Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Plan rozwoju produktu Dynamics 365 Sales

Priorytety planu

Efektywność i produktywność sprzedaży:

zamykanie większej liczby transakcji dzięki pracy zespołowej, kierowana sprzedaż, analizy portalu LinkedIn i dokładne prognozowanie.

Wdrażanie do pracy i rekomendacje:

upraszczanie pracy w określonych rolach, rozbudowa sieci sprzedawców i dodawanie cyfrowego asystenta sugerującego następne najlepsze działanie.

Szczegółowe dane dzięki sztucznej inteligencji:

ułatwienie sprzedawcom wyznaczania istotnych kwestii dzięki automatycznym analizom i wskazywaniu głównych czynników przychodów.

Informacje i terminy

Plan wydania podkreśla nasze zobowiązanie do ciągłego dostarczania nowych funkcji i umożliwia wczesne zapoznanie się z zapowiadanymi aktualizacjami wydania. Skontaktuj się z nami , aby dowiedzieć się więcej.

Dowiedz się więcej o planach rozwoju naszych produktów

Dynamics 365

Microsoft Power Platform


Plany rozwoju dostępne już  wkrótce

Dynamics 365

Plan rozwoju produktu Dynamics 365 Sales

Wstępne wydanie produktu lub funkcji może zostać istotnie zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan przedstawia widok produktu i nie jest wskaźnikiem końcowego licencjonowania produktów ani funkcji. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostarczonych informacji.

Udostępnij pomysły

Dołącz do programu niejawnych testów

Nawiązuj kontakty, ucz się i angażuj w działania społeczności

Wyświetl najnowsze informacje o dostępności produktu