Przejdź do głównej zawartości

Zwiększaj rentowność za przewidywalnych wyników projektu

Zrzut ekranu aplikacji przedstawiający możliwości PSA

Pewnie zarządzaj projektami

Zdobywaj zaufanie klientów

Dbaj, aby wyniki projektu były zgodne z warunkami umowy, zatwierdzonymi działaniami i wydatkami.

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Planuj sukces

Dokładnie wizualizuj koszty, wysiłki i przychody i osiągaj przewidywalne wyniki projektu za pomocą solidnych możliwości planowania w tym natywną integrację Microsoft Project.

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Precyzyjnie zarządzaj

Zapewniaj menedżerom projektów intuicyjne pulpity zarządcze do przeglądania, monitorowania i zatwierdzania wszystkich kosztów i czasów rzutujących na ich projekty.

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Optymalizuj swoje zasoby

Usprawniaj planowanie

Umożliwiaj inteligentne przydzielanie zadań w oparciu o kwalifikacje przy zapewnieniu widoczności zasobów w czasie rzeczywistym przy użyciu zunifikowanego aparatu planowania.

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Zwiększaj liczbę godzin do zafakturowania

Dokładnie mierz wykorzystanie i podejmuj inteligentne decyzje, aby w maksymalnym stopniu wykorzystywać dające się sprzedać zasoby, korzystając z pulpitów zarządczych.

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Zwiększaj możliwości pracowników serwisu

Umożliwiaj konsultantom i podwykonawcom rozwijanie umiejętności i zgłaszanie się bezpośrednio do właściwych projektów.

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 
Zrzut ekranu aplikacji przedstawiający możliwości PSA

Zrzut ekranu aplikacji przedstawiający możliwości PSA

Prognozuj rentowność projektu

Zdobądź wgląd w możliwości projektowe

Określaj priorytet kontraktów w oparciu o zunifikowany pulpit zarządzania sprzedażą, który łączy możliwości produktu i projektu.

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Współpraca z odbiorcami

Bezpośrednio przedstawiaj klientom oferty, zakres projektu i wymagania dotyczące zasobów za pośrednictwem bezpiecznego portalu.

Upraszczaj proces zawierania umów

Zapewnij płynną współpracę w zakresie sprzedaży, tworząc umowy dotyczące projektu, monitorując stawki za pracę i generując zestawienia prac bezpośrednio w Dynamics 365 for Sales.

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Zwiększaj wydajność

Poprawiaj współpracę

Promuj współpracę między zespołami uczestniczącymi w projekcie, korzystając z zarządzania nagraniami, filmami i dokumentami za pomocą integracji z aplikacjami Office 365.

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Sprawnie zarządzaj

Szybko reaguj na zmiany zakresu i ryzyka projektu, zarządzając kluczowymi wskaźnikami wydajności o krytycznym znaczeniu, aby zapewnić rentowną realizację usług.

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Uproszczaj zarządzanie czasem i wydatkami

Przesyłaj, zatwierdzaj, przetwarzaj i uzgadniaj czas i wydatki w dowolnym czasie i miejscu, aby na czas wystawiać faktury.

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 
Zrzut ekranu aplikacji przedstawiający możliwości PSA

Zrzut ekranu aplikacji przedstawiający możliwości PSA

Innowacyjność dzięki nowoczesnej i adaptowalnej platformie

Szybkie dostosowanie

Skracaj czas wprowadzania na rynek i dostosowuj aplikacje do swoich potrzeb za pomocą wizualnych edytorów niewymagających programowania oraz narzędzi ułatwiających tworzenie i wdrażanie aplikacji internetowych i mobilnych.

Zapewnij jednolitość środowiska usług

Automatyzuj procesy w aplikacjach Dynamics 365 i systemach innych firm, aby osiągnąć większe zaangażowanie wyniki serwisu.

Inwestuj bez obaw

Skorzystaj z platformy Microsoft, aby ograniczyć koszty i złożoność działania globalnej infrastruktury, i zaufaj naszym najnowocześniejszym centrom danych, aby chronić swoje dane.

Zwiększaj innowacyjność

Przekształcaj interakcje z klientami za pomocą dogłębnych analiz oferowanym przez rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które prowadzą zespoły do właściwych rezultatów biznesowych.

Wypróbuj Dynamics 365 for Project Service Automation

Zrzut ekranu aplikacji Dynamics 365 Project Resource Hub na różnych urządzeniach

Poproś o kontakt z naszej strony

Ekspert ds. usługi Dynamics 365 skontaktuje się z Tobą.

WYŚLIJ PROŚBĘ