Przejdź do głównej zawartości

Poznaj możliwości aplikacji Dynamics 365 Sales

Sprzedawaj inteligentniej dzięki informacjom kontekstowym

Zwiększ odsetek konwersji i sfinalizowanych transakcji, korzystając z oceny potencjalnych klientów i szans sprzedaży sporządzonych na podstawie zaawansowanych modeli oceny prawdopodobieństwa konwersji i zakupu.

Zwiększ liczbę odpowiedzi dzięki ciepłym wprowadzeniom przez współpracowników, którzy nawiązali już z potencjalnymi klientami kontakty e-mailowe, odbywają wspólne spotkania i współpracują.

Dostosowuj komunikację w oparciu o informacje kontekstowe, które zalecają spersonalizowane tematy rozmowy oraz najlepsze kolejne działania.

Pokaż sprzedawcom, kiedy i jak klienci reagują na otrzymane od nich wiadomości, aby mogli komunikować się bardziej proaktywnie i responsywnie.

Monitoruj relacje, wykorzystując informacje, które ujawniają stan relacji i ryzyka, uzyskane z rozwiązań Dynamics 365 i Office 365.

Określaj priorytety i angażuj najbardziej wartościowych klientów, korzystając z informacji uzyskanych dzięki sztucznej inteligencji rozwiązania Dynamics 365 Sales Insights.

Dowiedz się więcej

Buduj relacje w oparciu o autentyczne i osobiste zaangażowanie

Łącz ze sobą dane dotyczące relacji i procesów dzięki integracji z rozwiązaniem LinkedIn Sales Navigator, aby sprzedawcy mogli budować zaufanie i łatwo zarządzać relacjami na szeroką skalę.

Zapoznaj się z rozbudowanymi profilami i danymi, korzystając z integracji z narzędziem LinkedIn Sales Navigator, w tym z powiązanymi potencjalnymi klientami i sposobami realizacji ciepłego wprowadzenia.

Śledź kontakty i wizualizuj ich wzajemne relacje za pomocą interaktywnych schematów organizacyjnych.

Współpracuj i personalizuj dokumenty sprzedażowe, korzystając z narzędzi Office 365, które doskonale pasują do sposobu pracy sprzedawców.

Przyjmij punkt widzenia klienta i wprowadź zmiany do komunikacji sprzedażowej dzięki połączeniu danych klientów z wnioskami z ankiet z aplikacji Microsoft Forms Pro — dołączonej do Dynamics 365 Sales.

Buduj bardziej osobiste, znaczące kontakty, łącząc platformy LinkedIn i Dynamics 365 z aplikacją Microsoft Relationship Sales.

Dowiedz się więcej

Zwolnij więcej czasu na sprzedawanie

Ogranicz liczbę rutynowych zadań dzięki kontekstowym informacjom sugerującym tworzenie nowych rekordów w miarę dodawania notatek przez sprzedawców.

Skoncentruj się na sprzedaży, korzystając z podręczników strategii zawierających powtarzalne, zapewniające sukces techniki sprzedażowe i kontekstowe materiały referencyjne.

Poświęcaj mniej czasu na wyszukiwaniu materiałów dzięki nowoczesnym funkcjom sprzedażowym, które inteligentnie rekomendują najwłaściwszą zawartość i odpowiednie szkolenia dla sprzedawców.

Ogranicz szkolenia, korzystając z interfejsu użytkownika w procesie biznesowym dostarczającego kontekstowych wskazówek w każdej fazie cyklu sprzedaży.


Zwiększaj skuteczność sprzedaży za pomocą właściwych narzędzi

Współpracuj przy transakcjach z osobami z różnych stanowisk pracującymi w różnych miejscach świata, korzystają z możliwości udostępniania dokumentów i informacji o kliencie bezpośrednio z Microsoft Teams, nowoczesnego centrum rozmów, spotkań, dokumentów i aplikacji biznesowych.

