Pređite na glavni sadržaj

Mogućnosti sistema Dynamics 365 Business Central

Otkrijte kako da pametnije radite u timovima za prodaju, usluge, projekte i operacije

Mogućnosti

 • Vodite poslovanje dok ste u pokretu
 • Odaberite verziju u oblaku ili lokalno
 • Budite spremni za rast
 • Skladištite i prenosite podatka između sistema
 • Proširite rešenje pomoću aplikacija specifičnih za određenu delatnost
 • Prilagodite softver vašim potrebama

Vodite poslovanje dok ste u pokretu

Radite sa bilo kog mesta na koje vas posao odvede, sa potpunim mogućnostima na računaru, tabletu ili mobilnom telefonu, lokalno ili u oblaku, na uređajima sa operativnim sistemima Windows, Android i iOS.

Odaberite verziju u oblaku ili lokalno

Uklonite organizacione silose pomoću jednog sveobuhvatnog rešenja koje radi tamo gde vam je to potrebno, nudeći isto korisničko iskustvo bez obzira na vid primene.

Budite spremni za rast

Uvećavajte poslovanje i ostvarujte dobre performanse dok rastete koristeći savremene tehnologije izgrađene na Microsoft oblaku, kao što su mašinsko učenje, IoT i mešovita realnost, kako biste se prilagodili dinamici na tržištu.

Skladištite i prenosite podatka između sistema

Preuzmite kontrolu nas poslovnim podacima presudnim za vašu misiju i pomozite u njihovoj zaštiti od neovlašćenog pristupa pomoću automatskog šifrovanja u Microsoft centrima podataka.

Proširite rešenje pomoću aplikacija specifičnih za određenu delatnost

Nabavite namenska proširenja iz Microsoft AppSource prodavnice poslovnih aplikacija da biste ispunili svoje jedinstvene vertikalne ili zahteve specifične za poslovanje.

Prilagodite softver vašim potrebama

Potražite podršku na 25 jezika, lokalizaciju i promene korisničkog interfejsa bez kodiranja i proširite rešenje koristeći Microsoft Power Apps, Power Automate i Power Virtual Agents.

 • Steknite uvide u tok poslovanja
 • Podstaknite kontinuiranu optimizaciju procesa
 • Automatizujte tokove posla i procese
 • Povežite podatke sa programom Microsoft 365
 • Brže odgovarajte na upite

Steknite uvide u tok poslovanja

Pristupite poslovnom obaveštavanju kada i gde vam je ono potrebno, sa kontrolnim tablama u realnom vremenu i KPI pokazateljima za svaku korisničku ulogu.

Podstaknite kontinuiranu optimizaciju procesa

Poboljšajte ishode i produktivnost pomoću sistemskih predloga u realnom vremenu, zasnovanih na istorijskim podacima, kako biste usmeravali zaposlene kroz tokove posla.

Automatizujte tokove posla i procese

Optimizujte performanse koristeći tokove posla koji se lako kreiraju, dnevnike nadzora, bezbednost na nivou preduzeća i veštačku inteligenciju.

Povežite podatke sa programom Microsoft 365

Povežite poslovne podatke sa alatkama za produktivnost kao što su Microsoft Outlook i Excel kako biste poboljšali iskustva klijenata i zaposlenih, poput toka posla „od ponude do uplate“.

Brže odgovarajte na upite

Ostanite povezani i pojednostavite posao instaliranjem aplikacije Business Central u rešenju Microsoft Teams da biste delili poslovne podatke u okviru Teams ćaskanja.

 • Preuzmite kontrolu nad finansijskim podacima
 • Proširite se na globalna tržišta
 • Ubrzajte finansijsko zaključivanje posla izveštavanje
 • Nadgledajte svoj finansijski učinak
 • Donosite profitabilnije finansijske odluke

Preuzmite kontrolu nad finansijskim podacima

Bolje upravljajte svojim novčanim tokovima, sravnjenjem računa u banci, osnovnim sredstvima, planiranjem budžeta i određivanjem troškova projekta uz istovremeno skraćivanje ciklusa sa proširenjem za predviđanja zadocnelih plaćanja.

Proširite se na globalna tržišta

Lako podržite više valuta, devizne kurseve, konsolidacije, međukompanijske transakcije i lokalizovane poreske propise.

