Przejdź do głównej zawartości

Liderzy sprzedaży

Tam, gdzie ważne są wyniki, zaufaj aplikacji Dynamics 365 Sales. Dowiedz się, jak transformacja cyfrowa zmienia sztukę angażowania klienta.

Klienci zmieniają się dzięki Dynamics 365 Sales

Logo Crane
„Za pomocą aplikacji Microsoft Relationship Sales możemy wygenerować wskaźniki KPI informujące, jak powinien wyglądać prawidłowy lejek sprzedaży. Widzimy liczbę potencjalnych i docelowych klientów, długość cyklu sprzedaży i czas od momentu zamknięcia konta do chwili wygenerowania przez nie przychodu. A jeśli lejek sprzedaży nie jest właściwy, możemy wspierać sprzedawców za pomocą potrzebnych im zasobów, co jest zdecydowanie bardziej produktywne”.

John Jergens, Vice President of Global Sales

Wzrost przychodów

Rozwijaj działalność dzięki szybszemu zawieraniu transakcji i dostrzeganiu nowych możliwości. Korzystaj informacji uzyskanych dzięki sztucznej inteligencji, aby przewidywać potrzeby klientów, zwiększać osobiste zaangażowanie i obserwować wyniki.

Większe możliwości sprzedawców

Skorzystaj z asystenta relacji do tworzenia silniejszych i bardziej dochodowych relacji dzięki kontekstowym rekomendacjom opartym na wewnętrznej analizie. Zobacz sugestie dotyczące treści, aby spersonalizować kontakt, i otrzymuj powiadomienia, gdy klient reaguje na wysłane do niego wiadomości e-mail. Stwórz wewnętrznym zespołom sprzedawców możliwości prowadzenia skuteczniejszych konwersacji sprzedażowych.

Produktywność działu sprzedaży

Zwiększ skuteczność i efektywność sprzedaży, dostarczając sprzedawcom znane i łatwe do przystosowania narzędzia, które pasują do stylu ich pracy. Zautomatyzuj procesy sprzedaży, aby sprzedawcy mogli poświęcać więcej czasu klientom, a mniej na prace administracyjne. Wyposaż sprzedawców w aplikacje mobilne, które działają zawsze i wszędzie, nawet w trybie offline, aby zmaksymalizować ich produktywność.

Zadowolenie i utrzymanie klientów

Obserwuj swoich klientów, korzystając z dotyczących relacji trendów i metryk takich jak stan relacji, obliczanych na podstawie danych o interakcjach uzyskanych z platform Dynamics 365, Office 365 i LinkedIn.

Zrób następny krok

Zrzut ekranu pokazujący liderów sprzedaży