Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Co to jest technologia łańcucha zaopatrzenia?

Technologia łańcucha zaopatrzenia to sprzęt lub oprogramowanie zwiększające efektywność procesów łańcucha zaopatrzenia. To szerokie pojęcie obejmuje wiele różnych technologii cyfrowych, począwszy od sprzętu fizycznego, takiego jak urządzenia zrobotyzowane i działające z użyciem czujników, aż po oprogramowanie zaprojektowane pod kątem optymalizowania przepływu danych, prognozowania trendów, łączenia systemów, usprawniania logistyki lub zarządzania zapasami. Włączenie technologii cyfrowych w każde „ogniwo” łańcucha zaopatrzenia może przyspieszyć produkcję i dostawę przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztownych zakłóceń.

Technologia łańcucha zaopatrzenia zaczęła zmieniać sposób prowadzenia działalności na długo przed zdarzeniami z 2020 roku, które tak znacznie zakłóciły działanie rynku. Wyzwania tamtego czasu zwróciły jednak uwagę na korzyści wynikające z innowacji w zakresie łańcucha zaopatrzenia. Niektóre spośród najtrudniejszych wyzwań, z jakimi mierzą się firmy, to choćby gwałtownie zmieniające się oczekiwania klientów, nieprzewidywalne zdarzenia o zasięgu globalnym, ograniczenia geopolityczne, klęski żywiołowe, a także nowe modele biznesowe, które zaostrzają konkurencję. Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia zawsze wiązało się ze złożonymi zależnościami, nigdy wcześniej nie oczekiwano jednak od firm, że będą one sobie z nimi tak szybko radziły.

W celu zapewnienia sobie konkurencyjności w obecnym środowisku ważne jest optymalizowanie operacji i minimalizowanie ryzyka. Nowa technologia łańcucha zaopatrzenia umożliwia opracowywanie efektywniejszych procesów podczas budowania bardziej odpornego łańcucha zaopatrzenia, a także wykorzystywanie możliwości skalowania, a w razie konieczności także zmiany kierunku działań.

1. Wykorzystywanie robotyki w celu przyspieszenia pracy

W branży produkcji przemysłowej roboty są używane już od dekad, teraz jednak coraz częściej pojawiają się także w magazynach, centrach realizacji i centrach dystrybucji. Potrzeby biznesowe związane z rosnącymi kosztami robocizny i niedoborami zasobów — nie wspominając o oczekiwaniach konsumentów dotyczących stałej dostępności produktów oraz szybkich dostaw — mogą być spełniane dzięki postępowi w dziedzinie robotyki. Robotyka pozwala znacznie przyspieszyć realizację zamówień, przez co pracownicy zyskują więcej czasu na wykonywanie mniej powtarzalnych zadań o większym znaczeniu strategicznym.

Jedną z innowacji w ramach łańcucha zaopatrzenia, które zyskuje na popularności, jest robot współpracujący („cobot”, od ang. collaborative robot). Dzięki zastosowaniu technologii AI i uczenia maszynowego coboty umożliwiają wykonywanie coraz bardziej złożonych działań — bezpiecznie pobierają i pakują zamówienia na równi z ich ludzkimi odpowiednikami, prowadzą ich przez zadania, podnoszą ciężkie przedmioty i pobierają produkty z alejek ogromnych magazynów. Coboty nie tylko zwiększają produktywność, ale także pozwalają obniżać koszty i zmniejszać liczbę błędów ludzkich przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa miejsc pracy.

2. Podejmowanie decyzji opartych na danych przy użyciu technologii AI i zaawansowanej analityki

Nauka o danych odgrywa ważną rolę w umożliwianiu rozwoju technologii łańcucha zaopatrzenia. Na każdym etapie złożonego łańcucha zaopatrzenia istnieje bardzo wiele punktów danych dających możliwość gromadzenia informacji. Mając do dyspozycji AI i technologie zaawansowanej analityki, zyskuje się doskonałe warunki, aby zrobić z tych danych użytek.

