Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Plan rozwoju aplikacji Dynamics 365 Customer Insights

Priorytety planu

Interpretowanie informacji o klientach w czasie rzeczywistym

Obsługuj aktualne dane i profile klientów oraz podejmuj związane z nimi akcje

Odblokowywanie zaawansowanych szczegółowych informacji dzięki technologii AI

Skracaj czas uzyskiwania szczegółowych informacji przy użyciu wbudowanych szablonów AI

Wzbogacanie profilów w celu uzyskania całościowego widoku danych klientów

Rozszerzanie profilów przy użyciu analiz odbiorców z programu Microsoft Graph i źródeł zewnętrznych

Wspieranie personalizacji w procesie pozyskiwania klientów

Aktywuj uzyskiwane w czasie rzeczywistym szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji docelowych, w tym platform analiz, marketingu, reklamy i angażowania klientów, za pomocą gotowej integracji z aplikacjami Microsoft i innych firm

Uzyskiwanie dokładniejszych szczegółowych informacji dzięki nieograniczonej analizie

Wykorzystuj zaawansowaną analitykę i kompiluj niestandardowe modele uczenia maszynowego przy użyciu usługi Azure Synapse Analytics

Informacje i terminy

Plan wydania podkreśla nasze zobowiązanie do ciągłego dostarczania nowych funkcji i umożliwia wczesne zapoznanie się z zapowiadanymi aktualizacjami wydania. Skontaktuj się z nami , aby dowiedzieć się więcej.

Dowiedz się więcej o planach rozwoju naszych produktów

Dynamics 365

Microsoft Power Platform


Plany rozwoju dostępne już  wkrótce

Dynamics 365

Plan rozwoju aplikacji Dynamics 365 Customer Insights

Wstępne wydanie produktu lub funkcji może zostać istotnie zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan przedstawia widok produktu i nie jest wskaźnikiem końcowego licencjonowania produktów ani funkcji. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostarczonych informacji.

Udostępnij pomysły

Nawiązuj kontakty, ucz się i angażuj w działania społeczności

Wyświetl najnowsze informacje o dostępności produktu