Przejdź do głównej zawartości

Lepszy wgląd w dane klientów i szans sprzedaży

Zrzut ekranu produktu Sales podkreślający możliwości skuteczniejszej sprzedaży dzięki wbudowanej inteligencji

Stwórz możliwości inteligentniejszego sprzedawania dzięki osadzonym analizom

Pokaż kolejny najlepszy krok

Udostępnij sprzedawcom osadzone w konkretnym kontekście informacje z Dynamics 365 for Sales, pozwalające łatwo określić kolejny najlepszy krok budowania relacji z każdym klientem.

Optymalizuj kontakt za pośrednictwem poczty e-mail

Pokaż sprzedawcom, kiedy i jak klienci reagują na otrzymane od nich wiadomości, aby mogli komunikować się bardziej proaktywnie i responsywnie.

Dostosowanie analiz do określonych potrzeb

Wykorzystaj niestandardowe analizy swojej organizacji na kartach działań osadzonych w aplikacji.

Zwiększ sprzedaż, wykorzystując informacje uzyskane dzięki sztucznej inteligencji w Microsoft Dynamics 365 for Sales

Udostępnij sprzedawcom więcej szczegółowych danych dzięki łatwym w obsłudze wbudowanym funkcjom analizy kontekstowej. Dostęp do informacji na temat najbardziej obiecujących potencjalnych klientów i klientów, którym należy poświęcić szczególną uwagę, oraz podpowiedzi, jakie działania należy podjąć, sprawi, że wyniki sprzedaży natychmiast się poprawią.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Udostępnij sprzedawcom narzędzia ułatwiające budowanie relacji dzięki autentycznemu, osobistemu zaangażowaniu

Połącz dane i procesy, aby umożliwić sprzedaż relacyjną

Łącz ze sobą dane dotyczące relacji i procesów dzięki integracji LinkedIn Sales Navigator i Dynamics 365 for Sales, aby udostępnić sprzedawcom informacje niezbędne do budowania zaufania i łatwego zarządzania relacjami z klientami na szeroką skalę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Przejrzysty widok struktury organizacyjnej

Interaktywne schematy organizacyjne umożliwiają śledzenie kontaktów klientów i poznawanie relacji pomiędzy kontaktami, aby identyfikować potencjalne strony zainteresowane i osoby o największym wpływie.

Personalizuj treści

Ułatw swoim sprzedawcom współpracę i personalizowanie dokumentów sprzedażowych, korzystając z narzędzi Office 365, które doskonale pasują do sposobu ich pracy.

Zrzut ekranu aplikacji Sales podkreślający możliwości budowania relacji poprzez autentyczne osobiste zaangażowanie
LinkedIn i Microsoft

LinkedIn i Microsoft nawiązały współpracę, by móc zaoferować Microsoft Relationship Sales — rozwiązanie umożliwiające sprzedawcom bardziej spersonalizowany i efektywny kontakt z klientami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Zrzut ekranu produktu Sales podkreślający możliwości zwiększania produktywność i przychodów

Zwiększaj skuteczność sprzedawców, dostarczając im właściwe narzędzia

Przekazuj inteligentne wskazówki

Zwiększaj liczbę nowych użytkowników i minimalizuj konieczność szkoleń dzięki rozbudowanej pomocy kontekstowej i inteligentnemu procesowi sprzedaży opartemu na wydarzeniach, umożliwiającemu sprzedawcom optymalizację wyników.

Upraszczaj proces realizacji sprzedaży

Skracaj czas zawarcia transakcji dzięki kompleksowemu zarządzaniu możliwościami. Zwiększ efektywność pracy sprzedawców za pomocą znanych narzędzi, takich jak Excel i Outlook, bezproblemowo współpracujących z funkcjami rozwiązania Dynamics 365 for Sales.