AI i zaawansowana analityka współpracują za kulisami, by umożliwiać badanie danych big data za pomocą algorytmów i metod predykcyjnych, aby użytkownicy łańcucha zaopatrzenia mogli szybko podejmować decyzje pozwalające im zwiększać rentowność i wyprzedzać o krok wszelkie zakłócenia. Na przykład te rodzaje szczegółowych informacji dotyczących łańcucha zaopatrzenia mogą pomagać firmom aktywnie skalować zapasy w oczekiwaniu na okresy wysokiego popytu lub poprawiać plany wysyłki po klęsce żywiołowej. Wiele aplikacji dostarcza narzędzia do wizualizacji danych, które pozwalają przetworzyć dane uzyskane z pomocą AI do postaci łatwych do odczytu grafik i wykresów, dzięki czemu pracownicy mogą spędzać mniej czasu na ich interpretacji.

3. Napędzanie wydajności z użyciem automatyzacji

Automatyzacja łańcucha zaopatrzenia zwiększa efektywność i szybkość. Ta technologia pozwala zdjąć z barków ludzi czasochłonne zadania rodzące ryzyko błędów i realizować je bezbłędnie i z łatwością.

Wiele zadań związanych z łańcuchem zaopatrzenia może być zautomatyzowanych w celu zaoszczędzenia czasu i energii. Na przykład zautomatyzowane procesy łańcucha zaopatrzenia mogą pobierać dane z zamówień zakupu w celu wypełniania faktur, wysyłania potwierdzeń zamówień i informacji dotyczących śledzenia procesu ich realizacji do odbiorców, wybierania najbardziej opłacalnych tras i przewoźników dla wysyłek lub wysyłania pracownikom powiadomień o konieczności uzupełnienia zapasów, których dostępność spada. Ten obszar rozwoju procesów logistycznych oraz technologii łańcucha zaopatrzenia ma ogromny potencjał.

4. Tworzenie uproszczonego systemu IT umożliwiającego tworzenie

Umożliwienie tworzenia to zyskujący na popularności trend w zakresie technologii łańcucha zaopatrzenia, który uwzględnia używanie modułowego oprogramowania działającego na zasadzie „budowania z klocków” w celu łączenia danych między systemami dla zwiększenia widoczności łańcucha zaopatrzenia i operacji. Rozwiązania umożliwiające tworzenie mogą okazać się szczególnie pomocne w przypadku przedsiębiorstw z gwałtownie rozwijającym się środowiskiem IT.

Możliwość tworzenia integruje odłączone systemy, co z kolei może umożliwiać terminowe podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Nie ma potrzeby zastępowania oprogramowania, które jest już w użyciu na co dzień, przez co jest to niedrogi sposób na uzyskanie ogólnego obrazu operacji łańcucha zaopatrzenia, nawet w skali globalnej.

5. Zbieraj dane w każdym z punktów za pomocą urządzeń IoT

Dzięki łączności Wi-Fi i Bluetooth urządzenia IoT mogą sprawdzić się jako istotne narzędzia informatyczne wykorzystywane w związku z łańcuchem zaopatrzenia. Urządzenia IoT to wyposażone w czujniki obiekty, takie jak stacje magazynowe, kontenery wysyłkowe i gotowe produkty, które przesyłają dane do osób, które muszą szybko podejmować decyzje.

Urządzenia IoT mogą śledzić informacje, takie jak lokalizacja i stan towarów, warunki atmosferyczny i ruch drogowy w czasie rzeczywistym, umożliwiając tym samym monitorowanie zasobów i aktywne minimalizowanie skutków ewentualnych problemów.

6. Analiza co-jeżeli uwzględniająca bliźniacze wersje łańcucha zaopatrzenia oraz wieże kontrole

Coraz więcej firm dodaje do swoich zasobów technologii łańcucha zaopatrzenia cyfrowe reprezentacje bliźniacze. Reprezentacja bliźniacza cyfrowego łańcucha zaopatrzenia to wirtualne środowisko, które pobiera dane z rzeczywistego łańcucha zaopatrzenia, co umożliwia uruchamianie symulacji usprawniających podejmowanie decyzji. Cyfrowa reprezentacja bliźniacza pomaga równocześnie wykrywać możliwości zwiększania produktywności oraz niedrogie sposoby rozwiązywania problemów.

Wieże kontrolne także pozwalają uzyskać szczegółowe informacje przydatne podczas analizy co-jeżeli konkretnych scenariuszy. Wieże kontrolne to pulpity nawigacyjne, które łączą kluczowe dane, metryki i zdarzenia, aby zapewniać w czasie rzeczywistym kompleksowy wgląd w przejrzyste dane. Stanowią one kluczową innowację w zakresie łańcucha zaopatrzenia i zabezpieczają operacje w zakresie logistyki, koordynowania dostaw, zapasów i realizacji.

