Przejdź do głównej zawartości

Plan rozwoju Dynamics 365 for Customer Service

Priorytety planu

Wiele możliwości zaangażowania klienta:

zapewnienie klientom różnych możliwości kontaktowania się z Twoją firmą — za pośrednictwem dowolnego kanału i na dowolnym urządzeniu.

Środowisko agenta:

umożliwienie agentom personalizowania każdej interakcji i uzyskiwania optymalnych wyników.

Zarządzanie wiedzą:

zwiększenie produktywności agentów i ułatwienie życia klientom dzięki dostępności wiedzy.

Funkcje analityczne:

umożliwienie korzystania z analiz i działań opartych na sztucznej inteligencji do usprawniania działalności operacyjnej i poprawy obsługi klientów.


Szczegółowe informacje i terminy

Te planowane możliwości określają nasze zaangażowanie w realizację naszych priorytetowych planów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o wszystkich funkcjach planowanych w naszych kolejnych aktualizacjach.

Podgląd publiczny:

Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej:

Następnych 12 miesięcy
Customer Service
Funkcja Dostępność
Ułatwienie asystowanej pomocy w czasie rzeczywistym za pomocą czatu na żywo z firmą
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Umożliwienie klientom kontaktowania się za pomocą dwustronnej komunikacji SMS-owej
Podgląd publiczny
Automatyczne kierowanie interakcji z klientem do odpowiedniego agenta z dowolnego kanału
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Umożliwienie agentom równoległej pracy przy interakcjach z wieloma klientami
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Używanie wstępnie utworzonych szablonów w celu ułatwienia tworzenia artykułów bazy wiedzy
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Zapewnienie aktualności bazy wiedzy dzięki wyszukiwaniu luk w zawartości za pomocą gotowych pulpitów zarządczych
Podgląd publiczny
Używanie botów Dynamics 365 AI do rozwiązywania typowych problemów klientów
Podgląd publiczny
Umożliwienie menedżerom obsługi monitorowania i szkolenia agentów
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej

Dowiedz się więcej o planach dotyczących najbliższego wydania

Dynamics 365

Już wkrótce: Project Service Automation, AI for Sales, AI for Customer Service, AI for Market Insights, Remote Assist i Layout

Power Platform

Plan rozwoju Dynamics 365 for Customer Service

Wstępne wydanie produktu lub funkcji może zostać istotnie zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan przedstawia widok produktu i nie jest wskaźnikiem końcowego licencjonowania produktów ani funkcji. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostarczonych informacji.

Udostępnij pomysły

PRZEŚLIJ 

Dołącz do programu niejawnych testów

ZAREJESTRUJ SIĘ 

Wyświetl najnowsze informacje o wersji

PRZECZYTAJ