Przejdź do głównej zawartości
Obraz laptopa z danymi HR

Rozwijaj doskonałość operacyjną za pomocą aplikacji Dynamics 365 Talent

Udostępnij kierownikom i pracownikom wszystkie podstawowe funkcje zarządzania zasobami ludzkimi w jednym miejscu. Uprość procesy i stwórz programy, które zoptymalizują koszty siły roboczej, poprawią rezultaty biznesowe i wypromują kulturę elastycznej i wysoko wydajnej pracy.

Scentralizuj dane pracowników

Twenty Four Seven

Dostęp zawsze i wszędzie

Establish important connections

Możliwość samoobsługi

flexible platform

Elastyczna i rozszerzalna platforma

predictive analytics

Predykcyjne analizy i prognozy


Wsparcie kierowników i pracowników

Promowanie samoobsługi i współpracy

Daj kierownikom narzędzia, dzięki którym będą mogli zainicjować zmiany bez konieczności korzystania z pomocy działu zasobów ludzkich – na przykład, gdy proszą o przeniesienie pracownika. Zmniejsz liczbę zadań administracyjnych, aby mieć więcej czasu na inicjatywy strategiczne.

Zwiększ utrzymanie pracowników za pomocą ścieżek kariery

Zachęcaj pracownikom do aktywnego rozwijania swoich karier za pośrednictwem uniwersalnych profili pokazujących ich kwalifikacje i korzystania ze spersonalizowanego portalu, który pomoże powiązać ich kompetencje z celami zawodowymi i możliwościami rozwoju.

Zwiększ wydajność i popraw obieg informacji zwrotnej

Pomóż kierownikom zbudować zespoły o wysokiej wydajności. Zbieraj dane o firmie w czasie rzeczywistym, śledź osiągnięcia, wykrywaj problemy i podejmuj natychmiastowe działania w celu zoptymalizowania wyników pracy zespołu.


Dąż do doskonałości w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

Usprawniaj procesy

Zmniejsz ilość papierkowej roboty i uprość raportowanie, a także zwiększ dokładność przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka naruszenia przepisów, wykonując właściwe działania względem właściwego pracownika i korzystając ze zautomatyzowanych zadań oraz konfigurowalnych procesów.

Podejmuj właściwe decyzje na podstawie analizy

Optymalizuj koszty siły roboczej, ulepsz planowanie i promuj szybsze podejmowanie decyzji w oparciu o precyzyjniejsze informacje dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym. Twórz ekonomiczne programy, które można śledzić i analizować.

Dostosuj rozwiązanie do swoich potrzeb

Zarządzaj danymi obecnych, dawnych i potencjalnych pracowników za pośrednictwem intuicyjnego, dającego się spersonalizować interfejsu użytkownika. Dodawaj lub ukrywaj pola, dostosowuj układ do swoich potrzeb i udostępnij swoje zmiany pozostałym użytkownikom.


Ulepsz podstawowe programy zarządzania zasobami ludzkimi

Zbuduj od nowa administrowanie świadczeniami

Zarządzaj otwartą rejestracją, rozpowszechniając w firmie ulepszone przewodniki. W międzyczasie dostosuj świadczenia i opublikuj w razie potrzeby aktualizacje wytycznych. Popraw relacje z dostawcami świadczeń i ogranicz ryzyko występowania błędów dzięki użyciu wspólnych narzędzi integracji.

Ulepsz zarządzanie wynagrodzeniami

Utwórz sensowne rekomendacje w zakresie wynagrodzenia w oparciu o zdefiniowane wytyczne. Dostosuj wynagrodzenia indywidualnie lub dla grupy i zagwarantuj poprawność procesu, testując go w specjalnym środowisku piaskownicy przed jego zatwierdzaniem i publikacją.

Uprość zgłaszanie urlopów i nieobecności

Zdefiniuj wytyczne dotyczące urlopów i nieobecności, w tym elastyczne daty i zasady przenoszenia na następny okres. Udostępnij proste, łatwe w wypełnianiu wpisy z opcjonalną obsługą kalendarza. Zwiększ efektywność, umożliwiając oddelegowanie zadań wprowadzania i zatwierdzania.


Usprawniaj współpracę i dziel się cennymi informacjami

Lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi z dowolnego miejsca, w dowolnym momencie, na dowolnym urządzeniu

Ulepsz komunikację, popraw współpracę i zwiększ elastyczność, zapewniając bezpieczny dostęp do danych pracownika — a także do rozbudowanych pulpitów nawigacyjnych — z dowolnego urządzenia.

Scentralizuj dane

Zintegruj Dynamics 365 Talent, aplikacje partnerskie i istniejące systemy za pomocą wspólnej platformy danych.

“I see Dynamics 365 Talent as more than just an HR platform, I see it as a tool for collaboration amongst staff in our organization.”

Festus Onwudegu, Director of Operations & Information Technology, Chemonics International

OBEJRZYJ FILM 

Cennik

Mamy wszystko, czego potrzebuje Twoja organizacja — od centralnego repozytorium danych pracowników, do którego dostęp ma kierownictwo działu kadr, po skalowalne, modułowe rozwiązania zgodne z obecnie używanymi przez Ciebie platformami.

Dynamics 365 Talent

Zawiera aplikacje Attract i Onboard oraz moduł Core HR.

 

33,70 €

Za użytkownika/miesiąc

Od

6,70 €

Za pracownika/miesiąc

Dynamics 365 Talent – dodatek umożliwiający kompleksową obsługę rekrutacji

Funkcje oceniania kandydatów dla osób rekrutujących, w tym LinkedIn Recruiter System Connect, witryna karier, zarządzanie ofertami i inne

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać cennik

Dynamics 365 Talent: Onboard

Od

6,70 €

Za użytkownika/miesiąc

Poproś o kontakt z naszej strony

Ekspert ds. usługi Dynamics 365 skontaktuje się z Tobą.

WYŚLIJ PROŚBĘ