Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Plan rozwoju Dynamics 365 Field Service

Priorytety planu

Proaktywna obsługa:

Aby zapewnić spójne i niezawodne operacje, rozwiązuj problemy z aplikacją Field Service, zanim jeszcze klienci dowiedzą się o problemie, dzięki funkcjom zdalnego wykrywania i konserwacji predykcyjnej.

Planowanie zasobów:

Aby oferować wyjątkowe lokalne środowiska pracy klientów, równocześnie optymalizując zasoby i koszty, inteligentnie planuj użycie zasobów, wysyłając techników, kiedy i gdzie są najbardziej potrzebni.

Sukcesy techników:

Aby pomyślnie rozwiązać problemy, upewnij się, że od samego początku technicy mają czas, narzędzia i informacje potrzebne do rozwiązywania problemów, co pozwoli na budowanie zaufania i lojalności klientów.

Informacje i terminy

Plan wydania podkreśla nasze zobowiązanie do ciągłego dostarczania nowych funkcji i umożliwia wczesne zapoznanie się z zapowiadanymi aktualizacjami wydania. Skontaktuj się z nami , aby dowiedzieć się więcej.

Dowiedz się więcej o planach rozwoju naszych produktów

Dynamics 365

Microsoft Power Platform


Plany rozwoju dostępne już  wkrótce

Dynamics 365

Plan rozwoju Dynamics 365 Field Service

Wstępne wydanie produktu lub funkcji może zostać istotnie zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan przedstawia widok produktu i nie jest wskaźnikiem końcowego licencjonowania produktów ani funkcji. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostarczonych informacji.

Udostępnij pomysły

Dołącz do programu niejawnych testów

Nawiązuj kontakty, ucz się i angażuj w działania społeczności

Wyświetl najnowsze informacje o dostępności produktu