Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Osoba patrząca na laptopa

Dynamics 365 Supply Chain Management

Buduj odporny łańcuch zaopatrzenia umożliwiający zrównoważony rozwój

Szybko dostosowuj sposób działania i pracuj z myślą o zrównoważonym rozwoju dzięki predykcyjnemu łańcuchowi zaopatrzenia.

Minimalizuj problemy związane z łańcuchem zaopatrzenia

Utwórz inteligentny i odporny łańcuch zaopatrzenia

Twórz odporny łańcuch dostaw z możliwością dostosowywania, który automatycznie reaguje na wyzwania dzięki widoczności danych w czasie rzeczywistym, elastycznemu planowaniu i zaawansowanym szczegółowym informacjom.

Planowanie, prognozowanie i zarządzanie zapasami

Przewiduj popyt przy użyciu technologii AI i podejmuj decyzje dotyczące zapasów dzięki planowaniu podaży opartym na priorytetach w czasie zbliżonym do rzeczywistego, eliminuj zbyt małe i zbyt duże ilości zapasów.

Zarządzanie produkcją i halą produkcyjną

Twórz elastyczne procesy produkcyjne za pomocą Internetu rzeczy (IoT) i rzeczywistości mieszanej, współpracując z dowolnymi platformami wykonywania produkcji (MES, ang. manufacturing execution systems).

Zarządzanie magazynem i realizacja

Skracaj czasy dostawy, optymalizując zapasy, automatyzując operacje magazynowe i zwiększając przepływność.

Zaopatrzenie i sourcing

Usprawniaj procesy zaopatrzenia oraz zarządzanie kosztami dzięki portalom współpracy z dostawcami i możliwości łączenia z katalogami dostawców.

Zarządzanie zamówieniami i ceny

Spełniaj oczekiwania klientów dzięki dokładnej dostępności zapasów i scentralizowanemu zarządzaniu cenami w ramach wielu kanałów zamówień.

Zarządzanie składnikami majątku i ich obsługa

Przeprowadzaj proaktywną lub predykcyjną konserwację sprzętu, aby skracać przestoje i poprawiać ogólną skuteczności sprzętu.

Logo firmy Forrester

Badanie The Total Economic Impact™ dotyczące usługi Supply Chain Management

Przeczytaj to zlecone przez Microsoft badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting, aby dowiedzieć się, jak organizacje mogą realizować znaczne zwroty z inwestycji, implementując aplikację Dynamics 365 Supply Chain Management.

90%

Zwrot z inwestycji uzyskany w okresie trzech lat po wdrożeniu rozwiązania Dynamics 365 Supply Chain Management

1,5 mln USD

Zwiększona efektywność operacyjna dzięki skróceniu czasu nieplanowanych przestojów urządzeń

Do 50%

Zwiększona wydajność pracy deweloperskiej

Wyniki z trzech lat dla organizacji złożonej w oparciu o rozmowy z klientami. The Total Economic Impact™ of Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, sierpień 2021 r.

Klienci usprawniają operacje

Obraz reprezentujący firmę Tillamook warehouse

Poprawianie przepływności magazynu

Firma Tillamook wprowadziła do swojego magazynu automatyzację w celu zaspokojenia popytu oraz zwiększenia przepustowości o ponad 50%.

Obraz reprezentujący firmę Alterra mountain company

Centralizowanie zaopatrzenia w celu przyspieszenia rozwoju

Firma Alterra Mountain Company połączyła siedem starszych platform ERP, aby usprawnić procesy od zakupu do płatności oraz procesy zarządzania składnikami majątku.

Obraz reprezentujący firmę Peet’s Coffee

Utrzymanie współczynnika wypełnienia przy jednoczesnym rozwijaniu działalności

Firma Peet’s Coffee zautomatyzowała procesy planowania i uzupełniania zapasów, dzięki czemu uzyskała w ramach swojej nieustannie rozwijanej działalności w obszarze handlu elektronicznego współczynnik wypełnienia na poziomie 98 procent.

Obraz reprezentujący firmę ChemTreat

Przekształcanie operacji usług

Firma ChemTreat zmodernizowała zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia, aby usprawnić procesy magazynowe, produkcyjne i dystrybucyjne.

Obraz reprezentujący zapasy Microsoft

Zmniejszenie odpadów i zwiększanie wydajności

W programie Microsoft Circular Center osiągnięto 83 procent ponownego wykorzystania części o znaczeniu krytycznym w celu zredukowania odpadów oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Modernizuj operacje w ramach łańcucha dostaw

Usprawniaj operacje magazynowe

Ulepszaj poziomy usług i zapewniaj maksymalną liczbę terminowych, pełnych dostaw, skracając czas przygotowania dla nowych pracowników i minimalizując czasu podróży w magazynie przy użyciu następujących funkcji:

  • Partnerstwa ze zautomatyzowanymi dostawcami obsługi materiałów na potrzeby pobierania.
  • Dostosowywalne instrukcje dotyczące pracy.
  • Zaawansowana aplikacja mobilna dostępna w systemach Android, iOS i Windows.

Zbuduj inteligentną fabrykę

Zwiększaj wydajność produkcji i ujednolicaj dane w celu utworzenia inteligentnych procesów produkcyjnych, korzystając z następujących funkcji:

  • Analiza danych czujników na potrzeby zdalnego monitorowania i podejmowania uzasadnionych decyzji.
  • Integracja typu plug-and-play z zewnętrzną platformą MES.
  • Rozszerzone o technologię AI planowanie i harmonogramowanie produkcji.

Maksymalizuj wydajność składników majątku

Optymalizuj wykorzystanie składników majątku i zwiększaj ogólną efektywność sprzętu dzięki użyciu następujących funkcji:

  • Konserwacja predykcyjna w oparciu o telemetrię IoT.
  • Interaktywne, holograficzne instrukcje dotyczące zleceń pracy.
  • Aplikacja mobilna do konserwacji w podróży.

Prawdziwy lider

Microsoft uznano za lidera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises z września 2022 r.1

Osoba w kasku z notebookiem

Zrób następny krok

Osoba w kasku z notebookiem
1 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26 września 2022 r., Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson, Tim Faith.
Gartner jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym, a Magic Quadrant jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i jest używany w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.
W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.