Skip to main content

Získajte prístup k svojmu kontu aplikácie Dynamics 365 Customer Insights

Vytvorenie nového konta

Zjednotením svojich údajov z rôznych zdrojov môžete získať jednotný prehľad zákazníkov, optimalizovať interakcie a objavovať prehľady, ktoré podporujú individuálne prispôsobené prostredia. Pomocou platformy zákazníckych údajov (CDP) pripravenej na použitie, ktorá umožňuje odborníkom v oblasti marketingu, predaja a služieb prispôsobovať digitálne a individuálne interakcie v požadovanej škále, môžete skrátiť dobu zhodnotenia.