Przejdź do głównej zawartości

Operacje sprzedaży

Aby pomóc swojemu zespołowi ds. sprzedaży w tworzeniu relacji na dużą skalę, wybierz Microsoft Dynamics 365. Dowiedz się, jak sprawniej śledzić relacje związane ze sprzedażą dzięki rozwiązaniu Microsoft Relationship Sales.

sales-operations-image

Klienci zmieniają się dzięki Dynamics 365 for Sales

Logo firmy Swarovski

“This enables us to be one step ahead, acting instead of reacting, no matter where we are.”

Christian Doose, EVP Sales

Planowanie i raportowanie

Usprawnij planowanie sprzedaży dzięki zarządzaniu normami i obszarami. Umożliw sprzedawcom i liderom podejmowanie decyzji opartych na wiarygodnych danych, dzięki użyciu elastycznych, wstępnie utworzonych pulpitów nawigacyjnych. Oferują one funkcje interakcyjnego przechodzenia do szczegółów i umożliwiają zadawanie pytań w języku naturalnym.

Optymalizacja procesów sprzedaży

Zoptymalizuj działania sprzedażowe dzięki automatyzacji i procesom zależnym od wydarzeń, opartym na najlepszych rozwiązaniach. Ułatw sprzedawcom podejmowanie właściwych kroków prowadzących do szybszej realizacji transakcji przy użyciu osadzonych procesów biznesowych. Zwiększ poziom adaptacji użytkowników dzięki pomocy kontekstowej oraz wskazówkom dostępnym w aplikacjach internetowych i mobilnych.

Wdrażanie do pracy i motywowanie sprzedawców

Ułatw wdrażanie pracowników i dostosuj zasady sprzedaży, używając funkcji zarządzania procesami biznesowymi oraz interakcyjnej pomocy i dokumentacji. Zwiększ wydajność, podnieś morale i przyspiesz adaptację aplikacji biznesowych, organizując zabawne i ciekawe zespołowe konkursy sprzedażowe. Ożywią one całą organizację i będą wspierać rzetelność sprzedawców.

Zrób następny krok