Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Liderzy sprzedaży

Tam, gdzie ważne są wyniki, zaufaj aplikacji Dynamics 365 Sales. Dowiedz się, jak transformacja cyfrowa zmienia sztukę angażowania klienta.

Klienci zmieniają się dzięki Dynamics 365 Sales

Logo Crane
„Za pomocą aplikacji Microsoft Relationship Sales możemy wygenerować wskaźniki KPI informujące, jak powinien wyglądać prawidłowy potok sprzedaży. Widzimy liczbę potencjalnych i docelowych klientów, długość cyklu sprzedaży i czas od momentu zamknięcia konta do chwili wygenerowania przez nie przychodu. A jeśli potok sprzedaży nie jest właściwy, możemy wspierać sprzedawców za pomocą potrzebnych im zasobów, co jest zdecydowanie bardziej produktywne”.

John Jergens, Vice President of Global Sales

Wzrost przychodów

Efektywniej pozyskuj zasoby sprzedaży przy użyciu dokładnych i przewidywalnych prognoz przychodów. Zwiększaj przychód dzięki przyspieszaniu transakcji i identyfikowaniu nowych szans sprzedaży. Używaj analizy potoków, transakcji i relacji, aby podejmować decyzje oparte na danych.

Większe możliwości sprzedawców

Skorzystaj z asystenta relacji do tworzenia silniejszych i bardziej dochodowych relacji dzięki kontekstowym rekomendacjom opartym na wewnętrznej analizie. Zobacz sugestie dotyczące treści, aby spersonalizować kontakt, i otrzymuj powiadomienia, gdy klient reaguje na wysłane do niego wiadomości e-mail. Stwórz wewnętrznym zespołom sprzedawców możliwości prowadzenia skuteczniejszych konwersacji sprzedażowych.

Produktywność działu sprzedaży

Zwiększ skuteczność i efektywność sprzedaży, dostarczając sprzedawcom znane i łatwe do przystosowania narzędzia, które pasują do stylu ich pracy. Zautomatyzuj procesy sprzedaży, aby sprzedawcy mogli poświęcać więcej czasu klientom, a mniej na prace administracyjne. Wyposaż sprzedawców w aplikacje mobilne, które działają zawsze i w dowolnym miejscu, nawet w trybie offline, aby zmaksymalizować ich produktywność.

Zadowolenie i utrzymanie klientów

Obserwuj swoich klientów, korzystając z dotyczących relacji trendów i metryk takich jak stan relacji, obliczanych na podstawie danych o interakcjach uzyskanych z platform Dynamics 365, Office 365 i LinkedIn.

Zrób następny krok

Zrzut ekranu pokazujący liderów sprzedaży