Przejdź do głównej zawartości

Cennik Dynamics 365 for Sales

  • Dynamics 365 for Sales Professional
  • Dynamics 365 for Sales Enterprise
  • Customer Engagement Plan
  • Rozwiązanie Microsoft Relationship Sales
  • Sales Insights

Dynamics 365 for Sales Professional

54,80 €

Za użytkownika/miesiąc

Dynamics 365 for Sales Enterprise

80,10 €

Za użytkownika/miesiąc

Customer Engagement Plan

97 €

Za użytkownika/miesiąc

Rozwiązanie Microsoft Relationship Sales

Od

130 €

Za użytkownika/miesiąc

Wymaga minimum 10 stanowisk

Sales Insights

Od

42,20 €

Za użytkownika/miesiąc

Zawiera 3 godziny/na użytkownika/na miesiąc analizy wyników konwersacji

Porównaj plany

Dynamics 365 for Sales Professional

Dynamics 365 for Sales Enterprise

Customer Engagement Plan

Rozwiązanie Microsoft Relationship Sales

Dynamics 365 for Sales
Nieograniczona liczba użytkowników
Realizacja sprzedaży
Zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży
Listy marketingowe, szybkie kampanie
Produkty, cenniki, pakiety produktów
Oferty, zamówienia, faktury
Wykrywanie CPQ i rozwiązań do wzbogacania danych
Aktywne schematy organizacyjne
Scenariusze sprzedaży
Konkurencja, cele sprzedaży, zarządzanie terytorium
Taksonomia produktu, relacje, hierarchie
Analizy przypadków
Zarządzanie relacjami z partnerami
Integracja usługi Office 365
Outlook
Exchange
Excel
Power BI
OneDrive / SharePoint
OneNote
Gamification
Zarządzanie wiedzą
Raportowanie i analizy
Eksport do programu Excel, zaawansowane analizy z oddzielną licencją na Power BI
Raporty sprzedaży w czasie rzeczywistym i pulpity zarządcze
Dostosowanie1
Ograniczone
Nieograniczone
Nieograniczone
Nieograniczone
LinkedIn Sales Navigator
Rozwiązanie Sales Navigator osadzone w Dynamics 365 for Sales
Synchronizacja działań z Sales Navigator
Konta, potencjalni klienci, kontakty zapisane w Sales Navigator
PointDrive
Dynamics 365 Sales Insights2
Contextual insights
 Dynamics 365 Sales Insights available as an add-on
Assistant
Email intelligence (email engagement and auto- capture)
Predictive scoring
Relationship analytics
Connection insights (who knows whom and talking points)
Notes analysis
Conversation intelligence
Call transcription
Keyword, sentiment, and emotion analysis
Competitive products, and brand analysis
Pipeline analysis
Seller behavior and top seller analysis
Coaching tools
Personalized seller dashboards
Microsoft PowerApps
Plan 2
Plan 2
Plan 2
Dynamics 365 for Customer Service
Dynamics 365 for Field Service
Dynamics 365 for Marketing2
Dynamics 365 for Project Service Automation

1For more information about customization, please see the Przewodnik licencjonowania Dynamics 365

2 Available as an add-on to Dynamics 365 for Sales Enterprise, Customer Engagement Plan, and Microsoft Relationship Sales. Must be deployed in the same geo as the Dynamics 365 instance.

3 Dynamics 365 for Marketing includes 2,000 Contacts

Zrób następny krok