Przejdź do głównej zawartości

Plan rozwoju Dynamics 365 for Talent

Priorytety planu

Szersze, szybsze i inteligentniejsze zatrudnianie:

umożliwienie zespołom szybkiej identyfikacji, monitorowania i przechwytywania utalentowanych pracowników wewnętrznie lub zewnętrznie.

Bezproblemowe tworzenie i maksymalne wypełnienie zawartością przewodników wdrażania do pracy:

zapewnianie skutecznych możliwości wdrażania do pracy, co jest szansą sukcesu dla nowo zatrudnionych.

Ujednolicony, rozległy widok krytycznych danych o pracownikach:

umożliwienie organizacjom efektywnego i wszechstronnego zarządzania dokumentacją pracowników.

Informacje i terminy

Plan wydania podkreśla nasze zobowiązanie do ciągłego dostarczania nowych funkcji i umożliwia wczesne zapoznanie się z zapowiadanymi aktualizacjami wydania. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Dowiedz się więcej o planach rozwoju naszych produktów

Dynamics 365

Plany rozwoju produktu będą dostępne wkrótce

Power Platform

Plan rozwoju Dynamics 365 for Talent

Wstępne wydanie produktu lub funkcji może zostać istotnie zmodyfikowane przed wydaniem komercyjnym. Ten plan przedstawia widok produktu i nie jest wskaźnikiem końcowego licencjonowania produktów ani funkcji. Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do dostarczonych informacji.

Udostępnij pomysły

PRZEŚLIJ 

Nawiązuj kontakty, ucz się i angażuj w działania społeczności

DOŁĄCZ 

Wyświetl najnowsze informacje o dostępności produktu

WYŚWIETL TERAZ