Gå vidare till huvudinnehållet

Dynamics 365-widget för att kontakta försäljningsavdelningen

En person som arbetar med ett system.

Dynamics 365 Customer Insights

Ledande och storskalig plattform för kunddata

Analysera dina kunddata med hjälp av generativ AI för att hitta nya insikter och anpassa kundupplevelser.

Få den perfekta bilden av dina kunder

En handläggare som chattar med en kund.

Förstå dina kunder ännu bättre med en kunddataplattform i realtid från Microsoft.

Optimera och strukturera kundfärder i realtid

Minska kostnaderna per konvertering med hjälp av AI-baserade insikter och automatiserade arbetsflöden med personanpassade rekommendationer som maximerar kundens livstidsvärde.

Omvandla kända och okända potentiella kunder till supportrar

Mata in transaktions-, beteende- och demografidata för att skapa djupgående insikter och fullständiga, uppdaterade kundprofiler.

Uppnå enkelt en balans mellan personanpassning och integritet

Dra nytta av medgivandedata som uppdateras automatiskt och klassificeringsetiketter som skyddar informationen.

Öka kundernas lojalitet och behåll dem

Korta försäljningscyklerna, minska kundtappet och behåll kunderna längre genom att arbeta med kundsignaler och feedback i realtid.

Verkliga kunder, faktiska resultat

Logo of Campari Group

Campari Group builds brand awareness

See how Campari engaged and grew consumer experiences with their brands by accelerating the visibility of consumer insights and business intelligence using Dynamics 365.


Bygg upp förtroende och upprätthåll regelefterlevnaden

En person som står på en arbetsplats

Överträffa integritetsstandarder och regelefterlevnad med bestämmelserna i GDPR (den allmänna dataskyddsförordningen) och CCPA (California Consumer Privacy Act) och riktlinjer för tillgänglighet. Den här lösningen i företagsklass har erhållit fler än 70 säkerhets- och efterlevnadscertifieringar, bland annat ISO, EU-typklausuler, HITRUST, SOC, HIPAA, FERPA och FedRAMP.

Gå från att agera reaktivt till proaktivt

Få insikter snabbare med en AI-baserad kunddataplattform i realtid som fungerar med olika kanaler och din befintliga stack.

  • Transaktionell och prenumerationsbaserad omsättning
  • Rekommendationer om bästa åtgärd
  • Kundens livstidsvärde
  • AI-baserade kundsegment
  • Intelligent mappning och matchning av data
  • Mer omfattande och robusta profiler
  • Anpassade modeller för maskininlärning
  • Kontinuerlig profilförstärkning
  • Djupare insikter med Azure Synapse Analytics
Logotyp för Gartner

Microsoft har i september 2022 utnämnts till ledare i Gartner® Magic Quadrant™ for B2B Marketing Automation Platforms.1

Skapa mer omfattande kundprofiler med signaler från första och tredje part

Driv hela kundens färd med en kunddataplattform med självbetjäning

Skaffa nya lönsamma kunder genom personanpassade kampanjer och personligare kommunikation.

Öka kundvärdet genom att identifiera och rekommendera relevanta produkter och erbjudanden samt generera korsförsäljning och merförsäljning.

Behåll kunderna och gör dem nöjdare genom att erbjuda proaktiv service.

Person som går med en surfplatta

Kom i gång med Dynamics 365 Customer Insights

Person som går med en surfplatta

1 Gartner, Magic Quadrant for B2B Marketing Automation Platforms, Rick LaFond, Julian Poulter, Jeffrey L. Cohen, Matt Wakeman, Jeff Goldberg, 19 september 2022.

Gartner är ett registrerat varumärke och tjänstemärke och Magic Quadrant är ett registrerat varumärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används häri efter tillåtelse. Med ensamrätt.

Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som skildras i dess forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer med högst betyg eller andra utmärkelser. Forskningspublikationerna från Gartner innehåller omdömen från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktauttalanden. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, gällande den här forskningen. Detta inkluderar garantier som avser allmän lämplighet och lämplighet för ett särskilt ändamål.