7. Używanie łańcucha bloków do rejestrowanie wymiany towarów

Popularność łańcucha bloków może wydawać się nieoczekiwanym trendem w obszarze technologii łańcucha zaopatrzenia. Wiele osób zwykło słyszeć wzmianki na jego temat w kontekście kryptowalut. Łańcuch bloków jest jednak cennym narzędziem tworzącym rejestr transakcji, którego nie można zmieniać. Dzięki niemu wymiana towarów może być procesem bardziej wiarygodnym.

Zapewnienie przejrzystości w kwestii pochodzenia towaru i materiałów oraz przebytej przez nie drogi ma coraz większe znaczenie. Instytucje rządowe muszą upewnić się, że firmy zapewniają zgodność z przepisami, firmy natomiast chcą stworzyć niezawodną sieć dostawców. Konsumenci wykazują również coraz większe zainteresowanie kwestią pochodzenia kupowanych towarów i ich wpływem na równowagę ekologiczną, co czyni technologię łańcucha bloków inwestycją prawdziwie przyszłościową.

Dokładniej prognozuj popyt

Tradycyjne prognozowanie popytu wymagało analizy wcześniejszych danych dotyczących sprzedaży, formułowania uzasadnionych przypuszczeń i pokładania wielkich nadziei w pomyślnym biegu spraw. Dzięki zastosowaniu technologii opartej na AI nie trzeba już zgadywać, a dodatkową korzyścią jest obniżenie poziomu ryzyka. Wgląd w dostarczane w czasie rzeczywistym dane dotyczące działań podrzędnych i nadrzędnych oraz łączenie ich z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak warunki atmosferyczne, bieżące zdarzenia i oceny klientów, pomagają podejmować lepsze decyzje w celu zaspokojenia popytu. Możesz uniknąć szkód wynikających z utraty zysków, korzystając z analizy danych w celu terminowego uzupełniania zapasów, optymalizowania poziomów zaopatrzenia magazynów oraz zapobiegania brakom zapasów.

Otwórz sobie drzwi do logistyki i dostaw na żądanie

Niezależnie od tego, jakie oferujesz produkty lub usługi, szybkość obsługi z pewnością ma kluczowe znaczenie dla poziomu zadowolenia Twoich klientów. Nowa technologia łańcucha zaopatrzenia może ułatwić Ci odniesienie sukcesu w tym właśnie obszarze. Wdrażaj w firmie zrobotyzowane rozwiązania i zautomatyzowane przepływy pracy, aby realizacja zamówień oraz dostaw była możliwie szybka i niedroga — a więc dokładnie taka, jakiej oczekują klienci.

Usprawniaj procesy zaopatrzenia

Poszukiwanie sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy w kontekście każdego kolejnego ogniwa łańcucha zaopatrzenia wymagało dotychczas sporo pracy. Firmy, które korzystają z zaawansowanych technologii łańcucha zaopatrzenia, mają tę przewagę, że oparte na technologii AI narzędzia działają w tle i zbierają za nie dane. Korzystaj z opartego na technologii AI oprogramowania połączonego z katalogami i portalami do współpracy z dostawcami, aby oszczędzać pieniądze i szybko podejmować decyzje dotyczące zaopatrzenia.

Monitoruj działania operacyjne w czasie rzeczywistym

Dzięki urządzeniom IoT wyposażonym w czujniki informacje dotyczące podaży i popytu mogą być nieustannie przesyłane do firmy — w takim przypadku nawet gwałtowne wahania nie będą stanowić powodu do niepokoju. Maksymalizuj efektywność działań operacyjnych swojej organizacji i zwiększ jej odporność dzięki technologii z zakresu łańcucha zaopatrzenia i logistyki, która automatycznie reaguje na trudne warunki.