Ogranicz ręczne wprowadzanie danych, dzięki możliwości skanowania wizytówek i przekształcania ich w nowe rekordy w oprogramowaniu Dynamics 365.

Usprawnij przepływ pracy dzięki nowoczesnym aplikacjom mobilnym i znanym narzędziom takim jak Outlook, Excel i SharePoint, które płynnie współpracują z aplikacją Dynamics 365 Sales.

Rekrutuj, wdrażaj do pracy i wzmacniaj kanał partnerów. Umożliwiaj partnerom szybki przegląd ich interakcji związanych z szansami sprzedaży, przypadkami i innymi ważnymi informacjami za pomocą zarządzania relacjami z partnerami.

Szybciej zaspokajaj potrzeby klientów, korzystając z rzeczywistości mieszanej dostępnej w wersji zapoznawczej aplikacji Dynamics 365 Product Visualize.

Dowiedz się więcej

Przyspiesz sprzedaż

Pomagaj menedżerom sprzedaży stymulować wyniki dzięki analizom procesów, informacjom o transakcjach oraz analizom relacji i konwersacji.

Odkrywaj nowe potrzeby klientów, dynamikę konkurencji i trendy rynkowe dzięki informacjom uzyskanym przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Proaktywnie identyfikuj ryzykowne transakcje, uzyskaj wgląd w konwersacje i dostarczaj przydatne opinie za pośrednictwem wbudowanych narzędzi coachingowych.

Pomóż członkom swojego zespołu sprzedażowego zrealizować ich potencjał dzięki aplikacji Dynamics 365 Sales Insights.

Dowiedz się więcej

Wprowadzaj innowacje, korzystając z elastycznych rozwiązań rozbudowujących się wraz z rozwojem Twojej działalności

Skróć czas wprowadzania produktu na rynek, szybko dostosowując wstępnie utworzone aplikacje do własnych potrzeb za pomocą wizualnych edytorów. Automatyzuj przepływy pracy, analizuj dane i łatwo twórz niestandardowe aplikacje za pomocą Microsoft Power Platform.

Z łatwością dostarczają szczegółowe informacje zespołowi handlowemu, korzystając z wbudowanej sztucznej inteligencji. Dostosuj analizy do potrzeb procesu sprzedaży — nie musisz używać kodu.

Ogranicz koszty i złożoność działań globalnej infrastruktury dzięki wykorzystaniu platformy Azure i zabezpiecz swoje dane w centrach danych Microsoft.

Zmień sposób pozyskiwania klientów za pomocą ujednoliconych danych dotyczących marketingu, sprzedaży i obsługi.

Poznaj wstępnie utworzone rozwiązania sprzedażowe w witrynie AppSource

Korzystaj z wstępnie utworzonych rozwiązań Microsoft i naszych partnerów, aby poszerzyć możliwości Dynamics 365 Sales, jeśli stosujesz unikatowe procesy biznesowe i masz nietypowe potrzeby branżowe.

InsideView Insights

Autor: InsideView

Dynamics 365

Sellers, win faster and more often with real-time account and contact data and intelligence

Red Box call / voice recording for Dynamics 365

Autor: Red Box

Azure for Web Apps

Take your sales to the next level with the combined power of Red Box and Dynamics 365 Sales Insights

Adobe Sign for Microsoft Dynamics 365 for Sales

Autor: Adobe

Dynamics 365

Close business faster, safer, and more efficiently with Adobe Sign e-signatures for Dynamics 365.

Seismic Sales Enablement for Dynamics 365

Autor: Seismic Software

Dynamics 365

Seismic Sales Enablement for Dynamics 365

Highspot for Dynamics 365

Autor: Highspot

Dynamics 365

Highspot for Dynamics 365

Impartner PRM

Autor: Impartner

Dynamics 365

Partner Relationship Management (PRM) solution with native integration to Microsoft Dynamics 365 CRM

Zrób następny krok