Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Możliwości aplikacji Dynamics 365 Project Operations

Osiągaj widoczność, poziom współpracy i elastyczność, których potrzebujesz do osiągania sukcesów w całej firmie zorientowanej na projekty.

Możliwości

 • Dostosowuj wycenę opartą na zasobach i ceny
 • Wykorzystuj struktury transakcji dostosowane do organizacji opartych na projektach
 • Skracaj cykl transakcji
 • Zarządzaj potokiem za pomocą ujednoliconego pulpitu nawigacyjnego sprzedaży
Dostosowuj wycenę opartą na zasobach i ceny

Dostosowuj wycenę opartą na zasobach i ceny

Twórz zaawansowane modele odmian cen i wyceny w oparciu o obszar geograficzny i wskaźniki ekonomiczne rynku lokalnego, które wpływają na personel globalny i kursy wymiany.

Wykorzystuj struktury transakcji dostosowane do organizacji opartych na projektach

Wykorzystuj struktury transakcji dostosowane do organizacji opartych na projektach

Twórz kontrakty dotyczące projektów o stałej cenie, czasu i materiałów lub typu „zaliczka” przy użyciu możliwych do adaptacji modeli rozliczeń, które spełniają wymagania klientów dotyczące przepływów pieniężnych.

Skracaj cykl transakcji

Skracaj cykl transakcji

Po wygenerowaniu szacowania wysokiego poziomu użyj standardowych szablonów, aby szybko opracować szczegółowe szacowanie, harmonogram i wartości pieniężne oferty.

Zarządzaj potokiem za pomocą ujednoliconego pulpitu nawigacyjnego sprzedaży

Zarządzaj potokiem za pomocą ujednoliconego pulpitu nawigacyjnego sprzedaży

Konsoliduj dane klientów w jednym widoku, używając wbudowanej funkcji integracji z usługą Dynamics 365 Sales, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat spersonalizowanych interakcji z klientami umożliwiające podejmowanie działań.

 • Podaruj menedżerom projektów narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu
 • Efektywnie szacuj i kontroluj projekty
 • Łatwo współpracuj w ramach cyklu życia projektu
 • Dostosowuj projekt dzięki szczegółowym informacjom o kluczowym znaczeniu
Podaruj menedżerom projektów narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu

Podaruj menedżerom projektów narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu

Zwiększaj produktywność dzięki osadzonym funkcji programu Microsoft Project, w tym łatwo dostępnym pulpitom nawigacyjnym, zarządzaniu zadaniami, planowaniu, interaktywnym wykresom Gantta i strukturom podziału pracy.

Efektywnie szacuj i kontroluj projekty

Efektywnie szacuj i kontroluj projekty

Opracowuj dokładne oszacowania wartości robocizny, wydatków i materiałów oraz kontroluj zużycie planowane w stosunku do rzeczywistego w miarę postępu projektów.

Łatwo współpracuj w ramach cyklu życia projektu

Łącz różne zespoły funkcjonalne pracujące z planami projektów, zakresem i budżetem, równocześnie przechwytując konwersacje, udostępniając zawartość i używając aplikacji — a wszystko to w jednym miejscu.

Dostosowuj projekt dzięki szczegółowym informacjom o kluczowym znaczeniu

Dostosowuj projekt dzięki szczegółowym informacjom o kluczowym znaczeniu

Korzystaj z wbudowanych szczegółowych informacji, aby zrozumieć trendy występujące w projekcie, i podejmuj terminowe decyzje dotyczące korekty przyjętego kursu.

 • Maksymalizuj wykorzystanie zasobów
 • Przydzielaj odpowiednie osoby do właściwych projektów
 • Przewiduj potrzeby dotyczące zasobów dzięki inteligentnemu planowaniu
Maksymalizuj wykorzystanie zasobów

Maksymalizuj wykorzystanie zasobów

Łatwo dystrybuuj obciążenia wśród zasobów w celu optymalnego wykonania zgodnie z potrzebami związanymi z dostarczaniem projektu.

Przydzielaj odpowiednie osoby do właściwych projektów

Przydzielaj odpowiednie osoby do właściwych projektów

Zarządzaj profilami zasobów w celu łatwego dopasowywania zestawów umiejętności osób do projektów. Łatwo klasyfikuj umiejętności przy użyciu modeli biegłości adaptowanych do Twoich potrzeb biznesowych.

Przewiduj potrzeby dotyczące zasobów dzięki inteligentnemu planowaniu

Przewiduj potrzeby dotyczące zasobów dzięki inteligentnemu planowaniu

Usprawnij planowanie za pomocą inteligentnego przydzielania zadań na podstawie kwalifikacji oraz widoczności aktualnych danych dotyczących dostępności zasobów przy użyciu rozwiązania Universal Resource Scheduling.

