Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Osoba pracująca na laptopie, prawdopodobnie zajmująca się wspomaganiem sprzedaży

Co to jest wspomaganie sprzedaży?

Wspomaganie sprzedaży to proces dostarczania sprzedawcom narzędzi, zawartości i materiałów, których potrzebują, aby wybrać odpowiednich kupujących i zwiększyć ich zaangażowanie — które w konsekwencji pomaga im w szybszym finalizowaniu większej liczby transakcji.


Definicja wspomagania sprzedaży

Wspomaganie sprzedaży to więcej niż tylko sposób zapewniania firmie większego przychodu. Jest to szersza strategia sprzedaży, która umożliwia sprzedawcom dostęp do odpowiednich zasobów — od szkoleń do technologii — umożliwiających im wybieranie odpowiedniego klienta we właściwym czasie w trakcie pozyskiwania klientów.

Wspomaganie sprzedaży zazwyczaj obejmuje zarówno zespoły sprzedaży, jak i marketingu. Wyposażając zespoły te w potrzebne im narzędzia i oprogramowanie, organizacje mogą koordynować działania w całej firmie, umacniać relacje z klientem i zwiększać efektywność sprzedaży.


Dlaczego wspomaganie sprzedaży jest ważne?

Wchodzenie w istotne relacje z potencjalnymi klientami jest niezbędne do budowania silniejszych relacji z klientem i finalizowania większej liczby transakcji. Sprzedawcy potrzebują jednak odpowiedniego wsparcia i struktury, aby do tego doszło.

Oprogramowanie do wspomagania sprzedaży pomaga zespołom uzyskać przewagę konkurencyjną, ponieważ daje wszystkim sprzedawcom — a nie tylko najlepszym — dane i narzędzia zapewniające lepsze środowisko zakupowe. Najbardziej podstawowe wspomaganie sprzedaży oferuje sprzedawcom niezbędne i przydatne informacje, dzięki którym będą dobrze wykonywać swoje zadania. Może być to zawartość przekazywana klientom przez sprzedawców albo najlepsze rozwiązania, narzędzia i zasoby, których sprzedawca używa, aby działać z większą efektywnością. Oto kilka przykładów narzędzi do wspomagania sprzedaży:

 • Szkolenia dotyczące nowych technologii lub informacji o produktach.
 • Wysokiej jakości blogi, filmy i przewodniki po produktach.
 • Dołączanie i certyfikacje.
 • Standardowe raportowanie.
 • Łatwe w użyciu narzędzia i procesy zwiększające zaangażowanie klienta.
 • Dostęp do szczegółowych informacji o klientach.

Stworzenie odpowiedniej struktury wspomagania sprzedaży pomaga firmom organizować, udostępniać i analizować zawartość, tak aby sprzedawcy mogli nadążać za potrzebami klientów. Prawidłowo przeprowadzona implementacja wspomagania sprzedaży w szerzej pojętej strategii sprzedaży ma wiele zalet — i służy współpracującym zespołom, sprzedawcom i liderom biznesowym oraz klientowi.

Cztery najważniejsze korzyści związane ze wspomaganiem sprzedaży

 1. Możliwość koordynowania działań w całej firmie.

  Sprzedaż i marketing — dwa największe zespoły zaangażowane we wspomaganie sprzedaży — umożliwiają korzystanie z udostępnionych, scentralizowanych danych. Pozwala to również sprzedawcom na transparentną współpracę między zespołami. Na przykład możliwość korzystania z platformy wspomagania sprzedaży oznacza, że informacje marketingowe, szczegółowe informacje o klientach i dane sprzedaży można łatwo odczytywać w pojedynczej lokalizacji — dzięki czemu sprzedający mogą mieć dostęp do informacji potrzebnych w czasie pozyskiwania klientów. Ponieważ wszystkie dane można łatwo znaleźć, dostępna jest również wartościowa zawartość oraz zasoby marketingowe.

 2. Więcej sfinalizowanych transakcji w krótszym czasie.

  Zespoły w naturalny sposób działają efektywniej dzięki odpowiednim narzędziom do wspomagania sprzedaży. Usprawniając przepływy pracy, pozwalają one sprzedawcom spędzać mniej czasu na zadaniach administracyjnych, a więcej na rozwijaniu ważnych relacji, bez problemów przeprowadzając potencjalnych klientów i klientów przez proces pozyskiwania użytkowników. Ponadto jeśli sprzedawcy mają łatwy dostęp do aktualnych danych dotyczących materiałów i sprzedaży, mogą szybciej i bardziej spójnie finalizować więcej transakcji. Bez tego narzędzia konieczne może być wyszukiwanie potrzebnych zasobów na różnych platformach lub używanie niedokładnych metryk podczas podejmowania decyzji dotyczących sprzedaży.

