Przejdź do głównej zawartości

Plan rozwoju rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Business Central

Priorytety planu

Nowoczesne aplikacje:

poszerzenie funkcjonalności ogólnej przy jednoczesnej koncentracji na użyteczności i funkcjach wymaganych przez klientów.

Dostosowywana usługa aplikacji:

rozszerzenie funkcjonalności naszych narzędzi do zarządzania cyklem życia aplikacji i umożliwienie partnerom samodzielnego uaktualniania aplikacji i zarządzania aplikacjami i klientami.

Inteligentny system:

wzbogacenie wszelkich analiz i uzyskiwanie dzięki temu kluczowych wniosków do wykorzystania w działaniu, znajdowanie i wykorzystywanie możliwości poprawy jakości, produktywności i rentowności.

Informacje i terminy

Plan wydania podkreśla nasze zobowiązanie do ciągłego dostarczania nowych funkcji i umożliwia wczesne zapoznanie się z zapowiadanymi aktualizacjami wydania. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Dowiedz się więcej o planach rozwoju naszych produktów

Dynamics 365

Plany rozwoju produktu będą dostępne wkrótce

Power Platform

Plan rozwoju rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Business Central

Wstępne wydanie produktu lub funkcji może zostać istotnie zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan przedstawia widok produktu i nie jest wskaźnikiem końcowego licencjonowania produktów ani funkcji. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostarczonych informacji.

Udostępnij pomysły

PRZEŚLIJ 

Nawiązuj kontakty, ucz się i angażuj w działania społeczności

DOŁĄCZ 

Wyświetl najnowsze informacje o dostępności produktu

WYŚWIETL TERAZ