Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Osoba patrząca na laptopa

Dynamics 365 Supply Chain Management

Buduj odporny łańcuch zaopatrzenia umożliwiający zrównoważony rozwój

Szybko dostosowuj sposób działania i pracuj z myślą o zrównoważonym rozwoju dzięki predykcyjnemu łańcuchowi zaopatrzenia.

Minimalizuj problemy związane z łańcuchem zaopatrzenia

Utwórz inteligentny i odporny łańcuch zaopatrzenia

Twórz łańcuch zaopatrzenia z możliwością dostosowywania, który automatycznie reaguje na wyzwania dzięki widoczności danych w czasie rzeczywistym, elastycznemu planowaniu i ciągłości działania.

Szybko i dokładnie projektuj produkty

Przyspieszaj wprowadzanie produktów na rynek dzięki scentralizowanemu zarządzaniu informacjami o produktach i zapewniaj dokładność dzięki zarządzaniu zmianami projektowymi.

Dokonuj zakupów w oparciu o strategię i wydajność kosztów

Usprawniaj procesy zaopatrzenia oraz zarządzanie kosztami dzięki portalom współpracy z dostawcami i możliwości łączenia z katalogami dostawców.

Przeprowadzaj spójne dostawy, zaspokajając wszystkie potrzeby

Skracaj czasy dostawy, optymalizując zapasy, automatyzując operacje magazynowe i zwiększając przepływność.

Pewnie i elastycznie planuj swoją pracę

Przewiduj popyt przy użyciu technologii AI i podejmuj decyzje dotyczące zapasów dzięki planowaniu podaży opartym na priorytetach w czasie zbliżonym do rzeczywistego, eliminuj zbyt małe i zbyt duże ilości zapasów.

Produkuj towary, stosując innowacje i zapewniając zrównoważony rozwój

Twórz elastyczne procesy produkcyjne za pomocą Internetu rzeczy (IoT) i rzeczywistości mieszanej, współpracując z dowolnymi platformami wykonywania produkcji.

Działaj precyzyjnie i przewiduj

Przeprowadzaj proaktywną konserwację sprzętu, aby zmniejszać czas przestoju i zwiększać dokładność zapasów dzięki automatycznym inwentaryzacjom ciągłym, a w konsekwencji zapewniać doskonałość operacyjną.

Klienci usprawniają operacje

Obraz reprezentujący firmę Alterra Mountain Company

Centralizowanie zaopatrzenia w celu przyspieszenia rozwoju

Firma Alterra Mountain Company połączyła siedem starszych platform ERP, aby usprawnić procesy od zakupu do płatności oraz procesy zarządzania składnikami majątku.

Obraz reprezentujący firmę GN Group

Tworzenie operacji gotowych na przyszłość

Firma GN Group zdobyła dzięki AI predykcyjne szczegółowe informacje na temat swoich operacji i kompleksowego łańcucha zaopatrzenia w wielu źródłach danych.

Obraz reprezentujący firmę ChemTreat

Przekształcanie operacji usług

Firma ChemTreat zmodernizowała zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia, aby usprawnić procesy magazynowe, produkcyjne i dystrybucyjne.

Obraz reprezentujący zapasy Microsoft

Zmniejszenie odpadów i zwiększanie wydajności

W programie Microsoft Circular Center osiągnięto 83 procent ponownego wykorzystania części o znaczeniu krytycznym w celu zredukowania odpadów oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Obraz reprezentujący grupę Jansen AG

Usprawnianie produkcji

Planiści produkcji w firmie Jansen AG mogą teraz tworzyć bardziej efektywniejsze sekwencje produkcyjne, aby zminimalizować zmiany materiałów i sprzętu.

Możliwości, które robią różnicę

Dzięki widoczności w czasie rzeczywistym, elastycznemu planowaniu, ciągłości działania i ekosystemowi Microsoft możesz zmierzyć się z każdym zadaniem w łańcuchu zaopatrzenia, które stanie na Twojej drodze.

  • Połączona fabryka z obsługą usługi IoT
  • Zintegrowane zarządzanie magazynem
  • Zaawansowane zarządzanie dostawcami
Widoczność w czasie rzeczywistym
  • Prognozowanie popytu wzbogacone przez AI
  • Optymalizacja planowania
  • Planowanie oparte na priorytetach w czasie rzeczywistym
Elastyczne planowanie
  • Automatyzacja magazynu
  • Rzeczywistość mieszana
  • Produkcja i magazynowanie na krawędzi
Ciągłość działania

Prawdziwy lider

Microsoft został wskazany jako lider w raporcie z sierpnia 2021 r.: Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises.

Osoba w kasku z notebookiem

Zrób następny krok

Osoba w kasku z notebookiem
Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 24 sierpnia 2021 r., Tim Faith, Denis Torii i inni.

GARTNER i Magic Quadrant są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i są używane w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.