 3. Szczegółowe informacje o klientach lepszej jakości.

  Oprogramowanie do wspomagania sprzedaży umożliwia marketerom i sprzedawcom uzyskiwanie dokładniejszych szczegółowych informacji o wydajności i zawartości procesu pozyskiwania klientów. Dzięki praktycznym szczegółowym informacjom na temat sposobów interakcji użytkowników z zawartością marketerzy uzyskują metryki potrzebne do optymalizowania istniejącej zawartości i tworzenia materiałów marketingowych wypełniających luki w zawartości. A w konsekwencji organizacje mogą prowadzić sprzedaż i podejmować decyzje w oparciu o informacje doskonałej jakości. Odpowiednia platforma wspomagania sprzedaży pomaga również zespołom kontrolować interakcje z klientami i określać priorytety użytkowników, dla których istnieje największe prawdopodobieństwo konwersji — stymulując wydajność działania całej firmy.

 4. Zwiększone zaangażowanie i dłuższy okres utrzymania.

  Dzięki dostępowi do szczegółowych informacji o klientach i ujednoliconych danych sprzedaży sprzedawcy mogą tworzyć wysoce spersonalizowane kampanie informacyjne i dostosowane środowiska zakupowe — inspirując lojalność wobec marki i wzmacniając relacje z klientami. Organizacje korzystające z narzędzi do wspomagania sprzedaży mogą również oferować spójne środowisko doświadczeń dotyczących danej marki na wielu platformach, co zwiększa jej wiarygodność i rozpoznawalność.


Najlepsze rozwiązania związane ze wspomaganiem sprzedaży

Dobrze zdefiniowany plan wspomagania sprzedaży pomaga zespołom pracować wydajniej i efektywniej. Ważne jest jednak również koordynowanie działań wszystkich pracowników oraz zapewnienie im dostępu do informacji na temat sposobów włączania i używania dostępnych dla nich narzędzi. Aby zacząć stosować strategię wspomagania sprzedaży, rozważ zastosowanie poniższych najlepszych rozwiązań, które pomogą Ci w pracy:

Jasne określanie celów.

Wspomaganie sprzedaży powinno być zsynchronizowane z szerszymi celami biznesowymi, aby można było koordynować pracę całej firmy. Ten proces definiowania celów pomaga angażować wszystkie zespoły i otrzymywać dane wejściowe z każdego poziomu organizacji. Jeśli każda osoba wie, jak jej praca wpisuje się w większą strategię, pracownicy są bardziej zadowoleni — i pracują razem, aby osiągnąć ten sam cel.

Koncentracja na środowisku użytkownika.

Proces pozyskiwania klientów nie zawsze przebiega identycznie, dlatego bardzo ważne jest, aby poświęcić czas na dobre zrozumienie klientów oraz zidentyfikowanie różnych punktów kontaktowych w ich środowisku (w tym występujących w nim problemów). Tworzenie obrazu osób kupujących to dobry punkt startowy — ten etap nie tylko pomaga określić najbardziej dochodowe typy kupujących, ale także ułatwia koncentrowanie się na właściwych klientach i dostarczanie im odpowiedniej zawartości we właściwym czasie.

Tworzenie zawartości o wysokiej jakości.

Liderzy zajmujący się tworzeniem zawartości i określaniem dotyczącej jej strategii wiedzą, że korzystanie ze szczegółowych informacji jest ważnym elementem tworzenia skutecznej struktury wspomagania sprzedaży. Gdy zawartość jest zoptymalizowana, sprzedawcy mają odpowiednie zasoby do zastosowania na każdym etapie cyklu współpracy z klientem. Bardzo ważne jest, aby sprzedawcy, marketerzy, a nawet pracownicy działu obsługi klienta ściśle współpracowali na tym etapie, aby pomóc w identyfikowaniu możliwości zastosowania nowej zawartości — szczególnie powiązanej z najczęstszymi pytaniami klientów w trakcie ich pozyskiwania.

Zapewnianie ciągłego dostępu do szkoleń.

