Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Osoba w masce, przypuszczalnie uczestnicząca w rozmowie wideo

Automatyzacja działu sprzedaży: jak finalizować więcej transakcji

Usprawnij proces sprzedaży, stymuluj większy przychód i finalizuj więcej transakcji dzięki automatyzacji działu sprzedaży, przy użyciu oprogramowania, które pomaga zarządzać potencjalnymi klientami i ustalać ich priorytety, kontrolować dane związane z możliwościami sprzedaży oraz automatyzować zadania.


Dlaczego potrzebujesz oprogramowania do automatyzacji sprzedaży

Cykl sprzedaży składa się z wielu kroków, takich jak identyfikacja potencjalnych klientów, przedstawianie, budowanie relacji biznesowej, prezentowanie produktów lub usług, realizacja zamówień i wykonywanie kolejnych czynności. Dla wielu specjalistów ds. sprzedaży potencjalni klienci i klienci znajdują się na różnych etapach cyklu, dlatego ich kontrolowanie i zarządzanie nimi często może być uciążliwe. Automatyzacja sprzedaży ułatwia usprawnianie każdego kroku cyklu sprzedaży, co nie tylko pomaga specjalistom ds. sprzedaży w ich codziennych wysiłkach i oferuje im więcej czasu, ale także pomaga zespołom i liderom uzyskać szybki, skonsolidowany obraz wszystkiego, co dzieje się w obrębie potoku. Scentralizowany widok wszystkiego, nad czym pracujesz, sprawia, że wieloaspektowe wysiłki stają się uproszczonym, łatwym w zarządzaniu doświadczeniem.


Korzyści związane z aplikacją Sales Force Automation

Szybsze finalizowanie większej liczby transakcji

Zapewniając spójność w całym cyklu sprzedaży, funkcje aplikacji Sales Force Automation pozwalają zmaksymalizować nakład pracy i pomagają wyszukiwać istotne informacje

Budowanie silniejszych relacji

Korzystaj z bezpośredniego dostępu do wszystkich swoich kontaktów, historii interakcji i innych ważnych informacji, aby utrzymywać długotrwałe, zaufane relacje.

Przekazywanie aktualnych informacji całemu zespołowi

Sprawdź historię konwersacji, zobacz, kto pracował z poszczególnymi klientami, i usprawnij komunikację wewnętrzną, korzystając ze scentralizowanego widoku wszystkich bieżących prospektów i klientów.

Mierzenie postępu

Sprawdzaj wyniki z dokładnością do minuty i zobacz, jak kształtuje się postęp w stosunku do prognoz sprzedaży.


Funkcje aplikacji Sales Force Automation

Pomoc kupującym w dokonywaniu wyboru

Oferuj spersonalizowane, atrakcyjne środowiska, które ułatwiają obsługę procesów wybierania produktów przez klientów.

Kontrolowanie zaangażowania kupujących

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki klienci angażują się w poszczególne kroki procesu sprzedaży.

Mierzenie wydajności

Interaktywne pulpity nawigacyjne pokazują aktualizacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz zobaczyć, w których obszarach sprzedawcy osiągają największe sukcesy.

Zarządzanie szansami sprzedaży

Wyświetlaj szczegóły poszczególnych transakcji, monitoruj postęp i przenoś szanse sprzedaży przez kolejne etapy w lejku.

Przechowywanie danych kontaktów

Twórz unikatowe profile dla każdego klienta, kontroluj historię konwersacji i łatwo udostępniaj informacje o klientach i kontaktach swojemu zespołowi.


Dzień z życia z aplikacją Sales Force Automation

Obejmujące wszystkie aspekty procesu sprzedaży oprogramowanie do automatyzacji sprzedaży to zasób, który pomaga organizacji działać zgodnie z planem przez cały dzień. Oto wewnętrzne spojrzenie na to, jak automatyzacja sprzedaży może Cię wspierać w ciągu dnia.

