Przejdź do głównej zawartości

Plan rozwoju Dynamics 365 for Customer Service

Priorytety planu

Wielokanałowa obsługa klienta:

Aby umożliwić klientom bezproblemowe nawiązanie współpracy z Twoją firmą za pośrednictwem inteligentnej samoobsługi lub spersonalizowanych kanałów obsługi wspomaganej.

Zwiększenie możliwości agenta i przełożonego:

Aby zapewnić agentom i ich przełożonym możliwość osiągania optymalnych wyników dzięki pełnej widoczności interakcji z klientami i ich opinii, zarówno w kanałach samoobsługowych, jak i wspomaganych, w dłuższej perspektywie czasowej.

Zarządzanie wiedzą:

Aby poprawiać produktywność agentów i ograniczać nakład pracy klienta dzięki wykorzystaniu artykułów z bazy wiedzy tworzonych wewnętrznie i uzyskiwanych dzięki informacjom z forów i społeczności.

Funkcje analityczne:

Umożliwienie korzystania z analiz i działań opartych na sztucznej inteligencji do usprawniania operacji, poprawy obsługi klientów i poprawy efektywności.

Proaktywna pomoc techniczna:

Aby ograniczyć liczbę spraw wsparcia technicznego otwieranych przez klientów dzięki opiece zapobiegawczej i połączonym z siecią urządzeniom wykrywającym problemy, zanim dostrzegą je klienci.

Informacje i terminy

Plan wydania podkreśla nasze zobowiązanie do ciągłego dostarczania nowych funkcji i umożliwia wczesne zapoznanie się z zapowiadanymi aktualizacjami wydania. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Dowiedz się więcej o planach rozwoju naszych produktów

Dynamics 365

Plany rozwoju produktu będą dostępne wkrótce

Power Platform

Plan rozwoju Dynamics 365 for Customer Service

Wstępne wydanie produktu lub funkcji może zostać istotnie zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan przedstawia widok produktu i nie jest wskaźnikiem końcowego licencjonowania produktów ani funkcji. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostarczonych informacji.

Udostępnij pomysły

PRZEŚLIJ 

Dołącz do programu niejawnych testów

ZAREJESTRUJ SIĘ 

Nawiązuj kontakty, ucz się i angażuj w działania społeczności

DOŁĄCZ 

Wyświetl najnowsze informacje o dostępności produktu

WYŚWIETL TERAZ