Jak wdrożyć nową technologię z obszaru łańcucha zaopatrzenia

Podczas wdrażania nowych technologii łańcuch zaopatrzenia nie padnie ofiarą spowolnienia, dlatego bardzo ważne jest wybranie rozwiązań, które można szybko wdrożyć i które będą działać z istniejącymi systemami. Oto działania, od których warto zacząć:

  • Zbierz zespoły i wspólnie ustalcie, które obszary działalności operacyjnej wymagają wprowadzenia nowych możliwości o znaczeniu krytycznym.
  • Określ priorytet każdej nowej innowacji w zakresie łańcucha zaopatrzenia i stopniowo wprowadzaj zmiany, by zagwarantować ciągłość działania.
  • Rozważ skorzystanie z gotowych rozwiązań, które nie wymagają niestandardowego kodowania.
  • Wybierz niewymagający użycia kodu lub niskokodowy interfejs w chmurze, który umożliwi Ci ujednolicenie danych.
  • Korzystaj z oprogramowania, które oferuje najnowsze funkcje technologii AI, uczenia maszynowego i automatyzacji dostępne na rynku.

Zadbaj o to, aby wdrożenie nowej technologii łańcucha zaopatrzenia było prostsze i tańsze, implementując rozwiązanie Microsoft Dynamics 365. Rozwiązanie to pomaga stworzyć odporniejszy łańcuch zaopatrzenia dzięki modułowej platformie, która integruje się z systemami, z których obecnie korzystasz. Dzięki rozwiązaniu Dynamics 365 Supply Chain Management zwiększysz zwinność organizacji i zyskasz wgląd w dane dotyczące działań operacyjnych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu będziesz mieć możliwość przygotowania się do stawienia czoła ewentualnym przyszłym wyzwaniom.

Często zadawane pytania

Jakie są najnowsze technologie wykorzystywane w obszarze zarządzania łańcuchem zaopatrzenia?

Najnowsze technologie w dziedzinie zarządzania łańcuchem zaopatrzenia to m.in. urządzenia IoT z obsługą czujników, rozwiązania zrobotyzowane, zaawansowana analityka oraz analiza oparta na AI, zautomatyzowane przepływy pracy, cyfrowa reprezentacja bliźniacza, wieże kontrolne, łańcuch bloków i oprogramowanie umożliwiające tworzenie. Wszystkie te innowacje w zakresie łańcucha zaopatrzenia niosą ze sobą nowe możliwości, które potencjalnie mogą sprawdzić się w rozmaitych branżach.

Do czego służy technologia łańcucha zaopatrzenia?

Technologia łańcucha zaopatrzenia umożliwia uzyskanie w czasie rzeczywistym wglądu w dane dotyczące działalności operacyjnej, zapasów oraz popytu, a także usprawnianie procesów w różnych obszarach biznesowych. Może ona ułatwić firmom szybkie działanie na podstawie wskazówek od dostawców, odbiorców i świata zewnętrznego w celu minimalizowania kosztowych zakłóceń i problemów.

Jakie są nowe technologie łańcucha zaopatrzenia?

Nowo powstające technologie łańcucha zaopatrzenia koncentrują się na zaawansowanych i rozwijanych możliwościach, takich jak AI, robotyka, geolokalizacja i IoT, aby ułatwić minimalizowanie wyzwań związanych z działaniem łańcucha zaopatrzenia, przyspieszyć dostawy oraz zoptymalizować procesy produkcji i realizacji.

Jaka przyszłość rysuje się przed branżą łańcucha zaopatrzenia?

Przyszłość branży łańcucha zaopatrzenia będzie charakteryzować się zwiększoną szybkością i dynamiką biznesową mającymi na celu umożliwienie spełniania nieustannie zmieniających się oczekiwań klientów. Technologia optymalizacji łańcucha zaopatrzenia umożliwia korzystanie z nowych możliwości w zakresie wydajności w różnych obszarach biznesowych, od pozyskiwania surowców aż po dostawy gotowych produktów.

W jaki sposób technologia poprawia działanie łańcuchów zaopatrzenia?

Technologia poprawia działanie łańcuchów zaopatrzenia, zapewniając firmom lepszy wgląd we wszystkie ich dane, analizując dane w celu umożliwienia optymalnego podejmowania decyzji oraz automatyzując procesy w celu zdjęcia z barków pracowników żmudnych zadań administracyjnych niosących ze sobą ryzyko błędów. Nowa technologia z obszaru łańcucha zaopatrzenia pomaga firmom w zapewnianiu jakości i dostępności oraz realizowaniu dostaw i zaspokajaniu popytu.