Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Eksploruj możliwości aplikacji Dynamics 365 Supply Chain Management

Wprowadzaj innowacje przy użyciu inteligentnych operacji produkcyjnych

Stwórz połączoną fabrykę, aby prowadzić inteligentniejsze procesy i operacje dzięki wykorzystaniu Internetu rzeczy (IoT), sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i rzeczywistości mieszanej do optymalizacji zatrudnienia, procesów i wyposażenia.

Automatyzuj i udoskonalaj zarządzanie zasobami na każdym poziomie obciążenia, a także kontroluj personel, urządzenia i narzędzia oraz zarządzaj nimi przy użyciu zintegrowanej aplikacji Dynamics 365 Field Service.

Oferuj tryb mieszany wytwarzania, aby wspierać wszystkie strategie produkcyjne, uwzględniając między innymi produkcję na magazyn i na zamówienie.

Udoskonalaj dostawę na czas przeprowadzając planowanie produkcji w czasie rzeczywistym. Uwzględniaj zmiany popytu klientów, dostępność materiałów i ograniczenia dyspozycyjności dla wielu siedzib i magazynów za pomocą dodatku do optymalizacji planowania.


Modernizuj zarządzanie magazynem

Uzyskaj pełną, kompleksową widoczność operacji magazynowych i zapasów, aby efektywnie zarządzać wydajnością i zużyciem surowców oraz przepływem wyrobów gotowych w czasie rzeczywistym.

Automatyzuj i skaluj zarządzanie magazynem, aby zoptymalizować wykorzystanie powierzchni, od pomieszczeń magazynowych po centra dystrybucyjne. Efektywnie zarządzaj materiałami i wyrobami gotowymi przy użyciu konfigurowalnej platformy sterowania opartej na uczeniu maszynowym.

Uzyskaj informacje w czasie rzeczywistym na temat kondycji swojego magazynu w czasie rzeczywistym dzięki analizom magazynowym w usłudze Microsoft Power BI. Uzyskuj pełny wgląd w stany magazynowe, odbiór, kompletację i wysyłkę. Twórz z łatwością, bez konieczności pisania kodu, mapy aktywności procesów magazynowych dostosowane do Twoich procesów magazynowych.

Zwiększ wydajność dzięki aplikacji mobilnej, którą można dostosować do potrzeb pracowników i magazynów, aby uprościć wykonywanie codziennych zadań.


Optymalizuj wydajność produkcji

Przedłużaj czas pracy bez przestojów i zwiększaj przepustowość oraz jakość, proaktywnie zarządzając pracą hali produkcyjnej i sprzętu dzięki całej produkcji i zapasom widocznym w czasie rzeczywistym w usłudze IoT.

Zwiększ wydajność swoich zasobów, procesów, wykorzystując sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do przewidywania i aktywnego rozwiązywania problemów.

Zwiększaj efektywność i bezpieczeństwo pracowników podczas konserwacji krytycznych dla firmy składników majątku dzięki wyeliminowaniu kosztownych błędów przy użyciu aplikacji Dynamics 365 Guides z rzeczywistością mieszaną.


Zmaksymalizuj okres użytkowania swoich aktywów

Zwiększ ogólną efektywność sprzętu (OEE), przeprowadzając konserwację predykcyjną na podstawie danych dotyczących wydajności w czasie rzeczywistym z danych IoT i terenu z aplikacji Field Service.

Maksymalizuj trwałość aktywów o wysokiej wartości, planując ich konserwację predykcyjną (nawet w przypadku braku wykwalifikowanych pracowników), szkoląc nowych pracowników oraz eliminując luki w zakresie wiedzy za pomocą aplikacji Guides.

Obsługuj różne rodzaje konserwacji — predykcyjną, naprawczą, warunkową i zapobiegawczą — za pomocą dodatku do zarządzania aktywami.


Zautomatyzuj i usprawnij łańcuch dostaw

Uzyskaj pełny widok swojego łańcucha dostaw w różnych rejonach geograficznych i strefach czasowych, gdy integrujesz sprzedaż i zakupy z logistyką, zapasami, produkcją, magazynem i zarządzaniem transportem.

Usprawnij procesy zaopatrzenia, korzystając z jednej aplikacji typu „procure-to-pay”. Zarządzaj umowami, angażowania dostawców, monitorowania terminowości dostaw i współpracy z dostawcami zewnętrznymi.

Usprawnij przepływ pieniężny, wybierając właściwe rozmiary poziomów zapasów na podstawie zmian popytu klientów i ograniczeń dyspozycyjności przy użyciu dodatku Optymalizacja planowania.

Skróć czas przestoju dla aktywów o krytycznym znaczeniu przez automatyzację operacji usług terenowych, dzięki czemu odpowiednie zasoby będą dostępne we właściwym miejscu w odpowiednim czasie i będzie można nimi proaktywnie zarządzać.

Optymalizuj realizację zamówień i ograniczaj koszty, synchronizując logistykę między zakładami, magazynami i środkami transportu.

Podnoś jakość produktu i zwiększaj zadowolenie klientów dzięki zintegrowanym funkcjom kontroli jakości, a także szybko identyfikuj i rozwiązuj problemy, korzystając z analiz predykcyjnych w czasie rzeczywistym.

Poznaj skompilowane rozwiązania

Rozszerz możliwości aplikacji Supply Chain Management za pomocą wstępnie skompilowanych rozwiązań Microsoft i naszych partnerów.

Experlogix CPQ for Dynamics 365 for Operations

Autor: Experlogix

Dynamics 365 for Operations

Experlogix CPQ (Configure Price Quote) - The Most Advanced CPQ for Dynamics 365 for Operations.

Pricing & Rebate Management with Flintfox TRM

Autor: Flintfox International Limited

Dynamics 365 for Operations

Trade Revenue Management for Managing complex pricing and rebates across the supply chain.

Sunrise 365® Supply Chain

Autor: Sunrise Technologies

Dynamics 365 for Operations

An apparel & footwear solution with advanced supply chain features, embedded BI, and best practices.

Advanced Discrete Manufacturing

Autor: To-Increase B.V.

Dynamics 365 for Operations

Manage project-based manufacturing, engineering change and product lifecycle across legal entities.

Zrób następny krok