Skip to main content

Zwiększaj rentowność za przewidywalnych wyników projektu

Zrzut ekranu aplikacji przedstawiający możliwości PSA

Pewnie zarządzaj projektami

Zdobywaj zaufanie klientów

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Planuj sukces

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Precyzyjnie zarządzaj

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Optymalizuj swoje zasoby

Usprawniaj planowanie

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Zwiększaj liczbę godzin do zafakturowania

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Zwiększaj możliwości pracowników serwisu

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 
Zrzut ekranu aplikacji przedstawiający możliwości PSA

Zrzut ekranu aplikacji przedstawiający możliwości PSA

Prognozuj rentowność projektu

Zdobądź wgląd w możliwości projektowe

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Współpraca z odbiorcami

Upraszczaj proces zawierania umów

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Zwiększaj wydajność

Poprawiaj współpracę

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Sprawnie zarządzaj

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Uproszczaj zarządzanie czasem i wydatkami

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 
Zrzut ekranu aplikacji przedstawiający możliwości PSA

Zrzut ekranu aplikacji przedstawiający możliwości PSA

Innowacyjność dzięki nowoczesnej i adaptowalnej platformie

Szybkie dostosowanie

Zapewnij jednolitość środowiska usług

Inwestuj bez obaw

Zwiększaj innowacyjność

Wypróbuj Dynamics 365 for Project Service Automation

Zrzut ekranu aplikacji Dynamics 365 Project Resource Hub na różnych urządzeniach

Poproś o kontakt z naszej strony

Ekspert ds. usługi Dynamics 365 skontaktuje się z Tobą.

WYŚLIJ PROŚBĘ