Szkolenia to ogromna szansa, aby ułatwić sprzedawcom bycie na bieżąco z nowymi rozwiązaniami biznesowymi, zrozumienie najlepszych rozwiązań i zdobywanie nowych umiejętności. Dzięki nim sprzedawcy będą mieć również świadomość całej dostępnej dla nich zawartości, w związku z czym cenne zasoby marketingowe będą używane w terenie, a narzędzia do wspomagania sprzedaży będą stosowane w praktyce.

Regularne organizowanie spotkań.

Potrzeby klientów zmieniają się wraz z upływem czasu i są różne dla różnych osób, ważne jest więc przeprowadzanie regularnych dyskusji na temat skutecznych rozwiązań oraz udostępnianie szczegółowych informacji o użytkownikach. Sprzedawcy o wysokiej wydajności mogą również użyć tej możliwości, aby podzielić się wiedzą na temat własnych najlepszych rozwiązań, które inni sprzedawcy mogą replikować i wykorzystywać w celu poprawienia wydajności pracy.


Narzędzia do wspomagania sprzedaży

Narzędzie do wspomagania sprzedaży to platforma, która udostępnia szczegółowe informacje na temat cyklu życia zawartości sprzedaży, wypełniając w ten sposób lukę między sprzedażą, marketingiem i klientem. Platformy tego typu ułatwiają kontrolowanie wydajności zawartości i różnych punktów kontaktu w cyklu współpracy z klientem. Niektóre najpopularniejsze narzędzia to:

Oprogramowanie CRM.

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem (CRM) to kluczowe narzędzie strategii wspomagania sprzedaży, ponieważ pomaga usprawnić procesy, a także zarządzać interakcjami i relacjami firmy z potencjalnymi i aktualnymi klientami. Oprogramowanie CRM umożliwia sprzedawcom i marketerom dostęp do aktualnych danych klientów — w jednej, scentralizowanej lokalizacji — aby ułatwić im wydajniejszą pracę i stymulować tworzenie bardziej spersonalizowanych doświadczeń klientów.

Narzędzia do automatyzacji.

Narzędzia do automatyzacji, w szczególności oprogramowanie do automatyzacji działu sprzedaży, odciążają sprzedawców, dzięki czemu mogą oni koncentrować się na budowaniu istotnych relacji z klientem. Narzędzia do automatyzacji mogą ułatwiać kontrolowanie potencjalnych klientów, usprawnianie cyklu sprzedaży, uzyskiwanie kompleksowego widoku danych klientów oraz mierzenie wydajności, co w konsekwencji pozwoli zespołom na jak najlepsze zarządzanie szansami sprzedaży.

Obsługa wiadomości bezpośrednich lub czatbotów.

Udostępnienie narzędzia do obsługi wiadomości bezpośrednich w witrynie umożliwia sprzedawcom i agentom obsługi klienta wchodzenie w interakcje z potencjalnymi i aktualnymi klientami w czasie rzeczywistym. Czat na żywo może być przydatnym narzędziem do zdobywania klientów, obsługi klienta i budowania zaufania do marki. Jest to również sposób na zbieranie opinii, które następnie można analizować i przekazywać do zespołów ds. marketingu i sprzedaży. Opinie te ułatwią tworzenie zawartości zgodnie z potrzebami.

Chmurowe rozwiązanie do zarządzania zawartością.

Wspomaganie sprzedaży w dużym stopniu zależy od zawartości, dlatego niezwykle ważne jest, aby można było łatwo znaleźć tę zawartość i uzyskać do niej dostęp. Chmurowe rozwiązanie do zarządzania zawartością (CMS) umożliwia przechowywanie zasobów marketingowych w jednej lokalizacji i organizowanie ich w ramach odpowiednich kategorii, takich jak informacje o produktach, opinie klientów, wytyczne dotyczące wiadomości lub materiały wideo. Dzięki temu sprzedawcy mogą łatwo znaleźć potrzebne materiały z dowolnego miejsca, co ułatwi im skoncentrowanie się na właściwych kupujących i dostarczenie odpowiedniej zawartości na właściwym etapie cyklu sprzedaży. Wybraną platformę danych klientów (PDK) lub platformę zarządzania danymi (DMP), która gromadzi różne typy danych klientów, można zintegrować z rozwiązaniem CMS, aby usprawnić obsługę klientów i odblokować wartościowych szczegółowe informacje biznesowe.

