Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Poznaj możliwości aplikacji Dynamics 365 Sales

Sprzedawaj inteligentniej dzięki informacjom kontekstowym

Zwiększ odsetek konwersji i sfinalizowanych transakcji, korzystając z oceny potencjalnych klientów i szans sprzedaży sporządzonych na podstawie zaawansowanych modeli oceny prawdopodobieństwa konwersji i zakupu.

Zwiększ liczbę odpowiedzi dzięki ciepłym wprowadzeniom przez współpracowników, którzy nawiązali już z potencjalnymi klientami kontakty e-mailowe, odbywają wspólne spotkania i współpracują.

Dostosowuj komunikację w oparciu o informacje kontekstowe, które zalecają spersonalizowane tematy rozmowy oraz najlepsze kolejne działania.

Pokaż sprzedawcom, kiedy i jak klienci reagują na otrzymane od nich wiadomości, aby mogli komunikować się bardziej proaktywnie i responsywnie.

Monitoruj relacje, wykorzystując informacje, które ujawniają stan relacji i ryzyka, uzyskane z rozwiązań Dynamics 365 i Office 365.

Określaj priorytety i angażuj najbardziej wartościowych klientów, korzystając z informacji uzyskanych dzięki sztucznej inteligencji rozwiązania Dynamics 365 Sales Insights.

Dowiedz się więcej

Buduj relacje w oparciu o autentyczne i osobiste zaangażowanie

Łącz ze sobą dane dotyczące relacji i procesów dzięki integracji z rozwiązaniem LinkedIn Sales Navigator, aby sprzedawcy mogli budować zaufanie i łatwo zarządzać relacjami na szeroką skalę.

Zapoznaj się z rozbudowanymi profilami i danymi, korzystając z integracji z narzędziem LinkedIn Sales Navigator, w tym z powiązanymi potencjalnymi klientami i sposobami realizacji ciepłego wprowadzenia.

Śledź kontakty i wizualizuj ich wzajemne relacje za pomocą interaktywnych schematów organizacyjnych.

Współpracuj i personalizuj dokumenty sprzedażowe, korzystając z narzędzi Office 365, które doskonale pasują do sposobu pracy sprzedawców.

Przyjmij punkt widzenia klienta i wprowadź zmiany do komunikacji sprzedażowej dzięki połączeniu danych klientów z wnioskami z ankiet z aplikacji Customer Voice — dołączonej do rozwiązania Dynamics 365 Sales.

Buduj bardziej osobiste, znaczące kontakty, łącząc platformy LinkedIn i Dynamics 365 z aplikacją Microsoft Relationship Sales.

Dowiedz się więcej

Zwolnij więcej czasu na sprzedawanie

Ogranicz liczbę rutynowych zadań dzięki kontekstowym informacjom sugerującym tworzenie nowych rekordów w miarę dodawania notatek przez sprzedawców.

Skoncentruj się na sprzedaży, korzystając z podręczników strategii zawierających powtarzalne, zapewniające sukces techniki sprzedażowe i kontekstowe materiały referencyjne.

Poświęcaj mniej czasu na wyszukiwaniu materiałów dzięki nowoczesnym funkcjom sprzedażowym, które inteligentnie rekomendują najwłaściwszą zawartość i odpowiednie szkolenia dla sprzedawców.

Ogranicz szkolenia, korzystając z interfejsu użytkownika w procesie biznesowym dostarczającego kontekstowych wskazówek w każdej fazie cyklu sprzedaży.


Zwiększaj skuteczność sprzedaży za pomocą właściwych narzędzi

Usprawnij koordynację między sprzedażą i marketingiem dzięki widoczności na poziomie różnych zespołów kampanii i wstępnie utworzonych przepływów, które automatycznie przekazują potencjalnych klientów gotowych do sprzedaży.

Współpracuj przy transakcjach z osobami z różnych stanowisk pracującymi w różnych miejscach świata, korzystają z możliwości udostępniania dokumentów i informacji o kliencie bezpośrednio z Microsoft Teams, nowoczesnego centrum rozmów, spotkań, dokumentów i aplikacji biznesowych.

