Przejdź do głównej zawartości

Lepszy wgląd w dane klientów i szans sprzedaży

Zrzut ekranu produktu Sales podkreślający możliwości skuteczniejszej sprzedaży dzięki wbudowanej inteligencji

Mądrzejsza sprzedaż dzięki analizie wewnętrznej

Poznaj kolejne najlepsze kroki

Wzmocnij relacje dzięki spersonalizowanym i istotnym interakcjom na podstawie kontekstowej, wewnętrznej analizy ułatwiającej sprzedawcom wykraczać poza oczekiwania współczesnych klientów.

Optymalizuj kontakt za pośrednictwem poczty e-mail

Usprawniaj komunikację poprzez pocztę e-mail dzięki wbudowanym funkcjom analizy, która umożliwia uzyskanie informacji o tym, kiedy i jak klienci reagują na e-maile, aby komunikacja była bardziej aktywna i skuteczna.

Bądź na bieżąco z trendami w portalach społecznościowych

Dowiedz się, co naprawdę myślą klienci, korzystając z funkcji analizy informacji w mediach społecznościowych, która pokazuje oceny i identyfikuje potencjalnie zagrożenia ze strony konkurencji.

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 
Dodaj kolejne inteligentne rozwiązania do Microsoft Dynamics 365 for Sales

Zwiększaj skuteczność rozmów i liczbę zawartych transakcji, określając priorytety potencjalnych i obecnych klientów, używając analizy i sygnałów maszynowego uczenia się z Dynamics 365 oraz zestawu wyjątkowych danych Microsoft. Uzyskuj wyniki dotyczące potencjalnych klientów, poznawaj stan relacji i ryzyko oraz utrzymuj alerty, gdy wymagane są działania dotyczące klientów.

WERSJA TESTOWA — JUŻ WKRÓTCE

Buduj relacje dzięki autentycznemu, osobistemu zaangażowaniu

Stawiaj klientów na pierwszym miejscu dzięki relacji sprzedaży

Buduj zaufanie, korzystając z analiz dotyczących określonych potrzeb klientów, i w prosty sposób zarządzaj relacjami w odpowiedniej skali dzięki integracji LinkedIn i Dynamics 365 ujednolicającej dane i procesy.

Nawiązuj kontakt z klientami dzięki mediom społecznościowym

Określaj szanse sprzedażowe i podtrzymuj relacje, korzystając z wbudowanej inteligencji wyróżniającej konwersacje, do których warto dołączyć, i rekomendującej zawartość, którą warto udostępniać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Dostarczaj spersonalizowane treści

Korzystaj z sugestii zawartości tworzonych na podstawie tego, nad czym i z kim pracujesz. Szybko twórz spersonalizowane dokumenty sprzedaży, używając znanych narzędzi Office 365, które umożliwiają równoczesną współpracę i edytowanie.

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 
Zrzut ekranu aplikacji Sales podkreślający możliwości budowania relacji poprzez autentyczne osobiste zaangażowanie
LinkedIn i Microsoft

LinkedIn i Microsoft nawiązały współpracę, by móc zaoferować Microsoft Relationship Sales — rozwiązanie umożliwiające sprzedawcom bardziej spersonalizowany i efektywny kontakt z klientami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Zrzut ekranu produktu Sales podkreślający możliwości zwiększania produktywność i przychodów

Zwiększy wydajność i przychody

Przekazuj inteligentne wskazówki

Zwiększaj liczbę nowych użytkowników i minimalizuj konieczność szkoleń dzięki rozbudowanej pomocy kontekstowej i inteligentnemu procesowi sprzedaży opartemu na wydarzeniach, umożliwiającemu sprzedawcom optymalizację wyników.

