Przejdź do głównej zawartości

Plan rozwoju Dynamics 365 for Customer Service

Priorytety planu

Wiele możliwości zaangażowania klienta:

zapewnienie klientom różnych możliwości kontaktowania się z Twoją firmą — za pośrednictwem dowolnego kanału i na dowolnym urządzeniu.

Środowisko agenta:

umożliwienie agentom personalizowania każdej interakcji i uzyskiwania optymalnych wyników.

Zarządzanie wiedzą:

zwiększenie produktywności agentów i ułatwienie życia klientom dzięki dostępności wiedzy.

Funkcje analityczne:

umożliwienie korzystania z analiz i działań opartych na sztucznej inteligencji do usprawniania działalności operacyjnej i poprawy obsługi klientów.


Szczegółowe informacje i terminy

Te planowane możliwości określają nasze zaangażowanie w realizację naszych priorytetowych planów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o wszystkich funkcjach planowanych w naszych kolejnych aktualizacjach.

Informacje o wersji:

Podgląd publiczny:

Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej:

Następnych 12 miesięcy
Customer Service
Funkcja Dostępność
Ułatwienie asystowanej pomocy w czasie rzeczywistym za pomocą czatu na żywo z firmą
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Umożliwienie klientom kontaktowania się za pomocą dwustronnej komunikacji SMS-owej
Podgląd publiczny
Automatyczne kierowanie interakcji z klientem do odpowiedniego agenta z dowolnego kanału
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Umożliwienie agentom równoległej pracy przy interakcjach z wieloma klientami
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Używanie wstępnie utworzonych szablonów w celu ułatwienia tworzenia artykułów bazy wiedzy
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Zapewnienie aktualności bazy wiedzy dzięki wyszukiwaniu luk w zawartości za pomocą gotowych pulpitów zarządczych
Podgląd publiczny
Używanie botów Dynamics 365 AI do rozwiązywania typowych problemów klientów
Podgląd publiczny
Umożliwienie menedżerom obsługi monitorowania i szkolenia agentów
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej

Dowiedz się więcej o planach rozwoju naszych produktów

Dynamics 365

Plany rozwoju produktu będą dostępne wkrótce

Power Platform

Plan rozwoju Dynamics 365 for Customer Service

Wstępne wydanie produktu lub funkcji może zostać istotnie zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan przedstawia widok produktu i nie jest wskaźnikiem końcowego licencjonowania produktów ani funkcji. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostarczonych informacji.

Udostępnij pomysły

PRZEŚLIJ 

Dołącz do programu niejawnych testów

ZAREJESTRUJ SIĘ 

Wyświetl najnowsze informacje o wersji

PRZECZYTAJ 

Wyświetl najnowsze informacje o dostępności produktu

WYŚWIETL TERAZ