Ogranicz ręczne wprowadzanie danych, dzięki możliwości skanowania wizytówek i przekształcania ich w nowe rekordy w oprogramowaniu Dynamics 365.

Usprawnij przepływ pracy dzięki nowoczesnym aplikacjom mobilnym i znanym narzędziom, takim jak Outlook, Excel i SharePoint, które płynnie współpracują z aplikacją Dynamics 365 Sales.

Buduj zaufanie kupujących do Twoich produktów, korzystając z rzeczywistości mieszanej oferowanej przez aplikację Dynamics 365 Product Visualize.

Przyspiesz sprzedaż

Usprawniaj planowanie i zwiększaj dokładność prognoz przy użyciu intuicyjnych, generowanych przez sprzedającego przewidywanych wartości modyfikowanych za pomocą funkcji prognozowania predykcyjnego.

Promuj odpowiedzialność dzięki migawkom i wizualizacji przepływu transakcji w celu kontrolowania i analizowania zmian potoku.

Pomagaj menedżerom sprzedaży stymulować wyniki dzięki szczegółowym informacjom o transakcjach oraz analizom relacji i konwersacji.

Odkrywaj nowe potrzeby klientów, dynamikę konkurencji i trendy rynkowe dzięki informacjom uzyskanym przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Proaktywnie identyfikuj ryzykowne transakcje, uzyskaj wgląd w konwersacje i dostarczaj przydatne opinie za pośrednictwem wbudowanych narzędzi coachingowych.

Pomóż członkom swojego zespołu sprzedażowego zrealizować ich potencjał dzięki aplikacji Dynamics 365 Sales Insights.

Dowiedz się więcej

Wprowadzaj innowacje, korzystając z elastycznych rozwiązań rozbudowujących się wraz z rozwojem Twojej działalności

Skróć czas wprowadzania produktu na rynek, szybko dostosowując wstępnie utworzone aplikacje Sales i AI do własnych potrzeb za pomocą wizualnych edytorów. Automatyzuj przepływy pracy, analizuj dane i łatwo twórz niestandardowe aplikacje na platformie Microsoft Power Platform.

Z łatwością dostarczaj szczegółowe informacje zespołowi handlowemu, korzystając z wbudowanej sztucznej inteligencji. Dostosuj analizy do potrzeb procesu sprzedaży — nie musisz używać kodu.

Ogranicz koszty i złożoność działań globalnej infrastruktury dzięki wykorzystaniu platformy Azure i zabezpiecz swoje dane w centrach danych Microsoft.

Zmień kompleksowy proces pozyskiwania klientów za pomocą ujednoliconych danych dotyczących marketingu, sprzedaży i obsługi.

Poznaj wstępnie utworzone rozwiązania sprzedażowe w witrynie AppSource

Korzystaj z wstępnie utworzonych rozwiązań Microsoft i naszych partnerów, aby poszerzyć możliwości Dynamics 365 Sales, jeśli stosujesz unikatowe procesy biznesowe i masz nietypowe potrzeby branżowe.

InsideView for Dynamics 365

Autor: InsideView

Dynamics 365

Data and intelligence solutions to fuel sales, marketing, and customer data management

Red Box call / voice recording for Dynamics 365

Autor: Red Box

Azure for Web Apps

Providing high quality audio data to fuel conversation intelligence

Adobe Sign for Microsoft Dynamics 365 for Sales

Autor: Adobe

Dynamics 365

Close business faster, safer, and more efficiently with Adobe Sign e-signatures for Dynamics 365.

Seismic Sales Enablement for Dynamics 365

Autor: Seismic Software

Dynamics 365

Seismic Sales Enablement for Dynamics 365

Highspot for Dynamics 365

Autor: Highspot

Dynamics 365

Highspot for Dynamics 365

Impartner PRM

Autor: Impartner

Dynamics 365

Partner Relationship Management (PRM) solution with native integration to Microsoft Dynamics 365 CRM

Zrób następny krok