Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Poznaj możliwości aplikacji Dynamics 365 Supply Chain Management

Utwórz połączony i odporny łańcuch zaopatrzenia, aby zapewnić ciągłość działania, jednocześnie redukując koszty

Pulpit nawigacyjny aplikacji Supply Chain Management

Możliwości

 • Szybsze wejście na rynek
 • Niższe koszty innowacji związanych z produktem
 • Zachowanie zgodności z normami i przepisami
 • Rozwiązywanie problemów i zarządzanie jakością produktów

Szybsze wejście na rynek

Osiągaj przewagę konkurencyjną, centralnie zarządzając informacjami o produktach w siedzibach i oddziałach globalnych.

Niższe koszty innowacji związanych z produktem

Redukuj koszty innowacji produktów dzięki ponownemu używaniu skonfigurowanych produktów w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb klientów.

Zachowanie zgodności z normami i przepisami

Zapewniaj zgodność i dostawę na czas dzięki możliwości szybkiego reagowania na zmiany specyfikacji klientów oraz łatwego zarządzania wersjami produktów.

Rozwiązywanie problemów i zarządzanie jakością produktów

Eliminuj przerwy w pracy związane z jakością produktu, rozwiązując problemy tego typu przy użyciu funkcji zarządzania zmianami inżynieryjnymi w celu zapewnienia ciągłego działania linii produkcyjnych.

 • Redukcja zbyt dużej i zbyt małej ilości zapasów
 • Optymalizacja planowania zakupów i dystrybucji
 • Usprawnianie planowania popytu
 • Optymalizacja planowania zasobów

Redukcja zbyt dużej i zbyt małej ilości zapasów

Usprawnij obroty magazynowe, wybierając właściwe rozmiary poziomów produktów na podstawie zmian popytu klientów i ograniczeń dyspozycyjności.

Optymalizacja planowania zakupów i dystrybucji

Planuj dostarczanie i dystrybucję w ciągu dnia prawie w czasie rzeczywistym przy użyciu usług z technologią „in-memory”, zapewniając, że odpowiednie zapasy będą we właściwym miejscu o właściwym czasie.

Usprawnianie planowania popytu

Korzystaj z obejmującego bogaty zestaw funkcji AI prognozowania popytu oraz z usprawnionego planowania sprzedaży i operacji, aby zapewnić dostawę do odbiorców bez składowania zbyt dużej ilości zapasów.

Optymalizacja planowania zasobów

Automatyzuj i usprawniaj planowanie produkcji i alokację zasobów, minimalizując równocześnie nadgodziny i udoskonalając procesy wykorzystania sprzętu.

 • Zwiększanie widoczności zapasów
 • Usprawnianie zarządzania kosztami
 • Upraszczanie procesów zaopatrzenia
 • Automatyzacja operacji magazynowych
 • Zachowanie ciągłości działania magazynu
 • Pomoc w zapewnianiu terminowych wysyłek

Zwiększanie widoczności zapasów

Oferuje widoczność zapasów w różnych kanałach w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia produkcji i realizacji, zwiększenia dokładności i optymalizacji zapasów przy jednoczesnej redukcji zbyt dużej lub zbyt małej ilości zapasów.

Usprawnianie zarządzania kosztami

Obsługuj wiele ksiąg rachunku kosztów w skali globalnej, aby usprawniać działanie zasad zarządzania kosztami, oraz przeprowadzaj analizę kosztów i zysków w czasie rzeczywistym.

Upraszczanie procesów zaopatrzenia

Współpracuj z dostawcami, zarządzaj kontraktami, buduj nadmiarowość związaną z dostawami o znaczeniu krytycznym i negocjuj najlepszą cenę dla bezpośrednich i pośrednich dostaw na podstawie wydajności, wydatków, czasów realizacji i jakości.

Automatyzacja operacji magazynowych

Optymalizuj dyspozycyjność, układ i przepływ towarów przez zwiększenie widoczności zapasów i operacji magazynowych za pomocą przepływów pracy oraz map aktywności procesów magazynowych.

Zachowanie ciągłości działania magazynu

Dbaj o ciągłe działanie procesów krytycznych z wysoką przepływnością i zapewniaj ciągłość działania w lokalizacjach zdalnych po odłączeniu od chmury.

