Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Dwie osoby, prawdopodobnie uczestniczące w szkoleniu sprzedażowym

Co to jest szkolenie sprzedażowe?

Zadbaj o ukierunkowanie, przeszkolenie i realizację działań mentorskich względem sprzedawców w ramach relacji „jeden na jeden” z menedżerem lub kierownikiem sprzedaży w celu realizacji osobistych i organizacyjnych celów finansowych.

Sprzedaż jest jednym z obszarów kluczowych dla sukcesu Twojej organizacji. Najlepiej jest, jeśli elastyczny zespół sprzedaży wprowadza produkt, usługę lub rozwiązanie na rynek i tworzy lukratywny plan sprzedaży — stworzenie zespołu wymaga jednak poświęcenia czasu, doświadczenia i oddania.

Wdrożenie usprawnionych procesów i programów daje gwarancję, że sprzedawcy będą pracować w zespole, świetnie radzić sobie na rynku i osiągać sukcesy organizacyjne. Należy utworzyć plan, który będzie zawierał wskazówki dla zespołu sprzedaży pozwalające szybko opanować odpowiednie techniki, a ponadto będzie stanowić dla nich wsparcie i ułatwiać im osiąganie ich własnych celów. Kluczem do sukcesu jest szkolenie ukierunkowane. Szkolenie sprzedażowe pomaga sprzedawcom wypracować pewność siebie, a dodatkowo umożliwia budowanie morale dla całej organizacji sprzedaży.


Definiowanie szkoleń sprzedażowych

Szkolenie sprzedażowe polega na przygotowaniu sprzedawcy do pracy i zapewnieniu mu wsparcia mentorskiego w ramach relacji „jeden na jeden” z menedżerem lub innym sprzedawcom w celu umożliwienia mu wyrobienia osobistej normy lub osiągnięcia założonego celu. Ten składnik ma decydujące znaczenie dla uwolnienia potencjału nie tylko pojedynczego członka zespołu, ale też całego działu sprzedaży, i umożliwienia sprzedawcom wykorzystania uzyskanej wiedzy do skutecznej współpracy. Efektywne szkolenie może pomóc zdiagnozować zarówno braki, jak i niedobory, dzięki czemu przedstawiciele handlowi mogą sprawować lepszą kontrolę nad swoimi wynikami i zdobywać wiedzę niezbędną do poprawiania swoich wyników.

Cele szkolenia sprzedażowego:

 • Ocenianie mocnych stron i obszarów wymagających udoskonalenia.
 • Zmiana zachowań.
 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności.
 • Inspirowanie wewnętrznej motywacji.
 • Stałe dostarczanie członkom zespołu informacji zwrotnych.
 • Wzmacnianie relacji.

Tworząc efektywną strategię zarządzania sprzedażą, menedżerowie ds. sprzedaży mogą bardziej skoncentrować się na potrzebach poszczególnych osób, co z kolei może wpłynąć na poprawę technik sprzedaży i spójności struktury organizacyjnej oraz zwiększenie sprzedaży. Nie istnieje jedno uniwersalne podejście do szkolenia sprzedażowego — otwartość na zmiany jest kluczowa dla zapewnienia długotrwałego pozytywnego efektu. Szkolenie sprzedażowe skupia się na objaśnianiu właściwych zachowań oraz pomaganiu zarówno kierownikowi, jak i przedstawicielowi handlowemu, w skupieniu się na obszarach wymagających doskonalenia.

Dodanie ćwiczeń do programu szkolenia sprzedażowego pomaga w rozwijaniu świetnie sobie radzących, samodzielnych przedstawicieli handlowych, którzy stają się bardziej pewni siebie i którzy mają większą motywację do ulepszania technik sprzedaży. Wybrane ćwiczenia do stosowania w toku szkolenia sprzedażowego:

 • Nawiązywanie z członkami zespołu relacji na płaszczyznach zawodowej i prywatnej.
 • Zauważanie postępów pracowników i motywowanie ich do dalszego rozwoju.
 • Przekazywanie wskazówek dotyczących możliwych usprawnień w zakresie realizacji danego zadania — bez mówienia wprost, jej zadanie ma zostać wykonane.
 • Zadawanie odgórnych pytań, które umożliwią ogólne zrozumienie perspektywy członka zespołu.

Korzyści związane ze szkoleniem sprzedażowym

Wiele firm nadal uczy się, w jaki sposób podstawowe szkolenie sprzedażowe może stanowić o przyszłości ich firm. Tworzenie skutecznego zespołu sprzedaży z użyciem jasnych technik szkolenia sprzedażowego jest niezbędnym składnikiem tego planu.

