Przejdź do głównej zawartości

Usprawnij wdrażanie pracownika do pracy

Gratulacje! Udało Ci się w końcu znaleźć odpowiedniego kandydata na stanowisko. Poszukiwanie pracownika, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i negocjowanie warunków mogło się wydawać trudnym zadaniem, ale to dopiero połowa pracy. Teraz, gdy udało się znaleźć idealnego pracownika, bardzo ważne jest ukierunkowanie go na sukces, aby na długo chciał zostać w firmie.

Dlaczego skuteczny program wdrażania do pracy ukierunkowuje pracowników na sukces

Firmy, takie jak Twoja, przeznaczają wiele czasu i zasobów na poszukiwanie kandydatów. Korzystają z najnowszych i najlepszych narzędzi cyfrowych, aby przyciągać utalentowane osoby. Ale często zdarza się, że na tym się kończy, co może spowodować, że pracownik odejdzie z firmy, zanim na dobre się w niej zadomowi. Badania wykazały, że jeśli w pierwszych miesiącach zatrudnienia pracownik nie poczuje się zaangażowany, najprawdopodobniej nie odnajdzie się w firmie. To oznacza, że trzeba będzie zacząć wszystko od początku, co znowu wymaga poświęcenia czasu i zasobów.

Kluczowe elementy skutecznego programu wdrażania do pracy

Zapewnianie nowym pracownikom dostępu do zasobów oraz automatyzacja przygotowania dokumentów oraz ważnych zadań to tylko część procesu wdrażania do pracy. Badania wykazały, że istnieją inne elementy, o których muszą pamiętać menedżerowie ds. zatrudnienia.

1

 

Dopilnuj, aby od początku czuli się mile widziani

W procesie wdrażania do pracy liczy się pierwsze wrażenie. Nie wolno dopuścić, aby nowo zatrudnieni odnieśli wrażenie, że ich przysposabianie jest tylko jednym z zadań na Twojej liście. Aby poczuli się mile widziani, możesz spersonalizować narzędzia ułatwiające rozpoczęcie pracy i interakcje. Warto też przekazać wskazówki i instrukcje dotyczące wszelkich zadań administracyjnych, w tym wypełniania różnych formularzy dotyczących np. danych osobowych czy przelewów bankowych.

2

 

Ustaw poprzeczkę

Jasno określ pracownikowi jego rolę, obowiązki i oczekiwania wobec niego, ale zapewnij też centralny dostęp do zasobów, które pozwolą mu osiągnąć sukces. Zapewniając łatwy dostęp do narzędzi umożliwiających uczenie się i rozwój oraz ustanawiając jednolite zasady kontroli postępów, dajesz nowo zatrudnionym wszystko, czego potrzebują, aby odnieść sukces.

3

 

Pomagaj w nawiązywaniu kontaktów

Twoim zadaniem jest pełnienie roli gospodarza i przedstawienie nowego pracownika właściwym członkom zespołu, działom i wszelkim innym osobom, które trzeba poznać. Pamiętaj, aby przekazywane informacje były szczegółowe, a jednocześnie łatwe do zrozumienia. Możesz też przekazać mapki, opis możliwości dojazdu i zapewnić dostęp do firmowych kalendarzy.

Niektóre fakty i dane liczbowe dotyczące wdrażania pracowników do pracy

„Pracownicy, którym brak zaangażowania, kosztują firmę 3400 USD na każde 10 000 USD wynagrodzenia”.

„Przełożeni poświęcają 17% czasu na zarządzanie niskowydajnymi pracownikami”.

„Cyfrowe zarządzanie zasobami ludzkimi ma priorytetowe znaczenie dla 72% organizacji”.

„Firmy z grupy 25% firm najlepiej dbających o zaangażowanie pracowników osiągają o 21% wyższą wydajność i o 22% wyższą rentowność”.

tip

PORADA:

Poznaj koszty oprogramowania do wdrażania nowych pracowników

Istnieją metody oszczędzania na kosztach oprogramowania do wdrażania do pracy bez pogarszania jego skuteczności. Większość dostawców rozwiązań w chmurze oferuje bezpłatne wersje próbne lub dostęp za miesięczną opłatą. Modułowe aplikacje, które łatwo integrują się z posiadanym przez Ciebie starszym oprogramowaniem HR, to najbardziej ekonomiczna opcja.

W jaki sposób aplikacje do wdrażania pracowników upraszczają proces wdrażania do pracy

Jednym ze sposobów uproszczenia procesu wdrażania do pracy jest wyposażenie nowo zatrudnionych w narzędzia cyfrowe. Odpowiednie aplikacje zapewniają też wgląd w codzienne procesy firmy, dzięki czemu nowym pracownikom łatwiej się odnaleźć w ich zespołach.

Oto 5 funkcji oferowanych przez dobre aplikacje do wdrażania do pracy:

1. Łatwa instalacja i integracja

Instalacja powinna być prosta i ważne jest, aby zawierała ekrany informujące, z czym się będzie wiązać i jak długo będzie trwać. Aplikacja powinna też integrować się z istniejącym oprogramowaniem.

2. Intuicyjny interfejs

Aplikacje powinny działać intuicyjnie i zawierać instrukcje, jak z nich korzystać w sposób zapewniający największą wydajność.

3. Dostęp zawsze i wszędzie

Zadbaj, aby nowo zatrudnieni mieli dostęp do aplikacji do wdrażania do pracy i aby mogli wykonywać zadania w miejscu i czasie najbardziej im odpowiadającym.

4. Elastyczne i rozszerzalne programy

Aplikacje, które zapewniasz pracownikom, powinny integrować się i współpracować z platformami, z których mogą korzystać nowo zatrudnieni.

5. Predykcyjne analizy i prognozy

Zapewnij narzędzia, takie jak pulpity zarządcze, które będą pomagać nowym pracownikom kontrolować ich postępy i zapewniać wszelkie informacje, poczynając od kultury firmy po szczegółowe dane na temat otoczenia, w którym pracują.

Mobilne aplikacje do wdrażania pracowników do pracy. Czy pracownik będzie używać stworzonej przez Ciebie aplikacji?

Samo udostępnienie nowym członkom zespołu aplikacji nie oznacza, że będą z nich korzystać.

Niektóre działy HR bazują na szkoleniu nowych pracowników w zakresie używania aplikacji. Jednak lepszym podejściem jest stosowanie aplikacji, których używanie jest intuicyjne. Zaimplementuj nowoczesną aplikację do zarządzania pracownikami, której używanie jest intuicyjne od samego początku. Nie są potrzebne podręczniki w postaci prezentacji PowerPoint czy filmy instruktażowe. Zadbaj o zaangażowanie pracowników, zapewniając im przewodniki wdrażania do pracy, listy kontrolne, wykazy materiałów szkoleniowych, a nawet możliwość przekazywania opinii — wszystko łatwo dostępne za pośrednictwem aplikacji.

Dowiedz się, jak uprościć wdrażanie pracowników do pracy

Pobierz tę bezpłatną listę kontrolną aplikacji Talent, dzięki której usprawnisz proces wdrażania nowych osób do pracy oraz odpowiednio zadbasz o najlepszych pracowników i zatrzymasz ich w firmie.

POBIERZ LISTĘ KONTROLNĄ 

Ukierunkuj pracowników na sukces

Teraz, gdy wiesz już więcej o zarządzaniu, usprawnianiu i upraszczaniu procesu wdrażania do pracy, zobacz, w jaki sposób Dynamics 365 for Talent umożliwia usprawnianie procesu, by nowo zatrudnieni czuli się częścią zespołu, zapewniając im skuteczne wdrożenie do pracy.