Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Plan rozwoju aplikacji Dynamics 365 Customer Voice

Priorytety planu

Zamknij pętlę opinii, używając akcji uzupełniających w czasie rzeczywistym

Analizuj opinie klientów dzięki analizie tekstu opartej na technologii AI i rozsyłaj je do odpowiednich pracowników w celu skonfigurowania akcji uzupełniających w czasie rzeczywistym i określenia priorytetów dotyczących obsługi klienta.

Mierz satysfakcję klientów za pomocą wielu punktów kontaktu z klientami

Definiuj standardowe metryki satysfakcji i monitoruj pulpity nawigacyjne opinii, aby konsekwentnie mierzyć doświadczenia klientów w punktach interakcji, takich jak Internet, urządzenie przenośne, ankiety e-mail oraz rozmowy z użyciem wiadomości.

Stosuj rozszerzone, gotowe do użycia szablony rozwiązań do obsługi opinii

Używaj gotowych szablonów rozwiązania do obsługi opinii, twórz szablony niestandardowe lub zezwalaj innym firmom na dostarczanie szablonów branżowych i specyficznych dla aplikacji.

Informacje i terminy

Plan wydania podkreśla nasze zobowiązanie do ciągłego dostarczania nowych funkcji i umożliwia wczesne zapoznanie się z zapowiadanymi aktualizacjami wydania. Skontaktuj się z nami , aby dowiedzieć się więcej.

Dowiedz się więcej o planach rozwoju naszych produktów

Dynamics 365

Microsoft Power Platform


Plany rozwoju dostępne już  wkrótce

Dynamics 365

Plan rozwoju aplikacji Dynamics 365 Customer Voice

Wstępne wydanie produktu lub funkcji może zostać istotnie zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan przedstawia widok produktu i nie jest wskaźnikiem końcowego licencjonowania produktów ani funkcji. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostarczonych informacji.

Udostępnij pomysły

Dołącz do programu niejawnych testów

Nawiązuj kontakty, ucz się i angażuj w działania społeczności

Wyświetl najnowsze informacje o dostępności produktu