Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Cennik Dynamics 365 Sales

  • Dynamics 365 Sales Professional
  • Dynamics 365 Sales Enterprise
  • Dynamics 365 Sales Premium
  • Microsoft Relationship Sales
  • Dynamics 365 Sales Insights1

Porównaj plany

Dynamics 365 Sales Professional

Dynamics 365 Sales Enterprise

Dynamics 365 Sales Premium

Microsoft Relationship Sales

Dynamics 365 Sales
Nieograniczona liczba użytkowników
Realizacja sprzedaży
Prognozowanie
Zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży
Listy marketingowe i szybkie kampanie
Produkty, cenniki i pakiety produktów
Oferty, zamówienia i faktury
Wykrywanie CPQ i rozwiązań do wzbogacania danych
Aktywne schematy organizacyjne
Produkt, relacje i hierarchie
Sprawy (dla aplikacji Sales)
Skaner wizytówek1
Asystent (karty standardowe)
Analiza wiadomości e-mail (interakcja z użyciem poczty e-mail i automatyczne przechwytywanie)
Scenariusze sprzedaży
Konkurencja, cele sprzedaży i zarządzanie terytorium
Zarządzanie relacjami z partnerami
Integracja usługi Microsoft Office 365
Outlook
Exchange
Excel
Teams
OneDrive/SharePoint
OneNote
Gamification
Zarządzanie wiedzą
Raportowanie i analizy
Eksport do programu Excel, zaawansowane analizy z oddzielną licencją na Power BI
Raporty sprzedaży w czasie rzeczywistym i pulpity zarządcze
Portale2
Dostosowywanie i możliwości rozbudowy3
Dostosowywanie aplikacji
Ograniczone
Aplikacje niestandardowe4 (Microsoft Power Apps)
Automatyzacja przepływu pracy5 (Microsoft Power Automate)
LinkedIn Sales Navigator
Wbudowane do aplikacji Sales Navigator in Dynamics 365 Sales
Synchronizacja działań z Sales Navigator
Konta, potencjalni klienci i kontakty zapisane w Sales Navigator
Inteligentne linki
Dodatek Sales Insights dla aplikacji Dynamics 365 Sales6
Informacje kontekstowe
Prognozowanie predykcyjne
Analiza potoku
Ocenianie predykcyjne
Analiza relacji
Informacje o kontaktach (kto kogo zna i tematy rozmowy)
Analiza uwag
Dostosowywanie funkcji Asystent i karty w wersji Premium
Analiza konwersacji
Transkrypcja rozmowy telefonicznej
Analiza słów kluczowych, intencji i emocji
Konkurencyjne produkty i analizy marki
Analiza procesu
Analiza zachowania sprzedawcy i najlepszego sprzedawcy
Narzędzia coachingowe
Spersonalizowane pulpity zarządcze sprzedawców
Uwzględnione
Wymaga osobnej licencji dodatku

1Skaner wizytówek jest dostępny dla posiadaczy aplikacji Sales Professional, tylko jeśli zakupili licencję na rozwiązanie AI Builder.

2Rozwiązanie dostępne jako dodatek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Portale usługi Power Apps.

3Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostosowywania, zobacz Przewodnik licencjonowania Dynamics 365.

4Dotyczy aplikacji niestandardowych w tym samym środowisku co aplikacja Dynamics 365.

5Dotyczy przepływów, które przeprowadzają mapowanie do kontekstu aplikacji Dynamics 365.

6Rozwiązanie dostępne jako składnik oprogramowania Dynamics 365 Sales Premium lub jako dodatek do aplikacji Dynamics 365 Sales Enterprise i Microsoft Relationship Sales. Musi zostać rozmieszczone w tej samej lokalizacji geograficznej, co wystąpienie platformy Dynamics 365.

Zrób następny krok