Przejdź do głównej zawartości

Plan rozwoju produktu Dynamics 365 for Sales

Priorytety planu

Efektywność i produktywność sprzedaży:

zamykanie większej liczby transakcji dzięki pracy zespołowej, kierowana sprzedaż, analizy portalu LinkedIn i dokładne prognozowanie.

Wdrażanie do pracy i rekomendacje:

upraszczanie pracy w określonych rolach, rozbudowa sieci sprzedawców i dodawanie cyfrowego asystenta sugerującego następne najlepsze działanie.

Szczegółowe dane dzięki sztucznej inteligencji:

ułatwienie sprzedawcom wyznaczania istotnych kwestii dzięki automatycznym analizom i wskazywaniu głównych czynników przychodów.


Szczegółowe informacje i terminy

Te planowane możliwości określają nasze zaangażowanie w realizację naszych priorytetowych planów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o wszystkich funkcjach planowanych w naszych kolejnych aktualizacjach.

Podgląd publiczny:

Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej:

Następnych 12 miesięcy
Sales
Funkcja Dostępność
Schematy organizacyjne na podstawie LinkedIn, w tym mocne strony relacji i ostrzeżenia w przypadku zmiany kluczowych kontaktów z pracodawcami
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Integracja z Microsoft Teams, włącznie z asystentem relacji
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Dokładnie prognozowania przychodów i podejmowanie przemyślanych decyzji dzięki prognozom przychodów
Wprowadzenie wersji ogólnodostępnej
Ulepszenia podręczników strategii dzięki kierowanym działaniom, w tym rekomendacjom dotyczącym zawartości
Podgląd publiczny
Funkcje Dynamics 365 AI for Sales — już wkrótce

Dowiedz się więcej o planach dotyczących najbliższego wydania

Dynamics 365

Już wkrótce: Project Service Automation, AI for Sales, AI for Customer Service, AI for Market Insights, Remote Assist i Layout

Power Platform

Plan rozwoju produktu Dynamics 365 for Sales

Wstępne wydanie produktu lub funkcji może zostać istotnie zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan przedstawia widok produktu i nie jest wskaźnikiem końcowego licencjonowania produktów ani funkcji. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostarczonych informacji.

Udostępnij pomysły

PRZEŚLIJ 

Dołącz do programu niejawnych testów

ZAREJESTRUJ SIĘ 

Wyświetl najnowsze informacje o wersji

PRZECZYTAJ