Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Obraz: Połącz działalność zorientowaną na projekty w jednej aplikacji

Dynamics 365 Project Operations

Połącz działalność zorientowaną na projekty w jednej aplikacji

Osiągaj zyski i sukcesy podczas realizacji projektów dzięki aplikacji Project Operations

Osiągaj widoczność, poziom współpracy i elastyczność, których potrzebujesz do osiągania sukcesów w całej firmie zorientowanej na projekty — od potencjalnych klientów przez płatności do zysków.

Zapewnij wyjątkową obsługę zarządzania transakcjami

Wygrywaj większą liczbę ofert dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu umowami oraz dokładniejszym ofertom, prognozowaniu, szacowaniu i zakresowi projektów.

Stymuluj sukces dzięki ulepszonemu zarządzaniu projektami

Elastycznie zarządzaj projektami dzięki łatwym w użyciu, osadzonym funkcjom programu Microsoft Project, takim jak tablice Kanban i wykresy Gantta.

Optymalizuj wykorzystanie zasobów

Upewnij się, że przydzielasz odpowiednie osoby do odpowiednich projektów, korzystając ze szczegółowych informacji o przypisywaniu zasobów, planowania, ładu i dopasowywania umiejętności.

Upraszczaj kontrolowanie czasu i zarządzanie wydatkami

Przesyłaj, zatwierdzaj, przetwarzaj i uzgadniaj wpisy czasu i wydatków w środowisku mobilnym w celu szybszego przekazywania zwrotów i rozliczania klientów.

Maksymalizuj rentowność dzięki usprawnionym operacjom finansowym projektu

Dokładniej zarządzaj rozliczeniem księgowaniem projektu i rozpoznawaj przychody zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Zwiększaj przedsiębiorczość biznesową, aby stymulować sukces

Szybko dostosowuj się do popyt rynkowego za pośrednictwem szczegółowych informacji umożliwiających podejmowanie działań ze skonsolidowanego widoku danych sprzedaży i finansów projektu.

Prowadzenie opłacalnej działalności zorientowanej na projekty

Oferuj swoim zespołom większe możliwości zawierania kolejnych umów, optymalizowania wykorzystania zasobów, przyspieszania dostarczania projektów oraz uzyskiwania informacji finansowych o firmie, od sprzedaży do finansów projektowych.

  • Wbudowane pulpity nawigacyjne do obsługi kluczowych wskaźników wydajności
  • Konfigurowalny aparat CPQ
  • Fakturowanie, rozpoznawanie przychodów i księgowanie projektu
  • Intuicyjne, elastyczne zarządzanie projektami
  • Dokładne planowanie i kontrolowanie projektu
  • Wydajność różnych zespołów w Microsoft Teams
  • Dopasowywanie zestawu umiejętności w celu zaspokajania zapotrzebowania dotyczącego projektów
  • Łatwa dystrybucja obciążenia zasobów
  • Inteligentne planowanie w celu przewidywania potrzeb
Osoba korzystająca z tabletu

Zacznij korzystać z aplikacji Dynamics 365 Project Operations

Osoba korzystająca z tabletu