Przejdź do głównej zawartości

Eksploruj możliwości aplikacji Dynamics 365 Supply Chain Management

Wprowadzanie innowacji przy użyciu inteligentnych operacji produkcyjnych

Stwórz połączoną fabrykę, aby prowadzić inteligentniejsze procesy i operacje dzięki wykorzystaniu Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i rzeczywistości mieszanej do optymalizacji zatrudnienia, procesów i wyposażenia.

Uprość zarządzanie zasobami we wszystkich obciążeniach roboczych, za pomocą inteligentnego rozwiązania pozwalającego zarządzać zasobami i kontrolować je — zarówno pracowników, jak i maszyny oraz narzędzia.

Twórz najlepiej dopasowane procesy wytwórcze — korzystające z metod dyskretnych, lean, procesowych lub mieszanych za pomocą jednego ujednoliconego rozwiązania dla całego łańcucha dostaw.

Oferuj tryb mieszany wytwarzania, aby wspierać wszystkie strategie produkcyjne, uwzględniając między innymi produkcję na magazyn i na zamówienie.

Planuj produkcję w czasie rzeczywistym — skracając czas realizacji nowych zamówień i dostaw — dzięki wersji zapoznawczej aplikacji do optymalizacji planowania.

Przyspiesz dostawy produktów, automatyzując przepływ informacji i materiałów w obrębie Twoich zasobów i lokalizacji.


Optymalizacja produkcji dzięki wersji zapoznawczej rozwiązania do analiz Internetu rzeczy

Podejmuj proaktywne decyzje, które można przełożyć na działania dzięki bieżącemu widokowi całej produkcji i magazynu. Proaktywnie zarządzaj pracą hali produkcyjnej i sprzętu w celu poprawy czasu sprawności, przepustowości i jakości.

Zwiększ wydajność swoich zasobów, procesów i siły roboczej, wykorzystując sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i rzeczywistość mieszaną do przewidywania i aktywnego rozwiązywania problemów.

Wykonuj konserwację zapobiegawczą, zanim wystąpi awaria, aby uniknąć kosztownych przestojów sprzętu o znaczeniu krytycznym dla działalności firmy.


Przedłuż czas eksploatacji środków trwałych za pomocą aplikacji do zarządzania zasobami

Lepiej utrzymuj swoje aktywa od momentu nabycia do wycofania dzięki usprawnieniu kontroli i monitorowania kluczowych wskaźników wydajności w celu poprawy ogólnej efektywności sprzętu Twoich aktywów o znaczeniu krytycznym.

Efektywniej planuj i przewiduj konserwację, aby zmaksymalizować trwałość i wydajność aktywów o wysokiej wartości, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i przestojów w produkcji.

Obsługuj różne rodzaje konserwacji — predykcyjną, naprawczą, warunkową i zapobiegawczą — za pomocą jednego rozwiązania.


Modernizacja zarządzania magazynem

Uzyskaj pełną, kompleksową widoczność operacji magazynowych i zapasów, aby efektywnie zarządzać wydajnością i zużyciem surowców oraz przepływem wyrobów gotowych w czasie rzeczywistym.

Automatyzuj i skaluj zarządzanie magazynem, aby zoptymalizować wykorzystanie powierzchni — od prostych pomieszczeń magazynowych po centra dystrybucyjne. Efektywnie zarządzaj materiałami i wyrobami gotowymi za pomocą konfigurowalnego systemu sterowania opartego na uczeniu maszynowym.

Uzyskaj informacje na temat kondycji swojego magazynu w czasie rzeczywistym dzięki gotowym do użycia Power BI analitykom magazynowym zapewniającym pełny wgląd w stany magazynowe, odbiór, kompletację i wysyłkę. Twórz z łatwością, bez konieczności pisania kodu, mapy aktywności procesów magazynowych dostosowane do Twoich procesów magazynowych.

Zwiększ wydajność dzięki aplikacji mobilnej, którą można dostosować do potrzeb pracowników i magazynów, aby uprościć wykonywanie codziennych zadań.


Zautomatyzuj i usprawnij łańcuch dostaw

Uzyskaj pełny widok swojego łańcucha dostaw w różnych rejonach geograficznych i strefach czasowych, gdy integrujesz sprzedaż i zakupy z logistyką, zapasami, produkcją, magazynem i zarządzaniem transportem.

Usprawnij procesy zaopatrzenia, korzystając z jednej aplikacji typu „procure-to-pay” w celu zarządzania umowami, monitorowania terminowości dostaw i współpracy z dostawcami zewnętrznymi.

Zapewnij lepszą obsługę zamówień klientów i dostaw dzięki dokładniejszym szacunkom terminów dostaw, które uwzględniają dostępność materiałów i ograniczenia przepustowości w firmach, lokalizacjach i magazynach.

Optymalizuj realizację zamówień i ograniczaj koszty, synchronizując logistykę między zakładami, magazynami i środkami transportu.

Przyspiesz dostawy produktów, automatyzując przepływ informacji i materiałów w obrębie Twoich zasobów i lokalizacji.

Podnieś jakość i zwiększa zadowolenie klientów dzięki zintegrowanym funkcjom kontroli jakości, a także szybko identyfikuj i rozwiązuj problemy, korzystając z analiz predykcyjnych w czasie rzeczywistym.

Poznaj skompilowane rozwiązania

Rozszerz możliwości aplikacji Dynamics 365 Supply Chain Management za pomocą skompilowanych rozwiązań Microsoft i naszych partnerów.

Experlogix CPQ for Dynamics 365 for Operations

Autor: Experlogix

Dynamics 365 for Operations

Experlogix CPQ (Configure Price Quote) - The Most Advanced CPQ for Dynamics 365 for Operations.

Trade Revenue Management

Autor: Flintfox International Limited

Dynamics 365 for Operations

Trade Revenue Management for Managing complex pricing and rebates across the supply chain.

Sunrise 365® Supply Chain

Autor: Sunrise Technologies

Dynamics 365 for Operations

An apparel & footwear solution with advanced supply chain features, embedded BI, and best practices.

Advanced Discrete Manufacturing

Autor: To-Increase B.V.

Dynamics 365 for Operations

Manage project-based manufacturing, engineering change and product lifecycle across legal entities.

Bluestar PLM - Engineering

Autor: PDM Technology

Dynamics 365 for Operations

The Missing Link Between Engineering and Manufacturing.

Zrób następny krok