Rzeczywistość rozszerzona stosowana podczas szkoleń.

Rzeczywistość rozszerzona (AR) i uczenie maszynowe stosowane podczas szkoleń mogą być przydatnymi narzędziami do wspomagania sprzedaży, które zwiększą możliwości sprzedawców i marketerów, oferując im dostęp do najnowszej wiedzy i umiejętności technicznych. AR może być również ważnym krokiem w procesie dołączania, ponieważ ułatwia zespołom poznanie wszystkich aspektów działalności bez konieczności bezpośredniej podróży w teren. Dzięki AR sprzedawcy mogą przeglądać istniejące produkty, poznawać nowe produkty i lepiej rozumieć, do czego służą i jak działają poszczególne części produktów — co pomoże im zapewniać klientom lepszą obsługę i efektywniej sprzedawać produkty.


Wspomaganie sprzedaży i AI

Technologia AI i uczenie maszynowe pomagają zespołom osiągać znacznie więcej niż mogłyby one osiągnąć na własną rękę, przekształcając procesy biznesowe i uzupełniając strategię wspomagania sprzedaży. Technologia AI w żaden sposób nie zastępuje sprzedawców, ale ułatwia im efektywniejszą pracę i szybsze finalizowanie transakcji.

Technologia AI i uczenie maszynowe to podstawowe funkcje oprogramowania wielu platform do wspomagania sprzedaży, dzięki czemu sprzedawcy i marketerzy mają dostęp do szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym, zoptymalizowanych rekomendacji dotyczących zawartości i przewidywań związanych z pozyskiwaniem klientów. Funkcje te mogą również być pomocne na różnych etapach lejka sprzedaży, po stronie firmy i klienta.

Główne korzyści z użycia AI w oprogramowaniu do wspomagania sprzedaży

Większy zwrot z inwestycji w zawartość.

Używanie technologii AI jako części strategii wspomagania sprzedaży ułatwia określenie, która zawartość jest najskuteczniejsza. Pomaga to marketerom zdobywać szczegółowe informacje, których potrzebują, aby w największym stopniu wykorzystywać posiadane już materiały i identyfikować materiały do utworzenia w przyszłości.

Szybsze konwersje.

W zależności od etapu podróży użytkownika technologia AI może przewidywać, jaka zawartość będzie najskuteczniejsza w przypadku finalizowania transakcji. Dzięki możliwości dostarczania najlepiej pasujących rekomendacji dotyczących zawartości w oparciu o działania użytkownika zaangażowanie klienta i liczba konwersji znacznie się poprawią.

Więcej możliwości sprzedaży wiązanej i dodatkowej.

Technologia AI w oprogramowaniu CRM lub na platformie wspomagania sprzedaży może dostarczać rekomendacje dotyczące produktów w oparciu o poprzednie zakupy i działań w witrynie, zamieniając wzorce zakupów w możliwości sprzedaży wiązanej i dodatkowej. Może ona również pomóc zatrzymać klientów, dodając wartość dla użytkowników dzięki nowym i spersonalizowanym środowiskom.

Udoskonalona produktywność.

Technologia AI ułatwia automatyzowanie wielu zadań administracyjnych, dzięki czemu sprzedawcy, marketerzy, agenci obsługi klienta i inne zespoły zaangażowane we wspomaganie sprzedaży mogą zaoszczędzić wiele czasu. Na przykład czatbotów opartych na AI można używać do tworzenia wirtualnych agentów obsługi klienta, którzy rozwiązują typowe problemy lub są używani w zespołach sprzedaży i marketingu w celu poprawienia jakości zakupów. Od pozyskiwania potencjalnych klientów i określania ich priorytetów przez wyzwalanie wiadomości e-mail i kolejnych zadań po dostarczanie zespołom spersonalizowanych zasobów szkoleniowych, technologia AI wykorzystuje dane do zwiększania wydajności działania w prawie każdym obszarze firmy.

Dowiedz się, co wspomaganie sprzedaży ma do zaoferowania Twojej firmie

Motywuj sprzedawców dzięki narzędziom umożliwiającym osiąganie sukcesów dostępnych w aplikacji Dynamics 365 Sales — inteligentnym oprogramowaniu do wspomagania sprzedaży, które pomaga odblokować szczegółowe informacje oparte na danych, wzmacniać relacje z klientami i szybciej finalizować transakcje.