Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Poznaj możliwości aplikacji Dynamics 365 Project Operations

Zapewnij wyjątkową obsługę zarządzania transakcjami

Dostosowuj wycenę i ceny oparte na zasobach w celu uwzględnienia potrzeb klientów

Twórz zaawansowane modele odmian cen i wyceny w oparciu o obszar geograficzny i wskaźniki ekonomiczne rynku lokalnego, które wpływają na personel globalny i kursy wymiany.

Wykorzystuj struktury transakcji dostosowane do organizacji opartych na projektach

Twórz kontrakty dotyczące projektów o stałej cenie, czasu i materiałów oraz typu „zaliczka” przy użyciu możliwych do adaptacji modeli rozliczeń, które spełniają wymagania klientów dotyczące przepływów pieniężnych.

Skracaj cykl transakcji dzięki elastycznym cenom i dokładniejszym ofertom

Po wygenerowaniu szacowania wysokiego poziomu użyj standardowych szablonów, aby szybko opracować szczegółowe szacowanie, harmonogram i wartości pieniężne oferty.

Korzystaj z kompleksowego zarządzania potokami i ujednoliconego pulpitu nawigacyjnego sprzedaży

Konsoliduj dane odbiorców z różnych źródeł w jednym widoku, łącząc się z aplikacją Dynamics 365 Sales. Używaj intuicyjnej i elastycznej platformy danych klientów, aby uzyskiwać szczegółowe informacje powodujące podejmowanie akcji i tworzyć spersonalizowane środowiska klientów.


Stymuluj sukces dzięki ulepszonym funkcjom zarządzania projektami

Podaruj menedżerom projektów narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu

Zwiększaj produktywność dzięki osadzonym funkcji programu Microsoft Project, w tym łatwo dostępnym pulpitom nawigacyjnym, zarządzaniu zadaniami, planowaniu, interaktywnym wykresom Gantta i strukturom podziału pracy.

Efektywnie kontroluj projekty

Opracowuj dokładne oszacowania kosztów pracy, wydatków oraz materiałów i kontroluj stosunek zużycia planowanego do rzeczywistego w miarę postępu projektów. Korzystaj z wbudowanych szczegółowych informacji, aby zrozumieć trendy dotyczące projektów i podejmować w odpowiednim czasie decyzje dotyczące korekty kursu.

Poprawiaj jakość pracy zespołowej dzięki aplikacji Microsoft Teams

Współpracuj w trakcie cyklu życia projektu, łącząc zespoły funkcjonalne pracujące z planami projektów, zakresem i budżetem, równocześnie przechwytując konwersacje, udostępniając zawartość i używając aplikacji — a wszystko to w jednym miejscu.


Optymalizuj planowanie i przypisania zasobów

Maksymalizuj wykorzystanie zasobów

Łatwo i równomiernie dystrybuuj obciążenia wśród zasobów w celu optymalnego wykonania zgodnie z potrzebami związanymi z dostarczaniem projektu.

Dopasowuj odpowiednie osoby z właściwymi zestawami umiejętności do odpowiednich projektów

Zarządzaj profilami zasobów w celu łatwego dopasowywania osób do projektów. Łatwo klasyfikuj umiejętności przy użyciu modeli biegłości adaptowanych do Twoich potrzeb biznesowych.

Przewiduj potrzeby dotyczące zasobów dzięki inteligentnemu planowaniu

Usprawnij planowanie za pomocą inteligentnego przydzielania zadań na podstawie kwalifikacji oraz widoczności aktualnych danych dotyczących dostępności zasobów przy użyciu rozwiązania Universal Resource Scheduling.


Upraszczaj kontrolowanie czasu i zarządzanie wydatkami

Resources.Customercontent-item_Martin_Author
Resources.Customercontent-item_Martin_Author

Przyspieszaj uzyskiwanie wysokiej produktywności dzięki przesyłaniu danych czasu i wydatków podczas pracy mobilnej

Użyj aplikacji mobilnej lub przeglądarki do przesyłania informacji dotyczących czasu i wydatków bez względu na swoją lokalizację. Automatycznie twórz wiersze wydatków na podstawie przekazanych obrazów paragonów dzięki możliwościom optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

Zapewniaj dokładne raportowanie i zatwierdzenia

Utrzymuj kompletną widoczność i kontrolę wydatków organizacji przy użyciu zasad, zatwierdzeń i raportowania. Przesyłaj, zatwierdzaj, przetwarzaj oraz uzgadniaj czas i wydatki — w dowolnym czasie i miejscu.

Ujednolicaj procesy obsługi czasu i wydatków

Kontroluj wydatki w różnych walutach za pomocą funkcji integracji z księgowaniem, listą płac i fakturowaniem projektu w celu stworzenia kompleksowego środowiska.


Stymuluj większą wydajność w firmie za pośrednictwem ulepszonych finansów projektów

Rozpoznawaj przychody dokładnie i na czas

Rozwijaj najlepsze praktyki i wspieraj zespoły globalne, postępując zgodnie z opublikowanymi standardami i praktykami księgowymi używającymi wbudowanych funkcji wielu walut, finansów projektów oraz rozpoznawania przychodów, które są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Usprawniaj przepływ pieniężny, szybciej i dokładniej wystawiając faktury dla użytkowników

Efektywniej zarządzaj kolejkami rozliczeń i transakcjami ad hoc na potrzeby fakturowania. Dostosowuj faktury klientów, wybierając styl i projekt, dodając szczegóły i grupując transakcje w celu przeprowadzania optymalnego przeglądu i uzgadniania.

Zarządzaj księgowaniem projektu z większą dokładnością

Używaj profilów kosztów i przychodów projektów, aby przeprowadzać rozliczenia projektów o stałej cenie lub dotyczących czasu i materiałów za pośrednictwem kombinacji reguł księgowania dla kosztów i przychodów, naliczeń oraz księgowań. Szybko przeglądaj zestawienia dotyczące projektu i prognozuj przepływ pieniężny, aby uzyskać szczegółowe informacje finansowe dotyczące projektu.

Rozwijaj działalność do platformy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) skoncentrowanej na usługach

Użyj wbudowanej integracji z aplikacją Dynamics 365 Finance lub używaj otwartych interfejsów API z zewnętrznym systemem ERP, aby rozszerzać możliwości rozrachunków z dostawcami, rozrachunków z odbiorcami i księgi głównej.


Zwiększaj elastyczność dzięki szczegółowym informacjom umożliwiającym podejmowanie akcji

Zwiększaj wydajność i rentowność firmy dzięki większej widoczności

Używaj wbudowanych pulpitów nawigacyjnych służą do obsługi kluczowych wskaźników wydajności, takich jak wykorzystanie zasobów, prognozowanie i budżetowanie, w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Usprawnij integrację informacji zapewniającą dostęp do ważnych analiz biznesowych i szczegółowych danych.

Zrób następny krok