Ubrzajte finansijsko zaključivanje posla izveštavanje

Smanjite vreme zatvaranja na kraju meseca i godine povezanom glavnom knjigom, potraživanjima, dugovanjima i podacima o osnovnim sredstvima. Pojednostavite tokove posla za odobravanje koristeći Power Automate.

Nadgledajte svoj finansijski učinak

Koristite ugrađene izveštaje, Excel ili Microsoft Power BI i neograničene dimenzije podataka kako biste dobili tok novca u realnom vremenu, identifikovali finansijske obrasce, analizirali tendencije i poboljšali planiranje poslovanja.

Donosite profitabilnije finansijske odluke

Povežite izveštaje, grafikone i Power BI podatke iz računovodstvenih i prodajnih timova, timova za kupovinu i zalihe kako biste dobili precizne uvode i samouvereno donosili finansijske odluke.

 • Odredite prioritete za potencijalne klijente na osnovu potencijala za ostvarivanje prihoda
 • Nudite fleksibilne cene i popuste
 • Isporučite klijentima obećane ishode
 • Poboljšajte upravljanje novcem

Odredite prioritete za potencijalne klijente na osnovu potencijala za ostvarivanje prihoda

Pratite interakcije sa klijentima i dobijajte uputstva o najboljoj prodaji skupih proizvoda, prodaji srodnih proizvoda i mogućnostima za obnavljanje kroz ciklus prodaje.

Nudite fleksibilne cene i popuste

Kreirajte fleksibilno formiranje cena i strukture popusta za pojedinačne klijente i grupe klijenata.

Isporučite klijentima obećane ishode

Pratite korisničke ugovore kako biste brzo pristupili detaljima o cenama, popustima, datumima dostave, dostupnosti proizvoda i statusu ispunjenja.

Poboljšajte upravljanje novcem

Povećajte svoj tok novca tako što odrediti prioritete za zalihe i maksimalno povećati radni vek i upravljanje kapitalizacijom sredstava.

 • Osigurajte nesmetan prelazak sa prodaje na usluge
 • Pratite povraćaje od klijenata i popravke
 • Ispunite obećanja za usluge

Osigurajte nesmetan prelazak sa prodaje na usluge

Automatski registrujte isporučenu robu kao artikal za servis. I čuvajte potrebne detalje na jednom mestu kako bi prodajni i servisni timovi mogli brzo da reaguju na upite.

Pratite povraćaje od klijenata i popravke

Ponudite kompletne zamene ili jednostavne popravke, sa delovima i troškovima rada u jednom nalogu za servis. Pojačajte lojalnost obezbeđivanjem rezervne opreme klijentima koji čekaju na servis.

Ispunite obećanja za usluge

Efikasno dodelite osoblje radnim nalozima i steknite pregled servisnih zadataka i obima posla. Vodite evidenciju o ugovorima o usluzi kako biste isporučili pouzdanu uslugu svojim klijentima.

 • Poboljšajte procenu i obračun troškova projekta
 • Optimizujte nivoe resursa
 • Podstaknite profitabilnost sa uvidima u projekte

Poboljšajte procenu i obračun troškova projekta

Bolje upravljajte projektima koristeći vremenske rasporede i napredno određivanje cena poslova i izveštavanje. Uspostavite i izmenite detaljne budžete da biste obezbedili profitabilnost projekata.

Optimizujte nivoe resursa

Upravljajte iskorišćenošću resursa planiranjem kapaciteta i prodaje. Pratite fakturisanje klijenata u odnosu na planirane ili stvarne troškove za porudžbine i ponude.

Podstaknite profitabilnost sa uvidima u projekte

Dobijajte poslovno obaveštavanje u realnom vremenu o statusu projekta, profitabilnosti i pokazateljima iskorišćenosti resursa.

 • Poboljšajte angažovanje dobavljača
 • Steknite sveobuhvatan prikaz zaliha
 • Predviđajte dopunjavanje zaliha

Poboljšajte angažovanje dobavljača

Izgradite bolje odnose sa dobavljačima i konvertujte najbolje ponude u porudžbine. Obezbedite usaglašenost sa internim i spoljnim smernicama sa upravljanjem procesima i odobrenjima.

