Przejdź do głównej zawartości

Plan rozwoju Dynamics 365 for Field Service

Priorytety planu

Połączone środowiska:

wykorzystanie zalet IoT i mobilności w celu wykrywania i rozwiązywania problemów lokalnie lub zdalnie.

Sukcesy techników:

rozbudowanie rozwiązań mobilnych i obsługiwanych głosowo, umożliwienie szkoleń z wykorzystaniem rzeczywistości mieszanej i oferowanie technikom wskazówki w miejscu, w którym pracują.

Planowanie:

umożliwienie inteligentnego planowania uwzględniającego lokalizację w celu optymalizacji wykorzystania zasobów.

Zarządzanie usługami:

umożliwienie klientom rozbudowy ofert usług i uzyskania w ten sposób nowych źródeł przychodów.

Informacje i terminy

Plan wydania podkreśla nasze zobowiązanie do ciągłego dostarczania nowych funkcji i umożliwia wczesne zapoznanie się z zapowiadanymi aktualizacjami wydania. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Dowiedz się więcej o planach rozwoju naszych produktów

Dynamics 365

Plany rozwoju produktu będą dostępne wkrótce

Power Platform

Plan rozwoju Dynamics 365 for Field Service

Wstępne wydanie produktu lub funkcji może zostać istotnie zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan przedstawia widok produktu i nie jest wskaźnikiem końcowego licencjonowania produktów ani funkcji. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostarczonych informacji.

Udostępnij pomysły

PRZEŚLIJ 

Dołącz do programu niejawnych testów

ZAREJESTRUJ SIĘ 

Nawiązuj kontakty, ucz się i angażuj w działania społeczności

DOŁĄCZ 

Wyświetl najnowsze informacje o dostępności produktu

WYŚWIETL TERAZ