Przejdź do głównej zawartości

Dynamics 365 contact sales widget

Cennik Dynamics 365 Sales

  • Dynamics 365 Sales Professional
  • Dynamics 365 Sales Enterprise
  • Microsoft Relationship Sales
  • Dynamics 365 Sales Insights1

Dynamics 365 Sales Professional

54,80 €

Za użytkownika/miesiąc

Dynamics 365 Sales Enterprise

80,10 €

Za użytkownika/miesiąc

Microsoft Relationship Sales

Od

130 €

Za użytkownika/miesiąc

Wymaga minimum 10 stanowisk

Dynamics 365 Sales Insights1

42,20 €

Za użytkownika/miesiąc

Zawiera 3 godziny/na użytkownika/na miesiąc analizy wyników konwersacji

Porównaj plany

Dynamics 365 Sales Professional

Dynamics 365 Sales Enterprise

Microsoft Relationship Sales

Dynamics 365 Sales
Nieograniczona liczba użytkowników
Realizacja sprzedaży
Prognozowanie
Zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży
Listy marketingowe i szybkie kampanie
Produkty, cenniki i pakiety produktów
Oferty, zamówienia i faktury
Wykrywanie CPQ i rozwiązań do wzbogacania danych
Aktywne schematy organizacyjne
Scenariusze sprzedaży
Skaner wizytówek2
Dodatek
Konkurencja, cele sprzedaży i zarządzanie terytorium
Taksonomia produktu, relacje i hierarchie
Analizy przypadków
Zarządzanie relacjami z partnerami
Integracja usługi Microsoft Office 365
Outlook
Exchange
Excel
Teams
OneDrive/SharePoint
OneNote
Gamification
Zarządzanie wiedzą
Raportowanie i analizy
Eksport do programu Excel, zaawansowane analizy z oddzielną licencją na Power BI
Raporty sprzedaży w czasie rzeczywistym i pulpity zarządcze
Portale
Dostosowywanie i możliwości rozbudowy3
Dostosowywanie aplikacji
Ograniczone
Aplikacje niestandardowe4 (Power Apps)
Automatyzacja przepływu pracy5 (Power Automate)
LinkedIn Sales Navigator
Wbudowane do aplikacji Sales Navigator in Dynamics 365 Sales
Synchronizacja działań z Sales Navigator
Konta, potencjalni klienci i kontakty zapisane w Sales Navigator
PointDrive
Dynamics 365 Sales Insights1
Aplikacja  Dynamics 365 Sales Insights dostępna jako dodatek
Informacje kontekstowe
Assistant (karty podstawowe)
Assistant (w aplikacji Dynamics 365 Sales)
Analiza wiadomości e-mail (interakcja z użyciem poczty e-mail i przechwytywanie wiadomości e-mail)
Prognozowanie predykcyjne
Analiza potoku
Ocenianie predykcyjne
Analiza relacji
Informacje o kontaktach (kto kogo zna i tematy rozmowy)
Analiza uwag
Assistant (karty niestandardowe)
Dostosowywanie funkcji Assistant
Analiza konwersacji
Transkrypcja rozmowy telefonicznej
Analiza słów kluczowych, intencji i emocji
Konkurencyjne produkty i analizy marki
Analiza procesu
Analiza zachowania sprzedawcy i najlepszego sprzedawcy
Narzędzia coachingowe
Spersonalizowane pulpity zarządcze sprzedawców

1Dostępny jako dodatek do aplikacji Dynamics 365 Sales Enterprise i Microsoft Relationship Sales. Musi być zaimplementowany w tej samej lokalizacji geograficznej, co wystąpienie Dynamics 365.

2Skaner wizytówek jest dostępny dla posiadaczy aplikacji Sales Professional, tylko jeśli zakupili licencję na rozwiązanie AI Builder.

3Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostosowywania, zobacz Przewodnik licencjonowania Dynamics 365

4Dotyczy aplikacji niestandardowych w tym samym środowisku co aplikacja Dynamics 365.

5Dotyczy przepływów, które przeprowadzają mapowanie do kontekstu aplikacji Dynamics 365.

Zrób następny krok