Przejdź do głównej zawartości

Widżet Kontakt z działem sprzedaży w rozwiązaniu Dynamics 365

Dwie osoby prowadzące konwersację

Co to jest zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia?

Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia (SCM, Supply Chain Management), to integralna część każdej firmy opartej na produktach, która ułatwia skuteczniejsze planowanie, kontrolowanie i wykonywanie czynności związanych z przepływem towarów i usług. Wiele osób może myśleć, że rozwiązania te dotyczą wyłącznie logistyki, ale w rzeczywistości obejmują one wszystkie elementy — od opracowywania produktów przez produkcję do platform i programów SCM wymaganych do obsługi i koordynowania działań tego typu.

Co to jest łańcuch zaopatrzenia?

Na poziomie podstawowym łańcuch zaopatrzenia to proces, który wykonujesz w celu przekazania klientowi produktu lub usługi, a Supply Chain Management to zarządzanie tym procesem. Prosta wersja łańcucha zaopatrzenia obejmuje Ciebie, dostawców i klientów. Oto przykład łańcucha zaopatrzenia:

  • Producent surowców
  • Producent
  • Dystrybutor
  • Sklep sieci sprzedaży
  • Klient

Proces ten może wyglądać na prosty, jeśli wytwarzasz i sprzedajesz produkty na wielu kontynentach i w wielu strefach czasowych, musisz jednak zachować zgodność z międzynarodowymi regułami i regulacjami oraz dotrzymywać kroku szybko zmieniającemu się zapotrzebowaniu na rynku, a ten proces może być bardziej skomplikowany i trudniejszy do przeprowadzenia.

Trzy wyzwania związane z zarządzaniem
łańcuchem zaopatrzenia

Globalizacja

Mimo zwiększenia złożoności nadal niezwykle istotne utrzymywanie krótkich czasów realizacji dostaw do klientów, którzy chcą otrzymywać swoje produkty na całym świecie i zgodnie z harmonogramem.

Aby zapewnić, że dysponujesz właściwymi zapasami w odpowiednim czasie i właściwym miejscu na świecie — pomagając w ten sposób wyeliminować zbyt dużą i zbyt małą ilość zapasów — firma musi zoptymalizować łańcuch zaopatrzenia i zwiększyć obroty magazynowe, a w konsekwencji zwiększyć przepływ środków pieniężnych i zmniejszyć koszty.

Menedżerowie łańcuchów zaopatrzenia muszą również zaimplementować szczegółowe plany zarządzania ryzykiem, ponieważ wydarzenia globalne będą wpływać na nich w większym stopniu.

Szybko zmieniające się rynki

Innym wyzwaniem są szybko zmieniające się preferencje klientów. Niezwykle istotne jest dotrzymywanie kroku najnowszym trendom oraz wprowadzanie nowych, innowacyjnych produktów przy jednoczesnym zachowaniu niskich łącznych kosztów produkcji.

Ten szybko zmieniający się rynek wymaga skrócenia cyklu życia produktu oraz stałego wprowadzania innowacji. Ponadto musisz regularnie i szybko aktualizować istniejące produkty przy użyciu nowych funkcji. Wszystkie te trendy wymagają, aby Twoja firma miała elastyczny łańcuch zaopatrzenia, który można łatwo dostosowywać zmieniających się potrzeb w zakresie popytu i produkcji.

Zgodność

Poza tym, oprócz rozwiązywania problemów dotyczących globalizacji oraz szybko zmieniających się trendów związanych z klientami, musisz również wytwarzać bezpieczne produkty wysokiej jakości, które przed wejściem na rynek muszą pokonać szereg przeszkód prawnych.

Musisz zapewnić zgodność produktów z różnymi regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi standardami prawnymi dotyczącymi produkcji, pakowania, obsługi i wysyłki produktów. Standardy te obejmują przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wytyczne w zakresie włączania do życia społecznego i dostępności.

Aby spełnić te wymagania, musisz uzyskać pozytywne wyniki wielu testów kontroli jakości i zabezpieczeń oraz przygotować szereg dokumentów dotyczących zgodności, takich jak zezwolenia, licencje i certyfikacja. Wszystko to może spowodować szybkie przeciążenie platformy zarządzania łańcuchem zaopatrzenia.

Trzy zalety oprogramowania SCM

Być może korzystasz już z platformy zarządzania łańcuchem zaopatrzenia i zauważasz, że nie radzi ona sobie z typowymi wyzwaniami dotyczącymi łańcucha zaopatrzenia w miarę rozwoju organizacji. Potrzebujesz najnowszego oprogramowania SCM — oferującego technologię AI, rzeczywistość mieszaną i Internet rzeczy — które będzie rozwijać się wraz z Twoją firmą i dzięki któremu zyskasz przewagę nad konkurencją.

Połączone środowisko

Jeśli łańcuch zaopatrzenia firmy obejmuje wiele krajów i stref czasowych, nie możesz pozwolić sobie na to, aby platforma zarządzania łańcuchem zaopatrzenia nie była odpowiednio zsynchronizowana. Oprogramowanie SCM oferuje połączone, spójne środowisko umożliwiające wyświetlanie każdego aspektu łańcucha zaopatrzenia, w tym sprzedaży, zakupów, logistyki, produkcji i zarządzania magazynem.

Obniżone koszty

Pomóż zmniejszyć koszty zarządzania globalnym łańcuchem zaopatrzenia dzięki oprogramowaniu, które usprawnia proces zakupów, stosując zautomatyzowane procesy typu „procure-to-pay”. Będziesz mieć także możliwość zredukowania kosztów przez zoptymalizowanie procesu realizacji dzięki synchronizacji logistyki między lokacjami, magazynami i metodami transportu.

Mniejsze ryzyko

Zintegrowane oprogramowanie SCM pomaga Ci zachować zgodność z przepisami oraz pozostawać na bieżąco z często zmieniającymi się wymaganiami prawnymi dotyczących raportów regulacyjnych, faktur elektronicznych, formatów płatności i reguł podatkowych. Ponadto przeważnie możesz korzystać z wbudowanych funkcji zabezpieczeń, takich jak zarządzanie tożsamościami i dostępem, połączenia szyfrowane oraz centra danych zapewniające bezpieczeństwo i prywatność danych.

Jak oprogramowanie SCM pomaga
firmom się rozwijać

Copper State Bolt & Nut

Dowiedz się, jak ten producent i dystrybutor używał rozwiązania SCM w celu rozwijania swojej działalności, kontynuując równocześnie kontrolowanie i oferowanie łączników i części dla ponad 6500 klientów.

Dr. Martens

Dowiedz się, jak ta firma stanowiąca brytyjską ikonę w branży obuwniczej przekształciła platformy handlu elektronicznego i łańcuch zapotrzebowania tak, aby pomagały się jej rozwijać i wchodzić na nowe rynki globalne.

Twilfit

Odkryj, jak jedna z wiodących, szwedzkich sieci zajmujących się produkcją bielizny zmniejszyła niepotrzebne nadmiarowe zapasy, dodając więcej produktów poszukiwanych przez klientów.

Usprawnij łańcuch zaopatrzenia dzięki rozwiązaniu Dynamics 365

Korzystaj ze wszystkich zalet rozwiązania programowego SCM i aplikacji Dynamics 365 Supply Chain Management. Dowiedz się, jak mogą one pomóc w rozwiązywaniu problemów z łańcuchem zaopatrzenia, jednocześnie maksymalizując efektywność operacyjną, jakość produktu oraz rentowność.