Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Poznaj funkcje aplikacji Dynamics 365 Project Service Automation

Pewnie zarządzaj projektami

Zdobywaj zaufanie klientów, zapewniając, że wyniki projektu są zgodne z warunkami umowy, zatwierdzonymi działaniami i wydatkami.

Dokładnie wizualizuj koszty, wysiłki oraz przychody i osiągaj przewidywalne wyniki projektu za pomocą solidnych możliwości planowania, w tym natywnej integracji Microsoft Project.

Zapewniaj menedżerom projektów intuicyjne pulpity zarządcze do przeglądania, monitorowania i zatwierdzania wszystkich kosztów i czasów rzutujących na ich projekty.

Spójrz na zdarzenia z perspektywy klientów. Przeprowadzaj ankiety, mierz wyniki i wykorzystuj w działaniu opinie klientów, łącząc w tym celu dane dotyczące klienta z analizami ankiety za pomocą Customer Voice — wchodzi w skład aplikacji Dynamics 365 Project Service Automation.


Optymalizuj swoje zasoby

Usprawnij planowanie za pomocą inteligentnego przydzielania zadań na podstawie kwalifikacji oraz widoczności zasobów w czasie rzeczywistym przy użyciu zunifikowanego silnika planowania.

Dokładnie mierz wykorzystanie i podejmuj inteligentne decyzje, aby w maksymalnym stopniu wykorzystywać dające się sprzedać zasoby, korzystając z pulpitów zarządczych działających w czasie rzeczywistym.

Umożliwiaj konsultantom i podwykonawcom rozwijanie umiejętności i zgłaszanie się bezpośrednio do właściwych projektów.


Prognozuj rentowność projektu

Określaj priorytet kontraktów w oparciu o zunifikowany pulpit zarządzania sprzedażą, który łączy możliwości produktu i projektu.

Bezpośrednio przedstawiaj klientom oferty, zakres projektu i wymagania dotyczące zasobów za pośrednictwem bezpiecznego portalu.

Zapewnij płynną współpracę w zakresie sprzedaży, tworząc umowy dotyczące projektu, monitorując stawki za pracę i generując zestawienia prac bezpośrednio w Dynamics 365 Sales.


Zwiększaj wydajność

Promuj współpracę między zespołami uczestniczącymi w projekcie, korzystając z zarządzania nagraniami, filmami i dokumentami za pomocą integracji z aplikacjami Office 365.

Szybko reaguj na zmiany zakresu i ryzyka projektu, zarządzając kluczowymi wskaźnikami wydajności o krytycznym znaczeniu, aby zapewnić rentowną realizację usług.

Przesyłaj, zatwierdzaj, przetwarzaj i uzgadniaj czas oraz wydatki w dowolnym czasie i miejscu, aby na czas wystawiać faktury.


Twórz innowacyjne rozwiązania dzięki nowoczesnej i adaptowalnej platformie

Skracaj czas wprowadzania na rynek i dostosowuj aplikacje do swoich potrzeb za pomocą wizualnych edytorów niewymagających programowania oraz narzędzi ułatwiających tworzenie i wdrażanie aplikacji internetowych i mobilnych.

Zunifikuj środowisko usług dzięki automatyzacji procesów w aplikacjach Dynamics 365 i systemach innych firm, aby osiągnąć lepszą jakość usług.

Korzystaj z platformy chmurowej Microsoft, aby ograniczać koszty i złożoność działań globalnej infrastruktury. Zaufaj naszym najnowocześniejszym centrom danych, aby chronić swoje dane.

Przekształcaj interakcje z klientami za pomocą dogłębnych analiz opartych na sztucznej inteligencji, które prowadzą zespoły do właściwych rezultatów biznesowych.

Poznaj gotowe rozwiązania i pakiety usług dostępne w witrynie AppSource

Korzystaj z gotowych rozwiązań i pakietów usług, aby poszerzyć możliwości Dynamics 365 Project Service Automation, gdy pojawiają się unikatowe procesy biznesowe lub potrzeby branżowe.

Project Management Add-ons for PSA

Autor: proMX AG

Dynamics 365

Project and resource management capabilities for Dynamics 365 Project Service Automation.

Time Tracking for Project Service Automation

Autor: proMX AG

Dynamics 365

Advanced time and expense tracking functionality for Dynamics 365 Project Service Automation.

CubeAnywhere

Autor: bitrzr, lda

Azure for Web Apps

Cube is perfect for anyone that need to track their time and expenses and keep tabs on project costs.

Project Service KickStart: 4-Wk Implementation

Autor: Wicresoft

Dynamics 365 | Power BI

A rapid deployment engagement to get you up and running with Dynamics 365 Project Service.

Project Service Automation On-site: 1-Day Workshop

Autor: Dynamics Edge

Dynamics 365 | Power BI

This workshop provides you with the skills to deploy and manage the Project Service Automation module of Dynamics 365. Delivered at your site.

Wyszukaj AppSource

Zrób następny krok