Pomoc w zapewnianiu terminowych wysyłek

Optymalizuj transport zamówień dzięki ujednoliconym szczegółowym informacjom z wielu systemów za pomocą monitorowania frachtu w czasie rzeczywistym, planowania transportu i zarządzania trasami.

 • Tworzenie połączonej fabryki
 • Kompilowane elastycznych procesów produkcji
 • Odblokowywanie innowacji
 • Utrzymywanie ciągłości produkcji
 • Przekształcanie miejsca pracy

Tworzenie połączonej fabryki

Proaktywnie zarządzaj pracą hali produkcyjnej, korzystając z widoku produkcji i zapasów w czasie rzeczywistym w celu poprawienia przepływności, jakości i czasu pracy.

Kompilowane elastycznych procesów produkcji

Obsługuj produkcję dyskretną, procesową i w trybie lean manufacturing, korzystając ze strategii produkcji na magazyn, produkcji na zamówienie, konfigurowania na zamówienia i procesów inżynieryjnych na zamówienie.

Odblokowywanie innowacji

Implementuj zrównoważone i możliwe do adaptacji procesy produkcyjne, które korzystają z technologii AI, Internetu rzeczy (IoT) i rzeczywistości mieszanej w celu skrócenia czasu wprowadzania nowych produktów na rynek.

Utrzymywanie ciągłości produkcji

Zachowuj ciągłość działania krytycznych procesów produkcyjnych przy wysokiej produktywności w chmurze lub na krawędzi w modelu rozproszonym, a także ciągłość działania w odległych lokalizacjach po odłączeniu od chmury.

Przekształcanie miejsca pracy

Popraw bezpieczeństwo, zwiększ wydajność i zmniejsz liczbę błędów, używając interaktywnego środowiska holograficznego w aplikacji Dynamics 365 Guides.

 • Skracanie drogich przestojów urządzeń
 • Skuteczne zarządzanie zasobami rozproszonymi geograficznie
 • Poprawa ogólnej skuteczności wyposażenia (OEE)

Skracanie drogich przestojów urządzeń

Aktywnie zarządzaj sprzętem o znaczeniu krytycznym, wykonując wszystkie typy konserwacji — działania predykcyjne, naprawcze, oparte na stanie i prewencyjne.

Skuteczne zarządzanie zasobami rozproszonymi geograficznie

Automatyzuj i optymalizuj planowanie zasobów, aby zminimalizować czas podróży i zmaksymalizować czas konserwacji zasobów rozproszonych geograficznie przez integrację z aplikacją Dynamics 365 Field Service.

Poprawa ogólnej skuteczności wyposażenia (OEE)

„Zwiększaj przepustowość, jakość i czas pracy zasobów krytycznych dla misji firmy, wykorzystując ulepszone planowanie zasobów, usługę IoT i rzeczywistość mieszaną.

Logo Bel
"Wszyscy — od osób decydujących do kierowników hal produkcyjnych — pracują na platformie Dynamics 365, dzięki czemu są połączeni i mają dostęp do cennych danych."

Stefan Naude, General Manager, Slovakia Bel

Logo Fortnum & Mason
"To najlepsze narzędzie na rynku, które obsługuje przepływ produktów do naszej platformy dystrybucji, do naszych sklepów, za pośrednictwem naszego kanału online oraz do naszych międzynarodowych klientów. Platforma Microsoft Dynamics 365 pozwala nam znaleźć fantastyczne miejsce, w którym możemy się rozwijać i przygotowywać na przyszłość."

Ewan Venters, Chief Executive Officer, Fortnum & Mason

Powiązane produkty

Obraz aplikacji Finance
 • Podejmuj strategiczne decyzje finansowe, korzystając ze sztucznej inteligencji

 • Ujednolicaj i automatyzuj procesy finansowe

 • Zmniejsz globalną złożoność i ryzyko

Obraz aplikacji Commerce
 • Usprawniaj operacje handlu detalicznego

 • Angażuj klientów w różnych kanałach

 • Zdobywaj lojalność i wykraczaj poza oczekiwania

Obraz aplikacji Guides
 • Zmniejszaj liczbę błędów i zwiększaj bezpieczeństwo

 • Eliminuj luki wiedzy i umacniaj posiadane umiejętności

 • Dostosowuj się do pracy w czasie rzeczywistym

Obraz aplikacji Field Service
 • Świadcz usługi proaktywnie

 • Planuj zasoby inteligentnie

 • Zagwarantuj naprawę za pierwszym razem

Zrób następny krok