
Pierwsza aplikacja Dynamics 365 Kolejna kwalifikująca się1 aplikacja Dynamics 365
Business Central Essentials
59 €

na użytkownika/miesiąc

Business Central Premium
84,30 €

na użytkownika/miesiąc

Customer Service Professional
42,20 €

na użytkownika/miesiąc

16,90 €

na użytkownika/miesiąc

Sales Professional
54,80 €

na użytkownika/miesiąc

16,90 €

na użytkownika/miesiąc

1 Kolejne ceny dotyczą tylko pojedynczych licencji pierwszej aplikacji. Na przykład jeśli osoba A ma licencję na pierwszą aplikację, kolejne ceny nie będą stosowane do osoby B. Aby dowiedzieć się więcej o kwalifikujących się aplikacjach i innych rabatach, zobacz Przewodnik licencjonowania lub skontaktuj się z nami.

Cennik dla organizacji niedochodowych

Dynamics 365 może pomóc organizacjom niedochodowym skuteczniej angażować darczyńców, wolontariuszy i beneficjentów oraz lepiej zarządzać finansami i operacjami.

Uwzględnione we wszystkich aplikacjach Dynamics 365

Bezpieczeństwo danych

Umowa SLA gwarantująca pracę przez co najmniej 99,9 procent czasu

Współpracuje z platformą Microsoft 365 i serwisem LinkedIn

Inteligentne technologie

Wsparcie przez telefon i Internet