Specjalista ds. sprzedaży

  • 10:00 Kolejne czynności dotyczące klientów. Zautomatyzowane alerty pomagają identyfikować listę osób, z którymi musisz się skontaktować. Priorytety klientów na liście są przydzielane przez wbudowaną funkcję analizy.
  • 13:00 Znajdowanie nowych klientów. Integracje z serwisem LinkedIn pomagają identyfikować nowych potencjalnych klientów — i ułatwiają przedstawianie się w uprzejmy sposób.
  • 15:00 Tworzenie kontaktów i nowych kont. Konfigurowanie profilów klientów dla każdego potencjalnego klienta, w tym rejestrowanie wszelkich informacji, które ułatwią Tobie i Twojemu zespołowi budowanie silnych i zaufanych relacji.

Liderzy sprzedaży

  • 10:00 Prognozowanie sprzedaży. Przygotowanie do zaprezentowania kwartalnych prognoz sprzedaży zespołowi liderów przy użyciu widoku postępu zespołu oraz oczekiwanych, przyszłych sfinalizowanych transakcji.
  • 13:00 Przegląd potoku. Sprawdzanie postępów w zakresie celów, norm i bieżących potencjalnych klientów oraz analizowanie nowych szans sprzedaży dodanych do lejka.
  • 15:00 Zarządzanie zachętami w zespole sprzedaży. Wyniki są kontrolowane za pośrednictwem narzędzi do automatyzacji sprzedaży, dzięki czemu można przeglądać wydajność każdego członka zespołu, sprawdzać prowizje i ustalać zachęty ułatwiające zwiększenie sprzedaży.

Jak aplikacja Sales Force Automation jest powiązana z platformą CRM

Określenie Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) odnosi się do oprogramowania, które koncentruje się na cyklu życia klienta, przechowywaniu danych konta i związanych z nim transakcji oraz centralnym udostępnianiu tych informacji członkom zespołów ds. marketingu, sprzedaży i obsługi klienta oraz osobom pełniącym role kierownicze powiązane z tymi zespołami.

Automatyzacja sprzedaży odnosi się do zestawu funkcji, które koncentrują się na usprawnianiu procesu sprzedaży, takich jak zarządzanie kontaktami, tworzenie pojedynczego widoku potencjalnych klientów, monitorowanie potoków i zarządzanie nimi, konfigurowanie terminów itp.

Chociaż platforma CRM i automatyzacja sprzedaży są bardzo podobne, istnieją między nimi pewne różnice. Automatyzacja sprzedaży może zostać uwzględniona (lub nie) jako część rozwiązania CRM. Podczas wypróbowywania narzędzi do zarządzania relacjami z klientem i automatyzacji sprzedaży sprawdź dokładnie, które funkcje oferują poszczególne narzędzia.


Czym charakteryzują się skuteczne narzędzia do automatyzacji sprzedaży

Jeśli zaczynasz analizować różne narzędzia do automatyzacji działu sprzedaży, pamiętaj, aby wybrane przez Ciebie rozwiązanie oferowało następujące możliwości:

Bezproblemowa integracja

Usprawniaj przepływy pracy, ujednolicając dane dotyczące sprzedaży w obrębie różnych narzędzi do zarządzania marketingiem i obsługą klienta.

Wyniki w czasie rzeczywistym

Bądź na bieżąco z wynikami dzięki aktualizowanym w czasie rzeczywistym pulpitom nawigacyjnym wydajności i analityki, które można dostosowywać do własnych potrzeb.

Praca mobilna i sieci społecznościowe

Sprawdzaj, co się dzieje, z dowolnego miejsca. Aktualizuj dane za pośrednictwem urządzeń przenośnych i kontroluj rozmowy z prospektami w sieciach społecznościowych.

Sztuczna inteligencja

Zmniejszaj obciążenie pracą dzięki wbudowanej analizie, która umożliwia określanie priorytetów zadań i informowanie Cię o tym, że musisz wykonać kolejne czynności związane z prospektami lub klientami.

Wypróbuj aplikację Sales Force Automation

Korzystaj z zaawansowanych możliwości, wbudowanej technologii AI oraz ujednoliconych danych dzięki aplikacji Dynamics 365 Sales — automatyzacji działu sprzedaży, która może pomóc w przekształcaniu produktywności sprzedaży i finalizowaniu większej liczby transakcji.