Przejdź do głównej zawartości

Twórz kulturę wysokiej wydajności pracy

Zrzut ekranu aplikacji Dynamics 365 for Talent podkreślający możliwości szybszego zatrudniania odpowiednich osób

Szybciej zatrudniaj odpowiednie osoby

Prowadź rekrutację opartą na współpracy

Dostosuj cały proces rekrutacji, korzystając z usługi Dynamics 365 i możliwości serwisu LinkedIn. W prosty sposób udostępniaj zespołowi rekrutacyjnemu informacje o kandydatach, które są przechowywane w lokalizacji centralnej.

Stwórz wyjątkowe środowisko dla kandydatów

Zagwarantuj kandydatom obsługę na najwyższym poziomie dzięki łatwo dostępnemu portalowi, który zawiera wskazówki i objaśnienia dotyczące każdego etapu procesu przyjmowania do pracy.

Zwiększ możliwości menedżerów zatrudniających

Umożliw menedżerom zatrudniającym wgląd w profile kandydatów i daj im narzędzia do oceniania, przypisywania osób przeprowadzających rozmowy kwalifikacyjne, uproszczonego planowania rozmów kwalifikacyjnych oraz mobilnej obsługi opinii.


Nastaw pracowników na sukces

Usprawnij wdrażanie do pracy

Powitaj nowych członków zespołu, używając spersonalizowanych list kontrolnych wdrażania do pracy. Wykonuj szybko zadania administracyjne, co umożliwi Ci skoncentrowanie się na zapadającym w pamięć programie pierwszego dnia w pracy.

Przyspiesz osiągnięcie pełnej wydajności

Zapewnij koncentrację pracowników na kwestiach priorytetowych, korzystając ze scentralizowanej lokalizacji zasobów, takich jak filmy, szkolenia, schematy organizacyjne oraz wskazówki dotyczące poruszania się między działami.

Twórz kluczowe połączenia

Twórz możliwości nawiązywania relacji społecznych i wprowadzaj nowych członków do zespołów interdyscyplinarnych dzięki łatwo dostępnym informacjom kontaktowym i szczegółowym informacjom o zespołach.

Zapewnij sukces utalentowanym pracownikom

Monitoruj postępy na każdym etapie i z łatwością odtwarzaj pozytywne doświadczenia w zakresie wdrażania do pracy dzięki możliwości zapisywania przewodników jako szablonów przeznaczonych dla określonych ról.

Zrzut ekranu aplikacji Dynamics 365 for Talent podkreślający możliwości nastawiania pracowników na sukces

Zrzut ekranu aplikacji Dynamics 365 for Talent podkreślający możliwości promowania kultury dążenia do doskonałości

Promuj kulturę dążenia do doskonałości

Korzystaj z opinii pracowników

Nieustannie dostarczaj opinie i nagradzaj najwydajniejszych pracowników, umożliwiając im bezpośrednie rozmowy z menedżerami.

Przeglądaj analizy i prognozy dotyczące wydajności

Wyświetlaj działające w czasie rzeczywistym pulpity nawigacyjne wydajności i śledź osiągnięcia. Oferuj wgląd w dane za pośrednictwem arkuszy wydajności, opinie w czasie rzeczywistym oraz możliwość zarządzania celami.

Dopasuj oceny wydajności

Wykonuj wspólne przeglądy wydajności, korzystając z możliwości przedstawiania opinii dotyczących aktywnych celów, oceniania kompetencji i tworzenia ścieżek rozwoju zawodowego.


Szybka ścieżka rozwoju i wzrostu

Promuj ciągłe szkolenia

Możesz z łatwością śledzić osiągnięcia pracowników, zapewniać zdobycie przez nich wymaganych certyfikacji i polecać im dodatkowe szkolenia.

Dostosuj doświadczenia do ról

Wskaż następne działanie, które będzie najlepsze dla rozwoju zawodowego. Wyraźnie wskaż umiejętności i kompetencje, których posiadanie jest niezbędne do uzyskania awansu w danej roli.

Wspomagaj rozwój zawodowy

Umożliw pracownikom podążanie odpowiednią ścieżką kariery dzięki możliwości obsługi szczegółowych profilów, w których są wyszczególnione doświadczenia, umiejętności i kompetencje.

Zrzut ekranu aplikacji Dynamics 365 for Talent podkreślający możliwości szybkiej ścieżki rozwoju i wzrostu

Zrzut ekranu aplikacji Dynamics 365 for Talent podkreślający możliwości dążenia do doskonałości operacyjnej i osiągania pełnej wydajności przez nowych pracowników

Dąż do doskonałości operacyjnej i większej wydajności

Maksymalizuj wpływ strategiczny

Promuj kulturę elastycznej i wysoko wydajnej pracy, automatyzując rutynowe zadania dotyczące zasobów ludzkich, takie jak obsługa świadczeń, wynagrodzeń oraz urlopów i nieobecności, co pozwoli Twojemu zespołowi skupić się na strategii.

Scentralizuj profile pracowników

Twórz scentralizowane profile pracowników, które podkreślają ich umiejętności i doświadczenie, używając danych z usługi Microsoft Office 365 i serwisu LinkedIn w celu tworzenia pełnego obrazu zatrudnionych w firmie osób.

Minimalizuj ryzyko naruszenia przepisów

Unikaj kosztownych kar i z łatwością poruszaj się w gąszczu przepisów określających relacje z pracownikami oraz zachowaj zgodność procedur dotyczących zasobów ludzkich z przepisami w całej globalnej organizacji.

Analizy dotyczące personelu

Otrzymuj odpowiednie wyniki analiz i prognozy, które umożliwią Ci wykonanie odpowiednich czynności poprawiających planowanie wykorzystania pracowników. Zmniejsz złożoność raportowania, aby przekształcać, analizować i wizualizować dane pracowników na rozbudowanych pulpitach nawigacyjnych, które są dostępne na dowolnym urządzeniu.

Wypróbuj rozwiązanie Dynamics 365 for Talent

Zrzut ekranu aplikacji Dynamics 365 for Talent

Poproś o kontakt z naszej strony

Ekspert ds. usługi Dynamics 365 skontaktuje się z Tobą.

WYŚLIJ PROŚBĘ