Przejdź do głównej zawartości

Pomoc techniczna rozwiązania Dynamics 365

Uzyskaj dostęp do pomocy technicznej Standard dla rozwiązania Dynamics 365 i przejrzyj dodatkowe opcje pomocy technicznej oraz ich ceny.

Osoba patrząca na urządzenia
Osoba patrząca na urządzenia

Standard

 

W zestawie z dowolnym zakupionym rozwiązaniem Dynamics 365

Najlepsza opcja w przypadku firm korzystających z prostego środowiska lub partnera oferującego pełną gamę usług

Professional Direct

 

8,40 €

na użytkownika/miesiąc

Najlepsza opcja dla firm z działającym w sposób ciągły środowiskiem produkcyjnym, które wymaga krótszych czasów odpowiedzi oraz dostępu do ekspertów świadczących usługi doradcze i dotyczące eskalacji

Unified Enterprise

 

Niestandardowa — skontaktuj się z przedstawicielem handlowym w sprawie cen

Najlepsza opcja w przypadku firm, które potrzebują kompleksowej pomocy technicznej dla całej organizacji, obejmującej wszystkie technologie Microsoft

  • Standard
  • Professional Direct
  • Unified Enterprise
Standard
Professional Direct
Unified Enterprise
Najlepsza opcja w przypadku firm korzystających z prostego środowiska lub partnera oferującego pełną gamę usług Najlepsza opcja dla firm korzystających z działającego w sposób ciągły środowiska produkcyjnego, które wymaga krótszych czasów odpowiedzi oraz dostępu do ekspertów świadczących usługi doradcze i dotyczące eskalacji Najlepsza opcja w przypadku firm, które potrzebują kompleksowej pomocy technicznej dla całej organizacji, obejmującej wszystkie technologie Microsoft
Uwzględnione produkty Microsoft Dynamics 365 Dynamics 3651 Wszystkie produkty Microsoft
Fora społeczności

Uwzględnione

Uwzględnione

Uwzględnione

Pulpit nawigacyjny usług

Uwzględnione

Uwzględnione

Uwzględnione

Zgłoszenie zdarzenia w Internecie i przez telefon

Uwzględnione

Uwzględnione

Uwzględnione

Dostęp do portali pomocy samoobsługowej Centrum administracyjne rozwiązania Dynamics 365 Centrum administracyjne rozwiązania Dynamics 365 Centrum usług
Zdarzenia naprawy w razie awarii zgodnie z potrzebami

Uwzględnione

Uwzględnione

Uwzględnione

Pomoc techniczna Zawsze dostępna dla funkcji spraw o ważności A Zawsze dostępna dla funkcji spraw o ważności A Zawsze dostępna dla funkcji spraw o ważności 1 i A
Najkrótszy czas odpowiedzi (w przypadku zdarzeń krytycznych) < 1 godz. <1 godz. z wyborem trasy priorytetowej <1 godz. z wyborem trasy priorytetowej
Szkolenia online zgodnie z potrzebami

Uwzględnione

Uwzględnione

Uwzględnione

Zarządzanie świadczeniem usług

Nieuwzględnione

W puli Przypisane
Priorytetowa obsługa

Nieuwzględnione

Uwzględnione

Uwzględnione

Zarządzanie eskalacją

Nieuwzględnione

Uwzględnione

Uwzględnione

Webinaria techniczne

Nieuwzględnione

Uwzględnione

Uwzględnione

Usługi doradcze

Nieuwzględnione

Uwzględnione

Uwzględnione

Miesięczne przeglądy usług

Nieuwzględnione

Uwzględnione

Na żądanie2
Proaktywne usługi

Nieuwzględnione

Uwzględnione

Uwzględnione

Warsztaty na żądanie

Nieuwzględnione

Nieuwzględnione

Uwzględnione

Diagnostyka i raportowanie zdalne

Nieuwzględnione

Nieuwzględnione

Uwzględnione

Usługi u klienta

Nieuwzględnione

Nieuwzględnione

Uwzględnione

Rozwiązania rozszerzone

Nieuwzględnione

Nieuwzględnione

Uwzględnione

Koszt W zestawie z dowolnym zakupionym rozwiązaniem Dynamics 365 9 USD/użytkownika/miesiąc
(minimum 20 użytkowników)
Od 50 000 USD/rok3

1Pomoc techniczna Professional Direct nie obejmuje rozwiązania Business Central. W przypadku wystąpienia problemów technicznych klienci korzystający z rozwiązania Business Central powinni skontaktować się ze swoim sprzedawcą w celu uzyskania wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronach Pomoc i obsługa techniczna i Znajdź sprzedawcę.

2 Oceny na żądanie z wymaganymi usługami instalacji i konfiguracji.

3Ceny są obliczane przez zastosowanie stawki do historycznego rocznego wydatku na infrastrukturę IT według klasy produktu Microsoft. Odwiedź stronę Ceny Unified Enterprise Support , aby uzyskać więcej informacji.

Pomoc techniczna dla partnerów

Znajdź partnera, który oferuje odpowiednie umiejętności, usługi lub doświadczenie w branży, aby pomóc Twojej organizacji w zidentyfikowaniu i wdrożeniu rozwiązań Dynamics 365.

Często zadawane pytania