Niektórzy mogą początkowo sądzić, że szkolenia sprzedażowe są ogólnikowe, zajmują zbyt dużo czasu lub są zbyt wymagające. Mogą też sądzić, że wprowadzenie nieformalnego procesu szkolenia sprzedażowego może wydawać się ekonomiczne, ale efekty końcowe mogą być mało imponujące. Nie chodzi jedynie o wyrobienie norm — szkolenie pracowników działu sprzedaży ma wiele korzyści dla zespołu i organizacji. Oto niektóre z nich:

 1. Poprawa współczynnika utrzymania pracowników. W sprzedaży patrzy się głównie na obroty — wypalenie zawodowe oraz perspektywa wyższego wynagrodzenia lub większych możliwości w innym miejscu zachęcają do tego, by odejść do innego pracodawcy. Szkolenia sprzedażowe umożliwiają rozwój sprzedawców, a także pozwalają określić ich potrzeby i szybko zająć się ich realizacją. Gdy jest się w stanie szybko rozwiązywać problemy, pomaga to uniknąć frustracji. Zwiększa to szansę, że zespół zostanie w firmie na dłużej.
 2. Dzielenie się wiedzą i najlepszymi rozwiązaniami. Gdy jeden przedstawiciel stosuje świetną strategię lub metodę, może łatwo podzielić się swoją wiedzą i nauczyć znanych sobie strategii i metod resztę zespołu. Taka wiedza pomaga uzyskać ogólny wzrost przychodu i zwiększyć utrzymanie klienta, a także poprawia skuteczność finalizowania dużych transakcji.
 3. Zwiększenie pewności siebie sprzedawców. Menedżer sprzedaży jest źródłem morale zespołu sprzedaży. Lider dbający o poprawę wydajności wszystkich członków zespołu pomaga w jego jednoczeniu, a także usprawnia pracę zespołową i poprawia relacje koleżeńskie. Menedżer dba także o płynne i bezproblemowe realizowanie działań aż do momentu sfinalizowania transakcji.
 4. Wzrost wydajności i produktywności. W miarę, jak zespół dostosowuje się do efektywnych technik sprzedaży w toku szkolenia sprzedażowego, zwiększa także swoją ogólną wydajność, uczy się działać szybciej i staje się bardziej produktywny. Na tym etapie pracownicy mogą także usprawniać komunikację, poprawiać relacje międzyosobowe i umiejętności podejmowania decyzji.
 5. Wyższy przychód i większe marże zysku. Szkolenie sprzedażowe wpływa na sprzedawców i ich zdolność do skutecznej sprzedaży. To z kolei ma bezpośredni wpływ na wyniki firmy. Większa sprzedaż to wyższy przychód i większe marże zysku, a tym samym większe zyski finansowe dla organizacji.

Techniki szkolenia sprzedażowego

Aby mieć pewność, że sprzedawcy mogą odnosić sukcesy dzięki dostarczonej strategii szkoleniowej, musisz zadbać o ty, by znali oni najlepsze techniki sprzedaży, dzięki którym będą zdobywać klientów. Zwiększ możliwości zespołu sprzedaży, wdrażając określone techniki sprzedaży, które pomogą jego członkom napędzać działania biznesowe i realizację procesu wspomagania sprzedaży organizacji. Po odebraniu przez sprzedawców szkolenia sprzedażowego w celu poznania podstawowych i najlepszych rozwiązań z zakresu sprzedaży w ramach scenariuszy zaczerpniętych z prawdziwego życia wspomniane szkolenie pozwala doskonalić praktyki poznane w toku procesu treningowego i wprowadzanie poznanych procesów w życie.

Oto kilka technik szkolenia sprzedażowego, dzięki którym zespół osiągnie swoje cele.

Samodzielna diagnoza poprzez odkrywanie

Osoby specjalizujące się w prowadzeniu szkoleń sprzedażowych regularnie przeglądają dane w celu oceny uzyskanych korzyści i poniesionych strat, zwykle mając świadomość potencjalnych problemów, zanim jeszcze przedstawiciel handlowy zda sobie sprawę z ich wystąpienia. Ucząc ludzi, jak ukierunkować swoje działania, można pomóc przedstawicielom zauważać występujące w ich przypadku zmiany i stosować pozytywne zachowania osobiste, zanim jeszcze ktoś poleci im ich wdrażanie. Osoba prowadząca szkolenie może zadać przedstawicielowi ukierunkowane pytania, np.:

 • Co poszło dobrze w relacjach z klientami?
 • Co można było zrobić inaczej?
 • Z których technik korzystasz najczęściej? Czy te techniki działają dobrze?
 • Czy zmiana podejścia niosłaby ze sobą korzyści?
 • Co się stanie, jeśli zmiany nie zostaną wprowadzone?