Sprzedawaj zawsze i wszędzie

Stwarzaj możliwości pracy w podróży nawet przy braku łączności, za pomocą użytecznych, nowoczesnych aplikacji mobilnych umożliwiających dostęp do odpowiednich informacji, danych społecznościowych i procesów.

Nawiąż kontakt z partnerami

Rekrutuj, wdrażaj do pracy i wzmacniaj kanał partnerów dzięki większemu zaangażowaniu i aktywności. Umożliwiaj partnerom szybki przegląd ich interakcji związanych z szansami sprzedaży, przypadkami i innymi ważnymi informacjami.

Wersja zapoznawcza Dynamics 365 Product Visualize będzie dostępna wkrótce

Pomóż sprzedawcom prezentować i dostosowywać materiały graficzne dotyczące produktów w ich środowisku, aby przyczyniać się do dobrego porozumienia między nabywcą a sprzedawcą i uprościć złożone procesy sprzedaży.

WYRAŹ ZAINTERESOWANIE 

Przyspiesz sprzedaż

Skracaj czas wdrażania

Ułatwiaj wdrażanie nowych sprzedawców. Kształtuj zasady sprzedaży na podstawie najlepszych rozwiązań za pośrednictwem interaktywnej pomocy i dokumentacji w rozwiązaniu Dynamics 365 for Sales.

Zwiększaj efektywność sprzedaży

Osiągaj zakładane rezultaty, wyznaczając cele, monitorując wyniki, dostarczając informacje zwrotne w odpowiednim czasie i doskonaląc się. Śledź odchylenia od planu oraz wykonuj czynności korekcyjne, korzystając z pulpitów nawigacyjnych dostępnych w czasie rzeczywistym.

Miej wgląd w dane i analizy

Szybko przechodź od danych do wyników analiz w rozwiązaniu Dynamics 365 for Sales, używając działających czasie rzeczywistym pulpitów nawigacyjnych oferujących interakcyjne funkcje przechodzenia do szczegółów i umożliwiających zadawanie pytań w języku naturalnym.

Motywuj sprzedawców

Dodawaj energii sprzedawcom, organizując zabawne i ekscytujące zespołowe konkursy sprzedażowe. Poprawiaj wyniki sprzedaży i angażuj pracowników dzięki unikatowemu rozwiązaniu Gamification, które umożliwia uzyskanie przejrzystych wyników.

Zrzut ekranu produktu Sales podkreślający możliwości skrócenia czasu sprzedaży

Zrzut ekranu produktu Sales podkreślający możliwości wprowadzania innowacji dzięki nowoczesnej i konfigurowalnej platformie

Wprowadzaj innowacje dzięki rozwojowym rozwiązaniom

Szybkie dostosowanie

Skracaj czas wprowadzania na rynek i dostosowuj aplikacje do swoich potrzeb za pomocą wizualnych edytorów niewymagających programowania, a także narzędzi ułatwiających tworzenie oraz wdrażanie aplikacji internetowych i mobilnych.

Poszerzaj i łącz

Automatyzuj procesy w aplikacjach Dynamics 365 i systemach partnerów, aby zapewnić spójną obsługę klientów.

Inwestuj bez obaw

Korzystaj z platformy chmurowej Microsoft, aby ograniczać koszty i złożoność działań globalnej infrastruktury. Zaufaj naszym najnowocześniejszym centrom danych, aby chronić swoje dane.

Zwiększaj innowacyjność

Przekształcaj interakcje z klientami za pomocą dogłębnych analiz oferowanych przez rozwiązania oparte na wbudowanej inteligencji rozwiązania Dynamics 365 for Sales, które prowadzą zespoły do właściwych rezultatów biznesowych.

Wypróbuj Dynamics 365 for Sales

Zrzut ekranu aplikacji Dynamics 365 for Sales

Poproś o kontakt z naszej strony

Ekspert ds. usługi Dynamics 365 skontaktuje się z Tobą.

WYŚLIJ PROŚBĘ