Przejdź do głównej zawartości

Finalizuj więcej transakcji

Znajduj właściwe szanse sprzedaży, buduj zaufane relacje i podejmuj szybkie działania dzięki rozwiązaniu Dynamics 365 for Sales oferującego ujednolicone dane na temat relacji i wbudowaną sztuczną inteligencję.

Stwórz możliwości inteligentniejszego sprzedawania dzięki osadzonym analizom

Zidentyfikuj właściwych kupujących

Zwiększ odsetek konwersji i sfinalizowanych transakcji, korzystając z oceny potencjalnych klientów i szans sprzedaży sporządzonych na podstawie zaawansowanych modeli oceny prawdopodobieństwa konwersji i zakupu.

Nawiązuj kontakty z potencjalnymi klientami

Zwiększ liczbę odpowiedzi dzięki ciepłym wprowadzeniom przez współpracowników, którzy nawiązali już z potencjalnymi klientami kontakty e-mailowe, odbywają wspólne spotkania i współpracują.

Dostosuj zaangażowanie do sytuacji

Zapewniaj natychmiastowe i właściwe interakcje w oparciu o osadzone analizy, które zalecają spersonalizowane tematy rozmowy oraz najlepsze kolejne czynności.

Optymalizuj kontakt za pośrednictwem poczty e-mail

Pokaż sprzedawcom, kiedy i jak klienci reagują na otrzymane od nich wiadomości, aby mogli komunikować się bardziej proaktywnie i responsywnie.

Śledź relacje na bieżąco

Skup się na klientach o wysokim priorytecie, wykorzystując informacje, które ujawniają stan relacji i ryzyka, dzięki Dynamics 365 i Office 365.

Określaj priorytety i angażuj najbardziej wartościowych klientów, korzystających z informacji uzyskanych dzięki sztucznej inteligencji wbudowanej w rozwiązanie Dynamics 365 for Sales.

Dowiedz się więcej

Umożliw sprzedawcom budowanie relacji w oparciu o autentyczne i osobiste zaangażowanie

Połącz dane i procesy, aby umożliwić sprzedaż relacyjną

Łącz ze sobą dane dotyczące relacji i procesów dzięki integracji LinkedIn Sales Navigator i Dynamics 365 for Sales, aby udostępnić sprzedawcom informacje niezbędne do budowania zaufania i łatwego zarządzania relacjami z klientami na szeroką skalę.

Uzyskaj kontekstowe informacje z portalu LinkedIn

Zapoznaj się z rozbudowanymi profilami i danymi, korzystając z integracji z narzędziem LinkedIn Sales Navigator, w tym z powiązanymi potencjalnymi klientami i sposobami realizacji ciepłego wprowadzenia.

Przejrzysty widok struktury organizacyjnej

Interaktywne schematy organizacyjne umożliwiają śledzenie kontaktów klientów i poznawanie relacji pomiędzy kontaktami, aby identyfikować potencjalne strony zainteresowane i osoby o największym wpływie.

Personalizuj treści

Współpracuj i personalizuj dokumenty sprzedażowe, korzystając z narzędzi Office 365, które doskonale pasują do sposobu pracy sprzedawców.

Spojrzenie z perspektywy kupującego

Mierz opinie klientów i zwiększaj zaangażowanie sprzedażowe, łącząc dane swoich klientów z wnioskami z analiz z aplikacji Microsoft Forms Pro — dołączonej do rozwiązania Dynamics 365 for Sales.

LinkedIn i Microsoft nawiązały współpracę, by móc zaoferować Microsoft Relationship Sales — rozwiązanie umożliwiające sprzedawcom bardziej spersonalizowany i efektywny kontakt z klientami.

Dowiedz się więcej

Zwolnij więcej czasu na sprzedawanie

Uprość wprowadzanie danych

Zaoszczędź czas dzięki kontekstowym informacjom sugerującym tworzenie nowych rekordów w miarę dodawania notatek przez sprzedawców.

Udostępniaj najlepsze praktyki sprzedażowe

Skoncentruj się na sprzedaży, korzystając z podręczników strategii zawierających powtarzalne, zapewniające sukces techniki sprzedażowe i kontekstowe materiały referencyjne.