 • Przesyłaj dane czasu i wydatków w środowisku mobilnym
 • Ułatwiaj członkom zespołu osiąganie zgodności
 • Zapewniaj dokładne raportowanie i przestrzeganie zasad dotyczących wydatków

Przesyłaj dane czasu i wydatków w środowisku mobilnym

Używaj aplikacji mobilnej lub przeglądarki do przesyłania informacji dotyczących czasu i wydatków bez względu na swoją lokalizację. Automatycznie twórz wiersze wydatków na podstawie przekazanych obrazów paragonów.

Ułatwiaj członkom zespołu osiąganie zgodności

Ułatwiaj członkom zespołu osiąganie zgodności

Podaruj swoim zespołom łatwe w użyciu narzędzia do kontrolowania czasu i wydatków, które umożliwią zachowanie zgodności z zasadami.

Zapewniaj dokładne raportowanie i przestrzeganie zasad dotyczących wydatków

Zapewniaj dokładne raportowanie i przestrzeganie zasad dotyczących wydatków

Używaj konfigurowalnych reguł i zautomatyzowanych przepływów pracy, aby zwiększyć zgodność z zasadami dotyczącymi czasu i wydatków dzięki operacjom przesyłania, zatwierdzania i raportowania.

 • Rozpoznawaj przychody dokładnie i na czas
 • Usprawniaj przepływ pieniężny, szybciej wystawiając faktury dla klientów
 • Zarządzaj księgowaniem projektu z większą dokładnością
 • Rozwijaj działalność do platformy ERP zorientowanej na usługę
Rozpoznawaj przychody dokładnie i na czas

Rozpoznawaj przychody dokładnie i na czas

Wspieraj przestrzeganie przez zespoły globalne standardów i praktyk księgowych, w tym rozpoznawanie przychodów zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Usprawniaj przepływ pieniężny, szybciej wystawiając faktury dla klientów

Usprawniaj przepływ pieniężny, szybciej wystawiając faktury dla klientów

Zarządzaj kolejkami rozliczeń i transakcjami ad hoc, aby zwiększyć dokładność fakturowania. Dodawaj szczegóły i grupuj transakcje w celu dostosowywania faktur na potrzeby przeprowadzania optymalnego przeglądu i uzgadniania.

Zarządzaj księgowaniem projektu z większą dokładnością

Zarządzaj księgowaniem projektu z większą dokładnością

Używaj profilów kosztów i przychodów projektów, aby przeprowadzać rozliczenia projektów o stałej cenie lub dotyczących czasu za pośrednictwem kombinacji reguł księgowania dla kosztów i przychodów, naliczeń oraz księgowań.

Rozwijaj działalność do platformy ERP zorientowanej na usługę

Rozwijaj działalność do platformy ERP zorientowanej na usługę

Używaj wbudowanej integracji z aplikacją Dynamics 365 Finance lub używaj otwartych interfejsów API z zewnętrzną platformą planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), aby rozszerzać możliwości rozrachunków z dostawcami, rozrachunków z odbiorcami i księgi głównej.

 • Wizualizuj kluczowe szczegółowe informacje, aby szybko podejmować uzasadnione decyzje
 • Zapewnij równy dostęp do danych w celu eliminowania silosów
Wizualizuj kluczowe szczegółowe informacje, aby szybko podejmować uzasadnione decyzje

Wizualizuj kluczowe szczegółowe informacje, aby szybko podejmować uzasadnione decyzje

Używaj wbudowanych pulpitów nawigacyjnych obsługujących kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak wykorzystanie zasobów, prognozowanie i budżetowanie, w celu szybkiego przystosowania się do zmieniających się warunków biznesowych.

Zapewnij równy dostęp do danych w celu eliminowania silosów

Zapewnij równy dostęp do danych w celu eliminowania silosów

Używaj usługi Microsoft Power BI do łatwego wizualizowania i udostępniania analiz biznesowych zespołom projektowym, aby pomóc im osiągać lepsze wyniki dla klientów.

Filmy wideo

Wygrywaj większą liczbę ofert dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu transakcjami

Optymalizuj wykorzystanie zasobów

Przyspieszaj dostawę projektu

Usprawniaj współpracę i upraszczaj zarządzanie czasem oraz wydatkami

Stymuluj wyniki finansowe projektu

Zwiększaj elastyczność biznesową

Powiązane produkty

Dynamics 365 Finance
 • Podejmuj strategiczne decyzje finansowe, korzystając ze sztucznej inteligencji

 • Ujednolicaj i automatyzuj procesy finansowe

 • Zmniejsz globalną złożoność i ryzyko

Dynamics 365 Sales Enterprise
 • Aktywuj sprzedaż cyfrową

 • Stwórz sprzedawcom możliwości zdalnego budowania relacji

 • Zwiększaj skuteczność sprzedaży za pomocą spójnych narzędzi

Dynamics 365 Field Service
 • Świadcz usługi proaktywnie

 • Planuj zasoby inteligentnie

 • Zagwarantuj naprawę za pierwszym razem

Zrób następny krok