Wybierz najlepszą ścieżkę do sukcesu

Po zidentyfikowaniu możliwości dotyczących poprawy trzeba zaplanować cele, które muszą osiągnąć sprzedawcy, aby pomóc osiągnąć idealny przyszły stan firmy. Poprowadź dyskusję, ale nie narzucaj uczestnikom swoich opinii. Chcesz poprowadzić przedstawiciela tak, by zbadał swój potencjał bez obaw o karę lub niepowodzenie. Oto kilka spośród pytań, które możesz zadać:

 • Jaki jest Twój idealny przyszły stan?
 • Jakie kroki musimy wykonać, aby go osiągnąć?
 • Jakie przeszkody staną nam na drodze do osiągnięcia tego stanu?
 • W jaki sposób mogę pomóc Ci w osiągnięciu tego stanu?

Utwórz plan działania

Wypisz kroki, które musi wykonać przedstawiciel, aby wypracować korzystny przyszły stan, i dokonuj ich okresowego przeglądu, aby upewnić się, że zarówno Ty, jak i przedstawiciel podążacie dobrą drogą ku realizacji żądanych celów. Do planu można dodać następujące elementy:

 • Od jednego do trzech działań lub akcji ułatwiających wprowadzenie zmiany.
 • Osi czasu postępu.
 • Wskazana przez Ciebie i przedstawiciela przewidywana data osiągnięcia tego celu.

Wsparcie zespołu sprzedaży

Wysłuchaj swoich przedstawicieli, aby dowiedzieć się, czego potrzebują, by zrealizować swoje cele. Zachęty i pozytywne informacje zwrotne sprawią, że członkowie zespołu bardziej uwierzą w siebie. Negatywne informacje zwrotne są trudne w odbiorze i mogą utrudnić przyszłe zmiany, jeśli członkowie zespołu uznają, że nie mają wsparcia. Aby zapewnić zespołowi wsparcie i dać mu energię do działania, zadawaj członkom zespołu pytania:

 • Czy jest coś, co mogę Ci wyjaśnić lub pomóc zrozumieć?
 • Czy uważasz, że ten plan zbliży nas do osiągnięcia naszych celów?
 • W jakich jeszcze obszarach mogę Ci pomóc?

Podaj kolejne działania do zrealizowania w związku z Twoim planem

Wykorzystaj wiedzę, którą zdobędziesz podczas kolejnych sesji szkoleniowych, aby ocenić postępy i, w razie potrzeby, nadać inny kierunek działaniom. Zadawaj pytania:

 • Czy widzisz postępy w realizacji Twoich celów?
 • Czy występują jakieś nowe przeszkody?
 • Czy uważasz, że powinniśmy zaktualizować plan?

Wskazówki dotyczące szkolenia sprzedażowego

Prowadząc szkolenia sprzedażowe, musisz współpracować ze sprzedawcami, sprawdzać postępy, dostarczać informacje zwrotne i zachęcać do działania. Aby mieć pewność, że szkolenie odniesie trwały skutek, skorzystaj z sześciu wskazówek, które pomogą zadbać o rozwój Twojego zespołu.

 1. Opracuj formalny program szkoleniowy, uwzględniając w swoim planie jego struktury i rytm. Przekonaj kierownictwo, dyrektorów, menedżerów i współpracowników, aby upewnić się, że jest to program, który może być pomocny dla poszczególnych sprzedawców, zespołów sprzedaży, organizacji i rynków.
 2. Zadbaj o szkolenie menedżerów z wykorzystaniem nowych i sprawdzonych metodologii sprzedaży oraz odpowiednich technik szkoleniowych. Nieformalne techniki szkoleniowe mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc — zapewniaj odpowiednie możliwości kształcenia, aby mieć pewność, że zespół jest zawsze dobrze przygotowany.
 3. Zadawaj pytania. Zadbaj o to, aby to przedstawiciele prowadzili dyskusję; osoby prowadzące szkolenie sprzedażowe mają jedynie pomagać uczestnikom szkolenia, a nie narzucać im własne racje.
 4. Dostosuj szkolenie do poszczególnych przedstawicieli. Styl sprzedaży każdego przedstawiciela jest inny, dlatego każdą sesję trzeba dostosować pod kątem poszczególnych osób i dać do zrozumienia danemu uczestnikowi, jakich dokładnie zmian w zachowaniu się oczekuje.
 5. Wzmacniaj efekt szkolenia, korzystając z materiałów szkoleniowych. Złe nawyki mogą z czasem nawracać. Stale dostarczaj zespołowi narzędzia, zasoby i inne materiały, aby mieć pewność, że pożądane nawyki zostaną utrzymane.
 6. Monitoruj wpływ szkolenia na sprzedaż. Nie wystarczy pojedyncza sesja szkoleniowa, aby poprawić sprzedaż. Zbieraj dane i metryki dotyczące poszczególnych osób, aby móc określać taktykę działania, oceniać wydajność, sprawdzać metryki i określać konieczne do wprowadzenia zmiany zachowania, nad którymi będziecie pracować w ramach strategii „jeden na jeden”.

