Przejdź do głównej zawartości

Plan rozwoju rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Business Central

Priorytety planu

Nowoczesne aplikacje:

poszerzenie funkcjonalności ogólnej przy jednoczesnej koncentracji na użyteczności i funkcjach wymaganych przez klientów.

Dostosowywana usługa aplikacji:

rozszerzenie funkcjonalności naszych narzędzi do zarządzania cyklem życia aplikacji i umożliwienie partnerom samodzielnego uaktualniania aplikacji i zarządzania aplikacjami i klientami.

Inteligentny system:

wzbogacenie wszelkich analiz i uzyskiwanie dzięki temu kluczowych wniosków do wykorzystania w działaniu, znajdowanie i wykorzystywanie możliwości poprawy jakości, produktywności i rentowności.


Szczegółowe informacje i terminy

Te planowane możliwości określają nasze zaangażowanie w realizację naszych priorytetowych planów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o wszystkich funkcjach planowanych w naszych kolejnych aktualizacjach.

Informacje o wersji:

Podgląd publiczny:

Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej:

Następnych 12 miesięcy
Business Central
Funkcja Dostępność
Dostarczanie najczęściej żądanych funkcji aplikacji
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Udoskonalenia nowoczesnych rozwiązań klienckich
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Obsługa urządzeń z systemem iOS i Android
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Integracja z aplikacjami Dynamics 365
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Projektant listy inteligentnej
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Udoskonalenia uczenia maszynowego
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Usługi zarządzania cyklem życia dla niezależnych dostawców oprogramowania ISVs
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Usługi zarządzania cyklem życia dla integratorów/wdrożeniowców systemów
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Dalsze prace nad integracją z kodem Visual Studio
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej

Dowiedz się więcej o planach rozwoju naszych produktów

Dynamics 365

Plany rozwoju produktu będą dostępne wkrótce

Power Platform

Plan rozwoju rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Business Central

Wstępne wydanie produktu lub funkcji może zostać istotnie zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan przedstawia widok produktu i nie jest wskaźnikiem końcowego licencjonowania produktów ani funkcji. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostarczonych informacji.

Udostępnij pomysły

PRZEŚLIJ 

Wyświetl najnowsze informacje o wersji

PRZECZYTAJ 

Wyświetl najnowsze informacje o dostępności produktu

WYŚWIETL TERAZ