Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

Behåll agiliteten. Gör mer med mindre.
Microsoft Dynamics 365

Behåll agiliteten. Gör mer med mindre.

Öka effektiviteten, sänk kostnaderna och skapa en extremt uppkopplad verksamhet som länkar samman personer, data och processer från hela organisationen – så att alla team snabbt kan anpassa sig och arbeta innovativt.

Läs hur

Vi presenterar AIM – flytta till molnet med förtroende och öka produktiviteten genom snabbt AI-införande.

Läs mer

Se hur försäljnings- och marknadsföringsteam använder AI för att minska belastningen och få mer tid under sina arbetsdagar.

Läs mer

Lösningar som passar dig. Inte tvärtom.

Välj en, vissa eller alla. Dynamics 365-apparna har skapats för att fungera tillsammans – och med dina befintliga system – till en omfattande lösning som kopplar samman hela verksamheten. Så att du kan komma i kontakt med alla kunder.

Bild på försäljningseffekt

Skapa större intäkter genom samordnad försäljning och marknadsföring

 • Få större insyn i kundernas behov.
 • Ledsaga kunderna snabbare genom din pipeline och ta hem fler affärer.
 • Effektivisera processer och coacha säljare.
Bild för kundtjänst

Omdefiniera kundtjänsten

 • Personanpassa serviceupplevelserna.
 • Öka medarbetarnas effektivitet.
 • Optimera servicearbetet.
Bild på agil ekonomi

Bygg upp agil ekonomi och drift

 • Undvik avbrott genom snabbare anpassning.
 • Öka effektiviteten genom att arbeta smartare.
 • Uppnå bättre resultat med automatisering.
Bild för digital försörjningskedja

Anpassa och expandera verksamheten med en digital försörjningskedja

 • Maximera tillgångarnas prestanda.
 • Förnya tillverkningen.
 • Uppfyll ett växande behov av digital handel.

Bevisat sig hjälpa företag att göra mer med mindre

Total Economic Impact™

Upptäck fördelarna med Dynamics 365 genom att läsa uppdragsstudier genomförda av Forrester Consulting.

Upp till 55 procent1

Produktivitetsökningar för ekonomipersonal med Dynamics 365 Finance

215 procent avkastning2

Över tre år med Dynamics 365 Sales

73 procent minskning3

I minskning av genomsnittlig tid för ombudshantering med Dynamics 365 Customer Service

Besparingar på 1,5 miljoner dollar4

Genom färre oplanerade maskinavbrott med Dynamics 365 Supply Chain Management

Besparingar på 44 miljoner dollar5

I rapporteringsutgifter till tredje part med Dynamics 365 Business Central

Uppmärksamhet från branschen

Ta reda på varför Microsoft har blivit uppmärksammade för vision och utförande.

En ledare inom CRM-programvaror

Ta reda på varför Forrester utsåg Microsoft till en ledare i The Forrester Wave™: CRM Suites, Q3 2022.

Ledare i Enterprise ERP Technology

Upptäck varför Nucleus Research har utsett Microsoft till ledare i sin Enterprise ERP Technology Value Matrix 2022.

Plattformar för säljstöd

Ta reda på varför Gartner® har utsett Microsoft till en ledare i 2022 års Magic Quadrant™ for Sales Force Automation Platforms.7

Ledare inom Core CRM Solutions

Upptäck varför Dynamics 365 är en ledare i The Forrester Wave: Core CRM Solutions, Q3 2022.

En ledare i Cloud ERP

Ta reda på varför Microsoft är en ledare i 2022 års Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises.6

En ledare inom fältservice

Läs om varför Microsoft 2022 utnämnts till ledare i Gartner® Magic Quadrant™ for Field Service Management8.

Se hur organisationer använder sig av Dynamics 365 för att få omedelbara effekter

En man som tillverkar maskiner

Phillips Corporation satsar mer på fältåtgärder

Läs om hur tillverkningsleverantören har moderniserat sin service och ökat intäkterna genom att använda Field Service.

En lastbil på bron

Mjölkar fram ett bättre resultat

Tillamook County Creamery Association förbättrade genomströmningen av lastpallar genom lagret med över 50 procent samtidigt som de automatiserade viktiga manuella processer med Dynamics 365.

person som diskuterar genom att peka mot bärbar dator

Reparerar produkter fyra gånger snabbare

SHI Cryogenics kortade reparationstiden för sina produkter från två månader till två veckor, samtidigt som de ökade försäljningen och servicevinsterna med Dynamics 365.

Grupp av personer tillsammans med glada ansikten

Moderniserar för att spara 6 miljoner dollar

MVP Healthcare övergick till Dynamics 365 och väntas spara 6 miljoner dollar genom att implementera AI-baserade processförbättringar, fasa ut äldre domäner och förbättra IT-effektiviteten.

Anlitas av globala företag, både stora och små

Person som arbetar vid en bärbar dator

Kom i gång med Dynamics 365

Person som arbetar vid en bärbar dator

1 Datapunkt från juli 2022 i uppdragsstudien från Total Economic Impact™, genomförd av Forrester Consulting, beräknad över tre år.

2 Datapunkt från mars 2022 i uppdragsstudien från Total Economic Impact™, genomförd av Forrester Consulting, beräknad över tre år.

3 Datapunkt från augusti 2020 i uppdragsstudien från Total Economic Impact™, genomförd av Forrester Consulting, beräknad över tre år.

4 Datapunkt från augusti 2021 i uppdragsstudien från Total Economic Impact™, genomförd av Forrester Consulting, beräknad över tre år.

5 Datapunkt från september 2020 i uppdragsstudien från Total Economic Impact™, genomförd av Forrester Consulting, beräknad över tre år.

6 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, 26 september 2022, Greg Leiter, Dixie John, Robert Anderson och Tim Faith.

7 Gartner, Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms, Adnan Zijadic, Ilona Hansen, Steve Rietberg, Varun Agarwal, 20 september 2022

8 Gartner Magic Quadrant for B2B Marketing Automation Platforms, Rick LaFond, Julian Poulter, Jeffrey L. Cohen, Matt Wakeman och Jeff Goldberg, 19 september 2022.

Gartner är ett registrerat varumärke och tjänstemärke och Magic Quadrant är ett registrerat varumärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används häri efter tillåtelse. Med ensamrätt.

Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänster som skildras i sina forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer med högst betyg eller andra utmärkelser. Forskningspublikationerna från Gartner består av utlåtanden från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktauttalanden. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, gällande den här forskningen. Detta inkluderar garantier som avser allmän lämplighet och lämplighet för ett särskilt ändamål.