Upraszczaj proces realizacji sprzedaży

Skracaj czas zawarcia transakcji dzięki kompleksowemu zarządzaniu możliwościami. Korzystaj ze znanych narzędzi, takich jak Excel i Outlook, w codziennych działaniach sprzedażowych. Bądź na bieżąco ze statusem przypadków bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Wykorzystuj najnowsze informacje

Uzyskuj bardziej rozbudowane dane o klientach, kontaktach i potencjalnych klientach dzięki kontekstowym danym dotyczącym firm, wiadomościom i ważnym wydarzeniom w przypadku modeli biznesowych B2B i B2C.

Sprzedawaj zawsze i wszędzie

Pracuj w podróży, nawet w trybie offline, za pomocą nowoczesnych aplikacji mobilnych umożliwiających dostęp do odpowiednich informacji, danych społecznościowych i procesów.

Nawiąż kontakt z partnerami

Rekrutuj, wdrażaj do pracy i wzmacniaj kanał partnerów dzięki większemu zaangażowaniu i aktywności. Umożliwiaj partnerom szybki przegląd ich interakcji związanych z szansami sprzedaży, przypadkami i innymi ważnymi informacjami.

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Przyspiesz sprzedaż

Skracaj czas wdrażania

Ułatwiaj wdrażanie nowych sprzedawców. Kształtuj zasady sprzedaży na podstawie najlepszych rozwiązań za pośrednictwem interaktywnej pomocy i dokumentacji.

Zwiększaj efektywność sprzedaży

Osiągaj zakładane rezultaty, wyznaczając cele, monitorując wyniki, dostarczając informacje zwrotne w odpowiednim czasie i doskonaląc się. Śledź odchylenia od planu oraz wykonuj czynności korekcyjne, korzystając z pulpitów nawigacyjnych dostępnych w czasie rzeczywistym.

Miej wgląd w dane i analizy

Poruszaj się między danymi a wynikami analiz i prognoz, używając działających czasie rzeczywistym pulpitów nawigacyjnych oferujących interakcyjne funkcje przechodzenia do szczegółów i umożliwiających zadawanie pytań w języku naturalnym.

Motywuj sprzedawców

Dodawaj energii sprzedawcom, organizując zabawne i ekscytujące zespołowe konkursy sprzedażowe. Poprawiaj wyniki sprzedaży i angażuj pracowników dzięki unikatowemu rozwiązaniu do grywalizacji, które umożliwia uzyskanie przejrzystych wyników.

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 
Zrzut ekranu produktu Sales podkreślający możliwości skrócenia czasu sprzedaży

Zrzut ekranu produktu Sales podkreślający możliwości wprowadzania innowacji dzięki nowoczesnej i konfigurowalnej platformie

Innowacyjność dzięki nowoczesnej i adaptowalnej platformie

Szybkie dostosowanie

Skracaj czas wprowadzania na rynek i dostosowuj aplikacje do swoich potrzeb za pomocą wizualnych edytorów niewymagających programowania, a także narzędzi ułatwiających tworzenie oraz wdrażanie aplikacji internetowych i mobilnych.

Poszerzaj i łącz

Automatyzuj procesy w aplikacjach Dynamics 365 i systemach innych firm, aby zapewnić spójną obsługę klientów.

Inwestuj bez obaw

Korzystaj z platformy chmurowej Microsoft, aby ograniczać koszty i złożoność działań globalnej infrastruktury. Zaufaj naszym najnowocześniejszym centrom danych, aby chronić swoje dane.

Zwiększaj innowacyjność

Przekształcaj interakcje z klientami za pomocą dogłębnych analiz oferowanych przez rozwiązania oparte na wbudowanej inteligencji, które prowadzą zespoły do właściwych rezultatów biznesowych.

OBEJRZYJ DEMONSTRACJĘ 

Wypróbuj Dynamics 365 for Sales

Zrzut ekranu aplikacji Dynamics 365 for Sales

Poproś o kontakt z naszej strony

Ekspert ds. usługi Dynamics 365 skontaktuje się z Tobą.

WYŚLIJ PROŚBĘ