Minimalizuj szkolenia

Poruszaj się efektywnie w procesie sprzedażowym, korzystając z interfejsu użytkownika w procesie biznesowym dostarczającego kontekstowych wskazówek w każdej fazie cyklu sprzedaży.

Zwiększaj skuteczność sprzedaży za pomocą właściwych narzędzi

Współpraca daje lepsze wyniki

Współpracuj przy transakcjach z osobami z różnych stanowisk pracującymi w różnych miejscach świata, korzystają z możliwości udostępniania dokumentów i informacji o kliencie bezpośrednio z Microsoft Teams, nowoczesnego centrum rozmów, spotkań, notatek, dokumentów i aplikacji biznesowych.

Pracuj za pomocą znanych narzędzi

Skracaj czas zawarcia transakcji dzięki kompleksowemu zarządzaniu możliwościami. Zwiększ efektywność pracy sprzedawców za pomocą znanych narzędzi, takich jak Excel, Outlook i SharePoint, bezproblemowo współpracujących z funkcjami Dynamics 365 for Sales.

Sprzedawaj zawsze i wszędzie

Stwarzaj możliwości pracy w podróży za pomocą nowoczesnych aplikacji mobilnych umożliwiających dostęp do odpowiednich informacji, danych społecznościowych i procesów.

Nawiąż kontakt z partnerami

Rekrutuj, wdrażaj do pracy i wzmacniaj kanał partnerów dzięki większemu zaangażowaniu i aktywności. Umożliwiaj partnerom szybki przegląd ich interakcji związanych z szansami sprzedaży, przypadkami i innymi ważnymi informacjami za pomocą narzędzi do zarządzania relacjami z partnerami.

Dynamics 365 Product Visualize w wersji zapoznawczej

Pomóż sprzedawcom w szybszym spełnianiu potrzeb klientów dzięki rzeczywistości mieszanej. Przy użyciu Product Visualize przedstawiciele handlowi mogą umieścić bliźniaczą, cyfrową wersję 3D produktu w środowisku klienta, który może poznawać go w taki sposób, jakby został wdrożony w fizycznym środowisku, i szczegółowo notować swoje wymagania.

Dowiedz się więcej

Przyspiesz sprzedaż

Poznaj swoją firmę

Zauważaj problemy i trendy dzięki interaktywnym pulpitom zarządczym i raportom opartym na danych historycznych. Uzyskuj odpowiedzi wzbogacone wizualnie, posługując się konwersacyjnym modelem pytań i odpowiedzi.

Skracaj czas wdrażania

Ułatwiaj wdrażanie nowych sprzedawców. Kształtuj zasady sprzedaży na podstawie najlepszych rozwiązań za pośrednictwem interaktywnej pomocy i dokumentacji.

Motywuj sprzedawców

Dodawaj energii sprzedawcom, organizując zabawne i ekscytujące zespołowe konkursy sprzedażowe. Poprawiaj wyniki sprzedaży i angażuj pracowników dzięki rozwiązaniu, które umożliwia uzyskanie przejrzystych wyników.

Aplikacja Sales Insights dla menedżerów teraz w wersji zapoznawczej

Zwiększ skuteczność sprzedaży dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji.

Dowiedz się więcej

Wprowadzaj innowacje dzięki rozwojowym rozwiązaniom

Szybkie dostosowanie

Skracaj czas wprowadzania na rynek i dostosowuj aplikacje do swoich potrzeb za pomocą wizualnych edytorów niewymagających programowania oraz narzędzi ułatwiających tworzenie i wdrażanie niestandardowych aplikacji sprzedażowych.

Poszerzaj i łącz

Automatyzuj procesy w aplikacjach Dynamics 365 i systemach partnerów, aby zapewnić spójną obsługę klientów.

Inwestuj bez obaw

Ogranicz koszty i złożoność działań globalnej infrastruktury dzięki platformie chmurowej. Zaufaj naszym najnowocześniejszym centrom danych, aby chronić swoje dane.

Zwiększaj innowacyjność

Zmień obsługę klienta za pomocą ujednoliconych danych dotyczących marketingu, sprzedaży i obsługi, i zlikwiduj w ten sposób silosy.

Zrób następny krok