Steknite sveobuhvatan prikaz zaliha

Koristite isti način procene troškova ili neke druge metode za vaše artikle na zalihama. Jednostavno premeštajte artikle između lokacija da biste kontrolisali količinu pri ruci koristeći ciklično brojanje.

Predviđajte dopunjavanje zaliha

Dopunjujte zalihe na osnovu stvarnih vrednosti, potražnje i dostupnosti koristeći ugrađeno obaveštavanje, predviđanje prodaje i očekivane potrošnje zaliha da biste automatski kreirali porudžbenice.

 • Poboljšajte organizaciju u okviru skladišnih objekata
 • Pojednostavite prijem i kapacitet
 • Ubrzajte premeštanje i isporuku
 • Povežite klijente i operacije

Poboljšajte organizaciju u okviru skladišnih objekata

Podesite pregrade i zone u sistemu Business Central tako da odražavaju raspored vašeg skladišta, uključujući njegove regale i police.

Pojednostavite prijem i kapacitet

Koristite predložak za utvrđivanje najboljeg položaja artikala na osnovu tipa, veličine i kapaciteta regala.

Ubrzajte premeštanje i isporuku

Optimizujte prostor i proces izdvajanja. Ubrzajte isporuke i smanjite trenja omogućavajući unakrsna premeštanja.

Povežite klijente i operacije

Koristite podatke u realnom vremenu o zoni, pregradi i količini svakog artikla kako biste bolje ispunili porudžbine klijenata.

 • Proizvodite u okviru ograničenja nabavke i kapaciteta
 • Kreirajte detaljne sastavnice
 • Podržite proces od sastavnice do porudžbine
 • Koristite naloge za proizvodnju ili složenije procese

Proizvodite u okviru ograničenja nabavke i kapaciteta

Primenjujte proizvodne procese u skladu sa planu, čak i u agilnim i složenim okruženjima.

Kreirajte detaljne sastavnice

Definišite sirovine, podsklopove ili resurse kao sastavnice koja obuhvataju gotovi proizvod ili komplet.

Podržite proces od sastavnice do porudžbine

Beležite posebne zahteve u okviru sastavnice i povlačite direktno iz ponude i ulazne porudžbine tokom procesa od sastavljanja do porudžbine.

Koristite naloge za proizvodnju ili složenije procese

Registrujte potrošnju i gotov proizvod kroz više sastavnica i trasa. Sravnjujte škart ili odstupanja u potrošnji i gotovim proizvodima.

Ullman Dynamics logotip
"Sada nam je lakše da pravimo prilagođena mesta koja klijentima daju tačno ono što žele. Takva personalizovana usluga ne bi bila moguća bez sistema Business Central."

Carl Magnus Ullman, CEO Ullman Dynamics

Alpha Travel logotip
"Sve u vezi ovog rešenja nas osnažuje: obaveštavanje, efikasnosti, skalabilnost, alatke za saradnju... Sve to veoma dobro funkcioniše zajedno."

Tommy Næs Djurhuus, CEO and Founder Alpha Travel

Allied Modular logotip
"Već godinama smo želeli sistem zasnovan na oblaku, samo nam je trebalo pravo rešenje. Business Central se tačno uklapa u naše potrebe i briljirao je u upravljanju podacima sa više lokacija."

Kevin Peithman, CEO Allied Modular Building Systems

Povezana rešenja

 • Premašite očekivanja klijenta

 • Oslobodite više vremena za prodaju

 • Iskoristite Microsoft 365

 • Dobijte iskustvo intuitivnog agenta

 • Neprekidno unapređujte usluge

 • Otkrijte Customer Service Insights

 • Analizirajte podatke pomoću usluge Power BI

 • Izgradite rešenja pomoću usluge Power Apps

 • Kreirajte tokove posla uz uslugu Power Automate

Istražite rešenja specifična za neku delatnost u usluzi AppSource

Naš globalni ekosistem partnera isporučuje rešenja prilagođena određenim delatnostima

Kako da kupite

Business Central se prodaje i primenjuje kroz globalnu mrežu Dynamics 365 partnera koji su stručnjaci u delatnosti. Zatražite od partnera detaljnu procenu, konsultantske usluge i dodatne cene.