Przejdź do głównej zawartości

Operacje sprzedaży

Aby pomóc swojemu zespołowi ds. sprzedaży w tworzeniu relacji na dużą skalę, wybierz Microsoft Dynamics 365. Dowiedz się, jak sprawniej śledzić relacje związane ze sprzedażą dzięki rozwiązaniu Dynamics 365 Sales.

sales-operations-image

Klienci zmieniają się dzięki Dynamics 365 Sales

Logo firmy Swarovski
Logo firmy Swarovski

“This enables us to be one step ahead, acting instead of reacting, no matter where we are.”

Christian Doose, EVP Sales

Planowanie i raportowanie

Usprawnij planowanie sprzedaży dzięki zarządzaniu normami i obszarami. Umożliw sprzedawcom i liderom podejmowanie decyzji opartych na wiarygodnych danych, dzięki użyciu elastycznych, wstępnie utworzonych pulpitów nawigacyjnych. Oferują one funkcje interakcyjnego przechodzenia do szczegółów i umożliwiają zadawanie pytań w języku naturalnym.

Optymalizacja procesów sprzedaży

Użyj wbudowanych funkcji sztucznej inteligencji, aby szybko uzyskać ważne informacje. Dostosuj funkcje sztucznej inteligencji do swoich szczególnych procesów sprzedażowych. Zoptymalizuj pracę handlowców, wprowadzając na podstawie najlepszych praktyk automatyzację i proces sprzedaży oparty na wydarzeniach.

Wdrażanie do pracy i szkolenie sprzedawców

Z łatwością wdrażaj nowych pracowników i modyfikuj zachowania sprzedażowe dzięki interaktywnej pomocy i dokumentacji. Zminimalizuj szkolenia dla sprzedawców wewnętrznych dzięki wbudowanym narzędziom coachingowym przechwytującym kontekstowe opinie od menedżerów.

Zrób następny krok

Zrzut ekranu pokazujący operacje sprzedaży