Przejdź do głównej zawartości

Plan rozwoju Dynamics 365 for Field Service

Priorytety planu

Połączone środowiska:

wykorzystanie zalet IoT i mobilności w celu wykrywania i rozwiązywania problemów lokalnie lub zdalnie.

Sukcesy techników:

rozbudowanie rozwiązań mobilnych i obsługiwanych głosowo, umożliwienie szkoleń z wykorzystaniem rzeczywistości mieszanej i oferowanie technikom wskazówki w miejscu, w którym pracują.

Planowanie:

umożliwienie inteligentnego planowania uwzględniającego lokalizację w celu optymalizacji wykorzystania zasobów.

Zarządzanie usługami:

umożliwienie klientom rozbudowy ofert usług i uzyskania w ten sposób nowych źródeł przychodów.


Szczegółowe informacje i terminy

Te planowane możliwości określają nasze zaangażowanie w realizację naszych priorytetowych planów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o wszystkich funkcjach planowanych w naszych kolejnych aktualizacjach.

Informacje o wersji:

Podgląd publiczny:

Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej:

Następnych 12 miesięcy
Field Service
Funkcja Dostępność
Osadzony IoT z usługą IoT Central
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Rozwiązywanie alertów IoT za pośrednictwem poleceń zdalnych
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Udoskonalenia rzeczywistości mieszanej w celu zapewnienia szczegółowej pomocy kontekstowej
Podgląd publiczny
Informacje na temat urządzeń IoT uzyskiwane poza biurem
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Wykonywanie kontroli w ramach zlecenia pracy
Podgląd publiczny
Umożliwienie klientom samodzielnego planowania terminów
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Wnioski na potrzeby efektywnego planowania zasobów
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Optymalizacja zdolności produkcyjnych zasobów
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Obliczanie i projektowanie kosztów zlecenia
Podgląd publiczny
Automatyczne stosowanie umowy dotyczącej poziomu usług (SLA) do zleceń
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Planowanie wielu zasobów do wykorzystania przy realizacji zleceń
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej

Dowiedz się więcej o planach rozwoju naszych produktów

Dynamics 365

Plany rozwoju produktu będą dostępne wkrótce

Power Platform

Plan rozwoju Dynamics 365 for Field Service

Wstępne wydanie produktu lub funkcji może zostać istotnie zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan przedstawia widok produktu i nie jest wskaźnikiem końcowego licencjonowania produktów ani funkcji. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostarczonych informacji.

Udostępnij pomysły

PRZEŚLIJ 

Dołącz do programu niejawnych testów

ZAREJESTRUJ SIĘ 

Wyświetl najnowsze informacje o wersji

PRZECZYTAJ 

Wyświetl najnowsze informacje o dostępności produktu

WYŚWIETL TERAZ