Przejdź do głównej zawartości

Plan rozwoju Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Priorytety planu

Platforma globalna i produktywność:

stymulowanie innowacyjności dzięki użyciu inteligentnej aplikacji, łatwej do dostosowania, rozbudowy i łączenia z innymi używanymi aplikacjami i usługami, a przy tym zapewniającej globalną zgodność z przepisami.

Finanse i usługi:

szybsze zamykanie ksiąg, dostarczanie wiarygodnych raportów i zwiększanie rentowności dzięki analizom biznesowym.

Operacje:

wprowadzanie elastyczności i efektywności do łańcucha dostaw i produkcji, aby połączyć i zoptymalizować planowanie, tworzenie harmonogramów, operacje i zarządzanie kosztami.


Szczegółowe informacje i terminy

Te planowane możliwości określają nasze zaangażowanie w realizację naszych priorytetowych planów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o wszystkich funkcjach planowanych w naszych kolejnych aktualizacjach.

Informacje o wersji:

Podgląd publiczny:

Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej:

Następnych 12 miesięcy
Finance and Operations
Funkcja Dostępność
Jedna wersja
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Ulepszenia narzędzi programistycznych
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Zwiększenie produktywności klienta, w tym personalizacja, zaawansowane filtrowanie i nowe funkcje mobilne
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Umożliwienie podwójnego zapisu i integracji danych za pomocą schematu Common Data Model
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Umożliwienie lepszej integracji procesu biznesowego i przepływu pracy
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Rozszerzenie dostępności wdrożeń lokalnych na Chiny
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Aktualizacje wymagane przepisami prawa dla 37 krajów
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Konfigurowalne elektroniczne fakturowanie i raportowanie Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) dla Brazylii
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Konfigurowalne elektroniczne fakturowanie dla Mexico Comprobantes Fiscal Digital por Internet (CFDI)
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Rozszerzone konfigurowalne środowisko lokalizacji
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Rozszerzone możliwości konfigurowania układu faktury
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Zaawansowane udoskonalenia zarządzania magazynem i transportem
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Udoskonalone funkcje dotyczące ilości efektywnej
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Integracja procesów pomiędzy Dynamics 365 for Finance and Operations i Field Service
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Udoskonalenie analiz w cyklu życia produktu i łańcuchu wartości
Podgląd publiczny
Inteligentne analizy bezpośrednio z hali produkcyjnej
Podgląd publiczny
Ulepszenia interfejsu użytkownika i wydajności
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Automatyczne rozliczenia w księdze głównej
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Zmiana wartości kwoty w walucie obcej dla kont bankowych
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Zgodność z IFRS 15 i ASC 606
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Uproszczenie wycofania arkusza
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Ulepszenie interfejsu do zarządzania wydatkami
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Zapewnienie elastycznych reguł fakturowania
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Automatyzacja procesów zarządzania kontrolą uznań
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Przewidywanie terminu wniesienia zapłaty przez klienta
Podgląd publiczny
Ulepszenia dla sektora publicznego
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej

Dowiedz się więcej o planach rozwoju naszych produktów

Dynamics 365

Plany rozwoju produktu będą dostępne wkrótce

Power Platform

Plan rozwoju Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Wstępne wydanie produktu lub funkcji może zostać istotnie zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan przedstawia widok produktu i nie jest wskaźnikiem końcowego licencjonowania produktów ani funkcji. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostarczonych informacji.

Udostępnij pomysły

PRZEŚLIJ 

Dołącz do programu niejawnych testów

ZAREJESTRUJ SIĘ 

Wyświetl najnowsze informacje o wersji

PRZECZYTAJ 

Wyświetl najnowsze informacje o dostępności produktu

WYŚWIETL TERAZ