Ważne cechy programu z zakresu szkolenia sprzedażowego

Nie chodzi o wyszkolenie jednego fantastycznego sprzedawcy, ale o stworzenie całej struktury, opracowanie podręcznika oraz wdrożenie zrównoważonych działań szkoleniowych ukierunkowanych na stworzenie zespołu sprzedawców z perspektywą długoterminowych sukcesów osiąganych wspólnymi siłami. Szukając dynamicznego programu z zakresu szkolenia sprzedażowego, należy szukać narzędzi i zasobów, które pomogą zrealizować krótkoterminowe oraz długookresowe cele, zarówno zespołu, jak i całej organizacji. Potrzebne jest narzędzie uwzględniające następujące elementy:

 1. Analiza konwersacji: analizuj nagrania rozmów sprzedawców z wykorzystaniem technologii analizy danych. Dzięki informacjom przechwyconym podczas analizy tych rozmów sprzedawcy będą mogli wykorzystać starannie wybrane szczegółowe informacje, aby ukierunkować swoją taktykę sprzedaży pod kątem bardziej spersonalizowanych rozmów, które będą przynosić bardziej wymierne efekty.
 2. Opinie klientów: stale monitoruj opinie klientów dotyczące produktów i szukaj obszarów, w których sprzedawcy mogą doskonalić swoje techniki sprzedaży.
 3. Pulpity nawigacyjne menedżera: zbierz wszystkie informacje dotyczące taktyki, wydajności i celów w jednym miejscu, by móc podejmować lepsze decyzje na podstawie danych. Usprawnienia, jakie są możliwe dzięki oprogramowaniu do automatyzacji działu sprzedaży, umożliwiają menedżerom śledzenie szczegółowych informacji, takich jak czas do konwersji, współczynniki konwersji w kontekście potencjalnych klientów i szans sprzedaży, współczynnik skuteczności metody sprzedaży, możliwości przyspieszenia procesu lub dostarczenia doradztwa, a także stan sprzedaży.
 4. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) mające zastosowanie do sprzedawców: dowiedz się, jakie kamienie milowe musi osiągnąć Twój zespół, aby zapewnić sobie powodzenie, a także jak należy ukierunkować działania w przypadku, gdy realizacja celów będzie zagrożona.
 5. Podręczniki: stwórz konspekt poświęcony właściwym technikom, jakie powinien stosować zespół, by pomyślnie finalizować transakcje sprzedaży.

Przekształć organizację, realizując ukierunkowany programu sprzedażowy

Kluczowym czynnikiem w procesie zdobywania lepszej pozycji na rynku będzie znalezienie odpowiedniego narzędzia do szkolenia sprzedażowego, które umożliwi zarządzanie wszystkimi bieżącymi celami, a jednocześnie pozwoli także przygotować firmę pod kątem przyszłych sukcesów organizacyjnych.

Zespół będzie się rozwijał i adaptował, a w międzyczasie konieczne będzie realizowanie bieżących potrzeb i wymagań klientów. Wybór produktu, który będzie spełniać potrzeby zarówno zespołu, jak i organizacji, będzie niezbędny w celu zapewnieniu trwałego sukcesu na rynku.

Rozwiązanie Dynamics 365 Sales pomaga zespołowi zyskać w czasie rzeczywistym wgląd w dane dotyczące wydajności sprzedaży za pomocą interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, dzięki czemu możliwe jest skuteczniejsze szkolenie sprzedażowe. Mając taką możliwość szczegółowego prognozowania, można aktywnie identyfikować zagrożenia i wprowadzać w życie najlepsze rozwiązania, generując większą liczbę potencjalnych klientów i znacząco zwiększając sprzedaż.