Przejdź do głównej zawartości

Porady dotyczące przyciągania najlepszych kandydatów

Konkurencja i cyfrowa siła robocza zmieniły oczekiwany sposób funkcjonowania działów zasobów ludzkich (HR). Menedżerowie ds. zatrudnienia muszą podejmować znacznie szersze działania niż tylko przyciąganie i wdrażanie do pracy wykwalifikowanych osób — nie wspominając już nawet o wglądzie we wszystkie kwestie, poczynając od wizerunku marki po kulturę firmową. Odpowiednie rozwiązania technologiczne pozwalają przydzielić zadania menedżerom różnych rodzajów działalności, zwalniając z nich liderów HR, dzięki czemu mogą się oni zająć działaniami o znaczeniu strategicznym.

1

Wskazówka pierwsza:

Znajdź oprogramowanie do pozyskiwania wykwalifikowanych osób, które będzie wspomagać Twoją firmę

Za pomocą odpowiednich rozwiązań możesz szybko rozpoznawać najważniejszych kandydatów i nawiązywać z nimi relacje. Te rozwiązania umożliwiają też:

 • Dostarczenie narzędzi, które zapewniają wgląd w profile klientów i usprawniają wszelkie prace od udzielania opinii po planowanie rozmów kwalifikacyjnych.
 • Poprawianie wrażenia, które odnoszą kandydaci, dzięki stosowaniu najlepszych narzędzi do rekrutacji, zatrudniania i wdrażania do pracy.
 • Przydzielanie zadań kierownikom działów, aby zwolnić od tych zadań menedżerów ds. HR, którzy będą mogli poświęcić więcej czasu na inne czynności.

2

Wskazówka druga:

Zaimplementuj oprogramowanie do pozyskiwania wykwalifikowanych osób, które integruje się z Twoim systemem HCM

Prowadzący rekrutację pracownicy działu HR oraz osoby zajmujące się zatrudnianiem mogą używać narzędzi cyfrowych, aby istotnie poprawić skuteczność poszukiwań kandydatów. Nie ma jednak potrzeby unowocześniania systemów i procesów używanych obecnie w firmie. Istnieją narzędzia współpracujące z aplikacjami do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) używanymi obecnie w Twojej firmie.

Ważne jest wybranie modułowych aplikacji współpracujących z Twoimi systemami HCM, które umożliwiają rozwiązywanie różnych problemów HR, a także zarządzanie ludźmi.

3

Wskazówka trzecia:

Zadbaj o dobre pierwsze wrażenie

Jeśli osoby poszukujące pracy odwiedzą jakikolwiek kanał Twojej firmy w mediach społecznościowych i na tej podstawie nie uzyskają natychmiastowego jasnego obrazu misji i kultury Twojej firmy, najprawdopodobniej go zignorują. Zadbaj o zaprezentowanie firmy od jak najlepszej strony.

Oto kilka sposobów, jak możesz sprawić dobre pierwsze wrażenie:

 • Przygotuj opisy stanowisk, które w mniejszym stopniu dotyczą wymaganych kwalifikacji, za to skupiają się na roli w firmie.
 • Przygotuj reklamy przedstawiające Twoją misję i kulturę firmową, które będą przyciągać uwagę osób poszukujących pracy.
 • Przygotuj treści dostępne w mediach społecznościowych.

Dowiedz się więcej o wdrażaniu pracownika do pracy.

4

Wskazówka czwarta:

Stosuj podejście proaktywne, a nie reaktywne

Większość menedżerów ds. zatrudnienia czeka, aż kandydaci sami ich znajdą, lub rozciąga rozległą sieć rekrutacyjną z nadzieją przyciągnięcia odpowiednich osób. Lepiej jednak określić preferencje, aby zawęzić selekcję i poprawić wyszukiwanie poprzez:

 • Tworzenie filtrów, które zwracają Twoją uwagę na właściwych kandydatów, nawet takich, którzy nie poszukują pracy.
 • Korzystanie z różnych zasobów, takich jak życiorysy i konta w mediach społecznościowych, w celu tworzenia profili potencjalnych pracowników.
 • Wyszukiwanie kandydatów wewnątrz i na zewnątrz.

