Przejdź do głównej zawartości

Plan rozwoju produktu Dynamics 365 for Sales

Priorytety planu

Efektywność i produktywność sprzedaży:

zamykanie większej liczby transakcji dzięki pracy zespołowej, kierowana sprzedaż, analizy portalu LinkedIn i dokładne prognozowanie.

Wdrażanie do pracy i rekomendacje:

upraszczanie pracy w określonych rolach, rozbudowa sieci sprzedawców i dodawanie cyfrowego asystenta sugerującego następne najlepsze działanie.

Szczegółowe dane dzięki sztucznej inteligencji:

ułatwienie sprzedawcom wyznaczania istotnych kwestii dzięki automatycznym analizom i wskazywaniu głównych czynników przychodów.


Szczegółowe informacje i terminy

Te planowane możliwości określają nasze zaangażowanie w realizację naszych priorytetowych planów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o wszystkich funkcjach planowanych w naszych kolejnych aktualizacjach.

Informacje o wersji:

Podgląd publiczny:

Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej:

Następnych 12 miesięcy
Sales
Funkcja Dostępność
Schematy organizacyjne na podstawie LinkedIn, w tym mocne strony relacji i ostrzeżenia w przypadku zmiany kluczowych kontaktów z pracodawcami
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Integracja z Microsoft Teams, włącznie z asystentem relacji
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Dokładnie prognozowania przychodów i podejmowanie przemyślanych decyzji dzięki prognozom przychodów
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Ulepszenia podręczników strategii dzięki kierowanym działaniom, w tym rekomendacjom dotyczącym zawartości
Podgląd publiczny
Funkcje Dynamics 365 AI for Sales — już wkrótce

Dowiedz się więcej o planach rozwoju naszych produktów

Dynamics 365

Plany rozwoju produktu będą dostępne wkrótce

Power Platform

Plan rozwoju produktu Dynamics 365 for Sales

Wstępne wydanie produktu lub funkcji może zostać istotnie zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan przedstawia widok produktu i nie jest wskaźnikiem końcowego licencjonowania produktów ani funkcji. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostarczonych informacji.

Udostępnij pomysły

PRZEŚLIJ 

Dołącz do programu niejawnych testów

ZAREJESTRUJ SIĘ 

Wyświetl najnowsze informacje o wersji

PRZECZYTAJ 

Wyświetl najnowsze informacje o dostępności produktu

WYŚWIETL TERAZ