Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Osoba patrząca na laptopa

Dynamics 365 Supply Chain Management

Buduj odporny łańcuch zaopatrzenia umożliwiający zrównoważony rozwój

Szybko dostosowuj sposób działania i pracuj z myślą o zrównoważonym rozwoju dzięki predykcyjnemu łańcuchowi zaopatrzenia.

Minimalizuj problemy związane z łańcuchem zaopatrzenia

Utwórz inteligentny i odporny łańcuch zaopatrzenia

Twórz łańcuch zaopatrzenia z możliwością dostosowywania, który automatycznie reaguje na wyzwania dzięki widoczności danych w czasie rzeczywistym, elastycznemu planowaniu i ciągłości działania.

Pewnie i elastycznie planuj swoją pracę

Przewiduj popyt przy użyciu technologii AI i podejmuj decyzje dotyczące zapasów dzięki planowaniu podaży opartym na priorytetach w czasie zbliżonym do rzeczywistego, eliminuj zbyt małe i zbyt duże ilości zapasów.

Wytwarzaj towary, stosując innowacje i zapewniając zrównoważony rozwój

Twórz elastyczne procesy produkcyjne za pomocą Internetu rzeczy (IoT) i rzeczywistości mieszanej, współpracując z dowolnymi platformami wykonywania produkcji.

Działaj precyzyjnie i przewiduj

Przeprowadzaj proaktywną konserwację sprzętu, aby zmniejszać czas przestoju i zwiększać dokładność zapasów dzięki automatycznym inwentaryzacjom ciągłym, a w konsekwencji zapewniać doskonałość operacyjną.

Dokonuj zakupów w oparciu o strategię i wydajność kosztów

Usprawniaj procesy zaopatrzenia oraz zarządzanie kosztami dzięki portalom współpracy z dostawcami i możliwości łączenia z katalogami dostawców.

Przeprowadzaj spójne dostawy, zaspokajając wszystkie potrzeby

Skracaj czasy dostawy, optymalizując zapasy, automatyzując operacje magazynowe i zwiększając przepływność.

Logo firmy Forrester

Badanie The Total Economic Impact™ dotyczące usługi Supply Chain Management

Przeczytaj przeprowadzone na zlecenie przez firmę Forrester Consulting w imieniu Microsoft badanie, aby dowiedzieć się, jak organizacje mogą uzyskać znaczny zwrot z inwestycji, wdrażając aplikację Dynamics 365 Supply Chain Management.

90%

Zwrot z inwestycji uzyskany w okresie trzech lat po wdrożeniu rozwiązania Dynamics 365 Supply Chain Management

1,5 mln USD

Zwiększona efektywność operacyjna dzięki skróceniu czasu nieplanowanych przestojów urządzeń

50%

Zwiększona wydajność pracy deweloperskiej

Wyniki dotyczące okresu przekraczającego trzy lata opracowano dla organizacji złożonej na podstawie rozmów z klientami Badanie The Total Economic Impact ™ dotyczące usługi Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, 2021

Klienci usprawniają operacje

Obraz reprezentujący firmę Tillamook warehouse

Poprawianie przepływności magazynu

Firma Tillamook wprowadziła do swojego magazynu automatyzację w celu zaspokojenia popytu oraz zwiększenia przepustowości o ponad 50%.

Obraz reprezentujący firmę Alterra mountain company

Centralizowanie zaopatrzenia w celu przyspieszenia rozwoju

Firma Alterra Mountain Company połączyła siedem starszych platform ERP, aby usprawnić procesy od zakupu do płatności oraz procesy zarządzania składnikami majątku.

Obraz reprezentujący firmę Peet’s Coffee

Utrzymanie współczynnika wypełnienia przy jednoczesnym rozwijaniu działalności

Firma Peet’s Coffee zautomatyzowała procesy planowania i uzupełniania zapasów, dzięki czemu uzyskała w ramach swojej nieustannie rozwijanej działalności w obszarze handlu elektronicznego współczynnik wypełnienia na poziomie 98%.

Obraz reprezentujący firmę ChemTreat

Przekształcanie operacji usług

Firma ChemTreat zmodernizowała zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia, aby usprawnić procesy magazynowe, produkcyjne i dystrybucyjne.

Obraz reprezentujący zapasy Microsoft

Zmniejszenie odpadów i zwiększanie wydajności

W programie Microsoft Circular Center osiągnięto 83 procent ponownego wykorzystania części o znaczeniu krytycznym w celu zredukowania odpadów oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Obraz reprezentujący firmę GN Group

Tworzenie operacji gotowych na przyszłość

Firma GN Group zdobyła dzięki AI predykcyjne szczegółowe informacje na temat swoich operacji i kompleksowego łańcucha zaopatrzenia w wielu źródłach danych.

Możliwości, które robią różnicę

Dzięki widoczności w czasie rzeczywistym, elastycznemu planowaniu, ciągłości działania i ekosystemowi Microsoft możesz zmierzyć się z każdym zadaniem w łańcuchu zaopatrzenia, które stanie na Twojej drodze.

  • Połączona fabryka z obsługą usługi IoT
  • Zintegrowane zarządzanie magazynem
  • Zaawansowane zarządzanie dostawcami
Widoczność w czasie rzeczywistym
  • Prognozowanie popytu wzbogacone przez AI
  • Optymalizacja planowania
  • Planowanie oparte na priorytetach w czasie rzeczywistym
Elastyczne planowanie
  • Wydajność magazynu
  • Rzeczywistość mieszana
  • Śledzenie KPI
Zaawansowane szczegółowe informacje

Prawdziwy lider

Microsoft został wskazany jako lider w raporcie z września 2022 r.: Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises.1

Osoba w kasku z notebookiem

Zrób następny krok

Osoba w kasku z notebookiem
1 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26 września 2022, Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson, Tim Faith.

GARTNER i Magic Quadrant to zarejestrowane znaki towarowe i znaki usługowe firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i są używane w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym gwarancji co do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.