Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Osoba patrząca na laptopa

Dynamics 365 Supply Chain Management

Buduj odporny łańcuch zaopatrzenia umożliwiający zrównoważony rozwój

Szybko dostosowuj sposób działania i pracuj z myślą o zrównoważonym rozwoju dzięki predykcyjnemu łańcuchowi zaopatrzenia.

Minimalizuj problemy związane z łańcuchem zaopatrzenia

Utwórz inteligentny i odporny łańcuch zaopatrzenia

Twórz odporny łańcuch dostaw z możliwością dostosowywania, który automatycznie reaguje na wyzwania dzięki widoczności danych w czasie rzeczywistym, elastycznemu planowaniu i zaawansowanym szczegółowym informacjom.

Planowanie, prognozowanie i zarządzanie zapasami

Przewiduj popyt przy użyciu technologii AI i podejmuj decyzje dotyczące zapasów dzięki planowaniu podaży opartym na priorytetach w czasie zbliżonym do rzeczywistego, eliminuj zbyt małe i zbyt duże ilości zapasów.

Zarządzanie produkcją i halą produkcyjną

Twórz elastyczne procesy produkcyjne za pomocą Internetu rzeczy (IoT) i rzeczywistości mieszanej, współpracując z dowolnymi platformami wykonywania produkcji (MES, ang. manufacturing execution systems).

Zarządzanie magazynem i realizacja

Skracaj czasy dostawy, optymalizując zapasy, automatyzując operacje magazynowe i zwiększając przepływność.

Zaopatrzenie i sourcing

Usprawniaj procesy zaopatrzenia oraz zarządzanie kosztami dzięki portalom współpracy z dostawcami i możliwości łączenia z katalogami dostawców.

Zarządzanie zamówieniami i ceny

Spełniaj oczekiwania klientów dzięki dokładnej dostępności zapasów i scentralizowanemu zarządzaniu cenami w ramach wielu kanałów zamówień.

Zarządzanie składnikami majątku i ich obsługa

Przeprowadzaj proaktywną lub predykcyjną konserwację sprzętu, aby skracać przestoje i poprawiać ogólną skuteczności sprzętu.

Logo firmy Forrester

Badanie The Total Economic Impact™ dotyczące usługi Supply Chain Management

Przeczytaj przeprowadzone na zlecenie przez firmę Forrester Consulting w imieniu Microsoft badanie, aby dowiedzieć się, jak organizacje mogą uzyskać znaczny zwrot z inwestycji, wdrażając aplikację Dynamics 365 Supply Chain Management.

90%

Zwrot z inwestycji uzyskany w okresie trzech lat po wdrożeniu rozwiązania Dynamics 365 Supply Chain Management

1,5 mln USD

Zwiększona efektywność operacyjna dzięki skróceniu czasu nieplanowanych przestojów urządzeń

50%

Zwiększona wydajność pracy deweloperskiej

Wyniki dotyczące okresu przekraczającego trzy lata opracowano dla organizacji złożonej na podstawie rozmów z klientami Badanie The Total Economic Impact ™ dotyczące usługi Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, 2021

Klienci usprawniają operacje

Obraz reprezentujący firmę Tillamook warehouse

Poprawianie przepływności magazynu

Firma Tillamook wprowadziła do swojego magazynu automatyzację w celu zaspokojenia popytu oraz zwiększenia przepustowości o ponad 50%.

Obraz reprezentujący firmę Alterra mountain company

Centralizowanie zaopatrzenia w celu przyspieszenia rozwoju

Firma Alterra Mountain Company połączyła siedem starszych platform ERP, aby usprawnić procesy od zakupu do płatności oraz procesy zarządzania składnikami majątku.

Obraz reprezentujący firmę Peet’s Coffee

Utrzymanie współczynnika wypełnienia przy jednoczesnym rozwijaniu działalności

Firma Peet’s Coffee zautomatyzowała procesy planowania i uzupełniania zapasów, dzięki czemu uzyskała w ramach swojej nieustannie rozwijanej działalności w obszarze handlu elektronicznego współczynnik wypełnienia na poziomie 98%.

Obraz reprezentujący firmę ChemTreat

Przekształcanie operacji usług

Firma ChemTreat zmodernizowała zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia, aby usprawnić procesy magazynowe, produkcyjne i dystrybucyjne.

Obraz reprezentujący zapasy Microsoft

Zmniejszenie odpadów i zwiększanie wydajności

W programie Microsoft Circular Center osiągnięto 83 procent ponownego wykorzystania części o znaczeniu krytycznym w celu zredukowania odpadów oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Obraz reprezentujący firmę GN Group

Tworzenie operacji gotowych na przyszłość

Firma GN Group zdobyła dzięki AI predykcyjne szczegółowe informacje na temat swoich operacji i kompleksowego łańcucha zaopatrzenia w wielu źródłach danych.

Modernizuj operacje w ramach łańcucha dostaw

Usprawnij działania magazynowe

Maksymalizuj czasu pracy pracowników magazynu przez skrócenie czasu przygotowań dla nowych pracowników i zminimalizowanie czasu podróży w magazynie przy użyciu następujących pomocy:

  • intuicyjna aplikacja mobilna,
  • dostosowywalne instrukcje na urządzenia mobilne,
  • integracja ze zautomatyzowaną obsługą materiałów pod kątem pobierania.

Zwiększaj efektywność hali produkcyjnej

Ujednolicaj dane w celu tworzenia inteligentnych procesów produkcyjnych dzięki wykorzystaniu następujących pomocy:

  • analiza danych czujników do monitorowania urządzeń IoT,
  • integracja z zewnętrznym systemem MES,
  • planowanie i synchronizacja produkcji uwzględniającej wykorzystanie możliwości technologii AI.

Przewiduj konieczność przeprowadzenia konserwacji w celu umożliwienia proaktywnego zarządzania składnikami majątku

Zwiększ wykorzystanie składników majątku i ogranicz nieoczekiwane przestoje maszyn o znaczeniu krytycznym dzięki następującym pomocom:

  • konserwacja predykcyjna na podstawie danych IoT,
  • interaktywne instrukcje do zleceń pracy,
  • aplikacja mobilna umożliwiająca przeprowadzanie konserwacji w terenie.

Prawdziwy lider

Microsoft został wskazany jako lider w raporcie z września 2022 r.: Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises.1

Osoba w kasku z notebookiem

Zrób następny krok

Osoba w kasku z notebookiem
1 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26 września 2022, Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson, Tim Faith.

GARTNER i Magic Quadrant to zarejestrowane znaki towarowe i znaki usługowe firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i są używane w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym gwarancji co do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.