5

Wskazówka piąta:

Pozyskuj odpowiednie analizy umożliwiające podejmowanie właściwych kroków

Dział HR może korzystać z uczenia maszynowego i analiz dotyczących wykwalifikowanych osób w celu wyszukiwania przyszłych pracowników i tworzenia dopływu kandydatów poprzez:

 • Oferowanie szczegółowych danych na temat potencjalnych kandydatów i prognoz, którzy z nich najprawdopodobniej nawiążą z Tobą relacje.
 • Zbieranie i porównywanie życiorysów kandydatów, którymi się interesujesz.
 • Umożliwienie monitorowania trendów branżowych w celu podejmowania decyzji o zatrudnieniu w oparciu o precyzyjniejsze informacje.

Ponadto analizy predykcyjne umożliwią przyjęcie bardziej proaktywnego podejścia do zatrudniania przy użyciu takich narzędzi jak standardowe metryki wydajności, oceny behawioralne i wyniki obsługi klienta, które umożliwiają prognozowanie osiągnięć przyszłych pracowników.

6

Wskazówka szósta:

Pokaż kulturę swojej firmy zamiast o niej mówić

Osobom poszukującym pracy podobają się wizerunki firmy i historie, które umożliwiają zbudowanie z nią więzi emocjonalnej. Kwestie, o których należy pamiętać przy tworzeniu zapadających w pamięć i poruszających filmów o firmie, które pozwalają zajrzeć do jej wnętrza:

 • Zadbaj o mobilność.
 • Zadbaj o zwięzłość i miły wizerunek.
 • Jasno przedstaw podstawowe wartości firmy.
 • Utwórz filmy, aby poinformować osoby poszukujące pracy o rekrutacji i wolnych stanowiskach pracy.

Do tego kandydaci mają skłonność do wierzenia raczej byłym i aktualnym pracownikom, którzy opowiadają o firmie, niż osobom zajmującym się zatrudnianiem i rekrutacją. W tym obszarze Twój personel może najlepiej zaświadczyć za Twoją organizację. Oto kilka spraw, o których należy pamiętać, gdy udziela się głosu personelowi:

 • Poproś pracowników o przedstawienie zalet i wad tego, nad czym trzeba będzie pracować — odrobina transparentności jest bardzo ważna.
 • Zapewnij swoim pracownikom narzędzia umożliwiające wypowiadanie się na kanałach mediów społecznościowych, z których korzystają osoby poszukujące pracy, takich jak LinkedIn.
 • Utwórz programy poleceń, w których pracownicy będą nagradzani za polecanie kandydatów.

7

Wskazówka siódma:

Zobacz, jak używać cyfrowych narzędzi do upraszczania procesu pozyskiwania wykwalifikowanych osób

Pobierz bezpłatny e-book, aby uzyskać informacje na temat skuteczniejszych sposobów przyciągania, oceniania i zatrudniania najwyżej wykwalifikowanych osób w cyfrowym miejscu pracy.

POBIERZ E-BOOK 

8

Wskazówka ósma:

Pamiętaj o ludzkim podejściu

Technologia nie zastąpi człowieka. Większość kandydatów jest zainteresowana misją i kulturą Twojej firmy, a nie funkcjami oferowanymi przez Twoje oprogramowanie rekrutacyjne. Rozwiązanie do pozyskiwania wykwalifikowanych osób powinno umożliwiać Tobie i Twoim pracownikom nawiązywanie z kandydatami ludzkich relacji.

Rozpocznij pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników

Przekonaj się, jak Microsoft Dynamics 365 for Talent zapewnia oprogramowanie i aplikacje pomocne przy szybszym znajdowaniu, angażowaniu i zatrudnianiu odpowiednich kandydatów do firmy.

Następne kroki: Jak zamierzasz zatrzymać znalezione najwyżej wykwalifikowane osoby? Dowiedz się, jak uprościć proces wdrażania do pracy.